آب و هوای آران و بیدگل

پنجشنبه
03 مهر
آران و بیدگل
22 oC
3.53km/h
جمعه
35oC
20oC
شنبه
35oC
19oC
یکشنبه
34oC
19oC
دوشنبه
32oC
19oC

نقشه آران و بیدگل