هتل امیران همدان

همدان ، بلوار بعثت ، هتل امیران همدان
3.7
امتیاز کاربران
86
نظرات کاربران

معرفی هتل امیران همدان

هتل چهار ستاره امیران همدان واقع در بلوار بعثت در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردید. طراحی هتل برگرفته از تمدن و فرهنگ بزرگ و کهن پارسی بوده و دارای ۵۵ باب اتاق و سوئیت زیبا با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل در مرتفع‌ترین نقطه شهر از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده شهر همدان می‌باشد. پرسنل مجرب و آموزش دیده هتل امیران در تلاش اند اقامتی دلنشین و خاطره انگیز را برای شما عزیزان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیران همدان

امیران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
370,000
تومان
3 مهر
شنبه
370,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
9 مهر
جمعه
370,000
تومان
10 مهر
شنبه
370,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
370,000
تومان
3 مهر
شنبه
370,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
9 مهر
جمعه
370,000
تومان
10 مهر
شنبه
370,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
370,000
تومان
3 مهر
شنبه
370,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
9 مهر
جمعه
370,000
تومان
10 مهر
شنبه
370,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
370,000
تومان
3 مهر
شنبه
370,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
9 مهر
جمعه
370,000
تومان
10 مهر
شنبه
370,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
370,000
تومان
3 مهر
شنبه
370,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
9 مهر
جمعه
370,000
تومان
10 مهر
شنبه
370,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
امیران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیران-سوئیت یکخوابه سه نفره لاکچری
سوئیت یکخوابه سه نفره لاکچری
اقامت 24
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
540,000
تومان
3 مهر
شنبه
540,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
ای‌گردش
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
540,000
تومان
3 مهر
شنبه
540,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیران-اتاق سه تخته اتاق جدا
اتاق سه تخته اتاق جدا
هتل یار
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
540,000
تومان
3 مهر
شنبه
540,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
9 مهر
جمعه
540,000
تومان
10 مهر
شنبه
540,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
امیران-سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال
سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال
ای‌گردش
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
670,000
تومان
3 مهر
شنبه
670,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
9 مهر
جمعه
670,000
تومان
10 مهر
شنبه
670,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
670,000
تومان
3 مهر
شنبه
670,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
9 مهر
جمعه
670,000
تومان
10 مهر
شنبه
670,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
اقامت 24
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
670,000
تومان
3 مهر
شنبه
670,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
9 مهر
جمعه
670,000
تومان
10 مهر
شنبه
670,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
670,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
670,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیران-سوئیت دوخوابه پنج نفره امپریال
سوئیت دوخوابه پنج نفره امپریال
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
770,000
تومان
3 مهر
شنبه
770,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
770,000
تومان
9 مهر
جمعه
770,000
تومان
10 مهر
شنبه
770,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
770,000
تومان
3 مهر
شنبه
770,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
770,000
تومان
9 مهر
جمعه
770,000
تومان
10 مهر
شنبه
770,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
ای‌گردش
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
770,000
تومان
3 مهر
شنبه
770,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
770,000
تومان
9 مهر
جمعه
770,000
تومان
10 مهر
شنبه
770,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امیران همدان

چای ساز
سالن كنفرانس
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
گیم نت
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
زمين تنيس
روم سرويس
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
تلویزیون در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
پينگ پنگ
گشت نیم روزی
کافی نت
پينگ پنگ
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
تالار عروسی
نمای باغ
نمای کوه
رستوران فست فود
سالن بيليارد
سالن بدنسازی
خدمات اینترنتی
نما رو به پاسیو
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
تلويزيون LED در لابی
فكس
بازی ویدئویی
غرفه صنایع دستی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
خدمات بيدار باش
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
رستوران
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
سالن کنفرانس
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سشوار
آسانسور
سالن همایش
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
تبديل ارز
جعبه کمک های اولیه
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
اينترنت در اتاق
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
جکوزی
ماساژ
اینترنت
امکانات بازی کودکان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
کافی شاپ
خدمات باربری
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
اتاق بازی
فکس
سالن آمفی تئاتر
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
مینیبار

آدرس هتل امیران همدان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیران همدان

(86 نظر)
نقاط قوت:
تجهیزات با کیفیت، فضای لوکس، مدرن و بسیار تمیز که منطبق با استانداردهای هتل‌داری دنیاست
نقاط ضعف:
تجهیزات با کیفیت، فضای لوکس، مدرن و بسیار تمیز که منطبق با استانداردهای هتل‌داری دنیاست
یه هتل بسیار شیک، تمیز و مدرن
نقاط قوت:
اتاق خوب، ویو مناسب و نظافت رضایت بخش
نقاط ضعف:
اتاق خوب، ویو مناسب و نظافت رضایت بخش
از اقامت در این هتل راضی بودم و در سفرهای آتی هم از همین هتل استفاده خواهم کرد.
