درباره بازرگان

بازرگان یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ماکو جای دارد و گذرگاه مرزی بازرگان در یک کیلومتری آن قرار دارد.

آب و هوای بازرگان

یکشنبه
04 مهر
بازرگان
18 oC
2.06km/h
دوشنبه
23oC
10oC
سه شنبه
22oC
11oC
چهارشنبه
22oC
10oC
پنجشنبه
20oC
10oC
جمعه
16oC
9oC

نقشه بازرگان