هتل کرمانیا کرمان

کرمان، بلوار جمهوری، جمهوری 17، پلاک 37
4.2
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل کرمانیا کرمان

هتل دو ستاره کرمانیا واقع در بلوار جمهوری در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. این مجموعه دارای ۱۴ باب اتاق اقامتی می‌باشد و از لحاظ موقعیت مکانی دسترسی مناسبی به اماکن دیدنی شهر از جمله باغ موزه هرندی، مسجد امام و همچنین فرودگاه بین المللی کرمان دارد. هتل کرمانیا با برخورداری از پرسنلی مجرب و امکانات رفاهی مناسب اقامتی خوش را برای شما میهمانان گرامی آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کرمانیا کرمان

کرمانیا-اتاق سه تخته (فاقد پنجره)
اتاق سه تخته (فاقد پنجره)
هتل یار
334,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
8 مرداد
جمعه
334,000
تومان
9 مرداد
شنبه
334,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
334,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
334,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
15 مرداد
جمعه
334,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
8 مرداد
جمعه
350,000
تومان
9 مرداد
شنبه
350,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
15 مرداد
جمعه
350,000
تومان
کرمانیا-اتاق پنج تخته (فاقد پنجره)
اتاق پنج تخته (فاقد پنجره)
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
جمعه
560,000
تومان
9 مرداد
شنبه
560,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
15 مرداد
جمعه
560,000
تومان
کرمانیا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
523,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
8 مرداد
جمعه
523,000
تومان
9 مرداد
شنبه
523,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
523,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
523,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
523,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
15 مرداد
جمعه
523,000
تومان
کرمانیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
442,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
8 مرداد
جمعه
442,000
تومان
9 مرداد
شنبه
442,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
442,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
442,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
442,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
15 مرداد
جمعه
442,000
تومان
کرمانیا-اتاق چهار تخته (فاقد پنجره)
اتاق چهار تخته (فاقد پنجره)
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
جمعه
470,000
تومان
9 مرداد
شنبه
470,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
15 مرداد
جمعه
470,000
تومان
کرمانیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
361,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
361,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
361,000
تومان
8 مرداد
جمعه
361,000
تومان
9 مرداد
شنبه
361,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
361,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
361,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
361,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
361,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
361,000
تومان
15 مرداد
جمعه
361,000
تومان
اقامت 24
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
387,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
8 مرداد
جمعه
387,000
تومان
9 مرداد
شنبه
387,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
387,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
387,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
387,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
15 مرداد
جمعه
387,000
تومان
کرمانیا-اتاق دوتخته (فاقد سرویس بهداشتی وحمام)
اتاق دوتخته (فاقد سرویس بهداشتی وحمام)
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
جمعه
190,000
تومان
9 مرداد
شنبه
190,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
15 مرداد
جمعه
190,000
تومان
کرمانیا-اتاق دو تخته ویژه (فاقد پنجره)
اتاق دو تخته ویژه (فاقد پنجره)
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
جمعه
298,000
تومان
9 مرداد
شنبه
298,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
15 مرداد
جمعه
298,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
جمعه
310,000
تومان
9 مرداد
شنبه
310,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
15 مرداد
جمعه
310,000
تومان
کرمانیا-اتاق دو تخته ویژه
اتاق دو تخته ویژه
هتل یار
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
307,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
8 مرداد
جمعه
307,000
تومان
9 مرداد
شنبه
307,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
307,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
307,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
307,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
15 مرداد
جمعه
307,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
جمعه
320,000
تومان
9 مرداد
شنبه
320,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
15 مرداد
جمعه
320,000
تومان
کرمانیا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
جمعه
280,000
تومان
9 مرداد
شنبه
280,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
15 مرداد
جمعه
280,000
تومان
کرمانیا-اتاق یک تخته ((فاقد سرویس بهداشتی وحمام)
اتاق یک تخته ((فاقد سرویس بهداشتی وحمام)
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
145,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
8 مرداد
جمعه
145,000
تومان
9 مرداد
شنبه
145,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
145,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
145,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
145,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
15 مرداد
جمعه
145,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کرمانیا کرمان

نمازخانه
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
تلویزیون در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
پاركينگ
مسلط به زبان عربی
پذيرش 24 ساعته
سالن صبحانه خوری
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
جكوزی
لابی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
اعلام حریق
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
سونا
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
روم سرويس
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
استخر
سیستم تهویه مطبوع
مینی بار رایگان
اتاق سیگار
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
رستوران
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
خدمات ترانسفر پولي

آدرس هتل کرمانیا کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کرمانیا کرمان

