هتل آبان مشهد

مشهد، بلوار پیروزی، نبش پیروزی 62 مقابل پیروزی 55
3.8
امتیاز کاربران
71
نظرات کاربران

معرفی هتل آبان مشهد

هتل ۴ ستاره آبان در شهر مشهد در بهترین و تمیزترین نقطه شهر، به دور از ترافیک، با دسترسی سریع و آسان از طریق قطار شهری به مرکز شهر و حرم مطهر رضوی واقع شده است. هتل آبان با فضایی دل‌انگیز و کارکنان مجرب و آموزش دیده اماده خدمت رسانی به شما مهمانان گرامی می‌باشند، تا سفری خاطره‌انگیز را برای شما رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آبان مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
2,326,016 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,326,016 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,326,016 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,326,016 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,326,016 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,326,016 تومان
8 تیر
جمعه
2,326,016 تومان
9 تیر
شنبه
2,326,016 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,326,016 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,326,016 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,326,016 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,326,016 تومان
سوئیت یک خوابه یک نفره
اقامت 24
2,397,010 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,397,010 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,397,010 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,397,010 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,397,010 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,397,010 تومان
8 تیر
جمعه
2,397,010 تومان
9 تیر
شنبه
2,397,010 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,397,010 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,397,010 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,397,010 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,397,010 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه یک نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,516,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,516,800 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,516,800 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,516,800 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,516,800 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,516,800 تومان
8 تیر
جمعه
2,516,800 تومان
9 تیر
شنبه
2,516,800 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,516,800 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,516,800 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,516,800 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,516,800 تومان
اتاق دو تخته تویین
اقامت 24
2,516,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
2,516,800 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,516,800 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,516,800 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,516,800 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,516,800 تومان
8 تیر
جمعه
2,516,800 تومان
9 تیر
شنبه
2,516,800 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,516,800 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,516,800 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
2,516,800 تومان
13 تیر
چهارشنبه
2,516,800 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
3,531,990 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,531,990 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,531,990 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,531,990 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,531,990 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,531,990 تومان
8 تیر
جمعه
3,531,990 تومان
9 تیر
شنبه
3,531,990 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,531,990 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,531,990 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,531,990 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,531,990 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته تویین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
3,562,845 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
3,562,845 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,562,845 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,562,845 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,562,845 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,562,845 تومان
8 تیر
جمعه
3,562,845 تومان
9 تیر
شنبه
3,562,845 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,562,845 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,562,845 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
3,562,845 تومان
13 تیر
چهارشنبه
3,562,845 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آبان مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سالن همایش
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
فست‌فود
سفره‌خانه
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس رایگان رفت به حرم
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
خدمات CIP
اتاق سیگار
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات ترانسفر رايگان
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
فضائی برای غير سيگاری ها(عمومی)
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
صندوق امانات
سالن اجتماعات
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
فضای سبز
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اتاق ماساژ
ترانسفر فرودگاهی
سرویس به حرم

