هتل صفوی اصفهان

اصفهان، خیابان فلسطین
3.3
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل صفوی اصفهان

هتل سه ستاره صفوی اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تکیه بر سبک هنر سنتی اصفهان در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ بنا گردید. هتل صفوی، تجلی نقوشی از رنگ عشق و هنر اصيل معماری دوران صفوی در ۶ طبقه بنا و دارای ۴۰ باب اتاق اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. اين هتل با مزيت قرار گرفتن در مرکز شهر تاريخی اصفهان و دسترسی آسان به ابنيه تاريخی و با فضایی آرام و دلنشین آماده پذيرايی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل صفوی اصفهان

صفوی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
265,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
265,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
265,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
265,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
265,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
265,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
265,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
265,000
تومان
1 خرداد
شنبه
265,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
صفوی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
689,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
689,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
689,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
689,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
689,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
689,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
689,000
تومان
1 خرداد
شنبه
689,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
689,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
689,000
تومان
اقامت 24
689,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
689,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
689,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
689,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
689,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
689,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
689,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
689,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
689,000
تومان
1 خرداد
شنبه
971,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
971,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
971,000
تومان
صفوی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
563,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
563,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
563,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
563,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
563,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
563,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
563,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
563,000
تومان
1 خرداد
شنبه
563,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
563,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
563,000
تومان
اقامت 24
563,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
563,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
563,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
563,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
563,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
563,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
563,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
563,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
563,000
تومان
1 خرداد
شنبه
790,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
790,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
790,000
تومان
صفوی-دو تخته تویین رویال
دو تخته تویین رویال
اقامت 24
483,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
483,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
483,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
483,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
483,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
483,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
483,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
483,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
483,000
تومان
1 خرداد
شنبه
483,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
483,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
483,000
تومان
صفوی-اتاق سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
اتاق سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
هتل یار
483,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
483,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
483,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
483,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
483,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
483,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
483,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
483,000
تومان
1 خرداد
شنبه
483,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
483,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
483,000
تومان
صفوی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
436,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
436,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
436,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
436,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
436,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
436,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
1 خرداد
شنبه
609,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
609,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
609,000
تومان
هتل یار
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
436,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
436,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
436,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
436,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
436,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
1 خرداد
شنبه
436,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
436,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
436,000
تومان
صفوی-دو تخته رویال
دو تخته رویال
اقامت 24
483,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
483,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
483,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
483,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
483,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
483,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
483,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
483,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
483,000
تومان
1 خرداد
شنبه
483,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
483,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
483,000
تومان
صفوی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
436,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
436,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
436,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
436,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
436,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
436,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
1 خرداد
شنبه
609,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
609,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
609,000
تومان
هتل یار
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
436,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
436,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
436,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
436,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
436,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
436,000
تومان
1 خرداد
شنبه
436,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
436,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
436,000
تومان
صفوی-اتاق یک تخته صفوی
اتاق یک تخته صفوی
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
281,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
281,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
281,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
281,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
281,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
281,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
281,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
281,000
تومان
1 خرداد
شنبه
388,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
388,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
388,000
تومان
صفوی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
826,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
826,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
826,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
826,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
826,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
826,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
826,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
826,000
تومان
1 خرداد
شنبه
826,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
826,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
826,000
تومان
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
830,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
830,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
830,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
830,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
830,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
830,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
830,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
830,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,152,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,152,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,152,000
تومان

امکانات اتاق های هتل صفوی اصفهان

نمازخانه
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
مسلط به زبان عربی
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
خدمات خانه داری
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اينترنت در اتاق
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
فكس
رخت آویز
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
رستوران
خشکشویی
كافی شاپ
مینیبار
صندوق امانات در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
خدمات باربري
بازی ویدئویی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرویس حرم
پارکینگ در اطراف هتل
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نورگیر
اجاره ماشین با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
تلفن در لابی
خدمات اتو
اعلام حریق
ماساژ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
آسانسور
سالن ورزشی
آژانس مسافرتی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مبلمان
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
فضای سبز
تلفن
ميز
وسایل بدنسازی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
خدمات خشکشویی
سرویس روزانه اتاق
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
کپسول آتش نشانی
حمام
دستگاه واکس کفش
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
مرکز خرید
اینترنت در قسمت لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام

