درباره انار

شهر انار در شهرستان انار استان کرمان قرار دارد که در ۳۰ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۵ و ۱۸ دقیقه طول شرقی واقع شده‌است. این شهر در بین جاده یزد - رفسنجان و بر سر دوراه تهران - بندرعباس و تهران - کرمان قرار گرفته و به علت همین وضعیت از موقع نسبی ویژه‌ای برخوردار است. فاصله این شهر تا مرکز استان ۲۱۰ کیلومتر می‌باشد. یک چهارم پسته ایران از این شهر صادر می‌شود.

آب و هوای انار

چهارشنبه
19 بهمن
انار
11 oC
5.87km/h
پنج‌شنبه
13oC
5oC
جمعه
9oC
2oC
شنبه
12oC
1oC
یکشنبه
19oC
9oC
دوشنبه
13oC
13oC

نقشه انار