هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سی برگ مشهد

ظرفیت 1 نفر

سوئیت یک نفره
اقامت 24
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,420,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,250,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

سوییت دو نفره
هتل یار
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,420,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,230,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,230,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,230,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,230,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,230,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,230,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,230,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,420,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,260,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,260,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,260,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,260,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,260,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,260,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,260,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,260,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,260,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,448,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,287,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,287,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,287,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,287,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,287,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,287,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,287,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,287,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,287,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,287,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,890,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,700,000 تومان
آپارتمان دو نفره - یک خوابه
هتل یار
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,900,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,650,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,650,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,650,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,650,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,972,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,972,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,753,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,753,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,753,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,753,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,753,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,753,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,753,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,753,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,753,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,753,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,840,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,630,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,630,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,630,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,630,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,630,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,630,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,630,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,630,000 تومان
سوییت سه نفره
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,850,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
آپارتمان - یک خوابه
هتل یار
2,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,320,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,020,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,020,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,020,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,020,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,020,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,020,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,020,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,020,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,020,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,020,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه - دو خوابه4نفره
هتل یار
2,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,145,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,840,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,840,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,840,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,840,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,840,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,840,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,840,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,840,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,840,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,840,000 تومان
سوییت چهار نفره
هتل یار
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,230,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,950,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,950,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,950,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,950,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,950,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,950,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,950,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,950,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,230,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه - دو خوابه ی 4 نفره + 1 سرویس اضافه
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,233,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,233,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,233,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,233,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,233,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,233,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,233,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,233,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,233,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,233,000 تومان
سوییت پنج نفره
هتل یار
