هتل امیران همدان

همدان ، بلوار بعثت ، هتل امیران همدان
3.7
امتیاز کاربران
122
نظرات کاربران

معرفی هتل امیران همدان

هتل چهار ستاره امیران همدان واقع در بلوار بعثت در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. طراحی هتل برگرفته از تمدن و فرهنگ بزرگ و کهن پارسی بوده و دارای ۵۵ باب اتاق و سوئیت زیبا با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل در مرتفع‌ترین نقطه شهر از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده شهر همدان می‌باشد. پرسنل مجرب و آموزش دیده هتل امیران در تلاش اند اقامتی دلنشین و خاطره انگیز را برای شما عزیزان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیران همدان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر رو به پاسیو
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته برای یک نفر رو به پاسیو
علاءالدین
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,090,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته برای یک نفر رو به پاسیو
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,570,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,370,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
950,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
950,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
950,000 تومان
18 فروردین
جمعه
950,000 تومان
19 فروردین
شنبه
950,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
950,000 تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,145,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,145,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,145,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,145,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,265,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,265,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,265,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,265,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,265,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,265,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل رو به پاسیو
اسنپ تریپ
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,370,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,370,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,370,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,370,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین رو به پاسیو
اسنپ تریپ
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,370,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,370,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,370,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,370,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته رو به پاسیو
علاءالدین
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,370,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,370,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,370,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,370,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,370,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,340,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته رو به پاسیو
اقامت 24
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,370,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,370,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,370,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,570,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,370,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دوتخته - تویین/پنجره رو به پاسیو
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,575,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,575,000 تومان
اتاق دوتخته - دبل/پنجره رو به پاسیو
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,575,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,575,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,575,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,575,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,575,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
علاءالدین
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
1,815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,815,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,815,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,815,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,815,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,323,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,323,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,323,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,323,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,323,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,323,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,323,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,650,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,650,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
سه تخته لاکچری
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته لاکچری
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,323,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,323,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,323,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,323,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,323,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,323,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,323,000 تومان
سه تخته لاکچری
علاءالدین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,780,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته لاکچری
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,780,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,780,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,780,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,780,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,780,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه تخته لاکچری - یک خوابه (یک دبل + یک سینگل)
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,800,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
علاءالدین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یکخوابه سه تخته لاکچری
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,900,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت امپریال - دوخوابه (یک دبل + دو سینگل)
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,980,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,980,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,980,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,289,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,289,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,289,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,289,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,289,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,289,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,289,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته امپریال
اسنپ تریپ
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت امپریال چهار نفره
علاءالدین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,530,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار نفره دو خوابه امپریال
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,530,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,530,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,530,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,530,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,530,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,530,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت امپریال پنج تخته - دوخوابه (یک دبل + سه سینگل)
هتل یار
3,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,240,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,240,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,240,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,240,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,289,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,289,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,289,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,289,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,289,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,289,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,289,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته امپریال
اسنپ تریپ
3,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,280,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت امپریال پنج نفره
علاءالدین
3,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,280,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,280,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت پنج نفره دو خوابه امپریال
اقامت 24
3,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,280,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,280,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,289,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,289,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,289,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,289,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,289,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,289,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,289,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,289,000 تومان

امکانات اتاق های هتل امیران همدان

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
سشوار
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
تالار عروسی
نمای باغ
نمای کوه
رستوران فست فود
سالن بيليارد
پينگ پنگ
سالن بدنسازی
نما رو به پاسیو
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
مینیبار

آدرس هتل امیران همدان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیران همدان

