درباره بستک

بستک از شهرهای استان هرمزگان با قدمتی تاریخی و سیاسی که در گذشته مرکز حکومت جهانگیریه بوده‌است. شهر بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است. این شهر مرکز شهرستان بستک است.

آب و هوای بستک

یکشنبه
06 مهر
بستک
38 oC
4.1km/h
دوشنبه
38oC
28oC
سه شنبه
36oC
26oC
چهارشنبه
36oC
26oC
پنجشنبه
36oC
26oC
جمعه
37oC
26oC

نقشه بستک