هتل امیران همدان

همدان ، بلوار بعثت ، هتل امیران همدان
3.7
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل امیران همدان

هتل چهار ستاره امیران همدان واقع در بلوار بعثت در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. طراحی هتل برگرفته از تمدن و فرهنگ بزرگ و کهن پارسی بوده و دارای ۵۵ باب اتاق و سوئیت زیبا با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل در مرتفع‌ترین نقطه شهر از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده شهر همدان می‌باشد. پرسنل مجرب و آموزش دیده هتل امیران در تلاش اند اقامتی دلنشین و خاطره انگیز را برای شما عزیزان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیران همدان

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
1,285,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,285,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,285,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,285,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,285,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,285,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,285,000 تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر
ای‌گردش
1,285,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,285,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,285,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,285,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,285,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,285,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,285,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,285,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,285,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,285,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,285,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,285,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر رو به پاسیو
اقامت 24
1,303,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,303,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,303,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,303,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,303,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,303,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,303,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,303,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,303,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,303,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,303,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,303,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته برای یک نفر رو به پاسیو
علاءالدین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
اتاق دوتخته - تویین/پنجره رو به پاسیو
هتل یار
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
اتاق دوتخته - دبل/پنجره رو به پاسیو
هتل یار
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
اتاق دوتخته دبل/پنجره رو به پاسیو
ای‌گردش
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,630,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
اتاق دوتخته تویین/پنجره رو به پاسیو
ای‌گردش
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,630,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,630,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,630,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
اتاق دو تخته رو به پاسیو
اقامت 24
1,646,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,646,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,646,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,646,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,646,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,646,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,646,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,646,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,646,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,646,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,646,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,646,000 تومان
دوتخته رو به پاسیو
علاءالدین
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,650,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,650,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
24 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
25 آذر
شنبه
1,650,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
1,650,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
2,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
2,183,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,183,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,183,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,183,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,183,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,183,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,183,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,183,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,183,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,183,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,183,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,183,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,183,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,183,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,183,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,183,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,183,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,183,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
اقامت 24
2,188,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,188,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,188,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,188,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,188,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,188,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,188,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,188,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,188,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,188,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,188,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,188,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,200,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,200,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,200,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,200,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,200,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
اتاق سه تخته لاکچری
هتل یار
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,450,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,450,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,450,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,450,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
اتاق سه تخته لاکچری
ای‌گردش
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,450,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,450,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,450,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,450,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,450,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,450,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,450,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,450,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
سه تخته لاکچری
علاءالدین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,500,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,500,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,500,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,500,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,500,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,500,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
اتاق سه تخته لاکچری
اقامت 24
2,501,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,501,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,501,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,501,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,501,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,501,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,501,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,501,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,501,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,501,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,501,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,501,000 تومان
سوئیت سه تخته لاکچری - یک خوابه (یک دبل + یک سینگل)
هتل یار
2,785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
2,785,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,785,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,785,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,785,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,785,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,785,000 تومان
سوئیت سه تخته لاکچری یک خوابه (یک دبل + یک سینگل)
ای‌گردش
2,785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,785,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,785,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,785,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,785,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,785,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,785,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,785,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,785,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,785,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,785,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,785,000 تومان