آدرس هتل صفوی اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل صفوی اصفهان

(42 نظر)
به طور کلی خوب بود و خوش گذشت
نقاط قوت:
به نقاط دیدنی نزدیک بود.خوش مسیر بود.
نقاط ضعف:
به نقاط دیدنی نزدیک بود.خوش مسیر بود.
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان ، رعایت نظافت و پروتکل ها بخصوص در اسانسور و سرو صبحانه سلف سرویس، نزدیکی به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان ، رعایت نظافت و پروتکل ها بخصوص در اسانسور و سرو صبحانه سلف سرویس، نزدیکی به اماکن دیدنی
من فقط یک شب اقامت داشتم تقریبا تجربه خوبی بود و راضی بودم
نقاط قوت:
۱_خوشرویی کارکنان ۲_موقعیت بسیار خوب و نزدیک به میان نقش جهان سی و سه پل خواجو هشت بهشت و ... مخصوصا واسه علاقه مندان پیاده‌روی ۳_رستوران و کافی شاپ خوب ۴_مناظر زیباتر محوطه
نقاط ضعف:
۱_خوشرویی کارکنان ۲_موقعیت بسیار خوب و نزدیک به میان نقش جهان سی و سه پل خواجو هشت بهشت و ... مخصوصا واسه علاقه مندان پیاده‌روی ۳_رستوران و کافی شاپ خوب ۴_مناظر زیباتر محوطه
به طور کلی برای اقامت کوتاه و استراحت عالی بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود و در کمک حاضر هستند من ۲ شب اقامت داشتم و با توجه به نزدیکی به عید قیمت این هتل نسبت به بقیه مناسب بود تزئینات سنتی و قشنگی دارد
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب بود و در کمک حاضر هستند من ۲ شب اقامت داشتم و با توجه به نزدیکی به عید قیمت این هتل نسبت به بقیه مناسب بود تزئینات سنتی و قشنگی دارد
با توجه به قیمت و اگر تنها قصد خواب در آخر شب را دارید،مناسب است
نقاط قوت:
ارزش بالا نسبت به قیمت رعایت نکات بهداشتی دسترسی فوق العاده آسان به نقش جهان، چهارباغ و سی و سه پل امکانات مناسب اتاق ها
نقاط ضعف:
ارزش بالا نسبت به قیمت رعایت نکات بهداشتی دسترسی فوق العاده آسان به نقش جهان، چهارباغ و سی و سه پل امکانات مناسب اتاق ها
من هفته آخر سال ۹۹ در این هتل اقامت داشتم، و راضی بودم. دفعات بعدی هم حتما این هتل رو انتخاب میکنم. به نسب قیمت، کیفیت بسیار قابل قبولی داشت.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارمندان هتل کیفیت غذای بالا موقعیت مکانی بسیار خوب تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
نازک بودن دیوار بین اتاق ها و شنیده شدن صدای اتاق مجاور
نقاط قوت:
سفر ما در ایام کرونا و شهریور ماه ۱۳۹۹ بود و سه شب در این هتل اقامت داشتیم .با این وجود پروتکل های بهداشتی به خوبی مراعات میشد. برخورد پرسنل بسیار عالی و هتل بسیار تمیز بود.اتاق تمیز و امکانات سرمایشی بسیار خوب بود . صبحانه در حد قابل قبول بود ولی ناهار و شام بدلیل کمبود مهمان پخت نمیشد و از بیرون تهیه میشد اگر چه کمیت و کیفیت آن مناسب بود. هتل نسبتا آرام بود وشاید بدلیل نبود مسافر شلوغی احساس نمیشد. موقعیت مکانی هتل بسیار عالی بود به نحوی که دسترسی به مکانهای دیدنی حداکثر با ۳۰ دقیقه پیاده روی ممکن میشد بغیر از آتشکده و منارجنبان و یا محله جلفا . در مجموع اگر بار دیگری به اصفهان برگردیم مطمئنا همین هتل را جهت اقامت انتخاب میکنم از پرسنل هتل و دوستان سایت اقامت ۲۴ نیز سپاسگزارم چرا که آنچه در مورد امکانات این هتل گفته شده صحت دارد .
