درباره بستک

بستک از شهرهای استان هرمزگان با قدمتی تاریخی و سیاسی که در گذشته مرکز حکومت جهانگیریه بوده‌است. شهر بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است. این شهر مرکز شهرستان بستک است.

آب و هوای بستک

شنبه
18 آذر
بستک
25 oC
1.07km/h
یکشنبه
26oC
18oC
دوشنبه
25oC
18oC
سه‌شنبه
25oC
17oC
چهارشنبه
23oC
16oC
پنج‌شنبه
21oC
16oC

نقشه بستک