هتل ایرانشهر تهران

تهران، خیابان ایرانشهر، حدفاصل سمیه و انقلاب شماره 81
3.8
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل ایرانشهر تهران

هتل ایرانشهر یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین هتل‌های ایران به شمار می‌آید که در سال ۱۳۳۲ با نام هتل لوزان توسط مرحوم حسینعلی البرز، موسس بنیاد فرهنگی البرز افتتاح شد. در سال ۱۳۶۰ با مدیریت جدید بازسازی گردید و با نام هتل ایرانشهر شروع به کار نمود. این هتل در بخش مرکزی تهران واقع گردیده و امکان دسترسی به کلیه مکان‌های مهم تهران از جمله بازار، فرودگاه، ترمینال‌های مسافربری، راه آهن، مکان‌های دیدنی و موزه‌ها، اکثر وزارتخانه‌ها و اداره‌های مرکزی فراهم است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایرانشهر تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,155,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,155,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,155,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,155,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,155,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,155,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,155,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,155,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,175,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,175,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,175,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,175,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,175,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,175,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,175,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,175,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,175,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,175,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,175,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,597,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,597,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,597,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,597,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,597,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,597,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,597,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,597,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,597,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,597,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,597,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,597,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,597,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,597,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,597,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,597,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,597,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,597,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,597,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,597,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,597,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,597,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,597,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,597,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,620,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,620,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,620,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,620,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,620,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,620,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,620,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,620,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,620,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,820,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,820,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,820,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,820,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,820,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,820,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,820,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,820,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,820,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,820,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,820,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,820,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,820,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,820,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,820,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,820,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,820,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان
سوئیت برای 2نفر
هتل یار
1,886,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,886,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,886,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,886,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,886,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,886,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,886,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,886,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,886,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,886,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,886,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,886,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,910,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,910,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,910,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,910,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,910,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,910,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,910,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,910,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,910,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,910,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,910,000 تومان
سوئیت
ای‌گردش
2,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,160,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,160,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,160,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,160,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,160,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,160,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,160,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ایرانشهر تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ایرانشهر تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایرانشهر تهران

