هتل صفوی اصفهان

اصفهان، خیابان فلسطین
3.3
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل صفوی اصفهان

هتل سه ستاره صفوی اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تکیه بر سبک هنر سنتی اصفهان در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ بنا گردید. هتل صفوی، تجلی نقوشی از رنگ عشق و هنر اصيل معماری دوران صفوی در ۶ طبقه بنا و دارای ۴۰ باب اتاق اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. اين هتل با مزيت قرار گرفتن در مرکز شهر تاريخی اصفهان و دسترسی آسان به ابنيه تاريخی و با فضایی آرام و دلنشین آماده پذيرايی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل صفوی اصفهان

صفوی-یک تخته رویال
یک تخته رویال
ایران مارکوپولو
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
7 آذر
جمعه
232,000
تومان
8 آذر
شنبه
232,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
232,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
232,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
232,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
14 آذر
جمعه
232,000
تومان
15 آذر
شنبه
232,000
تومان
جاباما
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
7 آذر
جمعه
232,000
تومان
8 آذر
شنبه
232,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
232,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
232,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
232,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
14 آذر
جمعه
232,000
تومان
15 آذر
شنبه
232,000
تومان
صفوی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
145,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
145,000
تومان
7 آذر
جمعه
145,000
تومان
8 آذر
شنبه
145,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
145,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
145,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
145,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
145,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
145,000
تومان
14 آذر
جمعه
145,000
تومان
15 آذر
شنبه
175,000
تومان
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
145,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
145,000
تومان
7 آذر
جمعه
145,000
تومان
8 آذر
شنبه
145,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
145,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
145,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
145,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
145,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
145,000
تومان
14 آذر
جمعه
145,000
تومان
15 آذر
شنبه
145,000
تومان
علاءالدین
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
182,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
182,000
تومان
7 آذر
جمعه
182,000
تومان
8 آذر
شنبه
182,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
182,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
182,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
182,000
تومان
14 آذر
جمعه
182,000
تومان
15 آذر
شنبه
182,000
تومان
ایران مارکوپولو
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
7 آذر
جمعه
205,000
تومان
8 آذر
شنبه
205,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
14 آذر
جمعه
205,000
تومان
15 آذر
شنبه
205,000
تومان
صفوی-اتاق یک تخته صفوی
اتاق یک تخته صفوی
اقامت 24
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
7 آذر
جمعه
232,000
تومان
8 آذر
شنبه
232,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
232,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
232,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
232,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
14 آذر
جمعه
232,000
تومان
15 آذر
شنبه
232,000
تومان
علاءالدین
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
7 آذر
جمعه
232,000
تومان
8 آذر
شنبه
232,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
232,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
232,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
232,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
232,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
232,000
تومان
14 آذر
جمعه
232,000
تومان
15 آذر
شنبه
232,000
تومان
صفوی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 آذر
جمعه
220,000
تومان
8 آذر
شنبه
220,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
14 آذر
جمعه
220,000
تومان
15 آذر
شنبه
220,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 آذر
جمعه
220,000
تومان
8 آذر
شنبه
220,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
14 آذر
جمعه
220,000
تومان
15 آذر
شنبه
220,000
تومان
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 آذر
جمعه
275,000
تومان
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
صفوی-اتاق سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
اتاق سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
هتل یار
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
246,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
246,000
تومان
7 آذر
جمعه
246,000
تومان
8 آذر
شنبه
246,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
246,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
246,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
246,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
246,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
246,000
تومان
14 آذر
جمعه
246,000
تومان
15 آذر
شنبه
246,000
تومان
صفوی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 آذر
جمعه
220,000
تومان
8 آذر
شنبه
220,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
14 آذر
جمعه
220,000
تومان
15 آذر
شنبه
269,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 آذر
جمعه
220,000
تومان
8 آذر
شنبه
220,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
14 آذر
جمعه
220,000
تومان
15 آذر
شنبه
220,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 آذر
جمعه
220,000
تومان
8 آذر
شنبه
220,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
14 آذر
جمعه
220,000
تومان
15 آذر
شنبه
220,000
تومان
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 آذر
جمعه
275,000
تومان
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 آذر
جمعه
275,000
تومان
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 آذر
جمعه
275,000
تومان
8 آذر
شنبه
275,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
275,000
تومان
14 آذر
جمعه
275,000
تومان
15 آذر
شنبه
275,000
تومان
صفوی-دو تخته رویال
دو تخته رویال
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 آذر
جمعه
250,000
تومان
8 آذر
شنبه
250,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
14 آذر
جمعه
250,000
تومان
15 آذر
شنبه
250,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 آذر
جمعه
250,000
تومان
8 آذر
شنبه
250,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
14 آذر
جمعه
250,000
تومان
15 آذر
شنبه
298,000
تومان
ایران مارکوپولو
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
302,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
302,000
تومان
7 آذر
جمعه
302,000
تومان
8 آذر
شنبه
302,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
302,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
302,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
302,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
302,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
302,000
تومان
14 آذر
جمعه
302,000
تومان
15 آذر
شنبه
302,000
تومان
ای‌گردش
