هتل سی برگ مشهد

مشهد، سی متری اول احمدآباد ، ابتدای بلوار رضا
3.2
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل سی برگ مشهد

هتل سه ستاره سی برگ مشهد با ۲۵ سال سابقه در زمینه صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل در بهترین نقطه مکانی شهر با طراحی و معماری مدرن در هشت طبقه و ۵۶ واحد، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سی برگ مشهد

سی برگ-سوییت یک نفره
سوییت یک نفره
هتل یار
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
8 اسفند
جمعه
291,000
تومان
9 اسفند
شنبه
291,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
291,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
291,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
291,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
15 اسفند
جمعه
291,000
تومان
16 اسفند
شنبه
291,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
اقامت 24
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
8 اسفند
جمعه
291,000
تومان
9 اسفند
شنبه
291,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
291,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
291,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
291,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
15 اسفند
جمعه
291,000
تومان
16 اسفند
شنبه
291,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
سی برگ-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
8 اسفند
جمعه
291,000
تومان
9 اسفند
شنبه
291,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
291,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
291,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
291,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
15 اسفند
جمعه
291,000
تومان
16 اسفند
شنبه
291,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
هتل یار
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
8 اسفند
جمعه
291,000
تومان
9 اسفند
شنبه
291,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
291,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
291,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
291,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
291,000
تومان
15 اسفند
جمعه
291,000
تومان
16 اسفند
شنبه
291,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
291,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
8 اسفند
جمعه
335,000
تومان
9 اسفند
شنبه
335,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
335,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
335,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
15 اسفند
جمعه
335,000
تومان
16 اسفند
شنبه
335,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
8 اسفند
جمعه
335,000
تومان
9 اسفند
شنبه
335,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
335,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
335,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
15 اسفند
جمعه
335,000
تومان
16 اسفند
شنبه
335,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
هتل یار
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
8 اسفند
جمعه
367,000
تومان
9 اسفند
شنبه
367,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
367,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
367,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
367,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
15 اسفند
جمعه
367,000
تومان
16 اسفند
شنبه
367,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
اقامت 24
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
8 اسفند
جمعه
367,000
تومان
9 اسفند
شنبه
367,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
367,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
367,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
367,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
15 اسفند
جمعه
367,000
تومان
16 اسفند
شنبه
367,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
574,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
574,000
تومان
8 اسفند
جمعه
574,000
تومان
9 اسفند
شنبه
574,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
574,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
574,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
574,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
574,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
574,000
تومان
15 اسفند
جمعه
574,000
تومان
16 اسفند
شنبه
574,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
574,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سی برگ-سوییت چهارنفره
سوییت چهارنفره
هتل یار
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
443,000
تومان
8 اسفند
جمعه
443,000
تومان
9 اسفند
شنبه
443,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
443,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
443,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
443,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
443,000
تومان
15 اسفند
جمعه
443,000
تومان
16 اسفند
شنبه
443,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
443,000
تومان
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
444,000
تومان
8 اسفند
جمعه
444,000
تومان
9 اسفند
شنبه
444,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
444,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
444,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
444,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
444,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
444,000
تومان
15 اسفند
جمعه
444,000
تومان
16 اسفند
شنبه
444,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
444,000
تومان
سی برگ-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
هتل یار
519,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
519,000
تومان
8 اسفند
جمعه
519,000
تومان
9 اسفند
شنبه
519,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
519,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
519,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
519,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
519,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
519,000
تومان
15 اسفند
جمعه
519,000
تومان
16 اسفند
شنبه
519,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
519,000
تومان
سی برگ-سوییت شش نفره
سوییت شش نفره
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
595,000
تومان
8 اسفند
جمعه
595,000
تومان
9 اسفند
شنبه
595,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
595,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
595,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
595,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
595,000
تومان
15 اسفند
جمعه
595,000
تومان
16 اسفند
شنبه
595,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سی برگ مشهد

سالن کنفرانس
لباسشویی
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
پذیرش 24 ساعته
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تبديل ارز
رستوران بام
آب نمای موزيكال
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات بیدار باش
مسلط به زبان انگليسی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
ميز
ترانسفر رفت با هزینه
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
وسایل بدنسازی
رستوران فست فود
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن تشريفات
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
بیزینس سنتر
گشت نیم روزی
زمين تنيس
روم سرويس 24 ساعته
سالن همايش
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
اتاق عقد
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اتاق میهمانی و جلسات کاری
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن همایش
آسانسور
اتاق چمدان
کافی نت
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
مینی بار رایگان
سوئیت
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران چینی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
خدمات تهیه بلیط
دستگاه واکس کفش
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
رمپ
اتاق بازی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سی برگ مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سی برگ مشهد

