آب و هوای آشخانه

چهارشنبه
19 بهمن
آشخانه
6 oC
0.87km/h
پنج‌شنبه
2oC
-0oC
جمعه
1oC
-3oC
شنبه
4oC
-4oC
یکشنبه
6oC
1oC
دوشنبه
1oC
1oC

نقشه آشخانه