هتل صفوی اصفهان

اصفهان، خیابان فلسطین
3.3
امتیاز کاربران
76
نظرات کاربران

معرفی هتل صفوی اصفهان

هتل سه ستاره صفوی اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با تکیه بر سبک هنر سنتی اصفهان در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ بنا گردید. هتل صفوی، تجلی نقوشی از رنگ عشق و هنر اصيل معماری دوران صفوی در ۶ طبقه بنا و دارای ۴۰ باب اتاق اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. اين هتل با مزيت قرار گرفتن در مرکز شهر تاريخی اصفهان و دسترسی آسان به ابنيه تاريخی و با فضایی آرام و دلنشین آماده پذيرايی از میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل صفوی اصفهان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
731,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
731,500 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
731,500 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
731,500 تومان
19 خرداد
جمعه
770,000 تومان
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
770,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
770,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
770,000 تومان
19 خرداد
جمعه
770,000 تومان
20 خرداد
شنبه
770,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
770,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
770,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
770,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
770,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
770,000 تومان
26 خرداد
جمعه
770,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,140,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
دو تخته دابل بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,140,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,198,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,198,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,198,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,198,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,198,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,198,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
دو تخته دبل رو به نورگیر
هتل یار
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,198,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,198,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,198,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
دو تخته توئین رو به نورگیر
هتل یار
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,198,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,198,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,198,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,198,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,198,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,368,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,368,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,368,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,368,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,368,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,368,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
اتاق دو تخته دبل صفوی
اقامت 24
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
اتاق دو تخته توئین صفوی
اقامت 24
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
دوتخته دبل رو به حیاط - معمولی
هتل یار
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
دوتخته توئین رو به حیاط - معمولی
هتل یار
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,542,800 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,542,800 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,542,800 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,542,800 تومان
19 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,624,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,624,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,624,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,624,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,624,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,624,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
سه تخته - دبل+ سینگل
هتل یار
1,624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,624,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,624,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,624,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,624,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,624,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,624,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,624,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,624,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,624,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
سه تخته - سه سینگل
هتل یار
1,624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,624,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,624,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,624,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,624,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,624,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,624,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,624,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,624,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,624,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,624,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,624,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,624,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,624,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,624,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,624,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,624,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,624,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,624,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,624,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
1,947,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,947,500 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,947,500 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,947,500 تومان
19 خرداد
جمعه