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
302,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
302,000
تومان
7 آذر
جمعه
302,000
تومان
8 آذر
شنبه
302,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
302,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
302,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
302,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
302,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
302,000
تومان
14 آذر
جمعه
302,000
تومان
15 آذر
شنبه
302,000
تومان
علاءالدین
304,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
304,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
304,000
تومان
7 آذر
جمعه
304,000
تومان
8 آذر
شنبه
304,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
304,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
304,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
304,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
304,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
304,000
تومان
14 آذر
جمعه
304,000
تومان
15 آذر
شنبه
304,000
تومان
صفوی-دو تخته تویین رویال
دو تخته تویین رویال
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 آذر
جمعه
250,000
تومان
8 آذر
شنبه
250,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
14 آذر
جمعه
250,000
تومان
15 آذر
شنبه
250,000
تومان
صفوی-دو تخته بدون پنجره
دو تخته بدون پنجره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
صفوی-اتاق دو تخته توئین بدون پنجره
اتاق دو تخته توئین بدون پنجره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
صفوی-دو تخته اکونومی * فقط شامل رزرو سه شب و بیش از سه شب می شود **یک وعده چای ویژه مهمان هتل هستید*
دو تخته اکونومی * فقط شامل رزرو سه شب و بیش از سه شب می شود **یک وعده چای ویژه مهمان هتل هستید*
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
7 آذر
جمعه
205,000
تومان
8 آذر
شنبه
205,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
14 آذر
جمعه
205,000
تومان
15 آذر
شنبه
205,000
تومان
صفوی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
7 آذر
جمعه
284,000
تومان
8 آذر
شنبه
284,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
14 آذر
جمعه
284,000
تومان
15 آذر
شنبه
345,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
7 آذر
جمعه
285,000
تومان
8 آذر
شنبه
285,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
285,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
285,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
14 آذر
جمعه
285,000
تومان
15 آذر
شنبه
285,000
تومان
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
7 آذر
جمعه
285,000
تومان
8 آذر
شنبه
285,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
285,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
285,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
285,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
285,000
تومان
14 آذر
جمعه
285,000
تومان
15 آذر
شنبه
285,000
تومان
علاءالدین
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
351,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
351,000
تومان
7 آذر
جمعه
351,000
تومان
8 آذر
شنبه
351,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
351,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
351,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
351,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
351,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
351,000
تومان
14 آذر
جمعه
351,000
تومان
15 آذر
شنبه
351,000
تومان
ای‌گردش
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
351,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
351,000
تومان
7 آذر
جمعه
351,000
تومان
8 آذر
شنبه
351,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
351,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
351,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
351,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
351,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
351,000
تومان
14 آذر
جمعه
351,000
تومان
15 آذر
شنبه
351,000
تومان
ایران مارکوپولو
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
351,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
351,000
تومان
7 آذر
جمعه
351,000
تومان
8 آذر
شنبه
351,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
351,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
351,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
351,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
351,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
351,000
تومان
14 آذر
جمعه
351,000
تومان
15 آذر
شنبه
351,000
تومان
صفوی-سه تخته اکونومی * فقط شامل رزرو سه شب و بیش از سه شب می شود **یک وعده چای ویژه مهمان هتل هستید*
سه تخته اکونومی * فقط شامل رزرو سه شب و بیش از سه شب می شود **یک وعده چای ویژه مهمان هتل هستید*
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
260,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
7 آذر
جمعه
260,000
تومان
8 آذر
شنبه
260,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
260,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
260,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
260,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
260,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
260,000
تومان
14 آذر
جمعه
260,000
تومان
15 آذر
شنبه
260,000
تومان
صفوی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
7 آذر
جمعه
353,000
تومان
8 آذر
شنبه
353,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
14 آذر
جمعه
353,000
تومان
15 آذر
شنبه
353,000
تومان
جاباما
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
7 آذر
جمعه
353,000
تومان
8 آذر
شنبه
353,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
14 آذر
جمعه
353,000
تومان
15 آذر
شنبه
420,000
تومان
ایران مارکوپولو
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
426,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
426,000
تومان
7 آذر
جمعه
426,000
تومان
8 آذر
شنبه
426,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
426,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
426,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
426,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
426,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
426,000
تومان
14 آذر
جمعه
426,000
تومان
15 آذر
شنبه
426,000
تومان
علاءالدین
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
426,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
426,000
تومان
7 آذر
جمعه
426,000
تومان
8 آذر
شنبه
426,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
426,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
426,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
426,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
426,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
426,000
تومان
14 آذر
جمعه
426,000
تومان
15 آذر
شنبه
426,000
تومان
ای‌گردش
426,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آذر
چهارشنبه
426,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
426,000
تومان
7 آذر
جمعه
426,000
تومان
8 آذر
شنبه
426,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
426,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
426,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
426,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
426,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
426,000
تومان
14 آذر
جمعه
426,000
تومان