هتل وکیل شیراز

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، مابین چهار راه مشیر و چهار راه پیروزی، ابتدای کوچه ۵۹
4.3
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل وکیل شیراز

هتل سه ستاره وکیل شیراز در سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. از بهترین ویژگی های این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله : حمام و بازار وکیل، حمام وکیل، نارنجستان قوام و ... می‌باشد. هتل وکیل شیراز در سه طبقه و ۳۱ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل وکیل شیراز

وکیل-یک تخته
یک تخته
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
24 مرداد
جمعه
190,000
تومان
25 مرداد
شنبه
190,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
31 مرداد
جمعه
190,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
وکیل-دوتخته دبل
دوتخته دبل
اقامت 24
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
24 مرداد
جمعه
224,000
تومان
25 مرداد
شنبه
224,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 مرداد
جمعه
224,000
تومان
ای‌گردش
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
24 مرداد
جمعه
224,000
تومان
25 مرداد
شنبه
224,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 مرداد
جمعه
224,000
تومان
هتل یار
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
24 مرداد
جمعه
224,000
تومان
25 مرداد
شنبه
224,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 مرداد
جمعه
224,000
تومان
جاباما
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
24 مرداد
جمعه
224,000
تومان
25 مرداد
شنبه
224,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 مرداد
جمعه
224,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
وکیل-دوتخته توئین
دوتخته توئین
اقامت 24
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
24 مرداد
جمعه
224,000
تومان
25 مرداد
شنبه
224,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 مرداد
جمعه
224,000
تومان
هتل یار
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
24 مرداد
جمعه
224,000
تومان
25 مرداد
شنبه
224,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 مرداد
جمعه
224,000
تومان
وکیل-سه تخته(دوتخته با یک سرویس اضافه)
سه تخته(دوتخته با یک سرویس اضافه)
اقامت 24
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
24 مرداد
جمعه
279,000
تومان
25 مرداد
شنبه
279,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
31 مرداد
جمعه
279,000
تومان
ای‌گردش
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
24 مرداد
جمعه
279,000
تومان
25 مرداد
شنبه
279,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
31 مرداد
جمعه
279,000
تومان
هتل یار
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
24 مرداد
جمعه
279,000
تومان
25 مرداد
شنبه
279,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
31 مرداد
جمعه
279,000
تومان
جاباما
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
24 مرداد
جمعه
279,000
تومان
25 مرداد
شنبه
279,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
31 مرداد
جمعه
279,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
وکیل-سه تخته با سرویس
سه تخته با سرویس
هتل یار
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
21 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
24 مرداد
جمعه
279,000
تومان
25 مرداد
شنبه
279,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
31 مرداد
جمعه
279,000
تومان

امکانات اتاق های هتل وکیل شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
اسانسور
پاركينگ
كافی شاپ
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل وکیل شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل وکیل شیراز

(36 نظر)
هتل بسيار خوبي هست.از نظر نظافت عالي،رفتار پرسنل عالي
با سلام هتل خوب و تمیز و در مرکز شهر فقط روی قیمت غذا در رستوران مالیات و ارزش افزوده و هزینه سرویس اضافه میشه که جالب نیست و اضافی هست چون رستوران داخل هتل هست نه بیرون و مربوط به هتل هست.
با سپاس از کارکنان هتل که همگی عالی بودند. ما به قصد اقامت در یک فضای سنتی این هتل را گرفتیم و فکر می کردم خانه سنتی قدیمی بازسازی شده است ولی اینجا هتل نوسازی بود با طراحی نسبتا سنتی و فکر نمی کنم نام هتل سنتی برایش مناسب باشد. اتاق ها کوچک بود به طوری که به سختی می شد جایی برای خواندن نماز پیدا کرد و به نظرم اتاق های سه تخته ای که به ما دادند برای دوتخته ساخته شده بود. صبحانه هم خیلی معمولی و هر روز تکراری بود. برای کسی که برای دیدن مکانهای تاریخی شیراز سفر می کند هتل خوبی است چون پیاده می توان چندین مکان را بازدید کرد.