(122 نظر)
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها عالی بوددسترسی به هتل خیلی راحت بودپارکینگ مسقف هتل دارای فضای کافی بودبرخورد پرسنل محترمانه بود
نقاط ضعف:
به دلیل برگزاری جشن و مراسمات در طبقات ۲ و ۳ سکوت و آرامش تا حد قابل قبولی رعایت نمیشد
نقاط قوت:
مکان عالی صبحانه کامل برخورد عالی
نقاط ضعف:
نبود دمپایی مناسب در سرویس
نقاط قوت:
فقط موقعیت و نورگیر بودن اتاق ما نکته مثبت بود
نقاط ضعف:
کسی در تحویل اتاق و بردن چمدانها ما رو همراهی نکردپارکینگ کثیف و فاقد جا بود هر دو شب بیرون پارک کردماتاق دوخوابه برای ۴ نفر اصلا سرویس نداشت و با چند بار تماس مسواک اینا رو توی مشما مشکی آوردنچوب لباسی زنگ زدیم آوردنبیشتر همت هتل برگزاری مراسم عزا و عروسی بود تا هتل داریحیف اون جا و فضا
نقاط قوت:
تمیز بودنویو عالی شهر رو به خیابان
نقاط ضعف:
نازک بودن دیوار اتاق بنحوی که صدای زنگ اتاق بغل تو اتاق ما میومد
نقاط قوت:
تمیزی اتاق،موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
ضعیف بودن وپایین بودن کیفیت صبحانه
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ مناسبلابی زیبانظافت اتاقها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلکیفیت خوب صبحانهپارکینگ مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل شیک و تمیز - امکانات مناسب - پرسنل مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
شبی که ما اتاق رو رزرو کردیم مراسم داشتن که با وجود اینکه ما طبقه ششم بودیم اما بازم سر و صدا داخل اتاق میومد و نتونستیم راحت استراحت کنیمقیمت ایتم های کافی شاپ و رستوران برای اون کیفیت خیلی بالا بود
نقاط قوت:
به مدت چند ساله منظم به این هتل میام.از نظر برخورد پرسنل بسیار عالی ست‌. امکانات و تمیزی لتاق ها هم بسیار خوب هست. واقعا از همه نظر استانداردهای یک هتل ۴ ستاره رو داره و اقامت با آرامشی در این هتل خواهید داشت.
نقاط ضعف:
ندارد.
نقاط قوت:
هتل خوب و شیک و تمیزی است و پرسنل مودب و آموزش دیده ای دارد.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزبود
نقاط ضعف:
تمیزبود
نقاط قوت:
آرامش و تمیزی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل - جای پارک زیاد
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل - جای پارک زیاد
در کل و با توجه به مبلغی که پرداخت میکنید اگر ویوی بیرون براتون مهم نباشه بد نیست
نقاط قوت:
همه چيز عالي
نقاط ضعف:
همه چيز عالي
از همه نظر خوب بود ان شالله در سفر بعد مجددا جز اولويتهاي انتخابم خواهد بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی در محله خوب شهر هستموردی اگه لازم بود و تماس داشتیم سریع انجام می‌شد. در کل بخوام برم مجدد انتخاب می‌کنم ولی مواردی که در نکات منفی هست در نظر میگیرم
نقاط ضعف:
وضعیت روتختی و ملافه ها خیلی تمیز نبود البته گفتن عوض میکنن ولی ما خودمون برده بودیم و لازم نبود تعویض بشهپک حوله رو که باز کردیم پر مو بود که باز خودمون برده بودیم و از اون استفاده شددر طبقات اولیه مراسم برگزار میشه که تا ۱۲ شب صدا هست هنگام مراسم عملا آسانسور ها به شدت شلوغ هستموکت کف اتاق خیلی تمیز نبودظرفیت محدود پارکینگکیفیت بسیار پایین و عدم تنوع صبحانهکیفیت فست فود کافی شاپ هم مناسب نبود خیلی
نقاط قوت:
برخورد پرنسل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
خانه داری بسیار ضعیفی دارد
نقاط قوت:
لابی، راهروها و سوئیت سه تخته که ما گرفتیم فضای دلباز و نسبتا بزرگی داشت. پارکینگ دو طبقه امکان پارک حتی در آخر شب رو هم فراهم می کرد. رفتار پرسنل بسیار مودبانه بود. با وجود آسانسورهای بزرگ و به تعداد هیچوقت معطل نمی شدیم حتی در ساعات پیک. خانه داری عالی بود. صبحانه تنوع متوسط رو به بالا داشت ولی کیفیت و مزه و تازگی مواد بسیار بالا و عالی بود. در کل ما سه سال پیش در هتل امیران ۲ هم اقامت داشتیم اگرچه اونجاهم بسیار خوب بود ولی من از اینجا راضی تر بودم البته تا حدود زیادی شبیه به هم بود.
