آب و هوای بندر امام خمینی

چهارشنبه
29 دی
بندر امام خمینی
13 oC
3.09km/h
پنجشنبه
16oC
8oC
جمعه
11oC
6oC
شنبه
13oC
6oC
یکشنبه
15oC
8oC
دوشنبه
17oC
11oC

نقشه بندر امام خمینی