درباره بشرویه

شهر بُشرویه، مرکز شهرستان بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی است.

آب و هوای بشرویه

سه شنبه
28 دی
بشرویه
12 oC
7.66km/h
چهارشنبه
10oC
3oC
پنجشنبه
12oC
3oC
جمعه
8oC
2oC
شنبه
7oC
0oC
یکشنبه
9oC
1oC

نقشه بشرویه