هتل وکیل شیراز

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، مابین چهار راه مشیر و چهار راه پیروزی، ابتدای کوچه ۵۹
4.3
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل وکیل شیراز

هتل سه ستاره وکیل شیراز در سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. از بهترین ویژگی های این هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی از جمله : حمام و بازار وکیل، حمام وکیل، نارنجستان قوام و ... می‌باشد. هتل وکیل شیراز در سه طبقه و ۳۱ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل وکیل شیراز

وکیل-یک تخته
یک تخته
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
2 آبان
جمعه
160,000
تومان
3 آبان
شنبه
170,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
170,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
170,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
170,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
160,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
160,000
تومان
9 آبان
جمعه
170,000
تومان
10 آبان
شنبه
170,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
170,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
وکیل-دوتخته دبل
دوتخته دبل
ای‌گردش
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
2 آبان
جمعه
175,000
تومان
3 آبان
شنبه
175,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
175,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
175,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
175,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
175,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
175,000
تومان
9 آبان
جمعه
175,000
تومان
10 آبان
شنبه
175,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
175,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
2 آبان
جمعه
180,000
تومان
3 آبان
شنبه
215,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
215,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
215,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
9 آبان
جمعه
215,000
تومان
10 آبان
شنبه
215,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
2 آبان
جمعه
230,000
تومان
3 آبان
شنبه
215,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
215,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
215,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
9 آبان
جمعه
215,000
تومان
10 آبان
شنبه
215,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
2 آبان
جمعه
215,000
تومان
3 آبان
شنبه
215,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
215,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
215,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
9 آبان
جمعه
215,000
تومان
10 آبان
شنبه
215,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
وکیل-دوتخته توئین
دوتخته توئین
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
2 آبان
جمعه
215,000
تومان
3 آبان
شنبه
215,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
215,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
215,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
9 آبان
جمعه
215,000
تومان
10 آبان
شنبه
215,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
2 آبان
جمعه
185,000
تومان
3 آبان
شنبه
215,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
215,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
215,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
185,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
185,000
تومان
9 آبان
جمعه
215,000
تومان
10 آبان
شنبه
215,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
وکیل-سه تخته(دوتخته با یک سرویس اضافه)
سه تخته(دوتخته با یک سرویس اضافه)
ای‌گردش
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
2 آبان
جمعه
260,000
تومان
3 آبان
شنبه
260,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
260,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
260,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
9 آبان
جمعه
260,000
تومان
10 آبان
شنبه
260,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
2 آبان
جمعه
250,000
تومان
3 آبان
شنبه
270,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
2 آبان
جمعه
270,000
تومان
3 آبان
شنبه
270,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
245,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
2 آبان
جمعه
250,000
تومان
3 آبان
شنبه
270,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
250,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
وکیل-سه تخته با سرویس
سه تخته با سرویس
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
250,000
تومان
2 آبان
جمعه
270,000
تومان
3 آبان
شنبه
270,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
245,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان

امکانات اتاق های هتل وکیل شیراز

آسانسور
مینی بار با هزینه
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
خدمات بیدار باش
بازی ویدئویی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
گشت نیم روزی
سرویس حرم
ترانسفر برگشت با هزینه
سیستم گرمایش
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
رخت آویز
کف پوش موکت
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی یکبار مصرف
پرداخت ویزا و مسترکارت
حوله حمام
كافی شاپ
پاركينگ
لوازم بهداشتی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
اعلام حریق
پارکینگ
روزنامه
خدمات تور
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
سالن ورزشی
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
فضای سبز
تلفن
زنگ هشدار
اينترنت (Wifi)
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
دستگاه واکس کفش
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
حمام

