هتل ورزش تهران

تهران، فاطمی، خیابان حجاب، جنب کانون پرورش فکری، پلاک16
3.4
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل ورزش تهران

هتل سه ستاره ورزش واقع در خیابان حجاب در سال ۱۳۹۰ افتتاح گردید. ساختمان هتل در ۲ طبقه بنا و دارای ۲۷ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل همجوار با پارک لاله بوده و دسترسی آسانی به موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، مراکز خرید و سایل نقلیه عمومی دارد. هتل ورزش تهران با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب آماده خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می‌باشد و اقامتی دلنشین برای شما عزیزان خواستار است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ورزش تهران

ورزش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
310,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
1 خرداد
شنبه
310,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
310,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
1 خرداد
شنبه
310,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
310,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
1 خرداد
شنبه
310,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
علاءالدین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
310,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
310,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
310,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
310,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
310,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
310,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
310,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ورزش-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
359,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
359,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
359,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
359,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
359,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
359,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
359,000
تومان
1 خرداد
شنبه
359,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
360,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
360,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
360,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
360,000
تومان
1 خرداد
شنبه
360,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
360,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
360,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
360,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
360,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
360,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
360,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
360,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
360,000
تومان
1 خرداد
شنبه
360,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
ورزش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
439,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
439,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
439,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
439,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
439,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
439,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
439,000
تومان
1 خرداد
شنبه
439,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
439,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
439,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
439,000
تومان
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
440,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
440,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
440,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
440,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
440,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
440,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
440,000
تومان
1 خرداد
شنبه
430,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
430,000
تومان
علاءالدین
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
440,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
440,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
440,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
440,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
440,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
440,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
440,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
440,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
440,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
440,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
440,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
440,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
440,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
440,000
تومان
1 خرداد
شنبه
440,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
ورزش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
509,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
509,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
509,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
509,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
509,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
509,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
509,000
تومان
1 خرداد
شنبه
509,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
509,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
1 خرداد
شنبه
510,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
علاءالدین
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
1 خرداد
شنبه
510,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
ورزش-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
779,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
779,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
779,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
779,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
779,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
779,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
779,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
779,000
تومان
1 خرداد
شنبه
779,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
779,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
779,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
779,000
تومان
اقامت 24
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
780,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
780,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
780,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
780,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
780,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
780,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
780,000
تومان
1 خرداد
شنبه
780,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
780,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
780,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
780,000
تومان
ورزش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
359,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
359,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
359,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
359,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
359,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
359,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
359,000
تومان
1 خرداد
شنبه
359,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
360,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
360,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
360,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
360,000
تومان
1 خرداد
شنبه
360,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ورزش تهران

سالن کنفرانس
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
جكوزی
زنگ هشدار
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
پارک کودک
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
خدمات باربري
نمای شهر
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
رستوران ترکی
پنجره
پارکینگ در هتل
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
ورزش های ابی
اتاق جلسات
خدمات پزشكي
بازی ویدئویی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
سرویس حرم
رستوران در هتل
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای پارک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اعلام حریق
خدمات ویژه برای معلومین
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
IPTV
نمازخانه
خدمات تور
تبديل ارز
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
سالن همایش
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
اتاق چمدان
روزنامه
اينترنت در لابی
صبحانه رایگان
اینترنت در قسمت لابی
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
نمای کوه
آرایشگاه
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
فروشگاه
خشکشویی
فضای سبز
حمام سنتی
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سونا و جکوزی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس هتل ورزش تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ورزش تهران

