هتل امیران همدان

همدان ، بلوار بعثت ، هتل امیران همدان
3.7
امتیاز کاربران
116
نظرات کاربران

معرفی هتل امیران همدان

هتل چهار ستاره امیران همدان واقع در بلوار بعثت در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. طراحی هتل برگرفته از تمدن و فرهنگ بزرگ و کهن پارسی بوده و دارای ۵۵ باب اتاق و سوئیت زیبا با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل در مرتفع‌ترین نقطه شهر از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده شهر همدان می‌باشد. پرسنل مجرب و آموزش دیده هتل امیران در تلاش اند اقامتی دلنشین و خاطره انگیز را برای شما عزیزان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیران همدان

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
15 بهمن
جمعه
385,000
تومان
16 بهمن
شنبه
385,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
15 بهمن
جمعه
385,000
تومان
16 بهمن
شنبه
385,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
اتاق دوتخته برای یکنفر رو به پاسیو
اقامت 24
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
15 بهمن
جمعه
385,000
تومان
16 بهمن
شنبه
385,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
دوتخته برای یک نفر رو به پاسیو
علاءالدین
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
15 بهمن
جمعه
385,000
تومان
16 بهمن
شنبه
385,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
دو تخته برای یک نفر رو به پاسیو
اسنپ تریپ
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
15 بهمن
جمعه
385,000
تومان
16 بهمن
شنبه
385,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین رو به پاسیو
اسنپ تریپ
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
اتاق دوتخته - تویین/پنجره رو به پاسیو
هتل یار
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
اتاق دوتخته - دبل/پنجره رو به پاسیو
هتل یار
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
اتاق دوتخته رو به پاسیو
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
دو تخته دابل رو به پاسیو
اسنپ تریپ
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
دوتخته رو به پاسیو
علاءالدین
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
600,000
تومان
9 بهمن
شنبه
600,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
جمعه
600,000
تومان
16 بهمن
شنبه
600,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
600,000
تومان
9 بهمن
شنبه
600,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
جمعه
600,000
تومان
16 بهمن
شنبه
600,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
600,000
تومان
9 بهمن
شنبه
600,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
جمعه
600,000
تومان
16 بهمن
شنبه
600,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
600,000
تومان
9 بهمن
شنبه
600,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
15 بهمن
جمعه
600,000
تومان
16 بهمن
شنبه
600,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
اتاق سه تخته لاکچری
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
سه تخته لاکچری
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته لاکچری
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
650,000
تومان
9 بهمن
شنبه
650,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
650,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
650,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
650,000
تومان
15 بهمن
جمعه
650,000
تومان
16 بهمن
شنبه
650,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
650,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
650,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره لاکچری
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
اسنپ تریپ
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
سوئیت سه تخته لاکچری - یک خوابه (یک دبل + یک سینگل)
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته امپریال
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
سوئیت امپریال - دوخوابه (یک دبل + دو سینگل)
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
800,000
تومان
9 بهمن
شنبه
800,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
15 بهمن
جمعه
800,000
تومان
16 بهمن
شنبه
800,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت امپریال
ای‌گردش
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
900,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
16 بهمن
شنبه
900,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته امپریال
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
900,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
16 بهمن
شنبه
900,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
سوئیت دوخوابه پنج نفره امپریال
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
900,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
16 بهمن
شنبه
900,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
سوئیت امپریال پنج تخته - دوخوابه (یک دبل + سه سینگل)
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
900,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
900,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
900,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
900,000
تومان
15 بهمن
جمعه
900,000
تومان
16 بهمن
شنبه
900,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
900,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
900,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیران همدان

