هتل ونوس پلاس چالوس

چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، روبروی رستوران آبشار
3.9
امتیاز کاربران
128
نظرات کاربران

معرفی هتل ونوس پلاس چالوس

هتل ۵ ستاره ونوس پلاس چالوس در تابستان ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است. این هتل در فاصله ۱۵۰۰ کیلو متری شهرک توریستی نمک آبرود واقع شده و با چشم اندازی زیبا از طبیعت سرسبز مازندران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرای از شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ونوس پلاس چالوس

ظرفیت 2 نفر

دوتخته توئین
علاءالدین
4,862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
4,862,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,862,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,862,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,862,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,862,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,862,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,862,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,862,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,862,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,862,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
4,862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
4,862,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,862,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,862,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,862,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,862,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,862,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,862,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,862,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,862,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,862,000 تومان
دو تخته دابل رو به جنگل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
4,862,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,862,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین رو به جنگل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
4,862,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,862,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - دبل - جنگل - 30 متری
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
4,862,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,862,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,862,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,662,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,662,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,662,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,662,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین - جنگل ( دو تخت یک نفره جدا - 30 متری)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
4,862,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,662,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,662,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,662,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,662,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین - دریا ( دو تخت یک نفره جدا - 30 متری )
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
3,662,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,662,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,662,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,662,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل - دریا - 30 متری
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
4,862,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
4,862,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,662,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,662,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,662,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,662,000 تومان
اتاق دو تخته دبل(رو به جنگل )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
4,862,400 تومان
12 فروردین
شنبه
4,862,400 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,862,400 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,862,400 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,579,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,579,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,579,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,579,000 تومان
اتاق دو تخته توئین(رو به جنگل )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
4,862,400 تومان
12 فروردین
شنبه
4,862,400 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,862,400 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,862,400 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,579,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,579,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,579,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,579,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
7,293,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
7,293,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
7,293,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,293,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,293,000 تومان
12 فروردین
شنبه
7,293,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
7,293,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
7,293,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,293,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,293,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,293,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,293,000 تومان
سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته - دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,293,000 تومان
11 فروردین
جمعه
7,293,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
7,293,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
7,293,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