(56 نظر)
نداشتن پنجره و سروصدای داخل رستوران و راهرو از بزرگترین نقاط ضعف هتل بود.برخورد پرسنل خوب بود.موقعیت مکانی خوب بود.
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نداشت
آسانسور خاموش_ملافه و روبالشی ۶ا کثیف@_برخورد پرسنل بسیار بد_در حد مسافرخانه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی --نظافت اتاق
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی --نظافت اتاق
هتل خوبیه
نقاط قوت:
محیط واقعا حس ورزشی بت میده
نقاط ضعف:
محیط واقعا حس ورزشی بت میده
محیط اروم امکانات قابل قبول تجربه خوبی بود
یکی از بزرگترین عیبهای هتل اینه که پنجره به بیرون نداره. رستوران هم کنار اتاقهاست و کلا آدم آرامش نداره. خیلی از افراد تو راهرو اتاقها با تلفن صحبت میکنم تا صبح و تذکری داده نمیشه. کیفیت غذا هم خوب نیست. توی تبلیغات نوشته شده تخت دونفره واسه یک نفر. ولی در عمل دو تا تخت یک نفره تو اتاق هست. ولی بزرگترین عیب هتل نداشتن پنجره و نبود ارامش هست.
برخورد کارکنان بسیار مودبانه و صمیمی، و نظافت هتل در حد قابل قبول. متاسفانه شب اول اتاقی که به کل داده شده بود فاقد پنجره رو به بیرون بود که شب بعد با درخواست من و همکاری ریسپشن اتاق عوض شد و اتاقی به ما داده شد که پنجره ای رو به پارک لاله داشت. و شب سوم گویا اولین شب باز شدن پارک بعد از فاجعه ی کرونا بود چون از شب تا صبح از صدای توپ بازی جوونا تو پارک نتونستیم چشم رو هم بذاریم.
همه چی در حد نرمال به بالا نظافت برخورد پرسنل و...‌
هتل بدی نیست اما متأسفانه بسیار شلوغ و پرسر و صداست و مشکل دیگه اش اینه که رستوران کنار اتاق هاست و از زمان سرو غذا تا تمیزکاری نمیتونین آرامش داشته باشین
هتلي تميز.صبحانه در حد خوب.برخورد پرسنل عالي. از انتخاب هتل راضي بودم. اندازه اتاقها بزرگ . پاركينگ هم داره.به نسبت سه ستاره خيلي عالي بود.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی مشاهده نشد
در مجموع و با این شرایط قیمت هتل ها خوب بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
رویه و‌پذیرش کارمندان خوب بود اما به شکلی که از یک هتل سه ستاره انتظار میرفت آن چنان نبود چون من یک شب چهار بار با پذیرش تماس گرفتم گه تلویزیون اطاقم کار نمیکند اما درست نشد که نشد
با توجه به قیمت مناسب بسیار عالی
نقاط قوت:
خوب بود فضا آرام بود رفتار پرسنل خیلی خوب و مودبانه بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ضعیف بود صبحانه ضعیف بود
برخورد کارکنان بسیار خوب و دوستانه بودصبحانه بسیار خوب و کافی بود اتاق از نظر گرمایش بسیار خوب بود هر روز به مقدار نیاز آب آشامیدنی در اتاق گذاشته می شد، مسواک، خمیر دندان و شامپو به خوبی و به میزان کافی در دسترس بود، حوله ها نو و تمیز بودند نورپردازی اتاق ها و در مجموع کل هتل خوب نیست، اتاق دلگیر بود به خصوص برای من که در فصل سرما اقامت داشتم دستگاه چای ساز بسیار کهنه بود، سرویس بهداشتی با وجودی که تمیز بود، ظاهر رنگ و رو رفته داشت، صندوق امانت داخل اتاق را هر کاری کردم نتوانستم استفاده کنم
چهارمین باریه که میام این هتل. تعداد اتاق کم و آروم استخر خوب صبحانه مفصل دسترسی عالی به تمام نقاط اصلی شهر من ک بازم میرم
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتلی مناسب با قیمت مناسب در مقایسه با هتلهای مشابه. موقعیت خوب برای کارهای اداری. اتاقهای بزرگ و تمیز البته با تجهیزات قدیمی.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
برخورد کارکان خوب و هتل تمیز هست فقط چون پارکینگ هتل را به جای دیگری انتقال داده اند و عملا برای پارکینگ نگهبان وجود ندارد برای ورود و خروج دچار مشکل میشویم ضمنا بخاطر دوری پارکینگ حمل لوازم شخصی مشکل میشود.
برای بار چندم هست در این هتل اقامت می کنم پرسنل بسیار مودبی دارد.اتاقها تمیز دسترسی آسان صبحانه در مقایسه با هتلهای هم ستاره خیلی عالی
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
نسبت به قبل خیلی افت کرده
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری قابل قبول نبود
سوییت تمیز و امکانات لازم مانند لباسشویی، یخچال،گاز،کتری برقی ، اسپیلیت موجود بود. وای فای رایگان فقط اگر بجای دستشویی فرنگی، مدل ایرانی بود،خیلی عالی میشد.
وضع و احوال هتل بیشتر شبیه هتل دو ستاره می ماند تا سه ستاره سرویس بهداشتی اتاق ما و دیوارهای اتاق رنگ رو رفته و کهنه بود ولی با توجه به قیمت و موقعیتش میتوان گفت بصورت کلی قابل قبوله
نقاط قوت:
بسیار راضی کننده بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
هتل تمیز و آرامی برای استراحت بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان موقعیت مکانی خوب قیمت مناسب نسبت به امکانات اتاق ها تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
