اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

شیراز، سه راه آستانه، خیابان حسینی، جنب پارکینگ بین‌الحرمین، نبش کوچه 84
-
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
600,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
600,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
7 مهر
جمعه
600,000 تومان
8 مهر
شنبه
600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
14 مهر
جمعه
600,000 تومان
یک تخته سنگ سیاه بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
14 مهر
جمعه
500,000 تومان
یک تخته درب شیخ
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
7 مهر
جمعه
600,000 تومان
8 مهر
شنبه
600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
14 مهر
جمعه
600,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل درب شازده
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
دو تخته دابل سنگ سیاه بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
800,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 مهر
جمعه
800,000 تومان
دو تخته دابل قهر و آشتی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
دو تخته دابل لب آب
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
7 مهر
جمعه
850,000 تومان
8 مهر
شنبه
850,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
850,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
850,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
850,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
850,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
14 مهر
جمعه
850,000 تومان
دو تخته دابل درب شیخ
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته کل مشیر
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
سه تخته چپر خونه
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,500,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
سه تخته گود عربون
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,300,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
سه تخته هفت پیچ
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,500,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
1,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,800,000 تومان
چهار نفره شازده بیگم VIP (شاه نشین)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
1,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,800,000 تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
اینترنت رایگان و نامحدود
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
حمام عمومی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اشپزخانه عمومی

نظرات کاربران برای اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

(16 نظر)
بعلت اینکه کمتر از ۸ ساعت در هتل بوم گردی حضور داشتم، تجربه ی خاصی ندارم
نقاط قوت:
ساکت ، آروم و راحت
نقاط ضعف:
ساکت ، آروم و راحت
نقاط قوت:
خیلی جای تمیز و نوستالژیکی بود پرسنل خیلی با مهمانا راحت بودن حیاط آروم بود، موسیقی قدیمی هم جذابیتش رو دوچندان کرده بود دسترسی به مرکز شهر و جاهای دیدنی عالی بود جکوزی هم استفاده کردم خیلی خوب بود ممنونم ازشون خاطره خوبی برام رقم زدن
نقاط ضعف:
خیلی جای تمیز و نوستالژیکی بود پرسنل خیلی با مهمانا راحت بودن حیاط آروم بود، موسیقی قدیمی هم جذابیتش رو دوچندان کرده بود دسترسی به مرکز شهر و جاهای دیدنی عالی بود جکوزی هم استفاده کردم خیلی خوب بود ممنونم ازشون خاطره خوبی برام رقم زدن
نقاط قوت:
نظافت عالی همچنین رفتار دوستانه،صمیمانه و محترم مدیریت و پرسنل درکنار فضای آرام ،جذاب دوست داشتنی فوق‌العاده بود.
نقاط ضعف:
نظافت عالی همچنین رفتار دوستانه،صمیمانه و محترم مدیریت و پرسنل درکنار فضای آرام ،جذاب دوست داشتنی فوق‌العاده بود.
یکی از بهترین مکانهای اقامتی در طول زندگی وسفرهایم بود و انتخاب بعدی در سفر به شیراز برای خودم و خانواده همچنین توصیه به اقوام دوستانم.برای مدیریت و پرسنل محترم آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون از درگه حضرت حق را دارم.
نقاط قوت:
محلی بسیار زیبا و دلنشین ، تمیز و مرتب ، پرسنل خوش برخورد ، به نسبت قیمت کاملا ارزش دارد
نقاط ضعف:
محلی بسیار زیبا و دلنشین ، تمیز و مرتب ، پرسنل خوش برخورد ، به نسبت قیمت کاملا ارزش دارد
خستگی ام در رلت ، شب بعد از استفاده از جکوزی خواب راحتی داشتم و صبح با فضای دل انگیز اقامتگاه و صبحانن خوب و مفصل تجربه خوبی برایم رقم خورد. امیدوارم قیمت های این اقامتگاه در همین حد بماند تا به صرفه باشد . با تشکر از پرسنل و مدیریت هفت رنگ
نقاط قوت:
مهمان نوازی صبحانه مفصل تمیزی محیط و اتاق ها چایی بهار نارنج همیشه در دسترس راهنمایی های دلسوزانه و درست کارکنان‌ هتل برای دیدن ابنیه ی تاریخی
نقاط ضعف:
مهمان نوازی صبحانه مفصل تمیزی محیط و اتاق ها چایی بهار نارنج همیشه در دسترس راهنمایی های دلسوزانه و درست کارکنان‌ هتل برای دیدن ابنیه ی تاریخی
مهمان نوازی مسئولین هتل بی نظیر بود... بی نهایت انسان های محترم و مهربانی بودند... با صبحانه های لذیذ، محیط حیاط قشنگ و سنتی و موزیک های سنتی که کاملا با فضای هتل هماهنگ بود... تمیزی اتاق، سرمایش اتاق، آب گرم حمام و ... همه چی عالی بود... حتما پیشنهاد میکنم برید و لذت ببرید.
گفتم خوب چون باتوالت فرنگی مشکل دارم
پر از حس خوب بود و عاشق اینجا شدیم. برخورد کارکنانش عالی بود واقعا
من سه شب اقامت داشتم. مدیرت مهربان لطف کردن برای من تولد گرفتن . حتی تعدادی رودعوت کردن که من نمیشناختم .بدون هیچ هزینه ای. شیراز شهر عشقه . مردمش عاشق هستن و دلی دارن به وسعت تاریخ نقش رستم و صفایی به عظمت تخت جمشید.این اقامتگاه شش ستاره س. اگر کسی قصد داره جایی رو ببینه که عشق و شعر و صفا توش موج میزنه فقط باید بره هفت رنگ شیراز . اتاق گود عربون برای من یک قطعه از بهشت محسوب میشه
کارکنان بسیار صمیمی و خوش برخورد بودند و فضای اقامتگاه بسیار چشم نواز و زیبا بود
The great convenience, kind atmosphere, and intimate staff let me describe this colorful residential hotel as home. The only weak point was privacy, but it was not tough that much. I will offer this home if you are looking for a cheerful residential room close to Shiraz downtown.
بیش از همه چی رفتار عالی مسئولین اقامتگاه منو تحت تاتیر قرار داد و با توجه به شرایط سنتی و دلنشین سازه و آرامشی که داشت حضورم اینجا خودش نیمی از بهترین خاطرات شیرازم شد و احتمالا برای اقامت مجدد توی اقامتگاه هفت رنگ شاید دوباره و سریعتر به شیراز سفر کنم.
age yebaare dige beram shiraaz hatman haminja otagh migiram, barkhorde personel aali- fazaaye tamiz- sobhane moratab nezafat aalii - rahanamee baraye jahaye tarikhi . kholase harchi begam kam goftan
برخورد کارکنان صمیمی و مودبانه بود، صبحانه بسیار خوب و مناسب بود.
یه اقامتگاه دل نشین
اینجانب به دلیل علاقه بسیار خود به سفر و البته شغل خود اغلب در حال سفر کردن می باشم. اقامتگاه هفت رنگ در یکی از نقاط مرکزی و تاریخی شهر شیراز در جوار حرم مطهر شاه چراغ (ع) قرار دارد.محیطی آرام، پرسنلی خوش برخورد و از همه مهمتر تمیزی و نو بودن این مجموعه حس زیبایی را به همه القا می کند. صبحانه خوب،محیطی سنتی و پرسنل خوش برخورد و همچنین پذیرش 24 ساعته این مجموعه از دیگر نقاط قوت آن می باشد. بی شک در سفر بعد به شهر شیراز این مجموعه را برای اقامت خود انتخاب خواهم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

مهمانان اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.