آب و هوای عجب شیر

سه‌شنبه
26 تیر
عجب شیر
30 oC
3.45km/h
چهارشنبه
32oC
24oC
پنج‌شنبه
32oC
24oC
جمعه
32oC
23oC
شنبه
30oC
23oC
یکشنبه
31oC
24oC

نقشه عجب شیر