سلطان سفر در آغاز راه

داستان از آنجایی شروع شد که پس از 25 سال سفر به تمام نقاط دور و نزدیک دنیا به‌عنوان یک راهنمای گردشگری و معرفی جاذبه‌های آن‌ها به گردشگران ایرانی، تصمیم گرفتم تا کشور عزیزمان ایران را به همگان بیشتر از پیش معرفی کنم.
ادامه مطلب