(27 نظر)
موقعیت مکانی خوب
از لحاظ دسترسی و تمیزی و برخورد کارکنان هتل بسیار خوبی است اما با هزینه‌ای متوسط نباید انتظار خدمات و سرویس های هتل های ۵ ستاره را داشت.
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم
دسترسی مناسب
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح بود
نقاط قوت:
متوسط بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
داغون ترین هتلی که تا حالا رفتم ملحفه ها پر از مو نظافت اتاق افتضاح برخورد کارکنان سرد و داغون هر دفعه که وارد هتل میشدم باید به پرسنل توضیح میدادم من تو این هتل اتاق گرفتم. همه ش میپرسیدن شما؟ وسط اتاق بودم یهو یکی از کارکنان بدون در زدن کارت زد قفل رو باز کرد اومد تو. در یک کلمه افتضاااااااح هتل دوستاره رفتم حداقل ده برابر بهتر از این هتل. هتل های سه ستاره و بالاتر که بماند....
نقاط قوت:
در حد ستاره ش خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
به چشم نیومد
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، هتل قدیمی به نظر میاد ولی خیلی تمیزه، صبحانه خوب و متنوعی هم سرو میشه هر روز. لوکیشنش هم برای من که هدف سفرم زیارتی نبود خیلی خوب بود.
از همکاری مجموعه هتل سی برگ مشهد و ارائه خدمات در حد توان بسیار سپاسگزارم
موقعیت مکانی عالی ؛ تمیزی اتاق ها خوب اما لابی هم قدیمی بود.
هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد کارکنان و سرو غذا فوق العاده عالی است ولی به لحاظ ساختاری آپارتمان دو خوابه احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد.
پارکینگ که مثل همیشه هیچ تغییری نکرده و عملا هتل پارکینگ نداره ، تمیزی هتل نسبت به قبل ضعیف شده و تجهیزات خراب بودن ،تنها خوبیش موقعیت مکانی هتل هست.
هتل خوبيه! كلا من راضي بودم اخلاق كاركنانش هم خوب بود...
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان محیط ساکت و خلوت
نقاط ضعف:
غذای رستوران خوب نیست
خیلی خوب
نقاط قوت:
تمیزی محیط اتاق و محیط---پرسنل مودب
نقاط ضعف:
روشنایی اتاق مشکل داشت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، کیفیت و قیمت مناسب رستوران هتل، کم ترافیک بودن محل هتل
نقاط ضعف:
مبل داخل اطاق اصلا راحت نبود و بسیار سفت بود سرویس بهداشتی ایرانی اطاق بدلیل طراحی بد قابل استفاده نبود
- موقعیت مکانی عالی - پارکینگ خیلی ضعیف (ماشینم اپتیماست، کف ماشین گیر کرد، رمپ بسیار تنگ و تاریک) - اتاقاش نسبت به قیمتش بد نبود - توی اتاق هیچ خوراکی نبود - صبحانه در حد خیلی ضعیف چه از لحاظ کمیت و کیفیت
همگی عالی و خوب بودند فقط بخش لاندری ضعیف عمل میکردند
هتل خوبی بود .بخصوص موقعیتش برای خرید عالی بود. محله خیلی خوبی بود. اتاق ها هم تمیز بودن . شاید تنها اشکالی که بشه گرفت پارکینگش بود که در طبقه منفی2 بود و مارپیچی میرفت پایین واسه من که رانندگیم ضعیفه یکم سخت بود.
هتل مناسبی بود
از برخوردها و نوع سرویسها و همچنین تمییز بودن هتل کاملا راضی بودم و از این بابت کمال تشکر را دارم.
لطفا در سرویس های بهداشتی خود برای میهمانان خمیردندان و مسواک یکبار مصرف را نیز تعبیه کنید .
از اقامتم راضی بودم از رستوران استفاده نکردم نظافت اتاق ها عالی بود رفتار پرسنل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سی برگ مشهد

مهمانان هتل سی برگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سی برگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سی برگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سی برگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سی برگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.