هتل صفوی اصفهان

اصفهان، خیابان فلسطین
3.3
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل صفوی اصفهان

هتل سه ستاره صفوی اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تکیه بر سبک هنر سنتی اصفهان در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ بنا گردید. هتل صفوی، تجلی نقوشی از رنگ عشق و هنر اصيل معماری دوران صفوی در ۶ طبقه بنا و دارای ۴۰ باب اتاق اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. اين هتل با مزيت قرار گرفتن در مرکز شهر تاريخی اصفهان و دسترسی آسان به ابنيه تاريخی و با فضایی آرام و دلنشین آماده پذيرايی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل صفوی اصفهان

صفوی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
262,000
تومان
15 اسفند
جمعه
262,000
تومان
16 اسفند
شنبه
300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
22 اسفند
جمعه
300,000
تومان
23 اسفند
شنبه
300,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
هتل یار
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
جمعه
267,000
تومان
16 اسفند
شنبه
267,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
22 اسفند
جمعه
267,000
تومان
23 اسفند
شنبه
267,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
علاءالدین
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
15 اسفند
جمعه
267,000
تومان
16 اسفند
شنبه
267,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
267,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
267,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
267,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
267,000
تومان
22 اسفند
جمعه
267,000
تومان
23 اسفند
شنبه
267,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
267,000
تومان
صفوی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
641,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
641,000
تومان
15 اسفند
جمعه
641,000
تومان
16 اسفند
شنبه
796,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
796,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
796,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
796,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
796,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
796,000
تومان
22 اسفند
جمعه
796,000
تومان
23 اسفند
شنبه
796,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
796,000
تومان
علاءالدین
646,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
646,000
تومان
15 اسفند
جمعه
646,000
تومان
16 اسفند
شنبه
646,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
646,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
646,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
646,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
646,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
646,000
تومان
22 اسفند
جمعه
646,000
تومان
23 اسفند
شنبه
646,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
646,000
تومان
ای‌گردش
796,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
796,000
تومان
15 اسفند
جمعه
796,000
تومان
16 اسفند
شنبه
796,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
796,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
796,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
796,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
796,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
796,000
تومان
22 اسفند
جمعه
796,000
تومان
23 اسفند
شنبه
796,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
796,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
646,000
تومان
16 اسفند
شنبه
646,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
646,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
646,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
646,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
646,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
646,000
تومان
22 اسفند
جمعه
646,000
تومان
23 اسفند
شنبه
646,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
646,000
تومان
صفوی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
525,000
تومان
15 اسفند
جمعه
525,000
تومان
16 اسفند
شنبه
642,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
642,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
642,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
642,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
642,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
642,000
تومان
22 اسفند
جمعه
642,000
تومان
23 اسفند
شنبه
642,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
642,000
تومان
علاءالدین
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
528,000
تومان
15 اسفند
جمعه
528,000
تومان
16 اسفند
شنبه
528,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
528,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
528,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
528,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
528,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
528,000
تومان
22 اسفند
جمعه
528,000
تومان
23 اسفند
شنبه
528,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
528,000
تومان
هتل یار
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
528,000
تومان
15 اسفند
جمعه
528,000
تومان
16 اسفند
شنبه
528,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
528,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
528,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
528,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
528,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
528,000
تومان
22 اسفند
جمعه
528,000
تومان
23 اسفند
شنبه
528,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
528,000
تومان
ای‌گردش
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
642,000
تومان
15 اسفند
جمعه
642,000
تومان
16 اسفند
شنبه
642,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
642,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
642,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
642,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
642,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
642,000
تومان
22 اسفند
جمعه
642,000
تومان
23 اسفند
شنبه
642,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
642,000
تومان
صفوی-دو تخته تویین رویال
دو تخته تویین رویال
اقامت 24
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
459,000
تومان
15 اسفند
جمعه
459,000
تومان
16 اسفند
شنبه
550,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
صفوی-اتاق سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
