درباره بستک

بستک از شهرهای استان هرمزگان با قدمتی تاریخی و سیاسی که در گذشته مرکز حکومت جهانگیریه بوده‌است. شهر بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است. این شهر مرکز شهرستان بستک است.

آب و هوای بستک

یکشنبه
31 تیر
بستک
34 oC
0.89km/h
دوشنبه
44oC
34oC
سه‌شنبه
45oC
32oC
چهارشنبه
46oC
34oC
پنج‌شنبه
46oC
34oC
جمعه
32oC
32oC

نقشه بستک