سوئیت یکخوابه سه تخته لاکچری
اقامت 24
2,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,790,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,790,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,790,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,790,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,790,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,790,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,790,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,790,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,790,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,790,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,790,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته لاکچری
علاءالدین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
24 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
25 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت امپریال - دوخوابه (یک دبل + دو سینگل)
هتل یار
3,225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
3,225,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,225,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,225,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,225,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,225,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,225,000 تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
3,225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,225,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,225,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,225,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,225,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,225,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,225,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,225,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,225,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,225,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,225,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,225,000 تومان
سوئیت چهار نفره دو خوابه امپریال
اقامت 24
3,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,230,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,230,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,230,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,230,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,230,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,230,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,230,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,230,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,230,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
سوئیت امپریال چهار نفره
علاءالدین
3,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,250,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,250,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,250,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,250,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,250,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,250,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,250,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,250,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,250,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,250,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,250,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت امپریال پنج تخته دوخوابه (یک دبل + سه سینگل)
ای‌گردش
3,225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,225,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,225,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,225,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,225,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,225,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,225,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,225,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,225,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,225,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,225,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,225,000 تومان
سوئیت امپریال پنج تخته - دوخوابه (یک دبل + سه سینگل)
هتل یار
3,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
3,535,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,535,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,535,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,535,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,535,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,535,000 تومان
سوئیت پنج نفره دو خوابه امپریال
اقامت 24
3,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,540,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,540,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,540,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,540,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,540,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,540,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,540,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,540,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,540,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,540,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,540,000 تومان
سوئیت امپریال پنج نفره
علاءالدین
3,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,550,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,550,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,550,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,550,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,550,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,550,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,550,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,550,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,550,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,550,000 تومان

امکانات اتاق های هتل امیران همدان

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
سشوار
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
تالار عروسی
نمای باغ
نمای کوه
رستوران فست فود
سالن بيليارد
پينگ پنگ
سالن بدنسازی
نما رو به پاسیو
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
مینیبار

آدرس هتل امیران همدان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیران همدان

(73 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل، تمیز بودن هتل
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب بود و برخورد پرسنل هتل نیز خوب بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل خوب بود و برخورد پرسنل هتل نیز خوب بود
تجربه ای خوب و بسیار عالی از اقامت در هتل امیران ۱ بعثت در شهر زیبای همدان بر جای ماند. امید که مسولین هتل در دصدد رفع اندک معایب برآیند تا پذیرایی خوب و عالی ایشان تکمیل گردد. با تشکر
نقاط قوت:
دسترسی به اماکن مختلف و تمیزی هتل و اتاق
نقاط ضعف:
دسترسی به اماکن مختلف و تمیزی هتل و اتاق
در مجموع هتل خوبیه چون برای من تمیزی هتل اولویت اول هست راضی بودم و به دیگران هم پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
وقتی داشتم دنبال یه هتل خوب تو همدان میگشتم بین چندتا انتخاب مردد بودم که درنهایت هتل امیران را انتخاب کردم و از این انتخاب راضیم:)) موقعیت مکانی و دسترسی به مکان های تاریخی میشه گفت بین هتل های همدان بهترینه . تو یه منطقه خوش آب و هوا همدان واقع شده و ویو اتاق ما عالی بود . ازنظر جای پارک مشکلی وجود نداره. صبحانه از نظر تنوع متوسط اما خوب و باکیفیت عالی سرو میشه . کلا کیفیت غذای رستورانش هم خوب بود . پرسنل هم خوش برخورد بودند.درباره نکته مثبت اتاق علاوه بر ویو خوب و دلچسب داشتن چایساز برقی بود
نقاط ضعف:
وقتی داشتم دنبال یه هتل خوب تو همدان میگشتم بین چندتا انتخاب مردد بودم که درنهایت هتل امیران را انتخاب کردم و از این انتخاب راضیم:)) موقعیت مکانی و دسترسی به مکان های تاریخی میشه گفت بین هتل های همدان بهترینه . تو یه منطقه خوش آب و هوا همدان واقع شده و ویو اتاق ما عالی بود . ازنظر جای پارک مشکلی وجود نداره. صبحانه از نظر تنوع متوسط اما خوب و باکیفیت عالی سرو میشه . کلا کیفیت غذای رستورانش هم خوب بود . پرسنل هم خوش برخورد بودند.درباره نکته مثبت اتاق علاوه بر ویو خوب و دلچسب داشتن چایساز برقی بود
نقاط قوت:
دسترسی خوب به داخل شهر ومکان خوب هتل
نقاط ضعف:
دسترسی خوب به داخل شهر ومکان خوب هتل
در تجربه فعلی وقبلی انتهاب من فقط امیران ۱ ولی خدمات صبحانه خیلی ضعیف است تنوع غذایی کم میباشد
همه چی خوب بود برخی اتاقها ویو مستقیم ندارد و نور کم دارد امکانات داخل اتاقها خوب بود پارکینگ به هنگام برگزاری مراسم جا نداشت در کل خوب
در مجموع هتل و عوامل آن خیلی خوب بودن فقط چون در ایام عید نوروز بود مراسم عروسی در تالار داشتن یه مقدار شلوغ میشد دیگه نیروی کافی برای مهمانان هتل نداشتن
بسیار محیط آرام و تمیز و مرتبی هست * اگر بخام از ضعف های این هتل بگم ، فقط میتونم به تهویه اتاق اشاره کنم ، هوای کمتری داخل اتاق بود * و همراهی تا درب اتاق نشده بود متاسفانه و در شلوغی هتل در برگزاری مراسمات دیگر ، جایی در پارکینگ برای پارک اتومبیل نداشتم
تمیزی درحد متوسط- موکت کهنه و کثیف* رسیدگی با تاخیر خیلی زیاد- حوله به تعداد نبود* خانه داری ضعیف* صبحانه املت نداشت.و خیلی معمولی* در کل معمولی * کسی چمدان ها را به اتاق نبرد*
در کل راضی بودیم
عالي عالي عالي
پذیرش خیلی ما رو معطل کرد. نظافت اتاق ها خوب بود ولی ملحفه ها پر از موهای ریز و پرز بود. پارکینگ نامناسب و اکثر مواقع پر بود. سرویس حوله حمام ناقص بود. صبحانه قابل قبول بود.
