آب و هوای عجب شیر

دوشنبه
20 آذر
عجب شیر
11 oC
1.34km/h
سه‌شنبه
12oC
9oC
چهارشنبه
9oC
6oC
پنج‌شنبه
8oC
4oC
جمعه
9oC
4oC
شنبه
10oC
5oC

نقشه عجب شیر