آب و هوای آبگرم

شنبه
18 آذر
آبگرم
11 oC
3.15km/h
یکشنبه
15oC
5oC
دوشنبه
13oC
7oC
سه‌شنبه
13oC
6oC
چهارشنبه
8oC
4oC
پنج‌شنبه
3oC
2oC

نقشه آبگرم