آب و هوای بندر امام خمینی

پنجشنبه
03 مهر
بندر امام خمینی
28 oC
0.97km/h
جمعه
40oC
28oC
شنبه
42oC
27oC
یکشنبه
37oC
30oC
دوشنبه
39oC
27oC

نقشه بندر امام خمینی