آب و هوای بندر دیلم

سه شنبه
12 اسفند
بندر دیلم
23 oC
4.52km/h
چهارشنبه
24oC
17oC
پنجشنبه
25oC
18oC
جمعه
22oC
18oC
شنبه
22oC
16oC
یکشنبه
22oC
15oC

نقشه بندر دیلم