آب و هوای عجب شیر

پنجشنبه
07 اسفند
عجب شیر
5 oC
7.2km/h
جمعه
4oC
-0oC
شنبه
6oC
1oC
یکشنبه
8oC
3oC
دوشنبه
8oC
3oC
سه شنبه
10oC
4oC

نقشه عجب شیر