آب و هوای جزیره ابوموسی

سه شنبه
12 اسفند
جزیره ابوموسی
27 oC
5.14km/h
چهارشنبه
25oC
23oC
پنجشنبه
24oC
23oC
جمعه
26oC
22oC
شنبه
23oC
21oC
یکشنبه
22oC
21oC

نقشه جزیره ابوموسی