اتاق سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
هتل یار
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
454,000
تومان
15 اسفند
جمعه
454,000
تومان
16 اسفند
شنبه
454,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
454,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
454,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
454,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
454,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
454,000
تومان
22 اسفند
جمعه
454,000
تومان
23 اسفند
شنبه
454,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
454,000
تومان
صفوی-دو تخته بدون پنجره
دو تخته بدون پنجره
اقامت 24
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
15 اسفند
جمعه
367,000
تومان
16 اسفند
شنبه
367,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
367,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
367,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
367,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
367,000
تومان
22 اسفند
جمعه
367,000
تومان
23 اسفند
شنبه
367,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
367,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
صفوی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
410,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
22 اسفند
جمعه
410,000
تومان
23 اسفند
شنبه
410,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
22 اسفند
جمعه
500,000
تومان
23 اسفند
شنبه
500,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
ای‌گردش
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
15 اسفند
جمعه
500,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
22 اسفند
جمعه
500,000
تومان
23 اسفند
شنبه
500,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
صفوی-دو تخته رویال
دو تخته رویال
علاءالدین
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
454,000
تومان
15 اسفند
جمعه
454,000
تومان
16 اسفند
شنبه
454,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
454,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
454,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
454,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
454,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
454,000
تومان
22 اسفند
جمعه
454,000
تومان
23 اسفند
شنبه
454,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
454,000
تومان
اقامت 24
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
459,000
تومان
15 اسفند
جمعه
459,000
تومان
16 اسفند
شنبه
550,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
جمعه
550,000
تومان
16 اسفند
شنبه
550,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
صفوی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
22 اسفند
جمعه
500,000
تومان
23 اسفند
شنبه
500,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
علاءالدین
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
410,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
22 اسفند
جمعه
410,000
تومان
23 اسفند
شنبه
410,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
410,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
22 اسفند
جمعه
410,000
تومان
23 اسفند
شنبه
410,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
ای‌گردش
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
15 اسفند
جمعه
500,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
22 اسفند
جمعه
500,000
تومان
23 اسفند
شنبه
500,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
صفوی-اتاق یک تخته صفوی
اتاق یک تخته صفوی
اقامت 24
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
449,000
تومان
15 اسفند
جمعه
449,000
تومان
16 اسفند
شنبه
550,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
علاءالدین
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
454,000
تومان
15 اسفند
جمعه
454,000
تومان
16 اسفند
شنبه
454,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
454,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
454,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
454,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
454,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
454,000
تومان
22 اسفند
جمعه
454,000
تومان
23 اسفند
شنبه
454,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
454,000
تومان
صفوی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
758,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
758,000
تومان
15 اسفند
جمعه
758,000
تومان
16 اسفند
شنبه
931,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
931,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
931,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
931,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
931,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
931,000
تومان
22 اسفند
جمعه
931,000
تومان
23 اسفند
شنبه
931,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
931,000
تومان
علاءالدین
763,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
763,000
تومان
15 اسفند
جمعه
763,000
تومان
16 اسفند
شنبه
763,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
763,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
763,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
763,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
763,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
763,000
تومان
22 اسفند
جمعه
763,000
تومان
23 اسفند
شنبه
763,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
763,000
تومان
ای‌گردش
931,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
931,000
تومان
15 اسفند
جمعه
931,000
تومان
16 اسفند
شنبه
931,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
931,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
931,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
931,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
931,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
931,000
تومان
22 اسفند
جمعه
931,000
تومان
23 اسفند
شنبه
931,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
931,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
763,000
تومان
16 اسفند
شنبه
763,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
763,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
763,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
763,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
763,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
763,000
تومان
22 اسفند
جمعه
763,000
تومان
23 اسفند
شنبه
763,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
763,000
تومان