برخورد پرسنل عالی بود..دسترسی عالی...بوفه صبحانه هم مناسب بود...در کل انتخاب خوبی هست
عالی بود
خیلی خوب بود فقط می‌تونه تو تنوع صبحانه کار کرد
هتلی بسیار تمیز و در موقعیت خوب در همدان.البته من در سوییت اقامت داشتم که خیلی راحت و بزرگ بود. صبحانه متوسطه ولی برای هتل چهارستاره قابل قبوله. من در شهرهای مختلف در هتلهای مختلفی اقامت داشتم و در کل این هتل رو به دیگران پیشنهاد میدم.
هتل نسبتاً خوبی است ، امکانات داخل اتاق ها ، کامل نیست ، منظورم ، تجهیزات فردی از قبیل ، واکس کفش ، پاشنه کش ، شانه ، و ...‌ ولی قیمت نسبت به تمیزی ، موقعیت دسترسی ، و بقیه شرایط عالیه . رفتار پرسنل هم عالیه ، تنوع صبحانه خوب هست
همه چیزش عالیه اتاقها بسیار تمیز هستن فقط برای همراهی و بردن ساک و نشون دادن اتاق کسی رو همراهم نفرستادن و خودم به تنهای دنبال اتاق میگشتم
تجربه جالبی بود
نظافت هتل و اتاق ها عالی بود،برخورد کارکنان خوب بود،هتل دارای لابی خیلی شیک برای جلسات کاری میباشد فقط قیمت منوی کافه کمی بالا بود
با تشکر از iranhotelonline و هتل امیران همدان. هتل خیلی مرتب و تمیز و پرسنل بسیار محترم و پاسخگو و کار درست. صبحانه هم خیلی خوب بود و متنوع ولی رستوران به خاطر ایام کرونا و کمی مسافرین تنوع زیاد در منو و سوپ و سالاد نداشت... پارکینگ هم مناسب و هتل از نظر دسترسی هم به اماکن خوب بود ولی در نزدیکی اطرافش پارک یا فضلی سبز نداشت که بشه با کودک بریم برای بازی یا پیاده روی کنیم۸ ...از امتیازات هتل داشتن سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات بود... هتل رو پیشنهاد میکنم....
من بدلیل شغلی ، هر ماه به همدان مسافرت دارم ، همه چیز این هتل خوبه
بعد از یک روز سخت کاری این هتل را جهت استراحت انتخاب کردم. متاسفانه چایی ساز خراب بود. صدای جریان شدید آب از فن کویل هم مانع خواب راحت شد. با کمی دقت در نکات ریز میتوانند کیفیت اقامت در هتل را به مقدار زیاد بهبود بخشند.