2,050,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,050,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,050,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,050,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
چهارتخته بزرگ
هتل یار
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,050,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,050,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,050,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,050,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,050,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,050,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,050,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,050,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,050,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,050,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,050,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
2,327,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,327,500 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,327,500 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,327,500 تومان
19 خرداد
جمعه
2,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,450,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,450,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,450,000 تومان
پنج تخته
هتل یار
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,450,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,450,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,450,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,450,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
2,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,450,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,450,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,450,000 تومان

امکانات اتاق های هتل صفوی اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
استخر
سونا
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نورگیر
اجاره ماشین با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
كافی شاپ
رخت آویز
مینیبار
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل صفوی اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل صفوی اصفهان

(76 نظر)
نقاط قوت:
هتل تمیز محل مناسب برخورد بسیار خوب و مهربان کارکنان
نقاط ضعف:
هتل تمیز محل مناسب برخورد بسیار خوب و مهربان کارکنان
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنلسلف صبحانه خوبنزدیکی به مکان های تفریحی و تاریخی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محل استقرار هتل و دسترسی به مراکز مختلف
نقاط ضعف:
۱ .عدم وجود نور طبیعی در برخی اتاقها ( فاقد پنجره )۲. کیفیت بسیار بد غذا۳. قیمت بالای غذا و کافی شاپ۴ . ۱۵ درصد حق سرویس رستوران و کافی شاپ در صورت عدم ارائه خدمات خاص که هم بسیار زیاد و بدون دلیل می باشد . به طور مثال واسه یک بستنی که شما می تونید با قیمت خیلی کمتر از سوپر مارکت تهیه کنید ۵۰ هزار تومان محاسبه و علاوه بر آن ۱۵ درصد هم به علت ریختن آن در ظرف محاسبه می کنند بدون اینکه حتی تزئین خاصی داشته باشه۵ . قیمت بالاتر از قیمت درج شده روی کالا در ارتباط با کالاهای داخل یخچال گاها تا ۵۰ درصد بالاتر۶ . نبود پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
زیبایی و سبک سنتی و طراحیِ دیوارها و سقفها (البته فقط در لابی و رستوران و نه در اتاقها)برخورد خوب پرسنلنزدیکیِ تقریبی به نقاط دیدنی و تاریخی
نقاط ضعف:
۱_کوچک بودنِ بیش از حد اتاقها (با وجودی که اتاق من ۲نفره، رویال و با امکان یکنفر اضافه بود، ولی حتی خودمون ۲نفر هم بزور جامون میشد توش.۲_نازکیِ دیوارهای اتاقها در حدی که کاملاً صدای گفتگوی افراد اتاق همسایه شنیده میشد و به همین دلیل صدای بالا و پایین رفتن آسانسور هم اذیت کننده بود.۳_سرعت بسیار پایین وای فای که حتی یک عکس را نتوانستم در فضای مجازی باز کنم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی درحدمعمولی
نقاط قوت:
منظم و خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل عالی دسترسی مکان خوب مبلمان و نظافت کلی ضعیف....مبل ها باید عوض بشن شرايط هتل فقط رنگ و لعاب داره صبحانه هم متوسط به خوب
نقاط قوت:
موسیقی زنده در ایام عید در رستوران، صبحانه سلف عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مرکز شهر . دسترسی به مکان های دیدنی
نقاط ضعف:
نور کم سالن . پارکینگ داخل هتل نیستچای ساز ندارد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنلدسترسی عالی به امکانات
نقاط ضعف:
نداشتن ویو در اتاقتمیز نبودن اتاقکوچک بودن اتاقنداشتن پارکینگکیفیت نامناسب غذا
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
لامپها سوخته، لامپهای مهتابی دارای ترانس با صدای گزگز زیاد که خودم داخل اتاق با چپاندن دستمال کاغذی درستش کردم. کیفیت غذای رستوران بسیار بد و قیمت آن بر حسب غذای مرغوب. یک پرس چلو با چنجه ۲۲۰ گرمی با برنج مانده و له شده و چنجه مانده و لاستیکی پر از زوائد نامطلوب حدود سیصد و بیست هزار تومان. گارسون مدعی بود بازخورد رستوران به مدیریت رسیدگی نشده است
نقاط قوت:
خوش اخلاق بودن کادر هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوبنزدیک بودن به مناطق توریستی اصفهان
نقاط ضعف:
کیفیت نامناسب سرویس بهداشتی کامل نبودن منوی رستوران
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی در حد هتل ۳ ستاره نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و مشتری مداریفضای زیبا و سنتی هتلموقعیت مکانی عالی امکانات گرمایشی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آسانسور داشت برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
در اتاق خمیر دندان و مسواک نبود دمپایی یکبار مصرف نداشت صدای موتور خانه از داکت و نورگیر ایجاد مزاحمت می کرد راهرو بوی نا مطبوع می داد دور حمام زرد رنگ شده بود سیستم تهویه در اتاق نداشت و فقط شوفاژ بود از نور گیر صدای موتور خانه می امد و خیلی اذیت می کرد لبه آینه و تلوزیون خاک بود صدای استفاده از سرویس طبقه بالا کامل می امد لوازم بسیار قدیمی بودند
نقاط قوت:
فقط موقعیتش خوب بود صبحانه در حد هتل خوب بود… گرمایشی خوب بود
نقاط ضعف:
ملافه تیره …. عدم سرکشی برای تمیز کردن اتاق … عدم انجام تقاضا تعویض حوله و شارژ شامپو….
نقاط قوت:
من برای مادرم رزرو کرده بود، برخوردشون فوق العاده بود، رسیدگی به درخواست مهمونها هم تمام و کمال انجام شده، قطعا دفعه آینده هم از این هتل استفاده میکنیم.
نقاط ضعف:
من برای مادرم رزرو کرده بود، برخوردشون فوق العاده بود، رسیدگی به درخواست مهمونها هم تمام و کمال انجام شده، قطعا دفعه آینده هم از این هتل استفاده میکنیم.