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
اولین تجربه کم گذاشتن خدمات اتاق صرفا به اندازه یک‌نفر و مستعمل بودن آبمعدنی در یک هتل رو اینجا داشتم و جالب تر از اون توجیه های غیر حرفه ای و خنده دار پذیرش هتل
خیلی خوب بود فقط می‌تونه تو تنوع صبحانه کار کرد
هتلی بسیار تمیز و در موقعیت خوب در همدان.البته من در سوییت اقامت داشتم که خیلی راحت و بزرگ بود. صبحانه متوسطه ولی برای هتل چهارستاره قابل قبوله. من در شهرهای مختلف در هتلهای مختلفی اقامت داشتم و در کل این هتل رو به دیگران پیشنهاد میدم.
نقاط قوت:
به نظر بنده تقریبا از همه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
به نظر بنده تقریبا از همه نظر خوب بود
بنده سومین بار هست که به این هتل برای اقامت مراجعه کرده ام ، تجربه خوبیه ، به خصوص این دفعه یه سری گل و گیاه و سبزی هم در زمین پشت هتل کاشته بودن که خیلی قشنگ و سرسبز شده بود ، انشاالله از اون زمین پشت هتل بیشتر استفاده کنن ، مثلاً میتونن اونجا چند تا اتاق ویلایی رویال بسازن ، یا یه کافی شاپ
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
نقاط قوت:
صبحانه رضایت بخش کیفیت غذا خوب رفتار پرسنل عالی نظافت و سرویس دهی عالی اتاق مرتب
نقاط ضعف:
صبحانه رضایت بخش کیفیت غذا خوب رفتار پرسنل عالی نظافت و سرویس دهی عالی اتاق مرتب
با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل، اقامت دلنشینی داشتیم. اتاق تمیز مرتب و شیک، صبحانه رضایت بخش، ناهار و کیفیت غذا خوب، رفتار پرسنل عالی، سرویس دهی مرتب. اگر بار دیگر همدان بروم حتما هتل امیران ۱ را انتخاب خواهم کرد.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل
عدم امکان کنسلی و عدم خروج یک روز زودتر
نقاط قوت:
کیفیت غذا خیلی خوب بود. بهداشت و نظافت هتل و اتاق ها نیز بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم تهویه و خنک بودن اتاق اصلا خوب نبود. به طوری که در تاریخ اول خرداد با وجود روشن کردن تمام سیستم خنک کننده اتاق باز هم اتاق گرم بود
نقاط قوت:
سکوت و آرامش محض پاکیزگی و نظافت امکانات اتاقها بسیار عالی سرویس دهی رستوران و کیفیت غذا بسیار عالی پرسنل بسیار باشخصیت و خوش برخورد پارکینگ بسیار عالی موقعیت مکانی عالی سرویسهای بهداشتی بسیار شیک و بهداشتی
نقاط ضعف:
تنها نکته ی منفی که دیدم نداشتن سیستم خنک کننده ی مناسب در اتاق بود. باتوجه به دوجداره بودن شیشه ها و باز شدن پنجره در نورگیر،سیستم تهویه و خنک کننده جوابگو نیست و اتاق خیلی گرم هست.
