آب و هوای بندر امام خمینی

سه شنبه
12 اسفند
بندر امام خمینی
24 oC
3.09km/h
چهارشنبه
24oC
16oC
پنجشنبه
25oC
17oC
جمعه
22oC
18oC
شنبه
23oC
15oC
یکشنبه
23oC
15oC

نقشه بندر امام خمینی