آب و هوای عقدا

سه‌شنبه
08 آذر
عقدا
14 oC
2.11km/h
چهارشنبه
16oC
11oC
پنج‌شنبه
17oC
10oC
جمعه
15oC
9oC
شنبه
15oC
7oC
یکشنبه
12oC
7oC

نقشه عقدا