نقاط قوت:
از نظر امکانات عالی سوییت سه تخته دید بسیار عالی و روبه کوه نزدیکی به اماکن دیدنی بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی قیمت کمی بالا
نقاط قوت:
تمیز و پرسنل با اخلاق
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل ظرفیت پایینی دارد متاسفانه در پنج شنبه شب در تالار هتل مراسم عروسی برگزار کردند که به دلیل نداشتن عتیق صوتی مناسب از ساعت ۸ الی ۹ و نیم سر و صدای بسیار آزار دهنده ای از مراسم مانع استراحت می شد
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی خود هتل خوب بود و من برای بار دوم‌انتخابش کردم اما اینبار بثدری شب سختی رو دراین هتل گذروندم ک برام شد ی خاطره ی بد و علتش اتاق بدی بود ک داشتم
نقاط ضعف:
اتاق بدون هواکش بود خیلی خیلی گرم و خفه کننده
هتل نسبتاً خوبی است ، امکانات داخل اتاق ها ، کامل نیست ، منظورم ، تجهیزات فردی از قبیل ، واکس کفش ، پاشنه کش ، شانه ، و ...‌ ولی قیمت نسبت به تمیزی ، موقعیت دسترسی ، و بقیه شرایط عالیه . رفتار پرسنل هم عالیه ، تنوع صبحانه خوب هست
همه چیزش عالیه اتاقها بسیار تمیز هستن فقط برای همراهی و بردن ساک و نشون دادن اتاق کسی رو همراهم نفرستادن و خودم به تنهای دنبال اتاق میگشتم
تجربه جالبی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضای زیبا و آرام بخش
نقاط ضعف:
هیچ کدام از پرسنل ماسک نداشتن حتی شام آوردن بدون ماسک زدن غذا رو باز بدون پوشش قیمت بالای غذا و کیفیت معمولی دستشویی فقط فرنگی داره و بوی نامطبوع میداد اما در کل باز هم برای سفر انتخابش میکنم
نقاط قوت:
اخلاق كاركنان
نقاط ضعف:
نت
نظافت هتل و اتاق ها عالی بود،برخورد کارکنان خوب بود،هتل دارای لابی خیلی شیک برای جلسات کاری میباشد فقط قیمت منوی کافه کمی بالا بود
با تشکر از iranhotelonline و هتل امیران همدان. هتل خیلی مرتب و تمیز و پرسنل بسیار محترم و پاسخگو و کار درست. صبحانه هم خیلی خوب بود و متنوع ولی رستوران به خاطر ایام کرونا و کمی مسافرین تنوع زیاد در منو و سوپ و سالاد نداشت... پارکینگ هم مناسب و هتل از نظر دسترسی هم به اماکن خوب بود ولی در نزدیکی اطرافش پارک یا فضلی سبز نداشت که بشه با کودک بریم برای بازی یا پیاده روی کنیم۸ ...از امتیازات هتل داشتن سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات بود... هتل رو پیشنهاد میکنم....
این دومین یا سومین بار است که هتل امیران را انتخاب میکنم.ما دو ساعت زودتر از ساعت۲ رسیدیم و هتل همکاری کرد و اتاق را بلافاصله تحویل دادند.بسیار هتل پاکیزه و مرتبی است و البته نوساز.صبحانه بسیار عالی بصورت بوفت دارد.در اتاق همه نوع امکان برای شما تدارک دیده شده است.پرسنل هم بسیار رفتار خوبی دارند و پذیرش بسیار عالی عمل میکند چه بهنگام ورود و چه بهنگام خروج.پارکینگ هم بسیار عالی در دو طبقه تدارک دیده شده است.همچنین این هتل در منطقه ای خوب و خوش آب و هوا واقع شده است.اگر اقامتی خوب و اطمینان بخش را مایلید انتخاب هتل امیران را پیشنهاد میکنم.سیستم گرمایس هم بسیار عالی عمل میکند.ما در این سفر سه نفر بودیم و بسیار خوش گذشت.از همه پرسنل محترم هتل و همچنین جاباما متشکریم.
من بدلیل شغلی ، هر ماه به همدان مسافرت دارم ، همه چیز این هتل خوبه
بعد از یک روز سخت کاری این هتل را جهت استراحت انتخاب کردم. متاسفانه چایی ساز خراب بود. صدای جریان شدید آب از فن کویل هم مانع خواب راحت شد. با کمی دقت در نکات ریز میتوانند کیفیت اقامت در هتل را به مقدار زیاد بهبود بخشند.
ما اول خواستیم یه شب بمونیم آنقدر تمیز و عالی بود همه چیز دوشب موندیم. یعنی هیچ نقصی نداشت تعجب کردم از بعضی دوستان که ناراضی بودند یا ایراد گرفتند
در کل بد نیست ، اتاق ها تمیزه ، رفتار پرسنل خوب است، صبحانه هم اوکی هست ، من چند بار این هتل رو تجربه کردم
بسیار عالی همه چیز خوب بود
عالی عالی از همه نظر
برخورد مناسب و نظافت عالی
نقاط قوت:
برخورد همه پرسنل عالی بود محوطه لابی زیبا بود صبحانه خیلی متنوع و خوب بود با توجه به تخفیف قیمت خیلی خوبی داشت سرعت اینترنت رضایت بخش بود.