امکانات اتاق های هتل صفوی اصفهان

نمازخانه
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
مسلط به زبان عربی
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
خدمات خانه داری
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اينترنت در اتاق
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
فكس
رخت آویز
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
رستوران
خشکشویی
كافی شاپ
مینیبار
صندوق امانات در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
خدمات باربري
بازی ویدئویی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرویس حرم
پارکینگ در اطراف هتل
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نورگیر
اجاره ماشین با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
تلفن در لابی
خدمات اتو
اعلام حریق
ماساژ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
آسانسور
سالن ورزشی
آژانس مسافرتی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مبلمان
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
فضای سبز
تلفن
ميز
وسایل بدنسازی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
خدمات خشکشویی
سرویس روزانه اتاق
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
کپسول آتش نشانی
حمام
دستگاه واکس کفش
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
مرکز خرید
اینترنت در قسمت لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام

آدرس هتل صفوی اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل صفوی اصفهان

(42 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب
تجربه خوبی نداشتم
نقاط قوت:
موقعیت عالی هتل خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
موقعیت عالی هتل خوشرویی کارکنان
در کل خوب بود و باز هم بخوام برم اینجا میرم ولی میتونستن از این بهتر هم بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش عالی بود صبحانش هم خوب بود رفتار پرسنل عالی دسترسی به شهر و اماکن دیدنی عالی پارکینگ هم داشت که رایگان بود
نقاط ضعف:
نسبت به قیمتش عالی بود صبحانش هم خوب بود رفتار پرسنل عالی دسترسی به شهر و اماکن دیدنی عالی پارکینگ هم داشت که رایگان بود
بسیار عالی رفتار پرسنل عالی موقعیت دسترسی به شهر عالی
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
باسلام هتل نسبت به قیمت کیفیت متعادلی داره رستوران ضعیف برخورد آقایان مناسب ولی خانم ها نسبتا جالب نبود واکس نداشت
نقاط قوت:
دسترسی خوب به نقش جهان
نقاط ضعف:
دسترسی خوب به نقش جهان
یک هتل سه ستاره نسبتا ارزان و مناسب در صورت استفاده از تخفیف برای کسی که نمی‌خواد وقت زیادی رو توی اتاقش بگذرونه، فقط جای خواب و استراحت میخواد. امکانات کمی داره ولی کارمندان خوب و خوش برخوردی داره که در حد توان، کمک میکنن
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارمندان هتل کیفیت غذای بالا موقعیت مکانی بسیار خوب تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
نازک بودن دیوار بین اتاق ها و شنیده شدن صدای اتاق مجاور
نقاط قوت:
سفر ما در ایام کرونا و شهریور ماه ۱۳۹۹ بود و سه شب در این هتل اقامت داشتیم .با این وجود پروتکل های بهداشتی به خوبی مراعات میشد. برخورد پرسنل بسیار عالی و هتل بسیار تمیز بود.اتاق تمیز و امکانات سرمایشی بسیار خوب بود . صبحانه در حد قابل قبول بود ولی ناهار و شام بدلیل کمبود مهمان پخت نمیشد و از بیرون تهیه میشد اگر چه کمیت و کیفیت آن مناسب بود. هتل نسبتا آرام بود وشاید بدلیل نبود مسافر شلوغی احساس نمیشد. موقعیت مکانی هتل بسیار عالی بود به نحوی که دسترسی به مکانهای دیدنی حداکثر با ۳۰ دقیقه پیاده روی ممکن میشد بغیر از آتشکده و منارجنبان و یا محله جلفا . در مجموع اگر بار دیگری به اصفهان برگردیم مطمئنا همین هتل را جهت اقامت انتخاب میکنم از پرسنل هتل و دوستان سایت اقامت ۲۴ نیز سپاسگزارم چرا که آنچه در مورد امکانات این هتل گفته شده صحت دارد .
نقاط ضعف:
هتل فاقد پارکینگ است . اما پارکینگ طبقاتی سرپوشیده عمومی به فاصله ۱۰۰ متری و رایگان در اختیار شما قرار میگیرد . الیته درصورت اقامت در این هتل و بدلیل نزدیکی به اماکن دیدنی و تاریخی به خودرو نیازی نخواهید داشت و درصورت استفاده از خودرو برای بازدید از محل های دیدنی دچار مشکل پیدا کردن جای پارک خودرو خواهید شد.
کیفیت صبحانه خوب بود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
همه چیز بسیار خوب و عالی
خیلی ها برای کافی شاپ میان موسیقی زنده خوبی داره
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالیییییییییییی.
نقاط ضعف:
از نظر من نکته منفی نداشت.
برای مسافران عزیز با تمام امکانات و نزدیک به مکانهای تاریخی اصفهان.. موفق باشید..
عالی شما هم تجربه کنید
معماری زیبایی دارد
رفتار کارمندان خوب و مودبانه صبحانه سلف سرویس خوب در مکان مناسبی قرار دارد و با ۵ دقیقه پیاده روی میتوانید به میدان امام و کاخ چهلستون دسترسی داشته باشید