نقاط ضعف:
هتل فاقد پارکینگ است . اما پارکینگ طبقاتی سرپوشیده عمومی به فاصله ۱۰۰ متری و رایگان در اختیار شما قرار میگیرد . الیته درصورت اقامت در این هتل و بدلیل نزدیکی به اماکن دیدنی و تاریخی به خودرو نیازی نخواهید داشت و درصورت استفاده از خودرو برای بازدید از محل های دیدنی دچار مشکل پیدا کردن جای پارک خودرو خواهید شد.
کیفیت صبحانه خوب بود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
همه چیز بسیار خوب و عالی
خیلی ها برای کافی شاپ میان موسیقی زنده خوبی داره
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالیییییییییییی.
نقاط ضعف:
از نظر من نکته منفی نداشت.
برای مسافران عزیز با تمام امکانات و نزدیک به مکانهای تاریخی اصفهان.. موفق باشید..
عالی شما هم تجربه کنید
معماری زیبایی دارد
رفتار کارمندان خوب و مودبانه صبحانه سلف سرویس خوب در مکان مناسبی قرار دارد و با ۵ دقیقه پیاده روی میتوانید به میدان امام و کاخ چهلستون دسترسی داشته باشید
نقاط قوت:
راضیم از هتل هر ماه بخ این هتل میام به اندازه خود هتل امکاناتشم خوبه
نقاط ضعف:
نداره
یه هتل سنتی با معماری فوق العاده
نقاط قوت:
فضای هتل به سبک صفویه بوده،دسترسی مناسب به میدان نقش جهان،کاخ چهل ستون و باغ هشت بهشت بصورتی که با پیاده روی با حوصله میشه به این مکان ها دسترسی داشت،کیفیت و تنوع صبحانه عالی،ناهار و شام غیر رایگان اما با هزینه مناسب و کیفیت خوب،برخورد پذیرش خوب،فضای اتاق ها و سرویس مناسب بوده و دلیل اصلی اش قدیمی بودن هتل بوده که فضای سرویس و اتاق به نسبت هتل های نوساز بیشتر بوده.
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا که ی اتاق ۲تخته برا ۴ فروردین ۴۰۷ تومن شد،داخل اتاق ها چایی ساز وجود ندارد که درخواست هربار چایی فلاکسی دو نفره از کافی شاپ هزینه ۱۲ تومنی داره ،فضای مشاعات و اتاق ها قدیمی بوده
برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود .اما اتاق تاریک و کسل کننده بود .
هتل خوب نزدیک به مراکز دیدنی و خرید
نقاط قوت:
تمیز و مرتب پرسنل خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
دیوارهای نازک و شنیدن صدای اتاق های مجاور صداهای مزاحم
نقاط قوت:
خیلی خوب. رفتار پرسنل عالی. کار مسافر را سریع انجام می دهند.
نقاط ضعف:
نبودن مسواک داخل سرویس بهداشتی
دوشب اقامت داشتم متاسفانه رستوران ضعیف بود اصلا کیفیت غذا خوب نبود. کافی شاب عالی بود دو بار سفارش داخل اتاق من به نحو الحسن بود بر خورد کارکنان فوق العاده و همراه با نزاکت و احترام بود... ولی سرویس اتاق مشکل داشت شیر حمام چکه میکرد کلا خیلی جالب نبود اتاقم.
خیلی هتل خوبی هست از نظر موقعیت مکانی و تمیز هست. برخورد کارکنان عالیه. من بافت اتاق ها که روی دیوار نقاشی شده بود رو دوست داشتم. در کل آدم چون زیاد تو هتل نمیمونه و بیشتر تایمش بیرونه به نظرم این هتل برای تایم هایی هم که هستیم پاسخگوی تمام نیازها هست.
