آب و هوای آشخانه

یکشنبه
06 مهر
آشخانه
24 oC
6.2km/h
دوشنبه
20oC
10oC
سه شنبه
19oC
8oC
چهارشنبه
22oC
8oC
پنجشنبه
23oC
10oC
جمعه
27oC
13oC

نقشه آشخانه