7,293,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,493,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,493,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,493,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,493,000 تومان
اتاق سه تخته(رو به دریا )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
7,293,600 تومان
12 فروردین
شنبه
7,293,600 تومان
13 فروردین
یکشنبه
7,293,600 تومان
14 فروردین
دوشنبه
7,293,600 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,318,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,318,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,318,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,318,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهارنفره
علاءالدین
9,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
9,114,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
9,114,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
9,114,000 تومان
11 فروردین
جمعه
9,114,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,114,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,114,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,114,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
9,114,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
9,114,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
9,114,000 تومان
18 فروردین
جمعه
9,114,000 تومان
سوئیت جونیور چهار نفره
علاءالدین
9,724,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
9,724,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
9,724,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
9,724,000 تومان
11 فروردین
جمعه
9,724,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,724,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,724,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,724,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
9,724,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
9,724,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
9,724,000 تومان
18 فروردین
جمعه
9,724,000 تومان
سوئیت رویال چهار تخته رو به دریا
علاءالدین
10,335,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
10,335,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
10,335,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
10,335,000 تومان
11 فروردین
جمعه
10,335,000 تومان
12 فروردین
شنبه
10,335,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
10,335,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
10,335,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
10,335,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
10,335,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
10,335,000 تومان
18 فروردین
جمعه
10,335,000 تومان
کانکت چهار تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
9,114,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,114,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,114,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
کانکت چهار تخته رو به جنگل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته (کانکت) - دبل + توئین - دریا
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
9,114,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,114,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,114,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,114,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,714,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
6,714,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
6,714,000 تومان
18 فروردین
جمعه
6,714,000 تومان
اتاق چهار تخته (کانکت) - دبل + دبل - جنگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
9,114,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,114,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,114,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,114,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,714,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
6,714,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
6,714,000 تومان
18 فروردین
جمعه
6,714,000 تومان
سوئیت یک خوابه - جونیور ، دبل + توئین - دریا، طبقات 1 تا 4
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
9,724,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
9,724,000 تومان
12 فروردین
شنبه
9,724,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,724,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,724,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,324,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,324,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,324,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,324,000 تومان
سوئیت یک خوابه - رویال ، دبل + توئین - دریا - تراس دار ، طبقات 5 تا 9
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
10,335,000 تومان
12 فروردین
شنبه
10,335,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
10,335,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
10,335,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,935,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,935,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,935,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,935,000 تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
9,114,400 تومان
12 فروردین
شنبه
9,114,400 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,114,400 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,114,400 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,478,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
6,478,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
6,478,000 تومان
18 فروردین
جمعه
6,478,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
10,335,200 تومان
12 فروردین
شنبه
10,335,200 تومان
13 فروردین
یکشنبه
10,335,200 تومان
14 فروردین
دوشنبه
10,335,200 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,638,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,638,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,638,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,638,000 تومان
