هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سی برگ مشهد

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو نفره
اقامت 24
367,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
367,000
تومان
28 دی
سه شنبه
367,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
367,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
367,000
تومان
1 بهمن
جمعه
374,000
تومان
2 بهمن
شنبه
374,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
374,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
374,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
374,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
374,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
374,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
367,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
367,000
تومان
28 دی
سه شنبه
367,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
367,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
367,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوییت دو نفره
هتل یار
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
370,000
تومان
28 دی
سه شنبه
370,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
370,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
370,000
تومان
1 بهمن
جمعه
708,000
تومان
2 بهمن
شنبه
708,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
آپارتمان دو نفره - یک خوابه
هتل یار
497,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
497,000
تومان
28 دی
سه شنبه
497,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
497,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
497,000
تومان
1 بهمن
جمعه
964,000
تومان
2 بهمن
شنبه
964,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
964,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
964,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
964,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
964,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
964,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
497,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
497,000
تومان
28 دی
سه شنبه
497,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
497,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
497,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
574,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
574,000
تومان
28 دی
سه شنبه
574,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
574,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
574,000
تومان
1 بهمن
جمعه
574,000
تومان
2 بهمن
شنبه
574,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
574,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
574,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
574,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
574,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
574,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
502,000
تومان
2 بهمن
شنبه
502,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
502,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
502,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
502,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
502,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
502,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

سوییت یک نفره
هتل یار
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
370,000
تومان
28 دی
سه شنبه
370,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
370,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
370,000
تومان
1 بهمن
جمعه
708,000
تومان
2 بهمن
شنبه
708,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
سوئیت یک نفره
اقامت 24
374,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
374,000
تومان
28 دی
سه شنبه
374,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
374,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
374,000
تومان
1 بهمن
جمعه
374,000
تومان
2 بهمن
شنبه
374,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
374,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
374,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
374,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
374,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
374,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوییت سه نفره
هتل یار
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
470,000
تومان
28 دی
سه شنبه
470,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
470,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
470,000
تومان
1 بهمن
جمعه
908,000
تومان
2 بهمن
شنبه
908,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
908,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
908,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
908,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
908,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
908,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
474,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
474,000
تومان
28 دی
سه شنبه
474,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
474,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
474,000
تومان
1 بهمن
جمعه
474,000
تومان
2 بهمن
شنبه
474,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
474,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
474,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
474,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
474,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
474,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوییت چهار نفره
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
570,000
تومان
28 دی
سه شنبه
570,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
570,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
570,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,108,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,108,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,108,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,108,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,108,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,108,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,108,000
تومان
آپارتمان 2 خوابه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوییت پنج نفره
هتل یار
674,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
674,000
تومان
28 دی
سه شنبه
674,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
674,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
674,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,308,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,308,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,308,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,308,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,308,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,308,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,308,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

