اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

شمشك، جاده فشم، رودبار قصران
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

هتل جهانگردی شمشک درمیان‌ کوه‌های سر به‌ فلک کشیده البرز مرکزی در شمیرانات واقع گردیده و با توجه به موقعیتی که این هتل دارد درفصل تابستان نیز احتیاجی به استفاده از سیستم خنک کننده ندارد. در محوطه هتل شمشک، تله کابین و تله اسکی تحت نظارت بخش خصوصی به فعالیت مشغول است. در نزدیکی این هتل مجموعه تفریحی و پیست دربندسر و تله کابین دیزین قرار دارد. هتل شمشک‌ با تعداد ۱۱ اتاق ۲ تخته و سه سوئیت های ۴ تخته و یک سوئیت ویژه ۴ تخته پذیرای گردشگران و ورزشکاران داخلی و بین المللی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

جهانگردی شمشک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
316,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
316,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
316,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
337,000
تومان
4 تیر
جمعه
316,000
تومان
5 تیر
شنبه
316,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
316,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
316,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
316,000
تومان
هتل یار
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
316,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
316,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
316,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
337,000
تومان
4 تیر
جمعه
316,000
تومان
5 تیر
شنبه
316,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
316,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
316,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
316,000
تومان
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
412,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
4,160,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
4,160,000
تومان
4 تیر
جمعه
412,000
تومان
5 تیر
شنبه
412,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
جهانگردی شمشک-اتاق دوتخته دبل استاندارد
اتاق دوتخته دبل استاندارد
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
444,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
444,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
444,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
473,000
تومان
4 تیر
جمعه
444,000
تومان
5 تیر
شنبه
444,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
444,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
444,000
تومان
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
444,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
444,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
444,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
473,000
تومان
4 تیر
جمعه
444,000
تومان
5 تیر
شنبه
444,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
444,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
444,000
تومان
ای‌گردش
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
444,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
444,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
473,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
473,000
تومان
4 تیر
جمعه
444,000
تومان
5 تیر
شنبه
444,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
444,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
444,000
تومان
علاءالدین
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
474,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
474,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
474,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
474,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
503,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
503,000
تومان
4 تیر
جمعه
474,000
تومان
5 تیر
شنبه
474,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
474,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
474,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
474,000
تومان
جهانگردی شمشک-سوئيت چهارنفره
سوئيت چهارنفره
هتل یار
646,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
646,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
646,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
646,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
646,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
689,000
تومان
4 تیر
جمعه
646,000
تومان
5 تیر
شنبه
646,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
646,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
646,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
اقامت 24
646,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
646,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
646,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
646,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
646,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
689,000
تومان
4 تیر
جمعه
646,000
تومان
5 تیر
شنبه
646,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
646,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
646,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
ای‌گردش
646,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
646,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
646,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
646,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
689,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
689,000
تومان
4 تیر
جمعه
646,000
تومان
5 تیر
شنبه
646,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
646,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
646,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
646,000
تومان
علاءالدین
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
676,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
676,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
676,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
676,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
719,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
719,000
تومان
4 تیر
جمعه
676,000
تومان
5 تیر
شنبه
676,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
676,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
676,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
676,000
تومان
جهانگردی شمشک-سوئیت چهارنفره ویژه
سوئیت چهارنفره ویژه
هتل یار
1,245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,245,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,245,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,245,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,245,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,245,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,327,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,245,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,245,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,245,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,245,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,245,000
تومان
اقامت 24
1,245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,245,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,245,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,245,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,245,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,245,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,330,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,245,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,245,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,245,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,245,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,245,000
تومان
ای‌گردش
1,335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,335,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,335,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,335,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,335,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,335,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,335,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,335,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,335,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,335,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,335,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,335,000
تومان
علاءالدین
1,686,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,686,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,686,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,686,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,686,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,686,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,686,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,686,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,686,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,686,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,686,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,686,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