آدرس هتل آبان مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آبان مشهد

(71 نظر)
عالی بود
مدیریت هتل قابل تقدیر می باشد
برخورد کارکنان و صبحانه خیلی خوب ولی مبلمان قدیمی و بعضی از دیوار ها احتیاج به کاغذ دیواری یا رنگ داشتند و در کل دکوراسیون داخلی کمی احتیاج به بروزرسانی داشتند سایر خدمات هتل رضایتبخش بودند
صبحانه عالی وپاکیزگی عالی وبرخورد کارکنان عالی
نظری ندارم
خوب بود ، رفتار پرسنل فوق العاده ، تمیز،منظم ،آرامش هتل بی نظیر تنها خدمات سرویس رفت و آمد نداشت ،
نقاط قوت:
رفتار خوب و مهمان نوازی پرسنل رسیدگی سریع به درخواستهای مهمان محوطه زیبا کافه خوب غذای باکیفیت
نقاط ضعف:
رفتار خوب و مهمان نوازی پرسنل رسیدگی سریع به درخواستهای مهمان محوطه زیبا کافه خوب غذای باکیفیت
تجربه خوبی بود به خصوص برای ما که یک دختر ۷ ساله داشتیم و از فضای حیاط هتل خیلی استفاده کردیم.
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبی است
نقاط ضعف:
هتل بسیار خوبی است
نقاط قوت:
ببین این هتل همه چی تمومه
نقاط ضعف:
ببین این هتل همه چی تمومه
پرسنل عالی هتل قدیمی هست اما تمیز بود صبحانه عالی باتوجه به اینکه من بخاطر سفر کاری این هتل رو اتفاقی رزرو کردم ولی تجربه فوق العاده خوبی رو تجربه کردم دم تک تک پرسنل و مدیریت هتل آبان گرم عالی بودین💐🙏🌹
نقاط قوت:
در جای خوب شهر و به دور از آلودگی و مهمترین نکته مثبت آن فضای باز هتل که بسیار زیبا و دارای آلاچیق هایی برای نشستن بود
نقاط ضعف:
در جای خوب شهر و به دور از آلودگی و مهمترین نکته مثبت آن فضای باز هتل که بسیار زیبا و دارای آلاچیق هایی برای نشستن بود
نقاط قوت:
در کل از اقامت در این هتل رضایت داشتم.
نقاط ضعف:
در کل از اقامت در این هتل رضایت داشتم.
هتلی خوب و دور از شلوغی های مرکز شهر
در اتاق سه نفره اقامت داشتیم. سرویس بهداشتی فرسوده و کوچک که به درستی نظافت نشده بودو کثیف بود . زمان صبحانه آقایی با علائم شدید کرونا وارد رستوران شدند که هیچ تذکری بهشون ندادن و به راحتی نشستند صبحانه خوردن و ما صبحانه نخورده از رستوران به خاطر این موضوع رفتیم .
عالی
Noooo
رفتار پرسنل هتل خوب و کیفیت اتاق ها متوسط
کارکنان خوب پاسخگو بودن
به همه ی دوستان این هتل رو پیشنهاد میدم بی نهایت با احترام ،خوش بخورد ، تمیز ،همه چیز عالی بود امیدوارم در سفر بعدی باز هم میزبانم شما باشید 🙏🏻🙏🏻
تنها مشکلی که بود، بوی سیگار در راهروی طبقات بود . رفتار پرسنل خوب بود . غذا خوب بود .
در رده متوسط حوله حتما بایستی درون پلاستیک وکیوم قرار داده شود دمپایی حمام حتما بایستی یکبار مصرف باشد حوله توالت فرنگی وجود نداشت مینی بار چیزی وجود ندارد کیفیت غذا بسیار تا بسیار نرمال ولی قیمت در رنج غذاهای گران قیمت بود ملحفه ها تا حدودی کهنه شدن ولی تمیز بودن کافی شاپ ۱۰ شب ببعد سرویس نداشت
هتل خوبیه فقط از حرم خیلی دوره اما از هر لحاظ راضی ام چون سفر من کاری بود رفتار کارکنانش خوب بود و واقعا مدیرش هتلداره نه مثل هتل الماس انقدر بیتربیت و از خودراضی
هتل خوبيه فقط نور اتاق كم بود
محیط آروم با نور ملایم
خوب
خوب بود
ممنونم از مهمان نوازی پرسنل هتل بخصوص اقای لوکیان و خانوم دانیالی با توجه به شرایط خاص من و بد بودن حال خانومم سرافراز و پایدار باشید.
هتل تمیز. پرسنل مودب و مکان هتل بسیار مناسب هست. صبحانه خوبی داره. فقط من برای امتحان دادن رفته بودم و متاسفانه نور اتاقها کمه.
همه چیز عالی بود
مرتب و تمیز بودن هتل و عملکرد خوب پرسنل
خوب بودهمچی
همه چیز عالی
همه چی عالی اقامت در این هتل و توصیه میکنم فقط ظرفیت پارکینگ خیلی کم است.
متاسفانه در این هتل پریز برق فقط یه دونه در فضای اتاق هست و حتی پریز کنار آینه نیست! و اتاق های سمت خیابون سروصداشون نسبتا زیاد هست
تنها ايراد تحويل اتاق در ساعت ١٦ است كه خلاف معمول قوانين هتلهاي دنيا و ايران است.
من تایمی که داخل هتل اقامت داشتم خیلی کوتاه بود و خب نمیتونم نظر دقیقی بدم ولی در مجموع راضی بودم
من قصد اقامت در هتل ٥ ستاره داشتم ولى اكثر هتل هاى مدنظرم پربودن پس از مطالعه نظرات مهمان ها و كمى تحقيق آنلاين اين هتل رو انتخاب كردم همه چى خيلى خوب بود، به خصوص نظافت و برخوردكاركنان و غذا و مخصوصا اين كه هتل يه كافى شاپ و سفره خونه فضاى باز داشت با كيفيت غذاى خيلى خوب و متنوع و از همه مدل غذا از ديزى گرفته تا پيتزا ارايه ميدادن من خيلى راضى بودم ممنون
