آب و هوای آسارا

جمعه
22 تیر
آسارا
28 oC
4.32km/h
شنبه
27oC
18oC
یکشنبه
27oC
19oC
دوشنبه
28oC
19oC
سه‌شنبه
29oC
20oC
چهارشنبه
29oC
21oC

نقشه آسارا