اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

شمشك، جاده فشم، رودبار قصران
3.6
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

هتل جهانگردی شمشک درمیان‌ کوه‌های سر به‌ فلک کشیده البرز مرکزی در شمیرانات واقع گردیده و با توجه به موقعیتی که این هتل دارد درفصل تابستان نیز احتیاجی به استفاده از سیستم خنک کننده ندارد. در محوطه هتل شمشک، تله کابین و تله اسکی تحت نظارت بخش خصوصی به فعالیت مشغول است. در نزدیکی این هتل مجموعه تفریحی و پیست دربندسر و تله کابین دیزین قرار دارد. هتل شمشک‌ با تعداد ۱۱ اتاق ۲ تخته و سه سوئیت های ۴ تخته و یک سوئیت ویژه ۴ تخته پذیرای گردشگران و ورزشکاران داخلی و بین المللی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

جهانگردی شمشک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
4 مهر
جمعه
261,000
تومان
5 مهر
شنبه
261,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
261,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
261,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
11 مهر
جمعه
261,000
تومان
12 مهر
شنبه
261,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
261,000
تومان
اقامت 24
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
4 مهر
جمعه
245,000
تومان
5 مهر
شنبه
245,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
11 مهر
جمعه
245,000
تومان
12 مهر
شنبه
245,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
هتل یار
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
263,000
تومان
4 مهر
جمعه
245,000
تومان
5 مهر
شنبه
245,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
245,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
245,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
245,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
263,000
تومان
11 مهر
جمعه
245,000
تومان
12 مهر
شنبه
245,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
245,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی شمشک-اتاق دوتخته دبل استاندارد
اتاق دوتخته دبل استاندارد
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
359,000
تومان
4 مهر
جمعه
359,000
تومان
5 مهر
شنبه
359,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
359,000
تومان
11 مهر
جمعه
359,000
تومان
12 مهر
شنبه
359,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
4 مهر
جمعه
342,000
تومان
5 مهر
شنبه
342,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
342,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
342,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
342,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
342,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
11 مهر
جمعه
342,000
تومان
12 مهر
شنبه
342,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
342,000
تومان
ایران مارکوپولو
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
4 مهر
جمعه
343,000
تومان
5 مهر
شنبه
343,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
11 مهر
جمعه
343,000
تومان
12 مهر
شنبه
343,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
4 مهر
جمعه
343,000
تومان
5 مهر
شنبه
343,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
368,000
تومان
11 مهر
جمعه
343,000
تومان
12 مهر
شنبه
343,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی شمشک-سوئيت چهارنفره
سوئيت چهارنفره
ای‌گردش
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
526,000
تومان
4 مهر
جمعه
526,000
تومان
5 مهر
شنبه
526,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
526,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
526,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
526,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
526,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
526,000
تومان
11 مهر
جمعه
526,000
تومان
12 مهر
شنبه
526,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
526,000
تومان
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
4 مهر
جمعه
498,000
تومان
5 مهر
شنبه
498,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
11 مهر
جمعه
498,000
تومان
12 مهر
شنبه
498,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
4 مهر
جمعه
498,000
تومان
5 مهر
شنبه
498,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
11 مهر
جمعه
498,000
تومان
12 مهر
شنبه
498,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی شمشک-سوئیت چهارنفره ویژه
سوئیت چهارنفره ویژه
ای‌گردش
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
4 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
5 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
1,020,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
1,020,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
اقامت 24
1,029,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
1,029,000
تومان
4 مهر
جمعه
957,000
تومان
5 مهر
شنبه
957,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
957,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
957,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
957,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,029,000
تومان
11 مهر
جمعه
957,000
تومان
12 مهر
شنبه
957,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
هتل یار
1,029,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
پنجشنبه
1,029,000
تومان
4 مهر
جمعه
957,000
تومان
5 مهر
شنبه
957,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
957,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
957,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
957,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
1,029,000
تومان
11 مهر
جمعه
957,000
تومان
12 مهر
شنبه
957,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
957,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
فتوكپي
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
روم سرويس
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
شبکه پخش فیلم
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
وسایل بدنسازی
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
خدمات نگهداری کودک
كتابخانه
خدمات باربري
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلويزيون معمولی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
مبل
تراس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
روزنامه
روم سرویس
خدمات تور
دمپایی
حوله
کمد لباس
کافی‌شاپ
رستوران فضای باز
بالکن
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
سالن ورزشی
اینترنت در اتاق
تلویزیون LED در لابی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سونا
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
فضای سبز
صرافی
مینی بار
کمد/دراور
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
اينترنت (Wifi)
برق
شوفاژ
ترانسفر فرودگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
آرایشگاه
بیلیارد
تلفن
لابی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
سالن بیلیارد
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق سیگار
سالن ورزش
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
حمام

