هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سی برگ مشهد

ظرفیت 1 نفر

سوئیت یک نفره
اقامت 24
1,135,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,135,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,135,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,135,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,135,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,135,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,135,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,135,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,135,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,135,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,135,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,135,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,135,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,135,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,135,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,135,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,135,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,135,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,135,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,135,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,135,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,135,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,135,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,135,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,135,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,135,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,135,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,135,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,135,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,135,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,135,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,135,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,135,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,135,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,135,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,135,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,175,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,175,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,175,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,175,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,175,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,175,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,175,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,175,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,175,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,535,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,535,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,535,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,535,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,535,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,535,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,535,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,535,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,535,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,535,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,535,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,535,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,535,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,535,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,535,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,535,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,535,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,535,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,535,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,535,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,535,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,535,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
علاءالدین
1,591,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,591,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,591,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,591,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,591,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,591,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,591,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,591,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,591,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,591,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,591,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,591,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,705,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,705,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,705,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,705,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,705,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,705,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,705,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,705,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,705,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,705,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,705,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,705,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,815,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,815,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,815,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,815,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,815,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,815,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,815,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,815,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,815,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,815,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,815,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,475,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,475,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,475,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,475,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,475,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,475,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,475,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,475,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,475,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,475,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,475,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,485,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,485,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,485,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,485,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,485,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,485,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,485,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,485,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,485,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,485,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,485,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,528,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,528,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,528,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,528,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,528,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,528,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,528,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,528,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,528,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,528,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,528,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,705,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,705,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,705,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,705,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,705,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,705,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,705,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,705,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,705,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,705,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,705,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,705,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,874,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,874,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,874,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,874,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,874,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,874,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,874,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,874,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,874,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,874,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,874,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,874,000
تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
علاءالدین
1,944,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,944,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,944,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,944,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,944,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,944,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,944,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,944,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,944,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,944,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,944,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,944,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,705,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,705,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,705,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,705,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,705,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,705,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,705,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,705,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,705,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,705,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,705,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,705,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
1,767,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,767,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,767,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,767,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,767,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,767,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,767,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,767,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,767,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,767,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,767,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,767,000
تومان
سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,815,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,815,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,815,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,815,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,815,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,815,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,815,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,815,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,815,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,815,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,815,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,882,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,882,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,882,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,882,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,882,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,882,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,882,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,882,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,882,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,882,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,882,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,882,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای سه نفر + یک کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
2,214,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,214,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,214,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,214,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,214,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,214,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,214,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,214,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,214,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,214,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,214,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,214,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه پنج نفره
علاءالدین
2,121,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,121,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,121,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,121,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,121,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,121,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,121,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,121,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,121,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,121,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,121,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,121,000
تومان
سوئیت پنج نفره
علاءالدین
2,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,235,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,235,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,235,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,235,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,235,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,235,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,235,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,235,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,235,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,235,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,235,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران چینی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
آب نمای موزيكال
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
اتاق عقد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
بیزینس سنتر
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(32 نظر)
نقاط قوت:
محیط خلوت و آرام
نقاط ضعف:
دوری از حرم
نقاط قوت:
رستوران و غذا خوب و موقعیت مکانی نسبت به مرکز شهر عالی
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل هتل ضعیف مشتری مداری ضعیف اتاق تحویل داده شده بسیار بد و در مکانی قرار گرفته بود دقیقا تمامی صداهای رستوران داخل سوییت بود اتاق بدون هیچگونه ویو سرویس بهداشتی خراب در کل تنها مزیت هتل موقعیت مکانی رستوان آن بود.
نقاط قوت:
به نظرم همه چیزش باهم خوب بود در واقع یه پک خوب
نقاط ضعف:
نقطه منفی نمیشه گفت ولی اگه پرده ی اتاقش کامل پنجره رو کاور میکرد بهتر بود
نقاط قوت:
در حد سه ستاره اوکی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خیلی حرفه ای و خوب نیست
موقعیت مکانی خوبی داره .برخورد پرسنل در ابتدا بد بود .سیستم گرمایشی فرسوده .مبلمان فرسوده .صبحانه که خیلییییی ضعیف .
از نظر پاکیزگی و نظافت ملحفه و وسایل خواب ضعیف بود. وسایل فرسوده و رسیدگی نمی کنند و انتقاد هم کردیم برخورد خوبی نداشتند!
تجهیزات و تاسیسات قدیمی و فرسوده هستن. صبحانه هم در سطح معمولیه. موقعیت مکانی و دسترسی خوبی داره
نقاط قوت:
امکان استفاده از اطاق قبل از موعد مقر
نقاط ضعف:
نیاز به اصلاح و تجدید نظر در تمام مسائل اعم از بازسازی ساختمان اطاقها وسایر مواردحاشیه ای در صورت عدم انجام مورد مذکورتداوم فعالیت هتل با مشکل مواجه خواهد شد
نقاط قوت:
غذای هتل و موقعیت مکانی هتل بسیار عالی است
نقاط ضعف:
در ابتدای ورود،تعدادی‌ نوشابه در یخچال اتاق موجود بود که در هنگام تصفیه حساب پرسیدند که نوشابه های درون یخچال رو استفاده کردید و نهایت مبلغ ۷۰۰۰۰تومان برای آنها گرفتند! من فکر میکنم این کار غیراخلاقی است و در واقع نوعی حقه بازی و کلک محسوب میشود. چون ما تصور کردیم که نوشیدنی های درون یخچال به نوعی اشانتیون محسوب میشوند اما متاسفانه.... امیدوارم مسئولین هتل سی برگ از انجام این حقه بازی که قطعآ کاری خلاف عرف و شرع محسوب می‌شود صرف نظر کنند
برخورد پرسنل ضعیف. پارکینگ خوب نبود. اتاقها کثیف
با سلام سیستم سرمایش هتل خاموش بود و اتاق پنجره ای نداشت . در دمای ۳۲ درجه واقعا غیر قابل تحمل بود. مسئولین هتل می گفتن از چند روز دیگه سرمایش رو روشن میکنیم. ما مجبور بودیم بیشتر اوقات خارج از هتل باشیم . حتی شب ها هم تحمل فضای اتاق سخت بود. در حالیکه موقع رزرو هتل نوشته بود سیستم سرمایش و گرمایش دارد.
اقامت خوبی داشتیم . برخورد پرسنل و عملکردشون و کیفیت صبحانه خیلی خوب بود. ۲ نکته منفی که به چشم میاد یکی پارکینگشون هست که برای ورود و خروج اذیت میشید و مورد دوم مبلمان واقعا کهنه ای در اتاق بود که با وضعیت کلی هتل و اتاقا که خیلی خوبه متناسب نیست.
موقعیت مکانی خوب
از لحاظ دسترسی و تمیزی و برخورد کارکنان هتل بسیار خوبی است اما با هزینه‌ای متوسط نباید انتظار خدمات و سرویس های هتل های ۵ ستاره را داشت.
دسترسی مناسب
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح بود
نقاط قوت:
در حد ستاره ش خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان محیط ساکت و خلوت
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
خیلی خوب
نقاط قوت:
تمیزی محیط اتاق و محیط---پرسنل مودب
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق مشکل داشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، کیفیت و قیمت مناسب رستوران هتل، کم ترافیک بودن محل هتل
نقاط ضعف:
مبل داخل اطاق اصلا راحت نبود و بسیار سفت بود سرویس بهداشتی ایرانی اطاق بدلیل طراحی بد قابل استفاده نبود
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سی برگ مشهد

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.