تجربه بسیار خوب و به یادموندی بود 🌺
خوش برخورد بودند
نقاط قوت:
فقط پرسنل بسیار خوش برخورد و مهمان نوازی داشتند. دیگه هیچ نکته مثبتی نیست
نقاط ضعف:
تجهیزات هتل و اتاق ها بسیار قدیمی، فرسوده و خراب بود. امکانات هتل در حد یک مهمانپذیره که اصلا ارزش رزرو و اقامت خانوادگی رو نداره
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی غذاهای رستوران بسیار عالی دسترسی به میدان نقش جهان دسترسی محلی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
چیز مثبت خاصی ندیدم
نقاط ضعف:
حتی یک نوشابه یا آب هم اگر احیانا از هتل بخواهید بخرید چندین درصد میکشن روش حق سرویس بالای رستورانامکانات اکثرا بسیار کهنه و یا خراب بودند مانند لامپ سشوار کولر گازی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و نظافت و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
صندلی ها و مبل راحتی اتاق نیاز به تعمیر بابت راحتی نشیمن داشتند.(رویه کوبی و فوم مبل تجدید شود)
نقاط قوت:
نزدیکی به جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
نزدیکی به جاهای دیدنی
بطور کل راضی بودم
نقاط قوت:
آرامش خوبی که داشت،کیفیت اتاقا خوب بود ما ی شب بیشتراقامت نداشتیم ولی درکل راضی بودیم
نقاط ضعف:
آرامش خوبی که داشت،کیفیت اتاقا خوب بود ما ی شب بیشتراقامت نداشتیم ولی درکل راضی بودیم
بطور کل راضی بودیم
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان دسترسی اسان به مکانهای دیدنی و خرید و تاریخی
نقاط ضعف:
برخورد عالی کارکنان دسترسی اسان به مکانهای دیدنی و خرید و تاریخی
به دیگران توصیه میکنم رفتار کارکنان عالی
نقاط قوت:
نزدیک به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
نزدیک به اماکن تاریخی
نقاط قوت:
هتل خوبی هست رنج قیمتش هم نسبت به هتلهای دیگه مناسبه صبحانه متنوع و خوب بود به نظر من مدیریت خیلی سعی کرده که موارد مربوط به هتل داری رعایت کنند
نقاط ضعف:
ساختمان هتل قدیمی بود و اتاقهای هتل کوچیک هستن
نقاط قوت:
- نزدیکی به جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
- ابعاد اتاق بسیار کوچک - علیرغم رزرو اتاق ۴ خوابه یکنفر را کاناپه استقرار دادند. - چای ساز نداشتند - اب در صبح ها قطع بود( برای استحمام و یا حتی شست شوی دست و صورت)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و پیگیر و موقعیت مکانی خوب هتل و دسترسی به مناطق گردشگری و فضایی تمیز
نقاط ضعف:
دیوار بین اتاق ها نازک و صدا منتقل می شود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و ورودی سنتی زیبا
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره مناسب
نقاط قوت:
مرکزیت هتل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
امنیت و آرامش
نقاط ضعف:
خمیر دندان و دستمال در اتاق نبود در اتاق ها بهتره تعمیر بشه
نقاط قوت:
هزينه اقامت خوب اتاق هاي تميز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارمندان هتل کیفیت غذای بالا موقعیت مکانی بسیار خوب تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
نازک بودن دیوار بین اتاق ها و شنیده شدن صدای اتاق مجاور
نقاط قوت:
سفر ما در ایام کرونا و شهریور ماه ۱۳۹۹ بود و سه شب در این هتل اقامت داشتیم .با این وجود پروتکل های بهداشتی به خوبی مراعات میشد. برخورد پرسنل بسیار عالی و هتل بسیار تمیز بود.اتاق تمیز و امکانات سرمایشی بسیار خوب بود . صبحانه در حد قابل قبول بود ولی ناهار و شام بدلیل کمبود مهمان پخت نمیشد و از بیرون تهیه میشد اگر چه کمیت و کیفیت آن مناسب بود. هتل نسبتا آرام بود وشاید بدلیل نبود مسافر شلوغی احساس نمیشد. موقعیت مکانی هتل بسیار عالی بود به نحوی که دسترسی به مکانهای دیدنی حداکثر با ۳۰ دقیقه پیاده روی ممکن میشد بغیر از آتشکده و منارجنبان و یا محله جلفا . در مجموع اگر بار دیگری به اصفهان برگردیم مطمئنا همین هتل را جهت اقامت انتخاب میکنم از پرسنل هتل و دوستان سایت اقامت ۲۴ نیز سپاسگزارم چرا که آنچه در مورد امکانات این هتل گفته شده صحت دارد .
