آب و هوای باب انار

شنبه
11 آذر
باب انار
14 oC
0.73km/h
یکشنبه
20oC
12oC
دوشنبه
19oC
13oC
سه‌شنبه
20oC
13oC
چهارشنبه
20oC
12oC
پنج‌شنبه
12oC
11oC

نقشه باب انار