ما اول خواستیم یه شب بمونیم آنقدر تمیز و عالی بود همه چیز دوشب موندیم. یعنی هیچ نقصی نداشت تعجب کردم از بعضی دوستان که ناراضی بودند یا ایراد گرفتند
در کل بد نیست ، اتاق ها تمیزه ، رفتار پرسنل خوب است، صبحانه هم اوکی هست ، من چند بار این هتل رو تجربه کردم
بسیار عالی همه چیز خوب بود
عالی عالی از همه نظر
برخورد مناسب و نظافت عالی
سلام، از ظاهر هتل تمیزی به نظر میرسه، ولی تهویه اتاقش اصلا خوب نیست حداقل اتاقی که ما بودیم خوب نبود،راهروها تاریکن، صبحانه اش ضعیف بود البته زود پر میکردن نمیزاشتن ظرفی خالی بمونه.رفتار پرسنل اش خوب بود.
هتل آرام و در مکانی بسیار عالی
هتل معمولی در حد 4 ستاره خوب بود لابی شیک و تمیزی داشت ولی چند تا معایب داشت که به نظرم به نسب قیمتش ارزش رفتن نداشت اینترنتش مشکل داشت و بعد از کمی استفاده اتمام ترافیک میزد که باید با لابی تماس میگرفتیم و تند تند مجدد فعال میکردیم پارکینگش روباز و کوچک بدون سایبان هست که وقتی افتاب میزد اصلا نمیشد داخل ماشین نشست موقعیتش هم برعکس دوستانی که نوشته بودند عالی هست من دوست نداشتم کنار خیابان اصلی بود که اطرافش پارک و فضای سبزی ندارد
این هتل از نظر تمیز بودن و نظافت اتاق ها بسیار خوب بود و به موقع نظافت روزانه انجام میگرفت و نظافت خود اتاق ها هم خوب بود .تهویه اتاق و گرمایش و سرمایش خوبی داشت .چون نوساز بود وسائل تمیز و مرتب بود .ملحفه ها تمیز بود.فقط ناهار هتل رو دوست نداشتم ،چون قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایین بود و فقط روز اول مجبور شدم اونجا غذا بخورم که بسیار پشیمان شدم ،ولی تنوع صبحانه و سرویس صبحانه خوب بود .پرسنل هتل برخورد خوبی داشتند .برای اقامت با خانواده پیشنهاد میشه این هتل چون من با بچه کوچک اذیت نشدم و خوب بود
هتل خوب همدان هست
هتل خوبی بود . برخوردکارکنان عالی و صمیمی و درعین حال محترمانه . درکل خوب بود و توصیه میکنم اگر به همدان سفر کردید اینجا رو برای اقامت انتخاب کنید
شرایط اتاق خوب بود. علیرغم چند بار درخواست در این هتل شامپو موجود نبود. منوی ناهار بسیار محدود بود.دستگاه خود پرداز نداشت.
یک مسافرخانه تمیز است
سلام، در یک کلام فاااااااجعه بود. سر و صدای وحشتناک مراسم مختلف، سر و صدای وحشتناک تر جابجایی وقت و بی وقت میز و صندلی ها جهت مراسم، کادر بسیار بی اخلاق و ترش رو مخصوصا پذیرش، نبودن شامپو بدن یا صابون جهت استحمام!!! دمای آب تقریبی 40 درجه برای استحمام و اینکه کلا یه چیز بگم ختم کلام، اینجا که میرید، انگار با همه نگاه ها و رفتار ها میخوان بهتون بگن که سرتون منت گذاشتیم که شما رو تو مسافرخونه امیران پذیرش کردیم. واقعا پیشنهاد نمیکنم اقامت این مکان رو.
يه هتل بسيار تميز، مرتب، منظم.
خدمات دهی قابل قبولی داشتند
با سلام. هتل مرتب و تميزي بود.كاركنان برخورد معمول هتل ها رو داشتند. فضاي رستوران براي صبحانه بسيار كوچك بود و تنوع غذا ها پايين بود.متاسفانه صداي افراد اتاق هاي مجاور براحتي شنيده ميشد و صداي باز شدن شير آب و سيفون به حدي واضح بود كه باعث شده نصفه شب بيدار بشيم.
خوبه. به نظرم از همه لحاظ یه هتل ۴ ستاره خوبه.
