آب و هوای اب بر

پنجشنبه
06 آبان
اب بر
7 oC
0.34km/h
جمعه
21oC
12oC
شنبه
20oC
14oC
یکشنبه
19oC
13oC
دوشنبه
24oC
15oC
سه شنبه
17oC
17oC

نقشه اب بر