به لحاظ موقعیت مکانی فوق العاده عالیه به نحوی که اکثر مکان های توریستی رو میشه حتی با پیاده رفت ،مرتب و تمیزه و صبحانه هاش در حد خودش خیلی خوبه من در ازای پولی که پرداخته بودم فوق العاده راضی بودم ؛در نهایت براتون سفر خوبی رو آرزو میکنم دوست عزیز:)
روف گاردن خالي بود
بنده یک شب در این هتل سکونت داشتم و بطور کلی رضایت داشتم
نقاط قوت:
موقعیت بسیار خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
موقعیت خوب
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان،
نقاط ضعف:
طولانی بودن ارائه خدمات،
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
به نسبت ستاره هتل و قیمت من انتظار بیشتری داشتم خصوصا از لحاظ امکانات. اما نکته مثبت هتل موقعیت مکانی خوب آن بود
واقعا نتونستیم استراحت کنیم . تا صبح نتونستیم بخوابیم . صبح هم ساعت 9 پرسنل زحمت کش شروع به تمیز کردن اتاق ها کردن و اینکه شرایط اتاق هم در حد هتل 3 ستاره نیست .
من و همسرم برای دو روز در این هتل اقامت داشتیم. متاسفانه امکانات اتاق بسیار ضعیف بود، سرویس بهداشتی اتاق خراب بود و متاسفانه ما مجبور شدیم از سرویس بهداشتی راهرو استفاده کنیم که کثیف بود !!!! پتوهای اتاق کثیف بود. صبحانه هتل ضعیف و سطح پایین بود و بیشتر مواد مونده بود. سر و صدای داخل راهرو ها بسیار زیاد و آزاردهنده بود و ما حتی ساعت های 1 شب و 4 صبح مکررا مجبور به تذکر شدیم!!!! در کل میتوان گفت هتل بیشتر یک ستاره بود تا سه ستاره !!!!!
نقاط قوت:
كارمندان مجرب وعالي
نقاط ضعف:
معيوب بودن سوريس بهداشتي - فشار آب پائين
اتاق ها با اینکه کمی قدیمی بودند ولی تمیز بود امکانات هم خوب بود نسبتا ، برخورد پذیرش هتل مناسب بود و صبحانه هم معمولی بود
برخورد اولیه پذیرش اصلا جالب نبود، جای پارک برای ماشین وجود ندارد و در کنار خیابان هم پارک ممنوع می باشد. اتاق تمیز بود ولی کمی قدیمی. صرفا اگر فقط به دنبال استراحت و چند ساعت خواب شبانه هستید انتخاب بدی نیست. صبحانه بدک نبود.
شرایط و امکانات هتل و نظافت و تمیزی بنا خیلی خوب و در حد درجه و قیمت هتل مطلوب بود.مشکل اساسی هتل نداشتن پارکینگ مطلوب و قرار داشتن در محدوده طرح زوج و فرد شهر اصفهان می باشد.این هتل با توجه به دسترسی آسان به اماکن مرکزی شهر برای مسافرت های هوایی یا بدون اتومبیل شخصی بسیار عالی می باشد.
هتل سه ستاره و به نسبت قیمت در مقایسه با هتل های دیگه خوب بود. اینترنت تا حدی رایگان بود و از اون مقدار به بعد هزینه داشت
هتل نسبت به هزینه ای که پرداخت کرده بودم، خوب بود. پارکینگ هم نداشت که مجبور شدم ماشینو تو پارکینگ عمومی پارک کنم و حمل چمدان ها تا هتل اذیت کننده بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل صفوی اصفهان

مهمانان هتل صفوی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل صفوی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل صفوی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل صفوی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل صفوی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.