(23 نظر)
نقاط قوت:
هتل ایرانشهر با اینکه هتل سه ستاره است اما واقعا باید ۵ستاره باشه برخورد عالی کارکنان اتاقهای تمیز ومرتب و شیک مدیریت و پذیرش خوشرو همکاری با مسافر در هر زمینه ایی روابط عمومی بالا اتاقهای سوئیت اش مخصوصا ۲۱۸عالی عالیه
نقاط ضعف:
هتل ایرانشهر با اینکه هتل سه ستاره است اما واقعا باید ۵ستاره باشه برخورد عالی کارکنان اتاقهای تمیز ومرتب و شیک مدیریت و پذیرش خوشرو همکاری با مسافر در هر زمینه ایی روابط عمومی بالا اتاقهای سوئیت اش مخصوصا ۲۱۸عالی عالیه
هتل بسیار شیک ساکت جمع جور مرتب دارای امکانات خوب و خدمات دهی عالی به مسافر خانم ها و آقایان پذیرش کافی شاپ رستوران عالی اتاق ۲۱۸حرف نداره دم همشون گرم
نقاط قوت:
صبحانه عالی
نقاط ضعف:
صبحانه عالی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی. خوشروئی پرسنل..رسیدگی سریع به درخواست مسافر.تمیزی هتل.رستوران و صبحونه بسیار خوب.
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی. خوشروئی پرسنل..رسیدگی سریع به درخواست مسافر.تمیزی هتل.رستوران و صبحونه بسیار خوب.
‌در انتخاب هتل شک نکنید هم قیمت مناسب و هم موقعیت و شرایط عالی . از سایت خوب اسنپ تریپ هم بینهایت سپاسگزارم که با درج نظرسنجی مسافران رو در انتخاب هتل راهنمایی میکنه. بهترین سایت انتخاب یک مسافر
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز ،رفتار پرسنل محترمانه،صبحانه کامل و عالی ،رستوران صبحانه وناهار باز است ،دسترسی به تمامی مراکز مهم،توجه پرسنل به خواسته مسافر. درکل هتل بسیار خوبی است.
نقاط ضعف:
اتاق ها بسیار تمیز ،رفتار پرسنل محترمانه،صبحانه کامل و عالی ،رستوران صبحانه وناهار باز است ،دسترسی به تمامی مراکز مهم،توجه پرسنل به خواسته مسافر. درکل هتل بسیار خوبی است.
نقاط قوت:
فقط نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
فقط نزدیکی به مرکز شهر
هتلی سه ستاره با ۵۰ تا اتاق با آنکه همه جا نوشته پارکینگ دارد اصلا پارکینگ ندارد..یه حیاط پشتی هست که فقط ۴تا ماشین جا می گیره که اونم با روابط پره . صبحانه در حد یک رستوران محلی بود . چای کیسه ای . میوه کمپوت. نان بیات. پنیر بسته بندی. زیتون و خیارشور ندارد.اب میوه شربت کارخانه. قاشق چایخوری و مربا خوری ندارد. کارد بزرگ استیک خوری سرمیز بود با قاشق غذاخوری! اتاق ها هیچ امکاناتی ندارد . چای ساز ندارد. منوی مینی بار ندارد. دستمال کاغذی از بدترین و بی کیفیت ترین نوع بود اون هم نصفه شده بود و در جا دستمالی بود . شامپو بدن نداشت . صابون مایع در اتاق نبود. اتاق درشب تاریک و دلگیر است. رستوران تعطیل بود. کلا هتل در حد یک مسافرخانه بود یا حداکثر هتل یک ستاره. تنها خوبیش سقف بلند و سکوت اتاق ها بود .
نقاط قوت:
بسیار تمیز در حد هتل پنج ستاره
نقاط ضعف:
بسیار تمیز در حد هتل پنج ستاره
عالی بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد.محیط آرام اتاق تمیز
نقاط ضعف:
کولر گازی خیلی خوب خنک نمیکرد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
پنجره و نورگير نامناسب در طبقات همكف
کارکنان خونگرم محل و دسترسی مناسب صبحانه فوق العاده قیمت متوسط به بالا
نقاط قوت:
اتاقها تمیز بود و سرویس دهی خوبی داشتنبرخورد پرسنل محترمانه بود
نقاط ضعف:
سر و صدای راهرو زیاد بود
نقاط قوت:
هتلی تمیز و خلوت و دنج
نقاط ضعف:
بوی سیگار زیاد در راهروهای هتل
نقاط قوت:
هتل از لحاظ موقعیت مکانی و نزدیکی به مترو عالی .از نظر تمیزی اتاق و راحتی عالی .برخورد پرسنل بسیار مودبانه .درکل خیلی راضی بودم .ممنون از نظارت مدیریت هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کمی محدودنکته منفی دیگه ای ندیدم
نقاط قوت:
امکان تخلیه سریع قیمت معقول
نقاط ضعف:
صدای بلند یخچال پوشش ضعیف اینترنت
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
اقامت ۲۴ بسیاربی دقت به تماس‌های که گرفت میشه.است الان ۱۵ دقیقه منو پشت خط نگه داشت
نقاط قوت:
با سلام بسیار خوب بود. هم رفتار و پوشش پرسنل. هم جادار بودن اتاق دوتخته. تماس اتاقم مطبوع بود. کلا من پبشنهاد میدم این هتل رو
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره
هتل آرامی هست بشرط آنکه طبقه دو یا سه باشید.صبحانه عالی ومرتب.کافی شاپ عالی.سالاد با سس مخصوصش هنگام صرف نهار یا شام بی نظیرپارکینگ محدود
خیلی خوب است
بنده بسيار از عملكرد ايران هتل راضي هستم زيرا با سرعت بسيار بالا و پيگيري هاي به موقع رزرو را انجام داده و در ارائه اسنادي مانند فاكتور راحت و سريع ميتوان عمل كرد
در کل هتل خوبی بود و از اقامت در این هتل راضی بودم
خوب
اتاق ها موکت شده اند که موکت معمولا به مرور زمان کثیف میشوند.اگر مدیریت هتل کفها رو پارکت کنند بدون دمپایی هم حس خوبی دارید. لوله کشی شوفاژها رو کار اجرا شده که منظره خوبی ندارد.ولیکن از بعضی از هتلهای دیگر تهران که نمیدانم چطور ستاره گرفته اند بهتره. مسول رزرواسیون بسیار خوشرو وخوش برخوردبودند.
هتلی با دسترسی بسیار عالی .مناسب برای اقامت افرادی که برای کار به این شهر سفر میکنند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایرانشهر تهران

مهمانان هتل ایرانشهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایرانشهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایرانشهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایرانشهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایرانشهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.