با سلام و تشکر از رزرواسیون اسنپ تریپ و همچنین از کارکنان محترم هتل. در تاریخ 98/09/30 در هتل وکیل به مدت یک شب اقامت داشتم همه چیز خیلی عالی بود فقط سه نقطه ضعف داشت یکی اینکه گلیم فرش داخل واحد خیلی کثیف بود و دوم اینکه آب حمام سرد بود و اصلاً نشد یه دوش هم بگیریم. سوم اینکه یه کتری برقی هزینه زیادی نیست که بخری و داخل واحد بزاری که این هم نبود.
برخورد پرسنل بسيار عالى نوشيدنى خوش آمد گويى بسيار عالى بسيار تميز اگر چايى ساز در اتاق داشته باشد بهتر است. امكان داشتن كليد اضافه براى دو نفر بهتر است. موزيك در رستوران هنگام صبحانه مى تواند فضا را دلنشين تر بكند. و همان اول مشخص كنند كه آب بزرگ مجانى و آبهاى كوچك در يخچال داراى هزينه است.
هتل تمیز و مرتب و کارکنانی مودب و خوش برخورد و البته امانت دار فقط ای کاش مسافران خارجی عرب زبان در این هتل پذیرش نمی‌شدند چون واقعا سر و صدای زیادی داشتند و آرامش در هتل را به هم زده بودند. اما در مجموع هتل وکیل را در سفر بعدی هم انتخاب خواهم کرد
من تعطیلات آبان مهمان این هتل بودم. یکی از نقاط ضعفش اینه که داخل یه کوچه باریکه و به خاطر اینکه سر کوچه تابلویی نداره پیدا کردنش خیلی سخته حتی برای خود شیرازیا. دوم اینکه سیستم یخچالش به برق کارت ورود وصله یعنی وقتی کارت رو برداری و سیستم برق اتاق قطع شه عملا یخچال هم خاموشه بنابراین وقتی غروب برمی گردی و میخوای یه چیز خنک بخوری میبینی همه گرم شدن. اتاق های دو تخته اش هم خیلی کوچیک ان و هیچ میز و صندلی دو نفره ای وجود نداره. البته رفتار پرسنل خیلی خوبه و هتل تر و تمیز و شیکیه. و به مراکز دیدنی شیراز خیلی نزدیکه و خیلی جاها رو میشه پیاده رفت.
سلام کارکنان هتل مودب بودند وسعی می کردند که در مسائلی که از آنها سوال می شد به شما راهنمائی کنند هتل تمیز بود صبحانه خوب بود بهترین هتل سه ستاره که رفتم
هتل تمیز ، برخورد کارکنان بسیار مودبانه و محترمانه اعم از پذیرش تا خدمات، صبحانه مناسب، وای فای خوب
۴ شب همراه مادر و برادرم که خودشان تجربه اقامت در هتلهای مختلف در کشورهای مختلف را دارند، در هتل وکیل شیراز اقامت داشتیم. تجربه فوق العاده ای بود. محیط هتل دنج و صمیمی و نوستالژیک بود. از برخورد خوب پرسنل هتل هر چه بگوییم کمه. تا حد ممکن در انجام اموری که مشتری تقاضا دارد کمک میکنند. حتی اموری که در دستور کار هتلها نیست . و همیشه خوش برخورد هستند . امکانات هتل نسبت به ۳ ستاره بودنش خوب بود . کاستی های جزئی هست که قابل چشم پوشی هست . دسترسی به اماکن دیدنی و مرکز شهر اسان هست .
هتل بسیار تمیز و عالی ، منو صبحانه کامل بود ، برخورد پرسنل خیلی خوب بود، حتما توصیه می کنم
سلام و خسته نباشید هتل نوساز و تمیز و زیبا بود و با وجود اینکه هتل در بافت قدیمی و جنوب شهر قرار دارد و با توجه به قیمت اتاق ها هتل خیلی خوب و پرسنل عالی، خوشرو و مودبی دارد و همچنین دسترسی به اماکن تاریخی و مذهبی بسیار خوب است. در کل همه چی خوب بود و از پرسنل هتل تشکر می کنم.