غذای بی کیفیت سروصدای زیاد کارکنان خدماتی هتل به خصوص اوائل صبح
امکانات هتل و فضای اتاق و امکانات بسیارخوب است.رسیدگی پرسنل از لحاظ نظافت اتاقها عالی است.دسترسی به امکانات شهری هم به خاطر موقعیت هتل خوب است.تنها ایراد برخورد ضعیف و سرد پذیرش هتل است که زیاد مهمان نواز نبودند.
کارکنان فهمیده مجرب و مودب. کیفیت همه بخش ها خوب و عالی بجز غذای رستوران.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت اصلا
سلام بدترین هتل سه ستاره ای که تو تهران اقامت داشتم .ساختمان هتل قدیمی فشار آب خیلی ضعیف بود بطوریکه نمیشد دست وصورت شست چه برسه به دوش گرفتن به پذیرش هم گفتم هنوز قراره بیان رسیدگی کنند .توی سرویس چند تا سوسک بودصبحانه معمولی ودر کل پیشنهاد نمیکنم من خودم عمرا ادوباره ین هتل رو انتخاب کنم ممنون از اسنپ نریپ
سلام هتل تمیز و مرتب، برخورد کارکنان بسیار محترمانه و صبحانه هم به نسبت هتل های مشابه خیلی خیلی بهتر بود.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
چیدمان اتاق موقعیت مکانی خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع و کیفیت غذایی خوب نبود
كولر اسپيليت جوابگوي اتاق نبود
کارکنان کم تجربه
بهتر از حد تصور بود ...فقط سرو صدای پارک لاله مزاحم استراحت میشد
نقاط قوت:
راضی بودم به نسبت
نقاط ضعف:
اتاقمون مشکل داشت که مدیریت هتل با کمال احترام برامون حلش کردن
محاسن: صبحانه متنوع،برخورد خوب پرسنل معایب: سرو صدای بیرون در برخی اتاقها تا پاسی از شب
خوب بود
نقاط قوت:
همه چی بسیار عالی بود..
نقاط ضعف:
هیچی
خوبیها: اتاق بزرگ و تمیز، کولر گازی با عملکرد خوب، بالش و تشک راحت، صبحانه خیلی متنوع و با کیفیت، ناهار تنوع محدود ولی خیلی با کیفیت، فضای سرویس و حمام خیلی زیاد، موقعیت شهری و دسترسی عالی. انتقادها: سرویس بهداشتی ایرانی فقط در طبقه همکف مجاور پذیرش دارد. فضای هتل آرومه ولی موقع صرف غذا صدا به داخل اتاقهای طبقه اول می آید. چون تخفیف داشت من اتاق گرفتم. در حالت عادی برای من گران بود. مثلا برای دانشجوها یا کارمند ساده گران است. بهرحال این هتل جزو انتخاب های آینده هم برای من خواهد بود.
اتاق بسیار تمیز بود، برخورد و راهنمایی کارکنان عالی بود. اتاق بزرگی بود که کتری برقی و قند و چای در اتاق بود. توی یخچال هم آب معدنی بود. سرویسش تمیز بود و مسواک و خمیردندان هم گذاشته بودند. موقعیت هتل عالیه. کنار پارک لاله. شام رو من حضور نداشتم اما صبحانه اش واقعا عالی بود شامل نیمرو، تخم مرغ آب پز، املت، پاستا، خوراک سوسیس و سوپ، الویه و پنیر، مربا و ... که روتین بود هتل پارکینگ بزرگی داره. استخر هم داره که برای مهمانان هتل قیمتش ارزونتره البته استفاده نکردم. اگر باز هم سفری به تهران پیش بیاد حتما اولویت اولم هتل ورزش خواهد بود.
مکان مناسب و ارام در کنار پارک لاله و برخورد مودبانه کارکنان و تمیزی هتل و غذای با قیمت مناسب و روم سریس به موقعنبود ایستگاه مترو در نزدیکی هتل و داخل طرح ترافیک بودن
نظافت خوب برخورد مناسب
1- موقعیت هتل برای من خوب و مناسب بود2- تمیزی هتل و آرامش آن قابل قبول است 3- منوی صبحانه آن قابل قبول است 4- برخورد کارکنان عالی بود 1- هتل های تهران گران هستند این هم استثنا نبود هر چند از بقیه کمی منایبتر بود 2- روز اول بوی مواد شوینده در اتاق کمی ازار دهنده بود
1- برخورد پرسنل خوب بودمن بخاطر کارم به تهران رفته بودم و هتل در موقعیت خوبی قرار داشت 3- تمیزی هتل قابل قبول بود 4- منوی صبحانه قابل قبول بود 5- اتاق خیلی بزرگ و مناسب بود در کل از هتل راضی هستم 1- در ابتدای ورود به اتاق بوی مواد شیمایی ازار دهنده بود 2- گاهی اوقات سر و صدای افراد موجود در پارک کنار هتل جالب نبود 3- کیفیت غذای رستوران خوب نبود
نقاط قوت:
مکان خوب ارامش عالی پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نهار کیفیت خوبی نداشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس بداشتی ایرانی در سوییت
نقاط قوت:
موقعیت خوب مکانی و تمیزی هتل و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب برخورد خوب پرسنل قیمت مناسب
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک نظافت ضعیف نور برخی اطاق ها ضعیف تهویه اطاق ها ضعیف
نقاط قوت:
دسترسی خوب
نقاط ضعف:
امکانات کم چینش بد وسایل و تخت خواب
نقاط قوت:
موقعيتش خوبه
نقاط ضعف:
نسبت به امكاناتش گرونه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ورزش تهران

مهمانان هتل ورزش تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ورزش تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ورزش تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ورزش تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ورزش تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.