چای ساز
مینی بار با هزینه
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
تلویزیون در لابی
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
سالن بيليارد
كافی شاپ
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
اينترنت در لابی
شبکه پخش فیلم
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات پزشكي
پينگ پنگ
کپسول آتش نشانی
پينگ پنگ
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
تالار عروسی
نمای باغ
نمای کوه
رستوران فست فود
سالن بيليارد
سالن بدنسازی
خدمات اینترنتی
نما رو به پاسیو
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
تلويزيون LED در لابی
فكس
زمين تنيس
اینترنت بی سیم
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
خدمات بيدار باش
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات برای معلولین
میز بیلیارد
سالن کنفرانس
آسانسور
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سشوار
سالن همایش
تبديل ارز
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اينترنت در اتاق
فست‌فود
تلویزیون LED در لابی
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
آژانس مسافرتی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
تالار عروسی
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در لابی
جکوزی
اینترنت در قسمت لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
خدمات باربری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
فکس
رستوران ایرانی
جعبه کمک های اولیه
پرینت
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
پله اضطراری
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
رمپ
مینیبار

آدرس هتل امیران همدان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیران همدان

(116 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی عالی خوش برخورد بودن کارکنان
نقاط ضعف:
تمیزی عالی خوش برخورد بودن کارکنان
اتاق دو تخته (دو تخت جدا) رو برای یک نفر میدن تمیزی و کیفیت پذیرایی خوبه.در کل در تجربه بعدی هم همینجا خواهم رفت
در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
...
نقاط ضعف:
...
...
نقاط قوت:
آرامش. موقعیت خوب.سرویس بهداشتی خوب. گرمایش خوب
نقاط ضعف:
آرامش. موقعیت خوب.سرویس بهداشتی خوب. گرمایش خوب
در مجموع از هتل امیران رضایت داشتم. و احتمال داره در تجربه بعدی بازهم از این هتل استفاده کنم
نقاط قوت:
غذای بسیار بد . نداشتن پرسنل .
نقاط ضعف:
غذای بسیار بد . نداشتن پرسنل .
اصلا خوب نبود
عالي عالي عالي
از نظر من برای رزرو هتل جای دیگه ای رو انتخاب کنید
کمبود فضای پارکینگ
برخورد پرسنل عالی بود..دسترسی عالی...بوفه صبحانه هم مناسب بود...در کل انتخاب خوبی هست
عالی بود
نقاط قوت:
نزدیک مرکز شهر
نقاط ضعف:
اول اینکه خواهشا خواهشا تا آخر مطالعه کنید ما اتاق ۳ تخته رزرو کرده بودیم که وقتی داخل اتاق شدیم تمامی سرویس های اتاق اعم از حوله،مسواک و... برای یک نفر داخل اتاق بود که بعد کلی پیگیری و سفارش نهایتا ۲ تا تحویل دادن برخورد کارمندان هتل واقعا بد بود سشوار اتاق خراب بود ملحفه ها بو میداد بعد از اینکه قصد تخلیه اتاق رو داشتیم ،یکی از خدمه رو فرستادن بالا تا تعداد حوله ها رو بشمره که بنده تاحالا که تقریبا تمام هتل های بالای ۴ ستاره ایران رو رفتم چنین چیزی رو ندیدم. آخرش هم پیدا نکرده،من رو فرستادن بالا رفتم حوله رو دادم تا کارهای چک اوت ما انجام شده فاکتور تسویه حساب رو بهمون ندادن متاسفم برای این هتل و کارمنداش که اینطور با مهمان رفتار میکنند. در آخر بعد از استراحت کوتاهی مجبور به تخلیه هتل و عوض کردن محل اقامتمون شدم. ازتون خواهش میکنم در انتخاب هتل اقامت کمی بیشتر دقت کنید تا مثل ما متضرر نشید
