آب و هوای آبگرم

دوشنبه
01 مرداد
آبگرم
18 oC
1.83km/h
سه‌شنبه
34oC
19oC
چهارشنبه
36oC
21oC
پنج‌شنبه
32oC
18oC
جمعه
35oC
17oC

نقشه آبگرم