آب و هوای بندر دیلم

دوشنبه
01 مرداد
بندر دیلم
35 oC
4.6km/h
سه‌شنبه
41oC
33oC
چهارشنبه
42oC
34oC
پنج‌شنبه
44oC
34oC
جمعه
43oC
35oC

نقشه بندر دیلم