آب و هوای بندر دیلم

چهارشنبه
19 بهمن
بندر دیلم
14 oC
5.24km/h
پنج‌شنبه
16oC
12oC
جمعه
15oC
11oC
شنبه
18oC
12oC
یکشنبه
20oC
16oC
دوشنبه
17oC
17oC

نقشه بندر دیلم