نقاط ضعف:
اتاق مورچه داشت و کلا نظافت داخل اتاق خیلی رضایت بخش نبود پارکینگ مسقف ظرفیت کمی داشت در نتیجه اتومبیل را در محوطه باز پارک کردم. کیفیت غذا(فست فود) خیلی خوب نبود. ساعات کار رستوران برای شام خیلی کم بود.
سلام، از ظاهر هتل تمیزی به نظر میرسه، ولی تهویه اتاقش اصلا خوب نیست حداقل اتاقی که ما بودیم خوب نبود،راهروها تاریکن، صبحانه اش ضعیف بود البته زود پر میکردن نمیزاشتن ظرفی خالی بمونه.رفتار پرسنل اش خوب بود.
هتل آرام و در مکانی بسیار عالی
هتل معمولی در حد 4 ستاره خوب بود لابی شیک و تمیزی داشت ولی چند تا معایب داشت که به نظرم به نسب قیمتش ارزش رفتن نداشت اینترنتش مشکل داشت و بعد از کمی استفاده اتمام ترافیک میزد که باید با لابی تماس میگرفتیم و تند تند مجدد فعال میکردیم پارکینگش روباز و کوچک بدون سایبان هست که وقتی افتاب میزد اصلا نمیشد داخل ماشین نشست موقعیتش هم برعکس دوستانی که نوشته بودند عالی هست من دوست نداشتم کنار خیابان اصلی بود که اطرافش پارک و فضای سبزی ندارد
بسیار اقامت عالی بود
این هتل از نظر تمیز بودن و نظافت اتاق ها بسیار خوب بود و به موقع نظافت روزانه انجام میگرفت و نظافت خود اتاق ها هم خوب بود .تهویه اتاق و گرمایش و سرمایش خوبی داشت .چون نوساز بود وسائل تمیز و مرتب بود .ملحفه ها تمیز بود.فقط ناهار هتل رو دوست نداشتم ،چون قیمت بسیار بالا و کیفیت بسیار پایین بود و فقط روز اول مجبور شدم اونجا غذا بخورم که بسیار پشیمان شدم ،ولی تنوع صبحانه و سرویس صبحانه خوب بود .پرسنل هتل برخورد خوبی داشتند .برای اقامت با خانواده پیشنهاد میشه این هتل چون من با بچه کوچک اذیت نشدم و خوب بود
نقاط قوت:
بسیار راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در کل راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار ایده آل بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
سلام، در یک کلام فاااااااجعه بود. سر و صدای وحشتناک مراسم مختلف، سر و صدای وحشتناک تر جابجایی وقت و بی وقت میز و صندلی ها جهت مراسم، کادر بسیار بی اخلاق و ترش رو مخصوصا پذیرش، نبودن شامپو بدن یا صابون جهت استحمام!!! دمای آب تقریبی 40 درجه برای استحمام و اینکه کلا یه چیز بگم ختم کلام، اینجا که میرید، انگار با همه نگاه ها و رفتار ها میخوان بهتون بگن که سرتون منت گذاشتیم که شما رو تو مسافرخونه امیران پذیرش کردیم. واقعا پیشنهاد نمیکنم اقامت این مکان رو.
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
يه هتل بسيار تميز، مرتب، منظم.
هتل زیبا با موقعیت مکانی عالی است، کیفیت غذا و صبحانه خوب بود ولی خانه داری کمی ضعیف و از ۴ بعدازظهر کسی پاسخگو نبود، برخورد کارکنان هم خوب بود، آزار دهنده ترین عامل در هتل صدای آب در لوله های فاضلاب و فلاش تانک سرویس بهداشتی بود.
شامپوی سر در حمامش وجود نداشت کاناپه بسیار بسیار بی کیفیت و غیر همسطح هتل نوساز و لوکس بود رفتار پرسنل خوب بود
خدمات دهی قابل قبولی داشتند
خوبه. به نظرم از همه لحاظ یه هتل ۴ ستاره خوبه.
نقاط قوت:
بعنوان یک هتل چهار ستاره اغلب استانداردها رعایت شده است.
نقاط ضعف:
قیمت کمی زیاد است فضای رستوران برای صرف صبحانه با توجه به ظرفیت مسافر کم است و آسایش کمتری نسبت به دیگر هتلها دارد.