سوئیت چهارنفره جونیور
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
9,724,800 تومان
12 فروردین
شنبه
9,724,800 تومان
13 فروردین
یکشنبه
9,724,800 تومان
14 فروردین
دوشنبه
9,724,800 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
7,058,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
7,058,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
7,058,000 تومان
18 فروردین
جمعه
7,058,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ونوس پلاس چالوس

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
تالار
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
رستوران بین المللی
IPTV
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
تالار پذیرایی
بالکن
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
دراور
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
قایق‌سواری
جت اسکی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رستوران 24 ساعته
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
تیراندازی
صبحانه رایگان
قهوه ساز
مینی بار
رستوران عربی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
ترانسفر فرودگاهی (برگشت)
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
استخر شنا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
كافی شاپ
سالن همايش
تالار عروسی
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بيليارد
نمای جنگل
سالن بدنسازی
استخر
ماساژ
رستوران ايرانی
رستوران فرنگی
خانه دارت
سفره خانه سنتی
شطرنج
استخر شنا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
واکس کفش
زنگ بیدار شدن
پاور سوئیچ
راهنمای مهمان
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ونوس پلاس چالوس روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ونوس پلاس چالوس

(128 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وای فای ضعیف
نقاط قوت:
همه چی مث ۳ سال پیش نو، تمیز، و عالیه، حتی از قبل هم بهتر.
نقاط ضعف:
همه چی مث ۳ سال پیش نو، تمیز، و عالیه، حتی از قبل هم بهتر.
بعد از جداییم به خودم قول دادم برم سر کار پولامو جمع کنم حداقل ۱ شب دوباره بیام اینجا. برای اولین بار تنهای اومدم سفر و به آرزوم رسیدم. خیلی سخت بود تا شرایطو برای اینجا اومدن فراهم کنم ولی بلاخره شد. خیلی میترسیدم اینجا هم مثل تهران منی که زن تنهام رو اذیت کنن و فرق بذارن ولی برعکس انقد حس امنیت و آرامش بهم دادن دیگه هیچ آرزویی ندارم. واقعت از مدیریت و پرسنل ممنونم و دست تک تکشونو میبوسم.
نقاط قوت:
نظافت و امكانات اتاق
نقاط ضعف:
غذای رستوران کیفیت خیلی خوبی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی ، برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
عدم سرو غذا در اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
دکوراسیون ضعیف فضای داخلی هتل علی الخصوص راهروهای طبقات ،عدم وجود پارکینگ مسقف،
نقاط قوت:
اتاقها به نسبت هتل ۵ستاره خوب بود ولی نه عالیصبحانه قابل قبول بود ولی می تونست بهتر باشه
نقاط ضعف:
خدمات رستوران اصلا خوب نبود کیفیت غذاها خوب نبود و با وجود دریافت حق سرویس غذا را در اتاق سرو‌نکردند و برای سفارش غذا به رستوران رفتم و کلی منتظر موندم تا غذا اماده بشه و به اتاق ببرم ویو تراس اصلن قشنگ نبود فقط تپه های خاک بود که بخاطر تعمیرات می دیدی انقدر ویو بد بود که در کل مدت اقامت در هتل هیچ تمایلی به رفتن در تراس در ما ایجاد نشد دمپایی برای تراس نبود برای کوچکترین خدمت کارکنان پول دریافت می کردند حتی برای جای پارکی که مخصوص هتل بود و رایگان بود باید پول می دادی اینترنت فقط در قسمتهای خاصی از اتاق انتن داشتبا توجه به مبلغی که برای اتاق رویال پرداخت کردم هیچ خدمات خاصی ندیدم کاملن معمولی مینی بار تمام با نوشیدنی ایرانی پر شده بود که با مبلغ چندین برابر موقع تسویه هتل از ما گرفته شد در کل فکر نمی کنم دوباره این هتل رو انتخاب کنم
نقاط قوت:
تراس خوب ، ويويه عالي ، سرو صداي كم ، نزديكي به تله كابين
نقاط ضعف:
خدمات هتل در حد ٥ ستاره نيستكافي شاپ ، رستوران و … ٢٤ ساعته نداره
نقاط قوت:
کیفیت غذانظافتکارکنان پذیرش
نقاط ضعف:
تاخیر زیاد (۴۵ دقیقه) در سرویس دهی غذا
نقاط قوت:
بسیار تمیز و منظم با کارکنان خوب و مودب
نقاط ضعف:
استخر و باشگاه هتل پنج ستاره پولی بود
نقاط قوت:
همه چیز در هتل ونوس عالی بود.موقعیت مکانی عالی که مشرف به جنگل هست.شما اگر از صبح وارد تراس اتاقتون بشید تا شب میتونید از طبیعت و سکوت محیط لذت ببرید.تقریبا کارمندان هتل همگی خوب بودند، همگی مودب، حتی آقای مسنی که به عنوان دربان بود بسیار آدم خوبی بود، که حتی ما ماشین رو گذاشتیم در پارکینگ هتل، به ما گفت بیار داخل محوطه بذار من تا صبح حواسم به ماشین ها هست.اتاق ها واقعا تمیز بود، سرویس بهداشتی تمیز بود، تخت خواب تمیز، مبلی که داخل اتاق بود تمیز بود.رستوران هتل خوب بود، کارکنان رستوران هم مودب بودند، غذای هتل به قیمتش می ارزه(البته با این گرونی ها)کارکنان شهرک نمک آبرود همیشه در حال تمیز کردن محیط شهرک هستند، یعنی اگر برای قدم زدن بیرون از هتل برید هیچ آشغالی روی زمین پیدا نمیکنید.در کل اونجا همه سعی میکنن به شمایی که مسافر هستید خوش بگذره.
نقاط ضعف:
نبود سرویس ایرانی در اتاق ها.اعلام نکردن پذیرش که یخچال فیری هست یا نه.نامرتب بودن پوشش یکی دوتا از کارکنان رستوران.
نقاط قوت:
شیک تمیز
نقاط ضعف:
..
داخل اتاق عالی و تمیز اما لابی ، رستوران اصلا در حد پنج ستاره نیست،
نقاط قوت:
محل دنج وبا آرامش همراه بود چشم انداز زیبایی داشت
نقاط ضعف:
ورود به مجتمع مبلغ دریافت می‌کنند به عنوان میهمان جالب نبود وصورت حساب به رویت میهمان قرار نمیگیرد
پرسنل پذیرش هتل بسیار عالی بودند
نقاط قوت:
تميزي
نقاط ضعف:
تميزي
بطور كلي خيلي خوبه نسبت به هتلهاي استان مازندران
نقاط قوت:
موقیت مکانی بسیار عالی تراس رو به جنگل نمک آبرود امکانات خوب هتل صبحانه خوب با آیتم های زیاد دنج و آرام
نقاط ضعف:
بازسازی لابی هتل در زمان اقامت و صدای ممتد فرز مخصوصا موقع صبحانه .
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل تمیزی اتاق ها صبحانه ی مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی-وسایل و تجهیزات نو و سالم در اتاق-کانال‌های خوب تلویزیون-صبحانه متنوع-دمای مطلوب فضای هتل
نقاط ضعف:
تمیزی-وسایل و تجهیزات نو و سالم در اتاق-کانال‌های خوب تلویزیون-صبحانه متنوع-دمای مطلوب فضای هتل
علیرغم سرمای هوا در روزهای اقامت، اتاق‌ها و فضاهای درونی هتل گرم و دارای دمای مطلوب بود که این مورد در زمستان بسیار حائز اهمیت است. همچنین کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و وظیفه شناس بودند.
