هتل ایرانشهر تهران

تهران، خیابان ایرانشهر، حدفاصل سمیه و انقلاب شماره 81
3.8
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

معرفی هتل ایرانشهر تهران

هتل ایرانشهر یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین هتل‌های ایران به شمار می‌آید که در سال ۱۳۳۲ با نام هتل لوزان توسط مرحوم حسینعلی البرز، موسس بنیاد فرهنگی البرز افتتاح شد. در سال ۱۳۶۰ با مدیریت جدید بازسازی گردید و با نام هتل ایرانشهر شروع به کار نمود. این هتل در بخش مرکزی تهران واقع گردیده و امکان دسترسی به کلیه مکان‌های مهم تهران از جمله بازار، فرودگاه، ترمینال‌های مسافربری، راه آهن، مکان‌های دیدنی و موزه‌ها، اکثر وزارتخانه‌ها و اداره‌های مرکزی فراهم است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایرانشهر تهران

ایرانشهر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
373,000
تومان
2 آبان
جمعه
373,000
تومان
3 آبان
شنبه
373,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
373,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
373,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
373,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
373,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
373,000
تومان
9 آبان
جمعه
373,000
تومان
10 آبان
شنبه
373,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
373,000
تومان
ای‌گردش
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
2 آبان
جمعه
377,000
تومان
3 آبان
شنبه
377,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
10 آبان
شنبه
377,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
هتل یار
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
2 آبان
جمعه
377,000
تومان
3 آبان
شنبه
377,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
10 آبان
شنبه
377,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
ایران مارکوپولو
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
2 آبان
جمعه
377,000
تومان
3 آبان
شنبه
377,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
377,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
377,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
377,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
377,000
تومان
9 آبان
جمعه
377,000
تومان
10 آبان
شنبه
377,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
377,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
617,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
617,000
تومان
2 آبان
جمعه
617,000
تومان
3 آبان
شنبه
617,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
617,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
617,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
617,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
617,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
617,000
تومان
9 آبان
جمعه
617,000
تومان
10 آبان
شنبه
617,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
617,000
تومان
ای‌گردش
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
2 آبان
جمعه
620,000
تومان
3 آبان
شنبه
620,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
9 آبان
جمعه
620,000
تومان
10 آبان
شنبه
620,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
ایران مارکوپولو
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
2 آبان
جمعه
620,000
تومان
3 آبان
شنبه
620,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
9 آبان
جمعه
620,000
تومان
10 آبان
شنبه
620,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
711,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
711,000
تومان
2 آبان
جمعه
711,000
تومان
3 آبان
شنبه
711,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
711,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
711,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
711,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
711,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
711,000
تومان
9 آبان
جمعه
711,000
تومان
10 آبان
شنبه
711,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
711,000
تومان
هتل یار
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
715,000
تومان
2 آبان
جمعه
715,000
تومان
3 آبان
شنبه
715,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
715,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
715,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
715,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
715,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
715,000
تومان
9 آبان
جمعه
715,000
تومان
10 آبان
شنبه
715,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
715,000
تومان
ایران مارکوپولو
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
715,000
تومان
2 آبان
جمعه
715,000
تومان
3 آبان
شنبه
715,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
715,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
715,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
715,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
715,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
715,000
تومان
9 آبان
جمعه
715,000
تومان
10 آبان
شنبه
715,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
715,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
522,000
تومان
2 آبان
جمعه
522,000
تومان
3 آبان
شنبه
522,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
522,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
522,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
522,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
522,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
522,000
تومان
9 آبان
جمعه
522,000
تومان
10 آبان
شنبه
522,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
522,000
تومان
ایران مارکوپولو
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
2 آبان
جمعه
526,000
تومان
3 آبان
شنبه
526,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
526,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
526,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
526,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
9 آبان
جمعه
526,000
تومان
10 آبان
شنبه
526,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
هتل یار
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
2 آبان
جمعه
526,000
تومان
3 آبان
شنبه
526,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
526,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
526,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
526,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
9 آبان
جمعه
526,000
تومان
10 آبان
شنبه
526,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
ای‌گردش
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
2 آبان
جمعه
526,000
تومان
3 آبان
شنبه
526,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
526,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
526,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
526,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
9 آبان
جمعه
526,000
تومان
10 آبان
شنبه
526,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
522,000
تومان
2 آبان
جمعه
522,000
تومان
3 آبان
شنبه
522,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
522,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
522,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
522,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
522,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
522,000
تومان
9 آبان
جمعه
522,000
تومان
10 آبان
شنبه
522,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
522,000
تومان
ای‌گردش
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
2 آبان
جمعه
526,000
تومان
3 آبان
شنبه
526,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
526,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
526,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
526,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
9 آبان
جمعه
526,000
تومان
10 آبان
شنبه
526,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
هتل یار
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
2 آبان
جمعه
526,000
تومان
3 آبان
شنبه
526,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
526,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
526,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
526,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
526,000
تومان
9 آبان
جمعه
526,000
تومان
10 آبان
شنبه
526,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
526,000
تومان
ایرانشهر-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ایرانشهر تهران

اعلام حریق
گیم نت
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
اينترنت در اتاق
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
روم سرويس
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
کرایه اتومبیل با راننده
چايخانه سنتی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
فكس
ميز
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
فست‌فود
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
پارکینگ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کافی نت
فتوکپی
خدمات تور
روزنامه
اينترنت در لابی
آرایشگاه
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی‌شاپ معمولی‌
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
خشکشویی
فضای سبز
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل ایرانشهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایرانشهر تهران

(9 نظر)
نقاط قوت:
فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداره
هتل آرامی هست بشرط آنکه طبقه دو یا سه باشید.صبحانه عالی ومرتب.کافی شاپ عالی.سالاد با سس مخصوصش هنگام صرف نهار یا شام بی نظیرپارکینگ محدود
خیلی خوب است
بنده بسيار از عملكرد ايران هتل راضي هستم زيرا با سرعت بسيار بالا و پيگيري هاي به موقع رزرو را انجام داده و در ارائه اسنادي مانند فاكتور راحت و سريع ميتوان عمل كرد
در کل هتل خوبی بود و از اقامت در این هتل راضی بودم
خوب
اتاق ها موکت شده اند که موکت معمولا به مرور زمان کثیف میشوند.اگر مدیریت هتل کفها رو پارکت کنند بدون دمپایی هم حس خوبی دارید. لوله کشی شوفاژها رو کار اجرا شده که منظره خوبی ندارد.ولیکن از بعضی از هتلهای دیگر تهران که نمیدانم چطور ستاره گرفته اند بهتره. مسول رزرواسیون بسیار خوشرو وخوش برخوردبودند.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و خوش برخورد هستند.و امکانات مناسب .و تمیز .
نقاط ضعف:
نبود آسانسور . وسایل چای . مانند کتری برقی. و میز اتو . واتو .
هتلی با دسترسی بسیار عالی .مناسب برای اقامت افرادی که برای کار به این شهر سفر میکنند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایرانشهر تهران

مهمانان هتل ایرانشهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایرانشهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایرانشهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایرانشهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایرانشهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.