آب و هوای عجب شیر

پنجشنبه
01 مهر
عجب شیر
27 oC
3.96km/h
جمعه
26oC
20oC
شنبه
23oC
17oC
یکشنبه
23oC
15oC
دوشنبه
23oC
15oC
سه شنبه
25oC
16oC

نقشه عجب شیر