نقاط ضعف:
هتل فاقد پارکینگ است . اما پارکینگ طبقاتی سرپوشیده عمومی به فاصله ۱۰۰ متری و رایگان در اختیار شما قرار میگیرد . الیته درصورت اقامت در این هتل و بدلیل نزدیکی به اماکن دیدنی و تاریخی به خودرو نیازی نخواهید داشت و درصورت استفاده از خودرو برای بازدید از محل های دیدنی دچار مشکل پیدا کردن جای پارک خودرو خواهید شد.
کیفیت صبحانه خوب بود
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
همه چیز بسیار خوب و عالی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در سایت نوشته بود پارکینگ دارد ولی خود هتل پارکینگ ندارد و باید رفت به پارکینگ عمومی که کمی از هتل فاصله دارد ( رایگان است) . با خانواده وسایل رو جلو هتل خالی کردم بعدش رفتیم ماشین رو پارک کردیم تو پارکینگ. قیمت غذا هم کمی بالا بود.
خیلی ها برای کافی شاپ میان موسیقی زنده خوبی داره
برای مسافران عزیز با تمام امکانات و نزدیک به مکانهای تاریخی اصفهان.. موفق باشید..
عالی شما هم تجربه کنید
معماری زیبایی دارد
رفتار کارمندان خوب و مودبانه صبحانه سلف سرویس خوب در مکان مناسبی قرار دارد و با ۵ دقیقه پیاده روی میتوانید به میدان امام و کاخ چهلستون دسترسی داشته باشید
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سشوار نداشت تو اتاق
نقاط قوت:
راضیم از هتل هر ماه بخ این هتل میام به اندازه خود هتل امکاناتشم خوبه
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
برخورد مناسب تمام کارکنان و پرسنل پاسخگویی صحیح و سریع دسترسی آسان به مراکز خرید و گردشگری کیفیت غذای خوب رستوران قیمت ارزان غذاهای رستوران با وجود کیفیت خوب و عالی غذاها دسترسی ۲۴ ساعته به اینترنت پرسرعت wifi و با حجم نامحدود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
یه هتل سنتی با معماری فوق العاده
نقاط قوت:
فضای هتل به سبک صفویه بوده،دسترسی مناسب به میدان نقش جهان،کاخ چهل ستون و باغ هشت بهشت بصورتی که با پیاده روی با حوصله میشه به این مکان ها دسترسی داشت،کیفیت و تنوع صبحانه عالی،ناهار و شام غیر رایگان اما با هزینه مناسب و کیفیت خوب،برخورد پذیرش خوب،فضای اتاق ها و سرویس مناسب بوده و دلیل اصلی اش قدیمی بودن هتل بوده که فضای سرویس و اتاق به نسبت هتل های نوساز بیشتر بوده.
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا که ی اتاق ۲تخته برا ۴ فروردین ۴۰۷ تومن شد،داخل اتاق ها چایی ساز وجود ندارد که درخواست هربار چایی فلاکسی دو نفره از کافی شاپ هزینه ۱۲ تومنی داره ،فضای مشاعات و اتاق ها قدیمی بوده
نقاط قوت:
نکته منفی مشاهده نشد کیفیت صبحانه عالی برخورد مناسب کارکنان و ...همه در نهایت عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود .اما اتاق تاریک و کسل کننده بود .
هتل خوب نزدیک به مراکز دیدنی و خرید
نقاط قوت:
تمیز و مرتب پرسنل خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
دیوارهای نازک و شنیدن صدای اتاق های مجاور صداهای مزاحم
نقاط قوت:
خیلی خوب. رفتار پرسنل عالی. کار مسافر را سریع انجام می دهند.
نقاط ضعف:
نبودن مسواک داخل سرویس بهداشتی
دوشب اقامت داشتم متاسفانه رستوران ضعیف بود اصلا کیفیت غذا خوب نبود. کافی شاب عالی بود دو بار سفارش داخل اتاق من به نحو الحسن بود بر خورد کارکنان فوق العاده و همراه با نزاکت و احترام بود... ولی سرویس اتاق مشکل داشت شیر حمام چکه میکرد کلا خیلی جالب نبود اتاقم.