نقاط ضعف:
لابی، راهروها و سوئیت سه تخته که ما گرفتیم فضای دلباز و نسبتا بزرگی داشت. پارکینگ دو طبقه امکان پارک حتی در آخر شب رو هم فراهم می کرد. رفتار پرسنل بسیار مودبانه بود. با وجود آسانسورهای بزرگ و به تعداد هیچوقت معطل نمی شدیم حتی در ساعات پیک. خانه داری عالی بود. صبحانه تنوع متوسط رو به بالا داشت ولی کیفیت و مزه و تازگی مواد بسیار بالا و عالی بود. در کل ما سه سال پیش در هتل امیران ۲ هم اقامت داشتیم اگرچه اونجاهم بسیار خوب بود ولی من از اینجا راضی تر بودم البته تا حدود زیادی شبیه به هم بود.
در کل از اقامت در این هتل راضی بودم و اگر مجددا برم همدان این هتل رو انتخاب می کنم.
نقاط قوت:
خوش‌رفتاری پرسنل و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
خوش‌رفتاری پرسنل و تمیزی هتل
نقاط قوت:
آرامش و دسترسی سریع و راحت به اماکن تاریخی و تفریحی
نقاط ضعف:
آرامش و دسترسی سریع و راحت به اماکن تاریخی و تفریحی
عالی بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برگزاری مراسم عزاداری و شنیدن صدا در لابیکثیف بودن موکت های اتاقنداشتن هنگر برای آویز لباس کیفیت پایین مبل اتاقکیفیت پایین بالشت هانداشتن لباس مناسب پرسنل
نقاط قوت:
نزدیک به اماکن تفریحی ،صبحانه کامل وعالی
نقاط ضعف:
حجم اینترنت بسیار کم برای سوییت دو خوابه روزانه ۲۰۰مگ هم نبود ‌تمیز نکردن اتاق ها ،وکف اتاق بسیار بسیار کثیف وپر از لک ،شیرآلات آب میداد ،دیوار ها خراب ونابود ،بالشت وتشک هاش فرسوده بودن دیگه به این هتل نمیریم حیف پول
نقاط قوت:
پرسنل مودبصبحانه خوب
نقاط ضعف:
ملحفه ها و روبالشی تمیز نبودپارکینگ محدود بود، البته به ما رسیدکتری برقی خراب بود و با وجود اطلاع دادن کاری نکردن
نقاط قوت:
کاملا مشخص بود نظافت و ضد عفونی انجام شده
نقاط ضعف:
نوشته بود استخر هست ولی فعال نبود
نقاط قوت:
اتاق تمیز و دلباز رفتار پرسنل عالی لوکیشن هتل هم بسیار عالی دسترسی به همه مگانها خوب بود صبحانه هم در حد هتل چهار ستاره خوب بود من و خانواده در کل اقامت خوبی داشتیم واگر دوباره به همدان سفر کنم باز همین هتل را انتخاب می‌کنم ممنون از مهمان نواری مردم خونگرم همدان
نقاط ضعف:
فقط جلوی آسانسور پارکینگ آلوده به شیرابه زباله بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق سه تخته لاکچری بودولی در حد معمولی هم نبودصبحانه در حد دو ستارهموکت اتاق فوق کثیف، پارکینگ ظرفیت نداشت، یک ضلع دیوار اتاق ، که کاغذ دیواری بود کپک زده بودنمی دونم چرا اسمشو لاکچری گذاشته بودند
نقاط قوت:
تمیزی و محیط آرام و صبحانه خوب و متنوعبرخورد خوب و دوستانه پرسنل و قطعا این هتل را برای اقامت توصیه می نمایم
نقاط ضعف:
موقع ورود کسی برای راهنمایی و تحویل اتاق فرستاده نشد متاسفانه پارکینگ مسقف به اندازه کافی برای هتل در نظر گرفته شده که اغلب خودروها باید در محوطه جلوی هتل یا کوچه بغل که البته تحت پوشش دوربین های حفاظتی هستند پار گردند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب پرسنل،تنوع پایین صبحانه،رفت آمد زیاد بخاطر برگزاری مراسمات تولد و عزاداری،خدمات ضعیف،کیفیت غذا پایین
نقاط قوت:
قرار داشتن هتل در بهترین نقطه شهر همدان
نقاط ضعف:
عدم استقبال از مسافرعدم همراهی مسافر تا درب اتاق کثیف بودن موکت هاقرار ندادن لیوان و پیش دستی در اتاق
نقاط قوت:
برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل خوبی بود دسترسی به همه داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تر و تمیز بودبرخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
آسانسور ما رو دق داد
نقاط قوت:
دسترسی آسان به همه نقاط دیدنی درون شهری و برون شهری
نقاط ضعف:
سروصدای مراسم در تالارهای پذیرایی تا دیروقت باید محدودسازی شود