نقاط قوت:
غذای خوب، فضا و لوکیشن عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنلموقعیت مکانی عالیفضای بزرگ اتاقها و کلاً اتاق و تراسهایش عالی بودند
نقاط ضعف:
پارکینگ فضای باز و مشکل در یافتن جای پارک خودرویک مرحله در حین استحمام آب قطع شد که البته بعد از پیگیری آب وصل شد.نم موکت درب ورودی سرویس ایرانی
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
یکم رو کیفیت غذا بیشتر میشه کار کردمثلا زرشک پلو با مرغ بو میداد
نقاط قوت:
داشتن استخر ویو خیلی عالی اتاق کانکت داشتن سرویس ایرانی خوب بود سرویسها دستشویی حمام اتاق کانکت جدا بود خوب بود
نقاط ضعف:
ضعف در پارکینگ کیفیت پایین در نوع برنج رستوران دیلی درب آسانسورها موقع ورود خروج ارتفاع بالشت‌ها خیلی بلند و گردن درد اومدن صدا اتاق کناری به اتاق ما در شب صعف در آگوستیک کردن دیوارهای بین اتاقها یخچالها درون اتاقها خنگی چندانی نداشتن ..صدا بلند عملیات کارگاهی در پشت هتل درون اتاقها رو به دریا که البته مقطعی میباشد قطع شدن آب مکرر تو تایمی که ما بودیم .نیاوردن غذا و صبحانه داخل اتاقها
نقاط قوت:
۱-اتاقها بسیار تمیز۲-سرویس خواب تمیز و راحت۳-برخورد پرسنل به خصوص پرسنل خانه داری، عالی۴-صبحانه بسیار با کیفیت و عالی۵- غذای رستوران با کیفیت خوب و قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
۱-قطع شدن مکرر آب و بعد از اتصال هم اب پر از شن و گل و غیر قابل مصرف ۲-پرداخت هزینه برای استخر در حالی که در تمام هتل‌های دنیا استخر جز امکانات رایگان هتل هستش۳-عدم ارائه خدمات کارواش با وجود اینکه جز امکانات هتل ذکر شده۴- نداشتن پارکینگ مسقف
نقاط قوت:
هتل از حیث ارایه خدمات و رفتار پرسنل بسیار هتل خوبی است
نقاط ضعف:
هتل از حیث ارایه خدمات و رفتار پرسنل بسیار هتل خوبی است
هتل با امکانات و موقعیت مکانی بسیار خوبی است
نقاط قوت:
نسبت به هتل‌های تو این مملکت خیلی خوبه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
لوکیشن عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی
نقاط ضعف:
افزایش بیش از حد نرخ اتاق ها از تیر ماه که باعث شده از یک شب بیشتر نتونیم اقامت داشته باشیم و برای ما خیلی سخت شده
نقاط قوت:
لابى زيبا و آرام
نقاط ضعف:
سرويس هاى اتاق قديمى
نقاط قوت:
موقعیت مکانی وپرسنل مودب ووظیفه شناس
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
به لحاظ موقعیت هتل بسیار خوب و آرام با طبیعت زیباست که فقط باید ریلکس کنید
نقاط ضعف:
صبحانه در اتاق سرو نشد به دلیل کمبود نیرو
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان و تمیز بودن اتاق،صبحانه از لحاظ کیفیت و کمیت بسیارخوب بود
نقاط ضعف:
گرم بودن اتاق
نقاط قوت:
فرنیچر اتاق ها و فضای داخلی هتل
نقاط ضعف:
رستوران هتل کیفیت متناسب با هتل را نداشت
نقاط قوت:
موقعيت مكاني و تراس عالي
نقاط ضعف:
سيستم گرمايشي روي دماي بالا تنظيم شده بود كه هرا بشدت گرم شده بود
نقاط قوت:
کیفیت کافی شاپ بسیار بهتر شده از پارسال نظم در هتل بسیار بهتر شده
نقاط ضعف:
اب گرم بیش از اندازه داغ بود در سرویس ها !!!! حوله حمام را موقع نظافت اتاق جلوی درب روی زمین انداخته بودن ، برای باز نگه داشتن درب اتاق !!!!
نقاط قوت:
لوکیشن ویو عااااااالی
نقاط ضعف:
ملحفه ی تخت و پتو افتضاح بود افتضاح حتی تذکر دادم گفتن خیاط کوتاه دوخته!!!!!!با این ملحفه و پتو احساس میکردم تو یه مسافرخونه ی جنوب شهرم!!!!!!!!