در حد یه هتل ۴ ستاره نیست،اتاق ما به نورگیر ویو داشت و خیلی دلگیر‌بود،باید از قبل اطلاع میدادن اینو،دیر برای تمیز کردن اتاق میومدن،مجبور بودیم خودمون زنگ بزنیم که بیان،رستورانشم خیلی کوچیک بود،در حالی که دو سه تا سالن همایش بزرک داره،باید یکی از اونا رو رستوران میکردن که صب انقد شلوغ نشه که مردم برای صپانه معطل بشن،و اینکه اتاقا عایق صدای خوبی نداشتن،و ما صدای سیفون کشیدن اتاق بغلی و سر و صدای بچشونو ساعت ۱ شب میشنیدیم،در کل میشه گفت صرفا اوکی بود،۴ ستاره براش زیاده
منکه خوشم میاد ازین هتل،البته شعبه یکش موقعیت بهتری داره.
در کل تجربه خوبی بود. پرسنل اکثرا خیلی خوب همکاری میکردن و حتی ما زودتر رسیدیم پس از Check-in ساعت 12/5 اتاق رو به ما تحویل دادن و از این بابت خیلی ممنون شون هستم. غذای رستوران خیلی خوب نبود،فضای سلف کمی کوچک بود برای صبحانه. با اینکه ما طبقه هشتم بودیم صدای تالار عروسی شبها داخل اتاق میومد. سوییت امپریال 2 خوابه گرفتیم ولی نسبتا کوچک بود،اتاق هایش مستر نبود و بالکن هم کلا نداشت. کافی ش...
ساختمونش عالی بود ولی خدمات میتونست بهتر باشه
سلام ،من و خانواده مرداد ۹۸ اونجا بودیم.محل خود هتل در مرکز شهر و دسترسی خوبی داشت. .برخورد پرسنل خوب و مودبانه بود . .اتاق تمیز بود البته اتاق ما به نورگیر ویو داشت که برا من مهم نبود ،چون اتاق اروم میخواستم .صبحانه تنوع و کیفیت خوبی داشت .نظافت حمام و سرویس بهداشتی خوب بود .با درخواست ما روز بعد هم اتاق و سرویس بهداشتی خیلی خوب شارژ شد .با اینکه پارکینگ داشت نمیدونم به چه علت ماشینا رو تو فضای جلوی هتل که البته نگهبان داشت راهنمایی میکردن .ما ناهار و شام از رستوران هتل استفاده نکردم .در صورت مسافرت مجدد به همدان ،دوباره اینجا رو انتخاب میکنم.
هتل خوب و تمیزی بود . صبحانه خوب و کاملی داشت . یکی از نقاط قوت هتل این بود که دسترسی خوب و راحتی به نقاط دیدنی شهر همدان داشت .
همه چیز عالی بود
بسیار عالی - کارکنان عالی - پذیرایی خیلی خوب
این هتل بسیار اتاقهای شیک و تمیز و مجهزی دارد و خیلی به پاکیزگی در این هتل اهمیت داده شده است.کارکنان و پذیرش هتل بسیار محترمانه و با ادب برخورد میکنند.صبحانه بوفت متنوع و بسیار خوبی هم دارد که بیشتر سلایق را پوشش خواهد داد.هتل در مکان مناسبی از شهر قرار گرفته است.به سرعت شما را پذیرش میکنند و به هنگام خروج هم به سرعت به امور شما رسیدگی میشود.پارکینگ هم دارد که برای اشخاصی که با اتومبی...
هتل خوبی بود همدان هم شهر قشنگ و تمیزی بود واقعا ارزش یک بار سفر رو داشت
هتل نوساز و تمیز است - فضای هتل خلوت و آرامش بخش است - خدمات کارکنان قابل قبول و برخوردها بسیار محترمانه است - وجود پارکینگ برای مسافرت با خودروی شخصی نقطه قوت است
۱- پاکیزگی ۲- نظم و نظام ۳- دارای پارکینگ ۴- غذای خوب با قیمت مناسب ۵- پذیرش سریع
به عنوان یک هتل ۴ ستاره هتل خوبی بود راضی بودم. صبحانه خوب بود ولی نباید انتظار تنوع خیلی زیاد و داشت ولی خوب بود اتاق ها مرتب و خوب بود. یه کافی شاپ تو هتل هستش هم قهوه اش خوبه هم آقایی که متصدی اونجا بود خیلی تو گشت و گذار ما تو همدان راهنماییمون کرد
بسیار هتل خوب و تمیزی بود .و از هر لحاظ عالی بود.
