آب و هوای ابپخش

سه شنبه
08 مهر
ابپخش
36 oC
8.7km/h
چهارشنبه
39oC
25oC
پنجشنبه
39oC
25oC
جمعه
39oC
24oC
شنبه
38oC
25oC
یکشنبه
41oC
25oC

نقشه ابپخش