هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سی برگ مشهد

سی برگ-سوییت یک نفره
سوییت یک نفره
هتل یار
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
4 مهر
جمعه
261,000
تومان
5 مهر
شنبه
261,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
261,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
261,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
11 مهر
جمعه
261,000
تومان
سی برگ-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
4 مهر
جمعه
261,000
تومان
5 مهر
شنبه
261,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
261,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
261,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
11 مهر
جمعه
261,000
تومان
اقامت 24
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
4 مهر
جمعه
261,000
تومان
5 مهر
شنبه
261,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
261,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
261,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
261,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
261,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
261,000
تومان
11 مهر
جمعه
261,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
4 مهر
جمعه
299,000
تومان
5 مهر
شنبه
299,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
اقامت 24
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
4 مهر
جمعه
299,000
تومان
5 مهر
شنبه
299,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مهر
جمعه
299,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مهر
جمعه
332,000
تومان
5 مهر
شنبه
332,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
332,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مهر
جمعه
332,000
تومان
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مهر
جمعه
332,000
تومان
5 مهر
شنبه
332,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
332,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مهر
جمعه
332,000
تومان
سی برگ-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
509,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
509,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
509,000
تومان
4 مهر
جمعه
509,000
تومان
5 مهر
شنبه
509,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
509,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
509,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
509,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
509,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
509,000
تومان
11 مهر
جمعه
509,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-سوییت چهارنفره
سوییت چهارنفره
هتل یار
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مهر
جمعه
399,000
تومان
5 مهر
شنبه
399,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
11 مهر
جمعه
399,000
تومان
سی برگ-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
هتل یار
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
465,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
465,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
465,000
تومان
4 مهر
جمعه
465,000
تومان
5 مهر
شنبه
465,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
465,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
465,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
465,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
465,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
465,000
تومان
11 مهر
جمعه
465,000
تومان
سی برگ-سوییت شش نفره
سوییت شش نفره
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
4 مهر
جمعه
532,000
تومان
5 مهر
شنبه
532,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
11 مهر
جمعه
532,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

اعلام حریق
لباسشویی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
آب نمای موزيكال
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
خدمات بیدار باش
فكس
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
خدمات راهنمای تور
خدمات خانه داری
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
كافی شاپ
رستوران فست فود
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن تشريفات
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
بیزینس سنتر
گشت نیم روزی
زمين تنيس
آژانس مسافرتي
سالن همايش
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
اتاق عقد
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
ماساژ
استخر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
سونا
تاکسی سرویس
روزنامه
تلویزیون
تلویزیون LED در لابی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
یخچال
پارکینگ
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
مبل
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
سرویس فرنگی
رستوران فرنگی
رستوران چینی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سرویس ایرانی
اینترنت
سالن ورزشی
فکس
صرافی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
خدمات باربری
مرکز خرید
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(27 نظر)
موقعیت مکانی خوب
از لحاظ دسترسی و تمیزی و برخورد کارکنان هتل بسیار خوبی است اما با هزینه‌ای متوسط نباید انتظار خدمات و سرویس های هتل های ۵ ستاره را داشت.
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم
دسترسی مناسب
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح بود
نقاط قوت:
متوسط بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
داغون ترین هتلی که تا حالا رفتم ملحفه ها پر از مو نظافت اتاق افتضاح برخورد کارکنان سرد و داغون هر دفعه که وارد هتل میشدم باید به پرسنل توضیح میدادم من تو این هتل اتاق گرفتم. همه ش میپرسیدن شما؟ وسط اتاق بودم یهو یکی از کارکنان بدون در زدن کارت زد قفل رو باز کرد اومد تو. در یک کلمه افتضاااااااح هتل دوستاره رفتم حداقل ده برابر بهتر از این هتل. هتل های سه ستاره و بالاتر که بماند....
نقاط قوت:
در حد ستاره ش خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
خوب بود
هتل خوبيه! كلا من راضي بودم اخلاق كاركنانش هم خوب بود...
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان محیط ساکت و خلوت
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
خیلی خوب
نقاط قوت:
تمیزی محیط اتاق و محیط---پرسنل مودب
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق مشکل داشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، کیفیت و قیمت مناسب رستوران هتل، کم ترافیک بودن محل هتل
نقاط ضعف:
مبل داخل اطاق اصلا راحت نبود و بسیار سفت بود سرویس بهداشتی ایرانی اطاق بدلیل طراحی بد قابل استفاده نبود
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
از برخوردها و نوع سرویسها و همچنین تمییز بودن هتل کاملا راضی بودم و از این بابت کمال تشکر را دارم.
لطفا در سرویس های بهداشتی خود برای میهمانان خمیردندان و مسواک یکبار مصرف را نیز تعبیه کنید .
از اقامتم راضی بودم از رستوران استفاده نکردم نظافت اتاق ها عالی بود رفتار پرسنل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سی برگ مشهد

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.