آب و هوای بندر امام خمینی

چهارشنبه
30 خرداد
بندر امام خمینی
36 oC
0km/h
پنج‌شنبه
44oC
34oC
جمعه
41oC
34oC
شنبه
40oC
33oC
یکشنبه
39oC
33oC
دوشنبه
48oC
36oC

نقشه بندر امام خمینی