آب و هوای بندر امام خمینی

چهارشنبه
19 بهمن
بندر امام خمینی
11 oC
0km/h
پنج‌شنبه
16oC
11oC
جمعه
15oC
10oC
شنبه
17oC
11oC
یکشنبه
19oC
15oC
دوشنبه
14oC
14oC

نقشه بندر امام خمینی