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
اولین تجربه کم گذاشتن خدمات اتاق صرفا به اندازه یک‌نفر و مستعمل بودن آبمعدنی در یک هتل رو اینجا داشتم و جالب تر از اون توجیه های غیر حرفه ای و خنده دار پذیرش هتل
خیلی خوب بود فقط می‌تونه تو تنوع صبحانه کار کرد
هتلی بسیار تمیز و در موقعیت خوب در همدان.البته من در سوییت اقامت داشتم که خیلی راحت و بزرگ بود. صبحانه متوسطه ولی برای هتل چهارستاره قابل قبوله. من در شهرهای مختلف در هتلهای مختلفی اقامت داشتم و در کل این هتل رو به دیگران پیشنهاد میدم.
نقاط قوت:
کیفیت غذا خیلی خوب بود. بهداشت و نظافت هتل و اتاق ها نیز بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم تهویه و خنک بودن اتاق اصلا خوب نبود. به طوری که در تاریخ اول خرداد با وجود روشن کردن تمام سیستم خنک کننده اتاق باز هم اتاق گرم بود
نقاط قوت:
سکوت و آرامش محض پاکیزگی و نظافت امکانات اتاقها بسیار عالی سرویس دهی رستوران و کیفیت غذا بسیار عالی پرسنل بسیار باشخصیت و خوش برخورد پارکینگ بسیار عالی موقعیت مکانی عالی سرویسهای بهداشتی بسیار شیک و بهداشتی
نقاط ضعف:
تنها نکته ی منفی که دیدم نداشتن سیستم خنک کننده ی مناسب در اتاق بود. باتوجه به دوجداره بودن شیشه ها و باز شدن پنجره در نورگیر،سیستم تهویه و خنک کننده جوابگو نیست و اتاق خیلی گرم هست.
نقاط قوت:
از نظر امکانات عالی سوییت سه تخته دید بسیار عالی و روبه کوه نزدیکی به اماکن دیدنی بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی قیمت کمی بالا
نقاط قوت:
تمیز و پرسنل با اخلاق
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل ظرفیت پایینی دارد متاسفانه در پنج شنبه شب در تالار هتل مراسم عروسی برگزار کردند که به دلیل نداشتن عتیق صوتی مناسب از ساعت ۸ الی ۹ و نیم سر و صدای بسیار آزار دهنده ای از مراسم مانع استراحت می شد
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی خود هتل خوب بود و من برای بار دوم‌انتخابش کردم اما اینبار بثدری شب سختی رو دراین هتل گذروندم ک برام شد ی خاطره ی بد و علتش اتاق بدی بود ک داشتم
نقاط ضعف:
اتاق بدون هواکش بود خیلی خیلی گرم و خفه کننده
هتل نسبتاً خوبی است ، امکانات داخل اتاق ها ، کامل نیست ، منظورم ، تجهیزات فردی از قبیل ، واکس کفش ، پاشنه کش ، شانه ، و ...‌ ولی قیمت نسبت به تمیزی ، موقعیت دسترسی ، و بقیه شرایط عالیه . رفتار پرسنل هم عالیه ، تنوع صبحانه خوب هست
همه چیزش عالیه اتاقها بسیار تمیز هستن فقط برای همراهی و بردن ساک و نشون دادن اتاق کسی رو همراهم نفرستادن و خودم به تنهای دنبال اتاق میگشتم
تجربه جالبی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضای زیبا و آرام بخش
نقاط ضعف:
هیچ کدام از پرسنل ماسک نداشتن حتی شام آوردن بدون ماسک زدن غذا رو باز بدون پوشش قیمت بالای غذا و کیفیت معمولی دستشویی فقط فرنگی داره و بوی نامطبوع میداد اما در کل باز هم برای سفر انتخابش میکنم