آدرس اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

(37 نظر)
ویژگی بارز هتل مکان قرارگیری و امکان خوب
خوب بود
بسیار خوب بود فضا واقعا دوست داشتنی و اتاقها تمیز بود اما صبحانه خیلی خیلی مختصر بود در ضمن حدود ۲۰۰-۳۰۰تا پله هم باید از پارکینگ تا ورودی میرفتیم اما در کل راضی هستیم و خاطره خوبی شد
کارکنان بسیار محترم و‌ با خوش رو فقط هتل اگر موکت میشد که صدای افرادی که داخل راهرو تردد میکنند به داخل اطاقها وارد میشد بهتر بود وقتی بچه ها داخل راهرو مشغول بازی میشن دیگه اسایشی براتون نمی مونه
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار راضی کننده
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
برخورد پرسنل خوب بود، موقعیت مکانی و آرامش محیط خوب بود. سطح بهداشت پایین بود(در حدی که حوله ها ملحفه ها لک داشت!!!) کیفیت صبحانه و غذای رستوران متوسط رو به پایین.
سلام. منظره سمت شهر بسیار زیبا بود، هوا فوق العاده، داخل اتاق کمی بازسازی شده و آرامش خوبی داشت، تنها ایراد تمیز نبودن سرویس خواب بود.
رفتار پرسنل واقعا عالی موقعیت جغرافیایی عالی اگر با صدای همسایه ها که از دیوارها رد میشه مشکلی نداشته باشیم هتل خیلی خوبیه فقط صبحانه به نسبت هتل ۳ ستاره ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میشد بهتر هم باشه
دارای میزبیلیارد سالن غذا خوری و ..... ولی متاسفانه کیفیت غذا جالب نیست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
فقط برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
راضی نبودیم بسیار بد
نقاط قوت:
قابل رضایت بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت در حد معمولی رو به بالا
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد هستند، اتاقها بسیار تمیز هستند و اتمسفر هتل بسیار آرامش بخش و دوست داشتنی است. صبحانه عالی است. این هتل مناسب برای آوردن فرزندان نیست و سایر مهمانها بسیار اذیت میشوند. برای ریلکس کردن آخر هفته بسیار مناسب است.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی عالی راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچی
مهربان بودند
تعداد کارکنان هتل خیلی کم بود ولی بسیار مهربان و خوشرو بودند .رستوران تنوع غذایی کم داشت
راضی هستم.
کارکنان بسیار مودب و مهمان نواز
مكان و جاده بسيار ديدني اين هتل مرا بشدت مجذوب كرد. چون فقط صبحانه انجا بودم از كيفيت غذا خبر ندارم ولي رفتن به اين محل را توصيه ميكنم ..چون ميتوانيد راحت نفس بكشيد
بهترين آشيانه برای ريلكسيشن
اقا عبدالله شمشكى خوشرو و مهمان نواز
هتل خوبی بود ولی اگه رسیدگی بیشتر بشه جذابیت بیشتری خواهد داشت
رضایت بخش بود.
موقعیت مکانی هتل عالی(کاملا مهندسی ساز و کلاسیک مربوط به دوران تاریخی پهلوی) و امکانات آن در قیاس با هتل های سه ستاره دیگر مطلوب و قابل قبول است. کیفیت صبحانه متوسط و قابل قبول در حد 3ستاره.قیمت منوی مینی بار از تمامی هتل های دیگر مناسب تر و تقریبا همانند فروشگاه... تنها نقاط ضعف نبود کتری آب جوش داخل اتاق ها و عدم استفاده از پنجره های دوجداره با توجه به اینکه سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته و موقعیت مکانی هتل و سرمای زمستانی استفاده از این نوع امکانات را ایجاب میکند. برخورد پرسنل هتل فوق عالی و فراموش نکنید در صورت وجود برف زیاد میبایست خودرو شخصیتون رو کنار جاده پارک و از پلکان برای دسترسی استفاده کنید و برای جابجایی بار و وسایل اضافی از بالابر...
با سلام موقعیت مکانی هتل درست در پیست اسکی واقع شده است . -نظافت اتاق به خصوص ملحفه و روتختی خوب نبود و روی رو بالشی ها مو پیدا می شد. -صبحانه بسیار مختصر بود -رفتار کارکنان هتل خیلی جالب نبود -بدلیل انجام کار ساختمانی در محوطه هتل امکان آوردن خودرو تا جلوی در هتل .وجود نداشت و ما مجبور شدیم با کلی ساک از کلی پله بالا برویم
سلام.همه چی عالی بود. خوش بگذره بهتون.
برخورد بسیار خوب !! واقعا ادم احساس می کرد تو هتل ۵ ستاره است 😍 همه چی عالی
هتل خیلی خوبی بود عالی بود خیلی راضی بودم .
رفتاری مودبانه و مناسب داشتند.
علی رغم اینکه هتل قدیمی ست اتاق ها بازسازی شده و کاملا تمیز میباشند کارکنان برخورد بسیار خوبی دارند و صمیمی و مودب هستند.
هتلى دنج و ارام
عالی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

مهمانان اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.