آب و هوای آبدانان

یکشنبه
02 اردیبهشت
آبدانان
22 oC
1.97km/h
دوشنبه
21oC
15oC
سه‌شنبه
26oC
14oC
چهارشنبه
25oC
15oC
پنج‌شنبه
25oC
15oC
جمعه
28oC
20oC

نقشه آبدانان