آب و هوای باب انار

جمعه
01 تیر
باب انار
30 oC
1.84km/h
شنبه
38oC
28oC
یکشنبه
39oC
28oC
دوشنبه
40oC
29oC
سه‌شنبه
41oC
30oC
چهارشنبه
29oC
28oC

نقشه باب انار