آب و هوای آشخانه

شنبه
13 خرداد
آشخانه
32 oC
6.42km/h
یکشنبه
33oC
22oC
دوشنبه
35oC
24oC
سه‌شنبه
33oC
22oC
چهارشنبه
26oC
19oC
پنج‌شنبه
27oC
19oC

نقشه آشخانه