من با خوندن نظرات انتخاب کردم و 5 شب اقامت داشتم. خود هتل از همه نظر عالی بود(پارکینگ سرپوشیده و تمیزی و برخورد و نزدیکی به همه چی و...هرچیزی هم کم بود خواستیم آوردن)فقط دوستانی که مشکل پارکینگ رو گفتن درسته کوچش نزدیک چهارراه بود ولی اصلا مشکلی نبود.بازم برم شیراز حتما همین هتلو انتخاب میکنم. کیفیت صبحونه و رستوران هم عالی بود.با توجه به نظرات تخت بدون مشکل و صدای بیرون خیلی کم میامد. به نسبت هزینه خیلی خوبه
هتل پنج با طراحی زیبا و محیطی دلنشین
نقاط قوت:
عالی راضی کننده
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
هتل خیلی تمیز و شیک بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
هتل بسیار تمیز و نوساز هست . فضای باز رستوران خیلی دنجه و آدم احساس بسیار خوبی داره. رفتار پرسنل هم بسیار مودبانه هست به خصوص خانمی که صندوقدار هستن بسیار خوش برخورد و مودب بود . فقط یه مقدار تخت و بالشت نامناسب بود و گاهی صدای بیرون شنیده میشد . وگرنه همه چیز عالیه . غذاش هم خوشمزه هس حتما پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
احترام کارکنان و رفتار حرفه ای امکانات خوب فضای زیبای هتل پارکینگ اختصاصی هتل غذای خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود سشوار در اتاق از قبل عدم وجود واکس کفش
اوايل اسفند 97 مهمان هتل بوديم. مکان هتل در بخش قديمي تر شهر هست. نزديک به شاهچراغ و مجموعه زنديه. پس خيلي راحت و پياده به خيلي از اماکن ديدني شيراز مثل ارگ کريم خان و حمام و مسجد و بازار وکيل دسترسي داريد. با پاي پياده مسجد نصيرالملک و نارنجستان قوام در 10 دقيقه اي شما هستند. هتل خيلي تميز و پذيرايي خيلي گرم هست. خيلي به دل ميشينه. رستوران هتل هم هميشه پذيراي شماست. خوراک ها قيمت و کيفيت خوبي داره و خيلي خوشگل سرو ميشه. از رفتار کارکنان بخصوص آقاي رضايي در رستوران خيلي خرسند بوديم. در کل بسيار خوش گذشت و کاملاً اين مکان رو توصيه ميکنم.
در اتاق ۳ تخته هتل وکیل در بهمن ۹۷ به مدت دو شب اقامت داشتیم که از اسنپ تریپ با ۵۰%تخفیف رزرو کرده بودم. واقعا راضی بودم.پارکینگ،صبحانه سلف عالی،پرسنل خوشرو،نظافت خوب و ‌‌... در کل امکانات خوب و هتل عالی. توصیه میشه رضایت کامل داشتم
سلام هتل خوبیه محاسن زیادی داره مهمترین مزایا تمیز و نوساز بودنش. کارکنانش هم مودب و حرفه ای هستند. فقط کمی اتاقاش کوچیکن. برا مسافرت بعدی هم میتونه انتخاب اولم باشه.
هتل زیبا وتمیز بود
هتل بسیار تمیز ،نوساز، با کادری مجرب و خوش برخورد.
همه چیز خوب بود..رفتار پرسنل خیلی خوب.. سشوار تتوی اتاق نبود..دمپایی ها پلاستیکی بودن
عالی
سلام یکی از بهترین هتل هایی بود که تا العان استفاده کردم.هم از نظر تمیزی و نظافت وهم برخورد عالی کارکنان هم موقعیت عالی و دسترسی به حرم و بازار و اماکن تاریخی شیرازفقط رستوران بود که گفتن بعدا راه اندازی میشه .ولی صبحانه عالی بود
هتل بسیار زیبا و تمیزی بود. رفتار کارکنان کاملا حرفه ای و توام با ادب و خوشرویی. فراتر از یک هتل سه ستاره ایرانی و سه ستاره واقعی در حد استاندرادهای بین المللی. رستوران زیبا با صبحانه عالی (فقط صبحانه را در هتل بودم). رسیدگی به خواسته مهمان در کمتر از یک دقیقه. دسترسی مناسب به امکان دیدنی. نقاط ضعف: ورودی نامناسب پارکینگ، تردد صدا در اتاق و راهرو. البته با توجه به تعداد اتاقها در مجموع آرامش خوبی در هتل حاکم بود. امکانات در حد هتل سه ستاره خوب بود ولی شاید برای یک مهمان، کامل نبود (سشوار، دمپایی حوله ای و ...). در کل با تجربه بسیار بدی که اخیرا در هتل چهار ستاره ای در کیش داشتم، این هتل فوق العاده بود و خانواده بنده سفر خوبی را تجربه کردند. حتما به این هتل سر بزنید، از عکسهایش زیباتر است. تجربه های اخیر بنده در شیراز، هتلهای پنج و چهار ستاره بودند ولی حتما در سفر بعدی همین هتل را انتخاب خواهم کرد. ارزش در برابر هزینه بسیار بالاست. خسته نباشید به همه کارکنان هتل و تشکر از اسنپ تریپ برای فراهم کردن فرصت استفاده از تخفیف های خوب.
