آب و هوای جزیره ابوموسی

جمعه
29 تیر
جزیره ابوموسی
36 oC
2.06km/h
شنبه
34oC
33oC
یکشنبه
35oC
32oC
دوشنبه
34oC
32oC
سه‌شنبه
34oC
32oC
چهارشنبه
33oC
32oC

نقشه جزیره ابوموسی