درباره باخرز

باخَرْزْ شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر مرکز شهرستان باخرز است. این شهر درگذشته از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، و نام آن به همه منطقه تایباد اطلاق می‌شده‌است. باخرز از شمال به تربت جام، از جنوب به خواف، از خاور به هرات و از باختر به تربت حیدریه محدود می‌گردد.

آب و هوای باخرز

یکشنبه
28 دی
باخرز
3 oC
0.11km/h
دوشنبه
13oC
5oC
سه شنبه
12oC
4oC
چهارشنبه
14oC
4oC
پنجشنبه
9oC
-6oC

نقشه باخرز