خیلی هتل خوبی هست از نظر موقعیت مکانی و تمیز هست. برخورد کارکنان عالیه. من بافت اتاق ها که روی دیوار نقاشی شده بود رو دوست داشتم. در کل آدم چون زیاد تو هتل نمیمونه و بیشتر تایمش بیرونه به نظرم این هتل برای تایم هایی هم که هستیم پاسخگوی تمام نیازها هست.
به لحاظ موقعیت مکانی فوق العاده عالیه به نحوی که اکثر مکان های توریستی رو میشه حتی با پیاده رفت ،مرتب و تمیزه و صبحانه هاش در حد خودش خیلی خوبه من در ازای پولی که پرداخته بودم فوق العاده راضی بودم ؛در نهایت براتون سفر خوبی رو آرزو میکنم دوست عزیز:)
روف گاردن خالي بود
بنده یک شب در این هتل سکونت داشتم و بطور کلی رضایت داشتم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و مکان عالی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت بسیار خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
موقعیت خوب
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان،
نقاط ضعف:
طولانی بودن ارائه خدمات،
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
به نسبت ستاره هتل و قیمت من انتظار بیشتری داشتم خصوصا از لحاظ امکانات. اما نکته مثبت هتل موقعیت مکانی خوب آن بود
واقعا نتونستیم استراحت کنیم . تا صبح نتونستیم بخوابیم . صبح هم ساعت 9 پرسنل زحمت کش شروع به تمیز کردن اتاق ها کردن و اینکه شرایط اتاق هم در حد هتل 3 ستاره نیست .
من و همسرم برای دو روز در این هتل اقامت داشتیم. متاسفانه امکانات اتاق بسیار ضعیف بود، سرویس بهداشتی اتاق خراب بود و متاسفانه ما مجبور شدیم از سرویس بهداشتی راهرو استفاده کنیم که کثیف بود !!!! پتوهای اتاق کثیف بود. صبحانه هتل ضعیف و سطح پایین بود و بیشتر مواد مونده بود. سر و صدای داخل راهرو ها بسیار زیاد و آزاردهنده بود و ما حتی ساعت های 1 شب و 4 صبح مکررا مجبور به تذکر شدیم!!!! در کل میتوان گفت هتل بیشتر یک ستاره بود تا سه ستاره !!!!!
نقاط قوت:
كارمندان مجرب وعالي
نقاط ضعف:
معيوب بودن سوريس بهداشتي - فشار آب پائين
نقاط قوت:
نزدیک بودن به اماکن تاریخی ،برخورد بسیار خوب ،قیمت مناسب،سرویس دهی خوب،غذای خوب،
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق ها با اینکه کمی قدیمی بودند ولی تمیز بود امکانات هم خوب بود نسبتا ، برخورد پذیرش هتل مناسب بود و صبحانه هم معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و راهنمایی کامل پرسنل در پاسخ به سوالاسوالات
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد اولیه پذیرش اصلا جالب نبود، جای پارک برای ماشین وجود ندارد و در کنار خیابان هم پارک ممنوع می باشد. اتاق تمیز بود ولی کمی قدیمی. صرفا اگر فقط به دنبال استراحت و چند ساعت خواب شبانه هستید انتخاب بدی نیست. صبحانه بدک نبود.
شرایط و امکانات هتل و نظافت و تمیزی بنا خیلی خوب و در حد درجه و قیمت هتل مطلوب بود.مشکل اساسی هتل نداشتن پارکینگ مطلوب و قرار داشتن در محدوده طرح زوج و فرد شهر اصفهان می باشد.این هتل با توجه به دسترسی آسان به اماکن مرکزی شهر برای مسافرت های هوایی یا بدون اتومبیل شخصی بسیار عالی می باشد.
هتل سه ستاره و به نسبت قیمت در مقایسه با هتل های دیگه خوب بود. اینترنت تا حدی رایگان بود و از اون مقدار به بعد هزینه داشت
هتل نسبت به هزینه ای که پرداخت کرده بودم، خوب بود. پارکینگ هم نداشت که مجبور شدم ماشینو تو پارکینگ عمومی پارک کنم و حمل چمدان ها تا هتل اذیت کننده بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل صفوی اصفهان

مهمانان هتل صفوی اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل صفوی اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل صفوی اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل صفوی اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل صفوی اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.