اعلام حریق
زنگ هشدار
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
خدمات بیدار باش
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
تراس
مینی بار
صبحانه رایگان
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
فوتبال دستی
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
كتابخانه
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
تلويزيون معمولی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
مینی بار رایگان
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
کافی‌شاپ
رستوران فضای باز
بالکن
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سشوار
حوله
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
کمد لباس
دمپایی
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
کپسول آتش نشانی
شوفاژ
کمد/دراور
برق
اينترنت (Wifi)
میز بیلیارد
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
ترانسفر فرودگاه
بیلیارد
سالن ورزش
سوئیت
کافی شاپ
خدمات تور
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
سالن بیلیارد
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

آدرس اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

(39 نظر)
نقاط قوت:
موقعییت عالی با دید خوب به محیط برخورد صمیمی کارکنان آرامش خاص هتل به دلیل جای خلوت و دنجی که داره رسیدگی سریع به مسافر بابت سرویس
نقاط ضعف:
کیفییت غذا خوب اما قیمت کمی بالا منطقه کوهستانی توی بهار هم شب های سردی داره ، کارنکردن شوفاژ ، اما بخاری برقی موجوده در کل اقامت خوبی بود
هتلی کوچک با کادر رزرو بسیار محترم و مودب صبحانه بسیار مختصر رستوران بسیار غذای بد برخورد کارکنان بسیار عالی و مودبانه در کل یک هتل ۳ ستاره است
نقاط قوت:
لوازم قدیمی رو بسیار خوب نگهداری کردند- محیط گرم و دوست داشتنی- منظره عالی از پنجره و تراس- محله زیبا- پاسخگویی بسیار خوب پرسنل- غذاهای خوشمزه رستوران هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
برخورد‌پرسنل پذیرش خیلی عالی وخوب هتل جای دنج و خوبی هست ولی دیوارها اصلا عایق نیست وسروصدای زیادی از راهرو واتاق ها ی دیگر شنیده میشود واصلا از سرو صدا نمیشه خوابید تاصبح مخصوصا کسانی که حساس هستند به صدا تا ۴صبح صدای اهنگ زیاد وسروصدا وخنده انگار مهمونی بود واقعا بزرگترین مشکل ونقطه ضعف این هتل سروصدای زیادی که شنیده میشه نه میشه خواب راحت داشت نه آرامش
به جز رفتار پسندیده‌ی آقایی که پذیرش کردند، هیچ نکته‌ی قابل توجهی وجود نداشت. هتلی پر سر و صدا که به دلیل حضور مهمانانی با فرزندان کوچک که به هیچ وجه متوجه ساعت و حریم مهمانان دیگر نبودند، شبیه به یک دور همی خانوادگی بود. اتاق‌ها در پایین‌ترین حد نظافت قرار داشتند و امکانات در حد یک مسافرخانه بود. جای بسی تأسف است.
بسیار هتل خوبی بود
رفتار کارکنان بسیار عالی هتل باید کمی بازسازی بشه
کمی صدا بقیه اتاق ها اذیت میکنه
هتل خوبی بود
ویژگی بارز هتل مکان قرارگیری و امکان خوب
خوب بود
بسیار خوب بود فضا واقعا دوست داشتنی و اتاقها تمیز بود اما صبحانه خیلی خیلی مختصر بود در ضمن حدود ۲۰۰-۳۰۰تا پله هم باید از پارکینگ تا ورودی میرفتیم اما در کل راضی هستیم و خاطره خوبی شد
کارکنان بسیار محترم و‌ با خوش رو فقط هتل اگر موکت میشد که صدای افرادی که داخل راهرو تردد میکنند به داخل اطاقها وارد میشد بهتر بود وقتی بچه ها داخل راهرو مشغول بازی میشن دیگه اسایشی براتون نمی مونه
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار راضی کننده