آدرس هتل وکیل شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل وکیل شیراز

(20 نظر)
هتل از نظر تمیزی و برخورد کارکنان و موقعیت در شهر خوب بود فقط روز آخر به جای سرو صبحانه به صورت بوفه صبحانه به صورت سرد و از باقیمانده دیروز اورده شد که از یک هتل ۳ ستاره چنین اقدام غیر حرفه ای بعید بود ...
سلام ما یک شب اقامت داشتیم و هتل از هر نظر عالی بود و همه ی پروتکل های بهداشتی جهت ویروس کرونا رعایت شده بود از اسنپ تریپ بابت اطلاعات خوب و جامع ممنونم
سلام وقت بخیر ما یک شب در هتل اقامت داشتیم و همه چیز عالی بود ممنونم از کادر خوب هتل وکیل شیراز که نهایت همکاری را با مسافر دارند
هتل عالی با مدیریت قوی و تمییزی عالی و کارکنان خوشرو و با ادب ما 3شب در هتل اقامت داشتیم همه چیز عالی بود به خیلی مکانهای دیدنی شیراز فقط 10دقیقه پیاده روی فاصله داشت و تشکر ویژه بابت کادوی تولد ما که خیلی سوپرایز شدیم و عالی بود در کل اگه میخواهید يه جای عالی در وسط مناطق دیدنی و خیلی با آرامش و پر امکانات و از نظر بهداشت عالی در عین حال تازه ساخت و با کارکنان کار درست رو تجربه کنید فقط هتل وکیل
هتل بسيار خوبي هست.از نظر نظافت عالي،رفتار پرسنل عالي
با سلام هتل خوب و تمیز و در مرکز شهر فقط روی قیمت غذا در رستوران مالیات و ارزش افزوده و هزینه سرویس اضافه میشه که جالب نیست و اضافی هست چون رستوران داخل هتل هست نه بیرون و مربوط به هتل هست.
1. برخورد مناسب پرسنل 2. موقعیت مناسب 3. تمیز و زیبا 4. کیفیت غذا عالی در مجموع عالی و پیشنهاد میکنم
با سپاس از کارکنان هتل که همگی عالی بودند. ما به قصد اقامت در یک فضای سنتی این هتل را گرفتیم و فکر می کردم خانه سنتی قدیمی بازسازی شده است ولی اینجا هتل نوسازی بود با طراحی نسبتا سنتی و فکر نمی کنم نام هتل سنتی برایش مناسب باشد. اتاق ها کوچک بود به طوری که به سختی می شد جایی برای خواندن نماز پیدا کرد و به نظرم اتاق های سه تخته ای که به ما دادند برای دوتخته ساخته شده بود. صبحانه هم خیلی معمولی و هر روز تکراری بود. برای کسی که برای دیدن مکانهای تاریخی شیراز سفر می کند هتل خوبی است چون پیاده می توان چندین مکان را بازدید کرد.
برخورد پرسنل بسيار عالى نوشيدنى خوش آمد گويى بسيار عالى بسيار تميز اگر چايى ساز در اتاق داشته باشد بهتر است. امكان داشتن كليد اضافه براى دو نفر بهتر است. موزيك در رستوران هنگام صبحانه مى تواند فضا را دلنشين تر بكند. و همان اول مشخص كنند كه آب بزرگ مجانى و آبهاى كوچك در يخچال داراى هزينه است.
هتل تمیز و مرتب و کارکنانی مودب و خوش برخورد و البته امانت دار فقط ای کاش مسافران خارجی عرب زبان در این هتل پذیرش نمی‌شدند چون واقعا سر و صدای زیادی داشتند و آرامش در هتل را به هم زده بودند. اما در مجموع هتل وکیل را در سفر بعدی هم انتخاب خواهم کرد
هتل پنج با طراحی زیبا و محیطی دلنشین
نقاط قوت:
عالی راضی کننده
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
هتل خیلی تمیز و شیک بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
احترام کارکنان و رفتار حرفه ای امکانات خوب فضای زیبای هتل پارکینگ اختصاصی هتل غذای خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود سشوار در اتاق از قبل عدم وجود واکس کفش
هتل زیبا وتمیز بود
عالی
سلام یکی از بهترین هتل هایی بود که تا العان استفاده کردم.هم از نظر تمیزی و نظافت وهم برخورد عالی کارکنان هم موقعیت عالی و دسترسی به حرم و بازار و اماکن تاریخی شیرازفقط رستوران بود که گفتن بعدا راه اندازی میشه .ولی صبحانه عالی بود
بهترین هتل داخل شهر از لحاظ قیمت و مهم تر از همه برخورد کارکنان و زیبایی، نظافت، رستئران عالی، هیچ چیز از 5 ستاره های شیراز کم نداردواقعا برای من خیلی جالب بود این همه رعایت حقوق و راحتی مسافر امیدوارم همین روند ادامه پبدا کند به شخصه این هتل زیبا را به همه توصیه میکنم آنقدر این هتل خوب بود که مایه افتخار بود معلوم بود بسیار مدیریت عالی در این هتل حکم فرماست ، اصل اول آسایش و احترام به مسافر بود متشکر از مدیریت و پرسنل با ادب و مدیران لایق مجموعه
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی بود-موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
رستوران و کافی شاپ نداشت - صبحانه متنوع نبود ..... خدمات کافی نبود.....اتاق ساعت دیواری نداشت.....
نقاط قوت:
مهمترین نقطه مثبت این هتل موقعیت مکانیش هست که تقریبا به اکثر امکان دیندی نزدیکه. با ماشین کمتر از ده دقیقه به حافظیه و کمتر از یه ربع به سعدیه فاصله داره. در هر صورت باتوجه به قیمت و مکان هتل مناسبی هستش.
نقاط ضعف:
نبود دوربین در پارکینگ
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل وکیل شیراز

مهمانان هتل وکیل شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل وکیل شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل وکیل شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل وکیل شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل وکیل شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.