نقاط قوت:
نو سازنور مناسبلابی زیبا
نقاط ضعف:
خانه داری متوسطموکت کثیف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب بود.رفتار پرسنل محترمانه و خوب بود.صبحانه کامل و خوب بود با توجه به قیمت پرداختی ما.نظافت و بهداشت اتاق خوب بود.سیستم خنک کننده عالی بود.امکانات اتاق خوب بود.مطمئنا برای سفرهای بعدی به همدان همین هتل رو انتخاب میکنم و پیشنهاد میدم به بقیه.
نقاط ضعف:
متاسفانه کسی ما را تا اتاق راهنمایی نکرد و خودمون باید اتاق رو پیدا میکردیم.فضای اتاق دوتخته کمی کوچیک بود و در یخچال به تخت گیر میکرد.صندلی هم یه دونه بیشتر نبود.
نقاط قوت:
نظافت اتاقهاوبرخوردپرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
صبحانه بی کیفیت ملحفه اتاقها کثیف مبلمان بسیار کم و فقط برای یک نفر قابل استفاده بود و بسیار کثیف در کل اصلا پیشنهاد نمیدم هتل درحد ۴ ستاره نبود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد کارکنانهزینه برای کودکان سه ساله
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس رختخواب چرک مرد بود / برای حمل چمدان کسی نبود / مراسم توی هتل بود نزدیک به نیم ساعت منتظر بودیم وارد پارکینگ بشیم شخصی نبود ماشین هارو برای آرامش مسافرین نظم دهی کنه / رومون نمیشد سوال کنیم همچین بداخلاقی کردن بخش رسپشن نه ولی فردی که وارد اتاق شد رفتار مناسبی اصلا نداشت / دوش هتل وسط حمام صد بار قطع و وصل شد / در هرصورت هیچ اپشن خاصی نداره و این همه هتل خوب چرا اینجا اصلا پیشنهاد نمیشه
نقاط قوت:
محیط زیبا و جذاب دارهنوساز هست و نظافت خوب داشتغذا خوشمزه بودسرمایش مناسب رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
هتل محل برگزاری جشن تولد بود و بدون هیچ مراعاتی صدای جیغ و خنده میومد. تا ۱۲ شب مجبور بودم سر و صدا تحمل کنم و تازه نزدیک ۱۲ شب که خوابم برد تلفن اتاق زنگ زد ۴ مرتبه که جواب ندادم ولی حسابی شاکی شدماستخر و جکوزی غیر فعال بودقیمت غذاها خیلی بالا بود و مثلا قرمه سبزی هم قیمت کوبیده بود. ضمن اینکه سالاد و ماست هتل های دیگه که رفتم رایگان هست ولی اینجا جدا حساب میکننپرسنل ماسک نزده بودند
نقاط قوت:
رسیدگی به امور مهمانان در اسرع وقت انجام میشدپرسنل صبور و مسئولیت پذیری و ساعی داشتهتل و اتاق ها و...بسیار تمیز بود درمجموع از هتل و امکانات آن بسیار راضی بودم
نقاط ضعف:
-
همه چی خوب بود برخی اتاقها ویو مستقیم ندارد و نور کم دارد امکانات داخل اتاقها خوب بود پارکینگ به هنگام برگزاری مراسم جا نداشت در کل خوب
نقاط قوت:
اتاق شیک و امکانات کامل برخورد پرسنل عالی و با معرفت صبحانه عالی
نقاط ضعف:
با توجه به وجود ۳ آسانسور زمان ۴ الی ۵ دقیقه برای جا به جایی زمان مصرف میبرد
نقاط قوت:
از نظر بهداشت ،صبحانه،ویو که به سمت خیابان هست خیلی خوب بود .
نقاط ضعف:
اتاق های دونفره که به سمت پاسیو هست مثل زندان بود اما اتاق سه نفره که گرفتیم عالی بود.چون پنجره به سمت شهر بود .
در مجموع هتل و عوامل آن خیلی خوب بودن فقط چون در ایام عید نوروز بود مراسم عروسی در تالار داشتن یه مقدار شلوغ میشد دیگه نیروی کافی برای مهمانان هتل نداشتن
نقاط قوت:
همه امکانات در حد چهار ستاره معمولی مورد قبول بود
نقاط ضعف:
در پارکینگ هتل شیرابه زباله ها ریخته شده
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
اتاق داری کمی ضعیف
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف در حد دوستارهنظافت اتاق‌ها ضعیفسه تخته رزرو کرده بودیم ولی سرویس برای دو نفر بودو با تاخیر فراوان سرویس دادندسشوار خراب بوددر کل حیف از این همه سرمایه
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
عدم حضور باربر
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها در حد قابل قبول.اندازه اتاق ها مناسب.رفتار پرسنل خوب.پارکینگ سرپوشیده.
نقاط ضعف:
منوی تکراری صبحانه