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
برخورد پرسنل خوب بود، موقعیت مکانی و آرامش محیط خوب بود. سطح بهداشت پایین بود(در حدی که حوله ها ملحفه ها لک داشت!!!) کیفیت صبحانه و غذای رستوران متوسط رو به پایین.
سلام. منظره سمت شهر بسیار زیبا بود، هوا فوق العاده، داخل اتاق کمی بازسازی شده و آرامش خوبی داشت، تنها ایراد تمیز نبودن سرویس خواب بود.
رفتار پرسنل واقعا عالی موقعیت جغرافیایی عالی اگر با صدای همسایه ها که از دیوارها رد میشه مشکلی نداشته باشیم هتل خیلی خوبیه فقط صبحانه به نسبت هتل ۳ ستاره ضعیف بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میشد بهتر هم باشه
دارای میزبیلیارد سالن غذا خوری و ..... ولی متاسفانه کیفیت غذا جالب نیست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
فقط برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
راضی نبودیم بسیار بد
نقاط قوت:
قابل رضایت بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت در حد معمولی رو به بالا
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد هستند، اتاقها بسیار تمیز هستند و اتمسفر هتل بسیار آرامش بخش و دوست داشتنی است. صبحانه عالی است. این هتل مناسب برای آوردن فرزندان نیست و سایر مهمانها بسیار اذیت میشوند. برای ریلکس کردن آخر هفته بسیار مناسب است.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چی عالی راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچی
مهربان بودند
تعداد کارکنان هتل خیلی کم بود ولی بسیار مهربان و خوشرو بودند .رستوران تنوع غذایی کم داشت
راضی هستم.
کارکنان بسیار مودب و مهمان نواز
مكان و جاده بسيار ديدني اين هتل مرا بشدت مجذوب كرد. چون فقط صبحانه انجا بودم از كيفيت غذا خبر ندارم ولي رفتن به اين محل را توصيه ميكنم ..چون ميتوانيد راحت نفس بكشيد
بهترين آشيانه برای ريلكسيشن
موقعیت مکانی هتل عالی(کاملا مهندسی ساز و کلاسیک مربوط به دوران تاریخی پهلوی) و امکانات آن در قیاس با هتل های سه ستاره دیگر مطلوب و قابل قبول است. کیفیت صبحانه متوسط و قابل قبول در حد 3ستاره.قیمت منوی مینی بار از تمامی هتل های دیگر مناسب تر و تقریبا همانند فروشگاه... تنها نقاط ضعف نبود کتری آب جوش داخل اتاق ها و عدم استفاده از پنجره های دوجداره با توجه به اینکه سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته و موقعیت مکانی هتل و سرمای زمستانی استفاده از این نوع امکانات را ایجاب میکند. برخورد پرسنل هتل فوق عالی و فراموش نکنید در صورت وجود برف زیاد میبایست خودرو شخصیتون رو کنار جاده پارک و از پلکان برای دسترسی استفاده کنید و برای جابجایی بار و وسایل اضافی از بالابر...
با سلام موقعیت مکانی هتل درست در پیست اسکی واقع شده است . -نظافت اتاق به خصوص ملحفه و روتختی خوب نبود و روی رو بالشی ها مو پیدا می شد. -صبحانه بسیار مختصر بود -رفتار کارکنان هتل خیلی جالب نبود -بدلیل انجام کار ساختمانی در محوطه هتل امکان آوردن خودرو تا جلوی در هتل .وجود نداشت و ما مجبور شدیم با کلی ساک از کلی پله بالا برویم
سلام.همه چی عالی بود. خوش بگذره بهتون.
برخورد بسیار خوب !! واقعا ادم احساس می کرد تو هتل ۵ ستاره است 😍 همه چی عالی
علی رغم اینکه هتل قدیمی ست اتاق ها بازسازی شده و کاملا تمیز میباشند کارکنان برخورد بسیار خوبی دارند و صمیمی و مودب هستند.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران

مهمانان اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی جهانگردی شمشک تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.