آب و هوای آسارا

شنبه
11 آذر
آسارا
6 oC
0.32km/h
یکشنبه
12oC
6oC
دوشنبه
13oC
6oC
سه‌شنبه
13oC
6oC
چهارشنبه
10oC
5oC
پنج‌شنبه
5oC
4oC

نقشه آسارا