سرویس ناقص بود ، صبحانه تنوع نداشت ، مستخدمین هتل اعصاب نداشتن ، برای یه لیوان باید سه بار توضیح میدادی . اینترنت تعطیل بود
هتل تمیز و خوبی هست، نظافت و سرویس اتاقها خوب و قابل قبول هست
هتل خیلی خوبی بود کارکنان مودب و غذا و محیط و قیمت مناسب و خدمات پذیرایی فوق العاده بود با توجه با هتل های همدان اولین انتخاب من خواهد بود در سفرهام به همدان
واقعا انتظار این همه عالی بودن رو نداشتم.به جرات میتونم بگم از با اسپیناس پالاس تهران برابری میکرد
برخورد ضعیف کارکنان موقع پذیرش و تحویل اتاق به مشتری (عدم همراهی)- وسایل معیوب اتاق (چای سازی که درش شکسته بود و دست منو سوزوند اتاق 706...)- بدتر از همه سیستم گرمایشی ، ساعت 23 زنگ زدم که اتاق چرا گرم نمیشه (25مهر) میگن فعلا چیلر را راه ننداختیم از پتوی اضافی استفاده کنید خلاصه الان که دارم تایپ می کنم سرماخوردگی اون شب هم همراهمه...
پرسنل هتل چندان حرفه ای نبودند و به عنوان مثال هیچ کس در هنگام ورود ما برای حمل ساک و چکمدان کمکی به ما نکرد. نکته منفی دیگر که در حین سفر ما رخ داد در خصوص سفارش نهار از اتاق بود که با جواب بسیار عجیبی مواجه شدیم و از ما خواستند برای گرفتن غذایمان خودمان به رستوران برویم. به همین دلیل ما هم از سفارش غذا انصراف دادیم و برای میل نهار به یک رستوران ایتالیایی در نزدیکی هتل رفتیم.
موقعیت مکانی مناسب و نظافت و سرویس دهی مطلوب بود. برخورد پرسنل خوب بود. قیمت و کیفیت هتل متناسب بود.
هتل تمیز و مرتب است. برخورد کارکنان دوستانه و خوب بود. از محل هتل دسترسی به اماکن دیدنی و تفریحی راحت و سر راست است.اتاق های رو به خیابان نور خوبی دارد.
به نسبت کیفیت قیمت اتاق ها خیلی بالاست پرسنل غیر متخصص ( برای هر موردی باید بپرسید وگرنه هیچ توضیحی در هنگام تحویل داده نمیشود )
پرسنل اموزش دیده نیستند.صبحانه بسیار ضعیفی به نسبت ۴ ستاره اش داره.کیفیت ناهار اصلا خوب نبود.پرسنل رسپشن و خانه دارها هنوز نمیدونند چطور با مهمان برخورد کنند و احترام بذارند.قیمتش به نسبت امکانات و غذاش بالاست.اتاقهاش هم چنگی به دل نمیزنه.علیرغم جدید بودنش ساخت شیکی نداره
سلام . فاصله زیادی داره تا اماکن تاریخی ولی اینکه کوه الوند میبینی می ارزه و خیلی نمای زیبای از شهر همدان هست
هتل نوساز تمیزی بود
هتل بسیار تمیز و خوبیه. میشه گفت بهترین هتل شهره. فقط چون نوسازه یکم هنوز کارداره و بعضی پرسنل نا وارد هستند. حتما کافی شاپش رو امتحان کنید. بار من بسیار حرفه ای و با سلیقه ای داره با قیمتهای عاااالی اتاقها بزرگ و اغلب نورگیر هستند. سرویس خواب و سرویس بهداشتی بسیار تمیز است
هتل بسیار تمیز با امکانات مناسب و کافی. نسبت به قیمت واقعا عالی بود. حتی بیشتر از ۴ستاره بود.
ظرفیت پارکینگ نسبتاً کم است. ممکن است مجبور به پارک در فضای جلوی هتل شوید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیران همدان

مهمانان هتل امیران همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیران همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیران همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیران همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیران همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.