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی اتاقها عالی سکوت بسیار خوب جهت استراحت برخورد پرسنل محترمانه و مودبانه کیفیت غذای رستوران خوب ولی مقدار غذا نسبتا کم
نقاط ضعف:
نداشت
شهریور 98سه روز در هتل امیران اقامت داشتیم. هتل نوساز با ساختمان و اتاق های تمیز بود...تنها مشکل آن کوچک بودن پارکینگ و از لحاظ سرویس دهی رستوران و صبحانه در حد متوسط ارزیابی میشود...تشکر از ایران هتل آنلاين و مدیریت هتل امیران..
در حد یه هتل ۴ ستاره نیست،اتاق ما به نورگیر ویو داشت و خیلی دلگیر‌بود،باید از قبل اطلاع میدادن اینو،دیر برای تمیز کردن اتاق میومدن،مجبور بودیم خودمون زنگ بزنیم که بیان،رستورانشم خیلی کوچیک بود،در حالی که دو سه تا سالن همایش بزرک داره،باید یکی از اونا رو رستوران میکردن که صب انقد شلوغ نشه که مردم برای صپانه معطل بشن،و اینکه اتاقا عایق صدای خوبی نداشتن،و ما صدای سیفون کشیدن اتاق بغلی و سر و صدای بچشونو ساعت ۱ شب میشنیدیم،در کل میشه گفت صرفا اوکی بود،۴ ستاره براش زیاده
منکه خوشم میاد ازین هتل،البته شعبه یکش موقعیت بهتری داره.
نقاط قوت:
هتل شیک تمیز و صبحانه عالی ای داشت
نقاط ضعف:
من یه اتاق ۵ تخته داشتم اتاقش یکم تنگ بود و برایه پنج نفر سرویس بهداشتی یکی کم بود
نقاط قوت:
اتاقها بسیار زیب و تمیز. بودند کیفیت صبحانه عالی بود پرسنل بسیار مودب و خوبی داشت
نقاط ضعف:
اگر قیمت مقداری ارزانتر بودبهتر بود اگر استخر هم بتوان در آنجا احداث نمود عالی میشود
فضای اتاق خوب بود ،واقعا نظافتش عالی بود ،ولی حمامش فقط دوش داشت فاقد شیر پایین دوش بود
رفتار پرسنل خوب و مودبانه و ظرفيت سالن صبحانه كم و كوچك بود و بعد از ساعت ٩ جاي نشستن به سختي گير مي آمد
نقاط قوت:
بسیار آرام و دنج بود دستشویی و اتاق و ملحفه ها همه تمیز و عالی بودند. صابون مایع برای شستشوی دست داشتند. امکانات برای یک هتل چهارستاره در ایران خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
پدال سطل آشغال خراب بود و بعد از اینکه اطلاع دادیم عوض نکردند متاسفانه در ست حمام فقط شامپو بدن و موی سر و نرم کننده مو بود که نرم کننده اصلا مناسب نبود. صابون برای شستشوی صورت هم نگذاشته بودند متاسفانه اتاقی که به ما دادند پنجره نداشت و متوجه طلوع و غروب خورشید نمبشدیم. خخخخخ
نقاط قوت:
پارکینگ کافی موقعیت مکانی و دسترسی عالی
نقاط ضعف:
لابی در حد هتل ۲ ستاره نظافت ضعیف کابین آسانسور صدای تخلیه سیفون اتاق های مجاور شنیده می شود بدلیل برگزاری مراسم در سالن های هتل صدای کشیده شدن صندلی ها جهت نظافت تا پاسی از شب شنیده می شود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
ساختمونش عالی بود ولی خدمات میتونست بهتر باشه
سلام ،من و خانواده مرداد ۹۸ اونجا بودیم.محل خود هتل در مرکز شهر و دسترسی خوبی داشت. .برخورد پرسنل خوب و مودبانه بود . .اتاق تمیز بود البته اتاق ما به نورگیر ویو داشت که برا من مهم نبود ،چون اتاق اروم میخواستم .صبحانه تنوع و کیفیت خوبی داشت .نظافت حمام و سرویس بهداشتی خوب بود .با درخواست ما روز بعد هم اتاق و سرویس بهداشتی خیلی خوب شارژ شد .با اینکه پارکینگ داشت نمیدونم به چه علت ماشینا رو تو فضای جلوی هتل که البته نگهبان داشت راهنمایی میکردن .ما ناهار و شام از رستوران هتل استفاده نکردم .در صورت مسافرت مجدد به همدان ،دوباره اینجا رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
+نوساز بودن + پارکینگ کافی + موقعیت +برخورد پرسنل +صبحانه مناسب
نقاط ضعف:
- کثیفی پارکینگ و محوطه - عایق نبودن دیوار اتاقها(صدای اتاقهای همجوار شنیده میشه، یک شب دیدیم دائم زنگ اتاق رو میزنن میرن واحد بغلی
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
اتاق اگر طبقات بالا باشه دیدش بهتره
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پذیرش هتل بسیار تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