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزینظمبرخورد مناسب
نقاط ضعف:
کیفیت غذا بسیار پایین اتاقها بسیار گرم و غیر قابل اصلاحباشگاه و استخر با هزینه جداگانه
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنلکیفیت غذا خوبدید اطاق ها عالیامکانات خوب
نقاط ضعف:
فضای عمومی هتل خیلی گرم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کیفیت ناهار و شام متوسط رو به پایین است. تنوع منو در حد هتل نیست.آب دوش و سرویس های بهداشتی زرد رنگ است به نحوی که قابل استحمام نیست (غیر بهداشتی)
نقاط قوت:
صبحانه موقعيت مكاني
نقاط ضعف:
سرويس بهداشتي كلا تميز نشده بود و اصلا بابت اين موضوع حتي يك عذرخواهي ساده هم پرسنل پذيرش نكردند فقط گفتن كه چك ميشه
نقاط قوت:
تمیزی اتاق فوقالعادهگرمایش عالیصبحانه عالیپرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
همه چیز بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
از رستوران که غذا سفارش می دادیم داخل اتاق نمی اواردن
با توجه به هزینه دریافتی بهتر بود هتل و باشگاه ورزشی رایگان باشد
ویو جنگل بسیار خوب، اتاق های مرتب و تمیز ، تنها ایراد ممکن سالن صبحانه خوری در طبقه همکف قرار داره خیلی بهتر بود طبقات بالا باشه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرويس بهداشتيوان حمامكولر ضعيفنبود حوله حمام
نقاط قوت:
نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی نداشتکیفیت صبحانه به شدت پایین اومده
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه و ناهار و شام
نقاط ضعف:
دو عدد حوله صورت و حمام توسط خدمه هتل به هنگام نظافت برداشته شده بود که به هنگام تحویل اتاق مدعی شدند که حوله ها وجود ندارند وما را معطل کردند که این کار به دور از شان و منزلت مهمان داریست ‌روحیه مارا خراب کرد و خاطره بدی برای ما به جا گذاشت و دیگر رغبتی برای دوباره رفتن به این هتل نداریم
نقاط قوت:
آرامش تميزي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کلا من عاشق این هتل هستم مهمان قدیمی هتلم وهر وقت برم شمال فقط ونوس پلاس
نقاط ضعف:
برای رزرو اتاق توسط شایت اذیت شدم بشون گفتم رو به جنگل میخوام ولی وقتی اتاق روتحویلم دادن رو به دریا بود طیقه سوم اتاق بوی توالت میداد وتخت یکی از اتاق ها افتضاح بودمن کانکت دو اتاقه گرفته بو دم در کل من عاشق این هتل بودم ولی این سری راضی نبودم
نقاط قوت:
بسیار تمیز ومرتبکارکنان بسیار مودب ومسولصبحانه با کیفیت
نقاط ضعف:
در ناهار وشام سوپ وسالاد سرو نمیشهمحوطه هتل درختکاری وگلکاری نشدهوسیله سرگرمی برای کودکان بجز تلویزیون نیست
پارکینگ مسقف نداشت
نقاط قوت:
سلام من دوشب دراین هتل اقامت داشتم میشه گفت ازبهترین هتل های ایرانه همه چیزعالی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش درحدهتل ۵ستاره نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنلموقعیت مکانی
نقاط ضعف:
مناسب نبودن سیستم تهویه هوای اتاقها؛ استفاده از چیلر برای اتاقها آن هم در هوای شرجی پاسخگو نیست، حتی خود پرسنل فنی هم اذعان داشتند که باید از کولرهای گازی استفاده شود.
از بدو ورود با تاخیر ۲ ساعت و ده دقیقه واحد تحویل شد یعنی بعد از ساعت ۱۶ بعد از ورود متوجه شدیم که در واحد قفل نمیشود و اگر قفل میشود باز نمیشود که پس از تماس های متعدد به چند قسمت مختلف و حتی مراجعه حضوری به پذیرش ، تعمیر کار آمد و پس از دو ساعت بررسی های مختلف با سر و صدای دریل و... تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه درب سوییت تعمیر شد و ما با خستگی وصف ناپذیری وارد شدیم پس از آن مشکل آکانت اینترنت داشتیم .از مشکلات دیگه کثیف بودن راهرو مشاعات و راه پله ها و رنگ آمیزی نصف کاره بود ضمناً برای دلجویی سالن بیلیارد را بصورت مجانی در اختیار ما گذاشتن ولی بعلت عدم تهویه مناسب و عدم وجود دریچه وخراب بودن سیستم خنک کننده عملاً سالن بیلیارد در تمام مدت اقامت قابل استفاده نبود. با تشکر از پیگیریشون
نقاط قوت:
مکان عالی
نقاط ضعف:
کمی شلوغ و فاصله گذاری درست نیست و اسانسور کم
نقاط قوت:
صبحانه عالی ورفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفاته هر روز یکی از آسانسورها خراب بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی آن
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی ضعیف آن
خب کاملا معلومه هتل گرون و تمیزیه صبحانه و همه چی عالی ولی خدماتی مثل استخربا قیمت بالا حساب میشه
فقط معطلی اولیه تا تحویل اتاق به خاطر شلوغی پذیرش هتل و کمبود پرسنل پذیرش
هتل خوب و تمیزی است ولی سرگرمی کم است
صبحانه خوب بود حمام و دستشویی در اتاق دونفره کوچک بود میتونست بزرگتر باشه ویو و ملافه برای هتل مناسب بود
اتاق های رو به کوه خیلی بهتر از دید دریا هستند چون خیلی از دریا دورند. طراحی اتاقها بسیار ساده و شیک هست و قابل قبول. برای این هتل انتظار صبحانه بهتری میرفت ولی خیلی معمولی بود.