(36 نظر)
نقاط قوت:
پذیرای خوب و خوش رفتاری خدمت هتل
نقاط ضعف:
پذیرای خوب و خوش رفتاری خدمت هتل
نقاط قوت:
رفتار خوب ریاست هتل
نقاط ضعف:
رفتار خوب ریاست هتل
شب خوبی بود، محیط تمیزی داشت و رفتار پرسنل هم خوب بود.
نقاط قوت:
عالی بود خیلیم تمیز بود از دستش ندین
نقاط ضعف:
نداره
پتو و رواندازها معلوم بود چند وقته شسته نشدن و قدیمی هستن . هنوز روی بالش ها و ملحفه ها موی نفرات قبلی بود . حوله نداشتن ، خمیردندان و مسواک هم نداشتن . درب اتاق ها معمولی بود و رو به لابی باز می شد و صدای بیرون راحت داخل میومد ، صدای حرف زدن ما هم بیرون میرفت چون صدای اتاق بغلی ها پیش ما میومد . پذیرایی صبحانه خیلی مختصر بود ، خیار گوجه و پنیر با مربا و کره تک نفره . کلا در حد یک مهمانسرا بود نه هتل
همه چیز خوب بود برخورد پرسنل عالی بود فقط نور اتاق کم بود با تشکر از ریاست محترم هتل کرمانیا
انصافا هم بهداشتی و تمیز بود و قیمتش هم منصفانه بود اینجا شبی حدود دویست دادیم وخیلی هم تمیز بود.
تمیز بود
كاركنان خونگرم و مهربان؛ موقعيت هتل هم خوب بود.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
هیچ امکانات و خدماتی نداشت اتاق هیچی نداشت از هیچ نظری راضی نبودیم اوکی نبود هتل هیچی نداشت
تمیز باکارکنان مومن وشریف کرمان دربلوار جمهوری که همان بالای شهرکرمان حساب میشه وخوبی این هتل این بود که نزدیکش میوه فروشی وسوپروقنادی وسلمانی و....موجوده هتلهای پایین شهر رو توصیه میشه که نرین
مزایا: دسترسی تقریبا مناسبی به نقاط مهم شهر دارد؛ برخورد کارکنان خوب است؛ صبحانه تقریبا با کیفیت و با حجم مناسب است. قیمت مناسبی دارد. معایب: در اتاقی که من بودم، کاملا صدای ساکنین اتاق های مجاور شنیده میشد؛ سرویس بهداشتی اختصاصی نداشت که یک عیب بزرگ است. برای شام سفارش غذا دادم که از بیرون تهیه کردند که کیفیت و حجم و بهداشت غذا افتضاح بود و قیمت آن بسیار زیاد که تذکر دادم و قول دادند که از این مکان دیگر غذایی تهیه نشود.
نقاط قوت:
خیلی تمیز خوش رویی کارکنان
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتی یکم خوب نبودن
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
فقط اتاق ها فاقد پنجره اند و کولر ها اتاق ضعیف است .در کل هتل تمیز و ساکتی بود و کارکنان بسیار مهربان و شریفی دارد
محل خوب. امکانات معمولی. کارمندان با احترام نقطه ضعف عدم وجود سرویس برای اکثر اتاق ها
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
از لحاظ امکانات ، نظافت افتضاح سرویس بهداشتی هم فوق العاده کثیف بود
نقاط قوت:
تمیز ولوکس بودوارام دربالای شهر ضمنا قیمتش مناسب
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف نبود ولی دوربین داشت
بقول یکی ازاساتید رشته پاتولوژی کرمان ویزد بدلیل اقامت انبوه کارگران افغان بهترین گزینه برای اقامت هتلهای منطقه بالای شهر هستند که درکرمان هتلهای واقع دربلوارجمهوری هستند.
نقاط قوت:
هتل خیلی معمولی بود زیاد راضی نبودم
نقاط ضعف:
هتل خیلی معمولی بود زیاد راضی نبودم
تمیز و آروم بود وسرویس دهی خوب ، کارمندان نجیب وشریف قیمت مناسب بود.
تمیز و کارمنداش نجیب ودلسوز
کارکنان باتقوا ونجیب
VERY NICE AND CLEAN
تمبزبود و کارکنان شریفی داشت به شما توصیه میکنم کرمان ازهتلهای بالای شهراستفاده کنید
امکاناتش در حد مسافرخانه است. کثیف اتاق پر از مورچه. کلید کولر مشترک بود و اتاق بغلی همش میگفت کولر را خاموش کنید. تهویه نداشت پنجره نداشت هوایش دم کرده بود حتی حوله و آب معدنی هم نگذاشته بودند از نظافت هم خبری نبود. صبحانه بد بود.
كاركنان مهمان نواز و مثبت اما وضعيت اتاقم خوب نبود
بنده نوروز ۹۸ مهمان این هتل بودم و واقعا باید بگم که نسبت به قیمتش کیفیت پایینی ارائه میده. به چند دلیل: ۱. قرارگرفتن برخی از اتاق ها در داخل حیاط ۲. نظافت نامناسب ۳. سرویس بهداشتی های عمومی در زیر زمین قرار دارند.۳. چیدمان و طراحی نامناسب و فضای کوچک سالن غذاخوری ۴.نداشتن مینی بار ۵.نداشتن پریز در اتاق ها
نسبت به قیمتش جای مناسبی برای اقامت چند روزه است . کارکنان خوش برخوردی داره و اینکه در محل خوبی از شهر کرمان قرار داره . اگر میخواید با کمترین هزینه ، داخل شهر کرمان چند روزی رو بگذرونید اینجا بهترین گزینه است .
مزایا: تمیز بودن اتاق و سرویس بهداشتی داشتن دستشویی فرنگی و ایرانی- رفتار صمیمی و محترمانه کارکنان قیمت متوسط در مقایسه با دیگر هتل ها معایب: مجاورت اتاقها با لابی ورسیپشن
اتاق های بیرونی به خصصوص در فصل سرما برای اقامت نیستند اما اتاق های داخل ساختمان امکانات مناسبی دارند.
نرخ متناسب با خدمات
مزایا: تمیز بودن اتاق و سرویس بهداشتی داشتن توامان دستشویی فرنگی و ایرانی بزرگی نسبی فضای اتاق و حمام گرمای مناسب اتاق (در فصل سرد) رفتار صمیمی پرسنل قیمت پایین در قیاس با باقی هتلها معایب: مجاورت اتاقها با هال (لابی رسیپشن) و سر و صدا که آرامش را سلب میکند. فاصله نسبتا زیاد تا مرکز شهر
امکانات و شرایط هتل متوسط بوده است .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی رفتار پرسنل عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه و نظافت متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کرمانیا کرمان

مهمانان هتل کرمانیا کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کرمانیا کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کرمانیا کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کرمانیا کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کرمانیا کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.