آب و هوای بندر دیلم

شنبه
11 آذر
بندر دیلم
18 oC
3.61km/h
یکشنبه
23oC
17oC
دوشنبه
23oC
18oC
سه‌شنبه
24oC
18oC
چهارشنبه
24oC
19oC
پنج‌شنبه
19oC
19oC

نقشه بندر دیلم