سالن کنفرانس
زمین ورزشی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
لباسشویی
ترانسفر برگشت با هزینه
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
رستوران بام
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات تهيه بليط
نمای شهر
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
زنگ هشدار
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
آب نمای موزيكال
خدمات بیدار باش
صبحانه رایگان
خدمات نگهداری کودک
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
رستوران فست فود
زمين تنيس
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
بیزینس سنتر
سالن تشريفات
اتاق عقد
مینی بار با هزینه
چايخانه سنتی
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
سالن بيليارد
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
اعلام حریق
سونا
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
اتاق میهمانی و جلسات کاری
صندوق امانات
تالار پذیرایی
کپسول آتش نشانی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
یخچال
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
ماساژ
اتاق چمدان
تلفن در اتاق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
اطفای حریق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران چینی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اتاق بازی
کافی‌شاپ
سالن ورزشی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
دستگاه واکس کفش
خدمات بیدارباش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(31 نظر)
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
برخورد عالی
تجهیزات و تاسیسات قدیمی و فرسوده هستن. صبحانه هم در سطح معمولیه. موقعیت مکانی و دسترسی خوبی داره
نقاط قوت:
دسترسی عالی
نقاط ضعف:
دسترسی عالی
تجربه خوبی نبود
نقاط قوت:
امکان استفاده از اطاق قبل از موعد مقر
نقاط ضعف:
نیاز به اصلاح و تجدید نظر در تمام مسائل اعم از بازسازی ساختمان اطاقها وسایر مواردحاشیه ای در صورت عدم انجام مورد مذکورتداوم فعالیت هتل با مشکل مواجه خواهد شد
نقاط قوت:
غذای هتل و موقعیت مکانی هتل بسیار عالی است
نقاط ضعف:
در ابتدای ورود،تعدادی‌ نوشابه در یخچال اتاق موجود بود که در هنگام تصفیه حساب پرسیدند که نوشابه های درون یخچال رو استفاده کردید و نهایت مبلغ ۷۰۰۰۰تومان برای آنها گرفتند! من فکر میکنم این کار غیراخلاقی است و در واقع نوعی حقه بازی و کلک محسوب میشود. چون ما تصور کردیم که نوشیدنی های درون یخچال به نوعی اشانتیون محسوب میشوند اما متاسفانه.... امیدوارم مسئولین هتل سی برگ از انجام این حقه بازی که قطعآ کاری خلاف عرف و شرع محسوب می‌شود صرف نظر کنند
برخورد پرسنل ضعیف. پارکینگ خوب نبود. اتاقها کثیف
با سلام سیستم سرمایش هتل خاموش بود و اتاق پنجره ای نداشت . در دمای ۳۲ درجه واقعا غیر قابل تحمل بود. مسئولین هتل می گفتن از چند روز دیگه سرمایش رو روشن میکنیم. ما مجبور بودیم بیشتر اوقات خارج از هتل باشیم . حتی شب ها هم تحمل فضای اتاق سخت بود. در حالیکه موقع رزرو هتل نوشته بود سیستم سرمایش و گرمایش دارد.
اقامت خوبی داشتیم . برخورد پرسنل و عملکردشون و کیفیت صبحانه خیلی خوب بود. ۲ نکته منفی که به چشم میاد یکی پارکینگشون هست که برای ورود و خروج اذیت میشید و مورد دوم مبلمان واقعا کهنه ای در اتاق بود که با وضعیت کلی هتل و اتاقا که خیلی خوبه متناسب نیست.
موقعیت مکانی خوب
از لحاظ دسترسی و تمیزی و برخورد کارکنان هتل بسیار خوبی است اما با هزینه‌ای متوسط نباید انتظار خدمات و سرویس های هتل های ۵ ستاره را داشت.
دسترسی مناسب
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح بود
داغون ترین هتلی که تا حالا رفتم ملحفه ها پر از مو نظافت اتاق افتضاح برخورد کارکنان سرد و داغون هر دفعه که وارد هتل میشدم باید به پرسنل توضیح میدادم من تو این هتل اتاق گرفتم. همه ش میپرسیدن شما؟ وسط اتاق بودم یهو یکی از کارکنان بدون در زدن کارت زد قفل رو باز کرد اومد تو. در یک کلمه افتضاااااااح هتل دوستاره رفتم حداقل ده برابر بهتر از این هتل. هتل های سه ستاره و بالاتر که بماند....
نقاط قوت:
در حد ستاره ش خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان محیط ساکت و خلوت
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
خیلی خوب
نقاط قوت:
تمیزی محیط اتاق و محیط---پرسنل مودب
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق مشکل داشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، کیفیت و قیمت مناسب رستوران هتل، کم ترافیک بودن محل هتل
نقاط ضعف:
مبل داخل اطاق اصلا راحت نبود و بسیار سفت بود سرویس بهداشتی ایرانی اطاق بدلیل طراحی بد قابل استفاده نبود
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
از برخوردها و نوع سرویسها و همچنین تمییز بودن هتل کاملا راضی بودم و از این بابت کمال تشکر را دارم.
لطفا در سرویس های بهداشتی خود برای میهمانان خمیردندان و مسواک یکبار مصرف را نیز تعبیه کنید .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سی برگ مشهد

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.