آب و هوای بستان آباد

جمعه
04 مهر
بستان آباد
28 oC
3.1km/h
شنبه
25oC
12oC
یکشنبه
24oC
12oC
دوشنبه
22oC
11oC
سه شنبه
21oC
9oC
چهارشنبه
21oC
9oC

نقشه بستان آباد