2,631,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,631,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,350,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,350,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,350,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,350,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,350,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,350,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,350,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,350,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران چینی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
آب نمای موزيكال
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
اتاق عقد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
بیزینس سنتر
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(47 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل بسیار بد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با اینکه در هتل مسافری نیست ولی افراد مختلف با صدا بلند در حال صحبت و مشاجره هستند و پذیرش هم پاسخگو نیستصبحانه هم بسیار سرد و کیفیت پایین و شیر رو در قوری سرو می کنن
نقاط قوت:
نزدیک به مراکز خرید وبسیار تمیز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنلموقعیتاتاق خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف هست. حیف هست به این هتل رسیدگی نشه. جزئیات نظافت فضای عمومی مورد توجه نیستن.
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی فرسوده
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی این هتل نداشت
نقاط ضعف:
هتل بسیار قدیمی و داغون تمام وسایل مصرفی خراب بود ازجمله شیرهای حمام و دستشویی و دوش.سیستم گرمایشی افتضاح.کارمندان بی ادب.صبحانه بسیار بد با پول این هتل میشه هزارتا انتخاب بهتر داشت.به هیچ عنوان حتی با ۵۰هزار تومانم پیشنهاد نمیکنم.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل به صورت ۲۴ساعته باز نبوده و تردد سخت بوده
نقاط قوت:
Kheeeeyyyli bad
نقاط ضعف:
Saghf kotah .form otagh .
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل با مهمان اصلا مورد قبول نبود
نقاط قوت:
۱-برخورد مناسب کارکنان پذیرش و رستوران۲-وجود توالت فر نگی و سنتی
نقاط ضعف:
۱-تعمیرات هتل با استفاده از چکش معمولی و چکش برقی بین ساعت ۱:۳۰تا ساعت ۱۵ که برای ناهارا از هتل خارج شدیم.۲-عدم خاموش شدن فن دسشویی وداشتن سرو صدای زیاد و روشن بودن تا زمانی که از هتل خارج شدیم .۳- متصل بودن پرده های سفید اتاق به دیوار با میخ . و عدم حرکت پرده ها بدلیل ثابت بودن.۴-قراردادن وتحویل وسایل شامپو ومسواک... دراتاق و نداشتن جای مناسب جهت انها در حمام.۵-اگر هتل نیاز به تعمیر دارد نبایستی پذیرش انجام بدهد.۶- رفتار یکی از کارکنان خانم فکر کردم با دختر سردار جنگ طرف هستم. 😄😄
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرد بودن اتاق
نقاط قوت:
سلام، کیفیت غذا خوب بود.
نقاط ضعف:
سقف اتاقی ک ما اسکان داشتیم گچش ریخته بود ونمای خیلی زشتی داشت.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
حوله ها پاره و برای سویت ۳ نفره سرویس ۲ نفره بور ور توصیحات سوییت هنگام گرفتن نوشته شد بود یک اتاق خوابه ولی یک اناق سه تخته بود و هنگام اعتراص برخورد بد پدیرش هنگام خروج
ما همیشه میریم مشهد حضوری هتل می گیریم ولی این بار چونکه همه هتل ها پر بودن اینترنتی رزرو کردیم گفتیم اینم از دستمون در نره ، گفتیم یه یکی دوروزی اینجا باشیم بعد هتل های دیگه خالی شد بریم اونجا ،تازه چند بار اتاقمونو عوض کردیم تا بهترین اتاقو بهمون دادن ، قدیمی بود، سیستمای گرماشی خراب بود ، اتاق کثیف بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
به هیچ‌عنوان هتل مناسبی برای اقامت نیست رفتار پرسنل ،کیفیت اتاق و تمامی موارد هتل به هیچ‌عنوان به مورد پسندم‌قرار نگرفت . زودتر کارم تموم شد و زودتر از موعد از از هتل خارج شدم و هیچ هزینه ای بعنوان کنسلی به بنده پرداخت نشد .بدترین هتلی بود که تا بحال اقامت داشتم .
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نبود و ظاهر سوئیت ها با عکس متفاوت بود.قیمت نسبت به کیفیت پایین بود👎🏻👎🏻👎🏻
نقاط قوت:
محیط خلوت و آرام
نقاط ضعف:
دوری از حرم
نقاط قوت:
رستوران و غذا خوب و موقعیت مکانی نسبت به مرکز شهر عالی
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل هتل ضعیف مشتری مداری ضعیف اتاق تحویل داده شده بسیار بد و در مکانی قرار گرفته بود دقیقا تمامی صداهای رستوران داخل سوییت بود اتاق بدون هیچگونه ویو سرویس بهداشتی خراب در کل تنها مزیت هتل موقعیت مکانی رستوان آن بود.
نقاط قوت:
به نظرم همه چیزش باهم خوب بود در واقع یه پک خوب
نقاط ضعف:
نقطه منفی نمیشه گفت ولی اگه پرده ی اتاقش کامل پنجره رو کاور میکرد بهتر بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تخت یک ونیم نفره بجای دو نفره وتو یه اتاق بسیار کوچیک ۴ نفر واین خیلی بده.رستورانش یه چلو خورشت خیلی معمولی ۱۱۰ هزار تومن وتقریبا دوبرابربیرون با کیفییت پایین تر..
نقاط قوت:
در حد سه ستاره اوکی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خیلی حرفه ای و خوب نیست
موقعیت مکانی خوبی داره .برخورد پرسنل در ابتدا بد بود .سیستم گرمایشی فرسوده .مبلمان فرسوده .صبحانه که خیلییییی ضعیف .
از نظر پاکیزگی و نظافت ملحفه و وسایل خواب ضعیف بود. وسایل فرسوده و رسیدگی نمی کنند و انتقاد هم کردیم برخورد خوبی نداشتند!
تجهیزات و تاسیسات قدیمی و فرسوده هستن. صبحانه هم در سطح معمولیه. موقعیت مکانی و دسترسی خوبی داره
نقاط قوت:
غذای هتل و موقعیت مکانی هتل بسیار عالی است
نقاط ضعف:
در ابتدای ورود،تعدادی‌ نوشابه در یخچال اتاق موجود بود که در هنگام تصفیه حساب پرسیدند که نوشابه های درون یخچال رو استفاده کردید و نهایت مبلغ ۷۰۰۰۰تومان برای آنها گرفتند! من فکر میکنم این کار غیراخلاقی است و در واقع نوعی حقه بازی و کلک محسوب میشود. چون ما تصور کردیم که نوشیدنی های درون یخچال به نوعی اشانتیون محسوب میشوند اما متاسفانه....امیدوارم مسئولین هتل سی برگ از انجام این حقه بازی که قطعآ کاری خلاف عرف و شرع محسوب می‌شود صرف نظر کنند
برخورد پرسنل ضعیف. پارکینگ خوب نبود. اتاقها کثیف
با سلام سیستم سرمایش هتل خاموش بود و اتاق پنجره ای نداشت . در دمای ۳۲ درجه واقعا غیر قابل تحمل بود. مسئولین هتل می گفتن از چند روز دیگه سرمایش رو روشن میکنیم. ما مجبور بودیم بیشتر اوقات خارج از هتل باشیم . حتی شب ها هم تحمل فضای اتاق سخت بود. در حالیکه موقع رزرو هتل نوشته بود سیستم سرمایش و گرمایش دارد.
موقعیت مکانی خوب
از لحاظ دسترسی و تمیزی و برخورد کارکنان هتل بسیار خوبی است اما با هزینه‌ای متوسط نباید انتظار خدمات و سرویس های هتل های ۵ ستاره را داشت.
دسترسی مناسب
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح بود
نقاط قوت:
در حد ستاره ش خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفانه تمیزی و کیفیت اتاق بهیچوجه با عکس در سایت مطابقت ندارد.سر و صدا از بیرون به داخل اتاق باعث سلب آرامش میشد.کیفیت نامطلوب آسانسور و محدود بودن گنجایش نفرات و همچنین معطل ماندن زیاد تا بتوان در اصل از بالابر استفاده کرد.محیط و ظاهر آن اصلا به هتل شباهتی نداشت.
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان محیط ساکت و خلوت
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
خیلی خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، کیفیت و قیمت مناسب رستوران هتل، کم ترافیک بودن محل هتل
نقاط ضعف:
مبل داخل اطاق اصلا راحت نبود و بسیار سفت بود سرویس بهداشتی ایرانی اطاق بدلیل طراحی بد قابل استفاده نبود
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سی برگ مشهد

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.