هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سی برگ مشهد

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,520,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,520,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,520,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,520,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,520,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,520,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,520,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,520,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,520,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,520,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,520,000 تومان
سوئیت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,521,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,521,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,521,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,521,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,521,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,521,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,521,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,521,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,521,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,521,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,521,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,521,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
2,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,070,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,070,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,070,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,070,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,070,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,070,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,070,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,070,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,070,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,072,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,072,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,072,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,072,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,072,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,072,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,072,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,072,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,072,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,072,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,072,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,072,000 تومان
آپارتمان دوخوابه دو نفره
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,300,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,300,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,305,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,305,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,305,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,305,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,305,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,305,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,305,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,305,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,305,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,305,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,305,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,400,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,400,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
آپارتمان دوخوابه دو نفره
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,400,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای دو نفر (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,400,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,989,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,989,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,989,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,989,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,989,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,989,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,989,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,989,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,989,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,989,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,989,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,989,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,989,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,989,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,989,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,989,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,989,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,989,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,989,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,989,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,989,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,989,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,989,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,989,000 تومان
آپارتمان دوخوابه سه نفره
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,300,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,300,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,305,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,305,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,305,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,305,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,305,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,305,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,305,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,305,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,305,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,305,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,305,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,540,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,540,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,540,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,540,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,540,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,540,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,540,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,540,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,540,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,540,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,540,000 تومان
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
2,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,540,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,540,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,540,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,540,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,540,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,540,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,540,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,540,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,540,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,540,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,540,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,600,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,600,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,600,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,600,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,600,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,600,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,600,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,600,000 تومان
آپارتمان دوخوابه سه نفره
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,600,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,600,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,600,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,600,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,600,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,600,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,600,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,600,000 تومان
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,600,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,600,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,600,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,600,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,600,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,600,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,600,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,600,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,300,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,300,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,305,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,305,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,305,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,305,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,305,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,305,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,305,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,305,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,305,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,305,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,305,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,455,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,455,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,455,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,455,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,455,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,455,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,455,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,455,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,455,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,455,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,455,000 تومان
سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,457,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,457,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,457,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,457,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,457,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,457,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,457,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,457,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,457,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,457,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,457,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,457,000 تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,000,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای سه نفر + یک کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
3,008,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,008,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,008,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,008,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,008,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,008,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,008,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,008,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,008,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,008,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,008,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
3,008,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
4,800,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
4,800,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
4 خرداد
جمعه
4,800,000 تومان
5 خرداد
شنبه
4,800,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,800,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
4,800,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
4,800,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
4 خرداد
جمعه
4,800,000 تومان
5 خرداد
شنبه
4,800,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,800,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
4,800,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
4,800,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
4 خرداد
جمعه
4,800,000 تومان
5 خرداد
شنبه
4,800,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,800,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران چینی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
آب نمای موزيكال
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
اتاق عقد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
بیزینس سنتر
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(28 نظر)
اگر هتلی دور از هیاهوی خیابان امام رضا می خواهید و یا هتل سه ستاره معمولی با قیمت مناسب تر از خیابان امام رضا می خواهید این هتل را پیشنهاد می کنم. هتل در محله خوب شهر مشهد قرار دارد و نزدیکی آن به مراکز خرید و مترو . .... بسیار خوب است. پارکینگ هتل کمی کوچک بوده و بعلت عرض کم و شیب زیاد رمپ ورودی و ستونهای داخل محوطه پارک کردن کمی سخت است و باید دقت زیادی شود. خدمات هتل با توجه به قیمت آن معمولی در حد متوسط می باشد و پیشنهاد می کنم مدیریت محترم هتل با آموزش بیشتر پرسنل و افزایش امکانات و اقلام مصرفی مورد نیاز ، امکان خدمات رسانی بهتر به مسافران را فراهم نمایند.
هتل خیلی خوبیه توصیه میکنم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت عالی
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت عالی
سیستم های قدیمی سرمایش گرمایش نقطه ضعف بزرگ هتل
سیستم سرمایشی قدیمی هست و کیفیت آنچنانی ندارد.
ما همیشه میریم مشهد حضوری هتل می گیریم ولی این بار چونکه همه هتل ها پر بودن اینترنتی رزرو کردیم گفتیم اینم از دستمون در نره ، گفتیم یه یکی دوروزی اینجا باشیم بعد هتل های دیگه خالی شد بریم اونجا ،تازه چند بار اتاقمونو عوض کردیم تا بهترین اتاقو بهمون دادن ، قدیمی بود، سیستمای گرماشی خراب بود ، اتاق کثیف بود.
موقعیت مکانی خوبی داره .برخورد پرسنل در ابتدا بد بود .سیستم گرمایشی فرسوده .مبلمان فرسوده .صبحانه که خیلییییی ضعیف .
از نظر پاکیزگی و نظافت ملحفه و وسایل خواب ضعیف بود. وسایل فرسوده و رسیدگی نمی کنند و انتقاد هم کردیم برخورد خوبی نداشتند!
تجهیزات و تاسیسات قدیمی و فرسوده هستن. صبحانه هم در سطح معمولیه. موقعیت مکانی و دسترسی خوبی داره
برخورد پرسنل ضعیف. پارکینگ خوب نبود. اتاقها کثیف
با سلام سیستم سرمایش هتل خاموش بود و اتاق پنجره ای نداشت . در دمای ۳۲ درجه واقعا غیر قابل تحمل بود. مسئولین هتل می گفتن از چند روز دیگه سرمایش رو روشن میکنیم. ما مجبور بودیم بیشتر اوقات خارج از هتل باشیم . حتی شب ها هم تحمل فضای اتاق سخت بود. در حالیکه موقع رزرو هتل نوشته بود سیستم سرمایش و گرمایش دارد.
موقعیت مکانی خوب
از لحاظ دسترسی و تمیزی و برخورد کارکنان هتل بسیار خوبی است اما با هزینه‌ای متوسط نباید انتظار خدمات و سرویس های هتل های ۵ ستاره را داشت.
دسترسی مناسب
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
خوب بود
خیلی خوب
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
از برخوردها و نوع سرویسها و همچنین تمییز بودن هتل کاملا راضی بودم و از این بابت کمال تشکر را دارم.
لطفا در سرویس های بهداشتی خود برای میهمانان خمیردندان و مسواک یکبار مصرف را نیز تعبیه کنید .
از اقامتم راضی بودم از رستوران استفاده نکردم نظافت اتاق ها عالی بود رفتار پرسنل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سی برگ مشهد

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.