آب و هوای جزیره ابوموسی

سه شنبه
01 مهر
جزیره ابوموسی
37 oC
3.1km/h
چهارشنبه
33oC
32oC
پنجشنبه
33oC
32oC
جمعه
33oC
32oC
شنبه
33oC
31oC
یکشنبه
32oC
31oC

نقشه جزیره ابوموسی