نقاط قوت:
اخلاق كاركنان
نقاط ضعف:
نت
نظافت هتل و اتاق ها عالی بود،برخورد کارکنان خوب بود،هتل دارای لابی خیلی شیک برای جلسات کاری میباشد فقط قیمت منوی کافه کمی بالا بود
با تشکر از iranhotelonline و هتل امیران همدان. هتل خیلی مرتب و تمیز و پرسنل بسیار محترم و پاسخگو و کار درست. صبحانه هم خیلی خوب بود و متنوع ولی رستوران به خاطر ایام کرونا و کمی مسافرین تنوع زیاد در منو و سوپ و سالاد نداشت... پارکینگ هم مناسب و هتل از نظر دسترسی هم به اماکن خوب بود ولی در نزدیکی اطرافش پارک یا فضلی سبز نداشت که بشه با کودک بریم برای بازی یا پیاده روی کنیم۸ ...از امتیازات هتل داشتن سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات بود... هتل رو پیشنهاد میکنم....
من بدلیل شغلی ، هر ماه به همدان مسافرت دارم ، همه چیز این هتل خوبه
بعد از یک روز سخت کاری این هتل را جهت استراحت انتخاب کردم. متاسفانه چایی ساز خراب بود. صدای جریان شدید آب از فن کویل هم مانع خواب راحت شد. با کمی دقت در نکات ریز میتوانند کیفیت اقامت در هتل را به مقدار زیاد بهبود بخشند.
ما اول خواستیم یه شب بمونیم آنقدر تمیز و عالی بود همه چیز دوشب موندیم. یعنی هیچ نقصی نداشت تعجب کردم از بعضی دوستان که ناراضی بودند یا ایراد گرفتند
در کل بد نیست ، اتاق ها تمیزه ، رفتار پرسنل خوب است، صبحانه هم اوکی هست ، من چند بار این هتل رو تجربه کردم
بسیار عالی همه چیز خوب بود
عالی عالی از همه نظر
برخورد مناسب و نظافت عالی
سلام، از ظاهر هتل تمیزی به نظر میرسه، ولی تهویه اتاقش اصلا خوب نیست حداقل اتاقی که ما بودیم خوب نبود،راهروها تاریکن، صبحانه اش ضعیف بود البته زود پر میکردن نمیزاشتن ظرفی خالی بمونه.رفتار پرسنل اش خوب بود.
نقاط قوت:
برخورد همه پرسنل عالی بود محوطه لابی زیبا بود صبحانه خیلی متنوع و خوب بود با توجه به تخفیف قیمت خیلی خوبی داشت سرعت اینترنت رضایت بخش بود.
نقاط ضعف:
اتاق مورچه داشت و کلا نظافت داخل اتاق خیلی رضایت بخش نبود پارکینگ مسقف ظرفیت کمی داشت در نتیجه اتومبیل را در محوطه باز پارک کردم. کیفیت غذا(فست فود) خیلی خوب نبود. ساعات کار رستوران برای شام خیلی کم بود.
هتل آرام و در مکانی بسیار عالی
هتل معمولی در حد 4 ستاره خوب بود لابی شیک و تمیزی داشت ولی چند تا معایب داشت که به نظرم به نسب قیمتش ارزش رفتن نداشت اینترنتش مشکل داشت و بعد از کمی استفاده اتمام ترافیک میزد که باید با لابی تماس میگرفتیم و تند تند مجدد فعال میکردیم پارکینگش روباز و کوچک بدون سایبان هست که وقتی افتاب میزد اصلا نمیشد داخل ماشین نشست موقعیتش هم برعکس دوستانی که نوشته بودند عالی هست من دوست نداشتم کنار خیابان اصلی بود که اطرافش پارک و فضای سبزی ندارد
این هتل از نظر تمیز بودن و نظافت اتاق ها بسیار خوب بود و به موقع نظافت روزانه انجام میگرفت و نظافت خود اتاق ها هم خوب بود .تهویه اتاق و گرمایش و سرمایش خوبی داشت .چون نوساز بود وسائل تمیز و مرتب بود .ملحفه ها تمیز بود.فقط ناهار هتل رو دوست نداشتم ،چون قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایین بود و فقط روز اول مجبور شدم اونجا غذا بخورم که بسیار پشیمان شدم ،ولی تنوع صبحانه و سرویس صبحانه خوب بود .پرسنل هتل برخورد خوبی داشتند .برای اقامت با خانواده پیشنهاد میشه این هتل چون من با بچه کوچک اذیت نشدم و خوب بود