هتل تمیز و نوساز -برخورد کارکنان خوب -چای ساز و سشورا نداشت-سشوار رو درخواست کردیم آوردند.
سلام هتل بسیار شیک و تمیزی بود شاید بشه گفت فراتر از یک هتل سه ستاره هستش صبحانه متنوع و با کیفیتی داشت کیفیت غذاهاش عالی بود رسیدگی و رفتار کارکنانش واقعاٌ خوب بود
تو این هتل اقامت داشتم و به شدت پیشنهادش میکنم. هتل تمیز و نوسازی بود. همه چی برق میزد از تمیزی و رفتار پرسنل واقعا جای تشکر داشت. هربار برم شیراز باز همینجا رو انتخاب میکنم. اگر بخوام پیشنهادی بدم برای بهتر شدن اینه که صبحانه میتونه یکم تنوع بیشتری داشته باشه و داخل اتاق به جای دمپایی پلاستیکی از دمپایی یکبار مصرف استفاده بشه. غیر از اینا هیییچ نکته ی دیگه ای نبود
هتل بسیار تمیز، برخورد کارکنان خوب، نما و فضای داخل مناسب و صبحانه نیز در حد یک هتل سه ستاره تاپ ولی نقاط ضعف آن دسترسی نامناسب به پارکینگ هتل، و آکوستیک نبودن اتاق ها به نحوی که صدا آزار دهنده است و داخل اتاق صدای افراد بیرون می آید و پنجره های اتاق تیز رو به راهروی هتل باز می شود که باعث دیده شدن داخل اتاق می گردد و شیشه ها نیز سکوریتی نیست ولی با توجه به قیمت مناسب است.
فوق العاده تمیز وزیبا زیباتر از اون چیزی که توی عکسها دیده میشه رفتار پرسنل عالی غذا عالی و بی نقص
برخورد كاركنان از همان ابتداي ورود تا لحظه خروج عالي، نظافت هتل عالي، ما فقط از صبحانه استفاده كرديم كه اون هم متنوع بود، خيلي بالاتر از يك هتل ٣ ستاره بود با توجه امكانات و احساس راحتي در هتل ، مطمئنا در سفر هاي بعدي به شيراز انتخابم همين هتل
بهترین هتل داخل شهر از لحاظ قیمت و مهم تر از همه برخورد کارکنان و زیبایی، نظافت، رستئران عالی، هیچ چیز از 5 ستاره های شیراز کم نداردواقعا برای من خیلی جالب بود این همه رعایت حقوق و راحتی مسافر امیدوارم همین روند ادامه پبدا کند به شخصه این هتل زیبا را به همه توصیه میکنم آنقدر این هتل خوب بود که مایه افتخار بود معلوم بود بسیار مدیریت عالی در این هتل حکم فرماست ، اصل اول آسایش و احترام به مسافر بود متشکر از مدیریت و پرسنل با ادب و مدیران لایق مجموعه
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی بود-موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
رستوران و کافی شاپ نداشت - صبحانه متنوع نبود ..... خدمات کافی نبود.....اتاق ساعت دیواری نداشت.....
نقاط قوت:
مهمترین نقطه مثبت این هتل موقعیت مکانیش هست که تقریبا به اکثر امکان دیندی نزدیکه. با ماشین کمتر از ده دقیقه به حافظیه و کمتر از یه ربع به سعدیه فاصله داره. در هر صورت باتوجه به قیمت و مکان هتل مناسبی هستش.
نقاط ضعف:
نبود دوربین در پارکینگ
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل وکیل شیراز

مهمانان هتل وکیل شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل وکیل شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل وکیل شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل وکیل شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل وکیل شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.