آب و هوای عقدا

چهارشنبه
05 اردیبهشت
عقدا
11 oC
6.3km/h
پنج‌شنبه
18oC
12oC
جمعه
22oC
15oC
شنبه
24oC
18oC
یکشنبه
24oC
16oC
دوشنبه
28oC
18oC

نقشه عقدا