موضوعي كه خيلي تو ذوق مي خورد سر و صداي زيادي بود كه اتاق رو به خيابون كه ما اقامت داشتيم در طول روز و تا ساعات پاياني شب داشت كه نياز به پيگيري جهت به حداقل رساندن سر و صدا از طرف هتل دارد
با احترام ولی وسواس بالا
فضای هتل و صبحانه خیلی خوب بود و نسبت به حرم فاصله زیاد داشت که روزی ۲ نوبت سرویس رفت و برگشت رایگان به حرم با مینی بوس کولر دار این ضعف رو پوشش داده بود در کل اقامت در این هتل رو توصیه میکنم
هتلی تر و تمیز با پرسنل بسیار مودب و کاردان دور از شلوغی مناطق پرتردد با چشمنداز زیبا به حیاط سرسبز دارای آلاچیق و رستوران سنتی و سمت دیگر رو به خیابان.
نسبت به چهار ستاره بودنش واقعا هتل خوبی بود و پرسنل بسیار خوبی داشت .. به بقیه توصیه میکنم
رفتار کارکنان خوب بود. نظافت و تمیزی اتاق خوب بود. سر و صدای زیادی ناشی از سیستم تهویه ساختمان یا رستوران در اتاق ما شنیده میشد. اتاقها نسبتا کوچک و نور اتاق کم بود. علیرغم استعلام قبلی مبنی بر وجود کتری برقی در اتاق پس از مراجعه دیدیم که در اتاق کتری برقی نیست. . موقعیت هتل نسبت به حرم و راه آهن خیای دوره ولی به طرقبه و شاندیز نزدیکه. صبحانه خوب بود. فضای لابی و آلاچیق های پشت هتل هم زیبا بود.
هتل خوبی بود راضی بودیم اما از حرم دور است.
هتل از هر لحاظ عالی بود رفتار کارکنان عالی بود نزدیک حرم و بازار رضا بود اتاق شیک و تمیز بود
با سلام برای من تمیزی و آرامش و غذای خوب هتل خیلی مهمه که خوشبختانه در هتل آبان فراهم بود. به اضافه ی برخورد عالی پرسنل و فضای شیک و مبلمان زیبا و خوش نقش و نگار در لابی هتل . هتل در منطقه ای دنج و تمیز و زیبا واقع شده و من با این ویژگیهایی که ذکر کردم در سفرهای آینده ام به مشهد مقدس هتل آبان را انتخاب خواهم کرد . به دوستان و آشنایان نیز پیشنهاد داده ام .
خوب بود
همه چیز عالی..
هتل بسيار خوبي است و براي رفاه حال مشتري در صورت داشتن اتاق خالي، در تحويل اتاق زودتر از موعد ورود، نهايت همكاري را مي كند.
خیلی از حرم دور می باشد.
هتل خوبی بود و راضی بودم فقط از مرکز شهر کمی دور بود که هم حسن بود هم به دلیل دوری از حرم ضعف
برخورد پرسنل عالی بود
هتل خیلی خوب با امکانات خیلی خوب با رفتار مودب كاركنان، به نسبت قیمت عالی بود و این هتل را به همه پیشنهاد میكنم
هتل آبان واقعا هتل خوب و آرومی بود برای کسایی که بخوان سمت وکیل آباد توی مشهد اقامت داشته باشن....مخصوصا کیفیت غذا عالی بود...نسبت به قیمت خیلی راضی بودم
در مجموع هتل خوبيه
برخورد پرسنل عالی بود
همه چیز رضایت بخش بود.
هتل خوبی بود
بسيار عالي
بسیار خوش برخورد
همه چی خوب بود خداروشکر. رضایت کامل از اقامت در این هتل داشتم
از همه چی راضی بودیم، نکته منفی توی هتل مشاهده نکردیم
با سلام ، هتل خیلی خوبی بود من راضی بودم با تشکر از پرسنل محترم .
با سلام در ابتدا ضمن تشكر از تمامي پرسنل اين هتل، كه با رفتار بسيار خوب خودشون خاطره اي خوب به جا گذاشتن. با اينكه نسبت به استانداردهاي هتل ٤ ستاره بين المللي كمي فاصله بود؛ كاش كيسه هاي بسته بندي حوله حذف بشه تا كمكي كوچك در طبيعت دوستي بشه. با تشكر از مديريت
همه چي عالي و خوب بود
من به همراه همسرم در این هتل اقامت داشتم. در کل از همه چی راضی بودیم و این هتل رو به آشناهامون هم پیشنهاد دادیم
خيلي عالي
هتلی مرتب با پرسنلی مودب و قیمت مناسب.
این هتل بسیار خوب بود
چیز بدی داخل هتل ندیدم ,هتل راحتی بود ,ضعف این هتل در view آن بود .در ضمن قیمت لاندری هم خیلی بالا بود
خیلی عالی . بخشهای مختلف وکارکنان عالی بودند این عالی بودن ها ناشی از مدیریت عالی هتل میباشد که از بدو ورود بچشم میخورد.نقشه وطرح ساختمان هتل خیلی زیباست. از کارکنان هتل پرسیدم آرشیتکت این ساختمان چه کسی بوده گفتند طرح از آلمان اقتباس شده. البته آرشیتکت های ایران هم خوبند ولی نه برای هتل. انتخاب محلهای مورد استفاده خیلی خوب درنظر گرفته شده حتی گلدانها وگلهای داخل آنها چقرقشنگ طراحی شده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آبان مشهد

مهمانان هتل آبان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آبان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آبان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آبان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آبان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.