نقاط قوت:
راضیم از هتل هر ماه بخ این هتل میام به اندازه خود هتل امکاناتشم خوبه
نقاط ضعف:
نداره
یه هتل سنتی با معماری فوق العاده
نقاط قوت:
فضای هتل به سبک صفویه بوده،دسترسی مناسب به میدان نقش جهان،کاخ چهل ستون و باغ هشت بهشت بصورتی که با پیاده روی با حوصله میشه به این مکان ها دسترسی داشت،کیفیت و تنوع صبحانه عالی،ناهار و شام غیر رایگان اما با هزینه مناسب و کیفیت خوب،برخورد پذیرش خوب،فضای اتاق ها و سرویس مناسب بوده و دلیل اصلی اش قدیمی بودن هتل بوده که فضای سرویس و اتاق به نسبت هتل های نوساز بیشتر بوده.
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا که ی اتاق ۲تخته برا ۴ فروردین ۴۰۷ تومن شد،داخل اتاق ها چایی ساز وجود ندارد که درخواست هربار چایی فلاکسی دو نفره از کافی شاپ هزینه ۱۲ تومنی داره ،فضای مشاعات و اتاق ها قدیمی بوده
برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود .اما اتاق تاریک و کسل کننده بود .
هتل خوب نزدیک به مراکز دیدنی و خرید
نقاط قوت:
تمیز و مرتب پرسنل خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
دیوارهای نازک و شنیدن صدای اتاق های مجاور صداهای مزاحم
نقاط قوت:
خیلی خوب. رفتار پرسنل عالی. کار مسافر را سریع انجام می دهند.
نقاط ضعف:
نبودن مسواک داخل سرویس بهداشتی
دوشب اقامت داشتم متاسفانه رستوران ضعیف بود اصلا کیفیت غذا خوب نبود. کافی شاب عالی بود دو بار سفارش داخل اتاق من به نحو الحسن بود بر خورد کارکنان فوق العاده و همراه با نزاکت و احترام بود... ولی سرویس اتاق مشکل داشت شیر حمام چکه میکرد کلا خیلی جالب نبود اتاقم.
خیلی هتل خوبی هست از نظر موقعیت مکانی و تمیز هست. برخورد کارکنان عالیه. من بافت اتاق ها که روی دیوار نقاشی شده بود رو دوست داشتم. در کل آدم چون زیاد تو هتل نمیمونه و بیشتر تایمش بیرونه به نظرم این هتل برای تایم هایی هم که هستیم پاسخگوی تمام نیازها هست.
به لحاظ موقعیت مکانی فوق العاده عالیه به نحوی که اکثر مکان های توریستی رو میشه حتی با پیاده رفت ،مرتب و تمیزه و صبحانه هاش در حد خودش خیلی خوبه من در ازای پولی که پرداخته بودم فوق العاده راضی بودم ؛در نهایت براتون سفر خوبی رو آرزو میکنم دوست عزیز:)
روف گاردن خالي بود
بنده یک شب در این هتل سکونت داشتم و بطور کلی رضایت داشتم
نقاط قوت:
موقعیت بسیار خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
موقعیت خوب
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان،
نقاط ضعف:
طولانی بودن ارائه خدمات،
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
به نسبت ستاره هتل و قیمت من انتظار بیشتری داشتم خصوصا از لحاظ امکانات. اما نکته مثبت هتل موقعیت مکانی خوب آن بود
واقعا نتونستیم استراحت کنیم . تا صبح نتونستیم بخوابیم . صبح هم ساعت 9 پرسنل زحمت کش شروع به تمیز کردن اتاق ها کردن و اینکه شرایط اتاق هم در حد هتل 3 ستاره نیست .
من و همسرم برای دو روز در این هتل اقامت داشتیم. متاسفانه امکانات اتاق بسیار ضعیف بود، سرویس بهداشتی اتاق خراب بود و متاسفانه ما مجبور شدیم از سرویس بهداشتی راهرو استفاده کنیم که کثیف بود !!!! پتوهای اتاق کثیف بود. صبحانه هتل ضعیف و سطح پایین بود و بیشتر مواد مونده بود. سر و صدای داخل راهرو ها بسیار زیاد و آزاردهنده بود و ما حتی ساعت های 1 شب و 4 صبح مکررا مجبور به تذکر شدیم!!!! در کل میتوان گفت هتل بیشتر یک ستاره بود تا سه ستاره !!!!!
نقاط قوت:
كارمندان مجرب وعالي
نقاط ضعف:
معيوب بودن سوريس بهداشتي - فشار آب پائين
اتاق ها با اینکه کمی قدیمی بودند ولی تمیز بود امکانات هم خوب بود نسبتا ، برخورد پذیرش هتل مناسب بود و صبحانه هم معمولی بود
برخورد اولیه پذیرش اصلا جالب نبود، جای پارک برای ماشین وجود ندارد و در کنار خیابان هم پارک ممنوع می باشد. اتاق تمیز بود ولی کمی قدیمی. صرفا اگر فقط به دنبال استراحت و چند ساعت خواب شبانه هستید انتخاب بدی نیست. صبحانه بدک نبود.
شرایط و امکانات هتل و نظافت و تمیزی بنا خیلی خوب و در حد درجه و قیمت هتل مطلوب بود.مشکل اساسی هتل نداشتن پارکینگ مطلوب و قرار داشتن در محدوده طرح زوج و فرد شهر اصفهان می باشد.این هتل با توجه به دسترسی آسان به اماکن مرکزی شهر برای مسافرت های هوایی یا بدون اتومبیل شخصی بسیار عالی می باشد.
هتل سه ستاره و به نسبت قیمت در مقایسه با هتل های دیگه خوب بود. اینترنت تا حدی رایگان بود و از اون مقدار به بعد هزینه داشت
هتل نسبت به هزینه ای که پرداخت کرده بودم، خوب بود. پارکینگ هم نداشت که مجبور شدم ماشینو تو پارکینگ عمومی پارک کنم و حمل چمدان ها تا هتل اذیت کننده بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل صفوی اصفهان

مهمانان هتل صفوی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل صفوی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل صفوی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل صفوی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل صفوی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.