هتل خوب بود متوسط بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
بر خورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
شارژ نشدن لوازم بهداشتی
نقاط قوت:
رفتار مودبانه و مناسب کارکنان فضایی دنج و آرامش بخش ویویی لذت بخش
نقاط ضعف:
عدم اطمینان نسبت به امانتداری خدمتکاران (با توجه به تفتیش شدن چمدان ها)
همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود این هتل واقعا راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود واقعا راضی بودیم از آسانسور که میومدیم بیرون ورودی راهروها خیلی بزرگ بود تمیز بود که اکثر هتلها اصلا بزرگ نیست راهروهاشون ، برخورد کارکنان خیلی خوب بود ، اتاقها خیلی تمیز بود موکت اتاق خیلی تمیز بود سیستم سرمایشی گرمایشی اتاق خوب کار میکرد در ورودی اتاق خیلی شیک بود تختهاش عالی و فنری بود
نقاط ضعف:
داخل سرویس بهداشتی روشوییش خراب بود که میخواستیم دست و صورتمونو بشوریم آب میریخت پایین ، سطح قسمت پذیرش برای کارکنانشون خیلی پایین بود مث اینکه قدشون خیلی کوتاه باشه
بسیار عالی - کارکنان عالی - پذیرایی خیلی خوب
نقاط قوت:
هتل آروم جای خوب شهر که دسترسی به همه جا داره
نقاط ضعف:
تحویل اتاق توسط پرسنل صورت نگرفت.آسانسور هوشمند نیست
نقاط قوت:
بسیار تمیز. شیک. برخورد پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
دوش حمام مناسب نیست.
نقاط قوت:
همکاری پرسنل و رفتار محترمانه ایشان کیفیت غذای رستوران هتل
نقاط ضعف:
عدم تنوع در منو صبحانه
نقاط قوت:
اتاق ها خیلی تمیز بودن و منظره اتاق ما که سویت ۴ نفره بود عالی بود. کلا هتل تمیز و آرومی بود
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی داشت و تنوع خاصی نداشت‌. پارکینگش بوی تند مواد شوینده میداد. پرسنل هتل آموزش ندیده بودن و برخوردشون اصلا حرفه ای نبود. با این که اتاق ما ۴ نفره بود فقط یه دمپایی یه بار مصرف گذاشته بودن. صدای تلویزیون اتاق بقلی هم میومد.
نقاط قوت:
دید شهر از اتاق خوب بود. تعداد تنوع منوی صبحانه
نقاط ضعف:
صدای لوله های آب داخل اتاق ها بود کارت جهت نظافت اتاق و لطفا مزاحم نشوید نبود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و بزرگ بودن آن صبحانه مرتب و با کیفیت برخورد خوب پرسنل تعداد کافی آسانسور دسترسی خوب به نقاط مختلف شهر تخت و ملحفه و تشک بسیار تمیز
نقاط ضعف:
بی نظمی مختصری هنگام ورود و خروج پارکینگ
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل امکانات مناسب برخورد مناسب پرسنل قیمت مناسب البته بااحتساب تخفیفی که درنظرگرفته شده بود
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی
نقاط قوت:
فراتر از کامنت های گذاشته شده دیگران بود و عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
رستوران با غذاهای خوب سکوت و آرامش مناسب بهداشت عالی پارکینگ مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن مینی بار کافی و نداشتن ظروف مورد نیاز در اتاقها
واقعا انتظار این همه عالی بودن رو نداشتم.به جرات میتونم بگم از با اسپیناس پالاس تهران برابری میکرد
نقاط قوت:
دکور زیبا و سرویس های تمیز
نقاط ضعف:
وضعیت ظاهری پرسنل مناسب نبود.همچنین ملحفه ها خیلی رنگ و رو رفته بود.
هتل نوساز تمیزی بود
سلام . فاصله زیادی داره تا اماکن تاریخی ولی اینکه کوه الوند میبینی می ارزه و خیلی نمای زیبای از شهر همدان هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیران همدان

مهمانان هتل امیران همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیران همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیران همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیران همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیران همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.