هتل خوب
اتاق ها تمیز رسیدگی عالی لوکیشن بسیار عالی برخورد مناسب
برخورد کارکنان مناسب نظافت خوب کیفیت غذا و صبحانه خوب دسترسی خوب
همه چی خوب بود البته از کیفیت صبحانه راضی نبودم. برخورد کارمندان هتل بسیار عالی .تو طبقات هم همه چی خوب بود درخواستی که داشتیم بسیار سریع رسیدگی میشد.
برای بار دوم با خانومم و دخترم و پسرم رفتم،قبل کرونا هنوز تکمیل نشده بود ولی بعد ۳ سال سایر بخش ها مثل استخر و رستورانها راه اندازی شده بود،سرویس دستشویی کمی بوی نامطبوع داشت! که هر روز استشمام میشد،صبحانه عالی،ویو و بالکن و اتاق عالی،به نظرم سرویس بهداشتی اون تمیزی ۳ سال پیش رو نداشت و کمی مستهلک شده بود،در کل خیلی خوب.
هتلی خوب هست که نهایت سعی را در بهتر شدن انجام داده و می‌دهد. تنها موردی که فکر کنم بهتر بود انجام می‌شد وجود داشتن یا نداشتن سرویس ایرانی در اتاق سوئیت های بزرگ هست. ورود ما به اتاق با توجه به اینکه یکی از دو سرویس سوئیت ایرانی هست، با بویی نامطلوب همراه بود.
نظافت ، بسیار ضعیف ، لوازم در اتاق تحویلی کاملا ناقص، اما موقع تحویل گرفتن تا متراژ ملحفه ها رو هم اندازه میزنند. در ساعات بعد از 12شب آسانسور صدای ناهنجاری میده ، واقعا متاسفم
ظرفیت پارکینگ اگر افزایش داده شود و سرپوشیده باشد بهتر است
خوب
عالی
خیلی عالی بود همه چیز ، فضا ، محیط ، پرسنل ، نظافت و رفتار مودبانه پرسنل بسیار قابل قبول بود
هتل نیست به امکان گران است. به ویژه صبحانه اش ضعیف بود.
صبحانه عالی، اتاقها مدرن ،ویو جنگل خیلی خوب بود.
ایرادی که داشت موکتهای داخل اتاق متاسفانه تمییزنبودن ورستوران غذای باکیفیتی نداشت این دوتاایرادمیشه گرفت البته درکل خوب بودومن بازخواهم رفت
خوب
باحال بود. ویو خوبی داره😍 اتاق ها مرتب و تمیز👌🏻 ولی به نسبت هتل ۵ ستاره👇🏻 خدمات خانه داری معمولی😐 رستوران منو معمولی🥺 سلف سرویس صبحانه خیلی معمولی🤨 آسانسور کلا یه دونه🙈 به هر حال تو شمال هتل خوب کمه و ونوس به نسبت بهتره
هتل در موقعیت مکانی خوبی قرار گرفته و دید خوبی مخصوصا اتاقهای جنوبی هتل به جنگل داره. پرسنل حرفه ای و خوش برخورد هستند. رستوران پروتکل های بهداشتی کرونا رو به خوبی رعایت کرده بود. تخفیف های خوبی بابت استفاده از امکانات شهرک در نظر گرفته شده بود. تنها نکته منفی از نظر من ملحفه و سرویس خواب زیاد تمیر نبود.
برخورد خوب
فضای و مناظر طبیعی زیبا و رفتار مناسب کارکنان و نظافت قابل توجه
غذا صبحانه در حد هتل ۵ ستاره نبود تمیزی معمولی
عرص سلام خدمت دوستان هتل در محیط بسیار خوبی واقع شده از لحاظ صبحانه در حد 5 ستاره واقعا نیست
هتل بسیار تمیز و اتاقهای خوبی داشت و مرتب تمیز میشدن وسایل تقریبا نو بودن تنها ایراد هتل ، اتاقاهای دوتخته طبقه یک تا چهار بود که نزدیک بودن اتاقها بهم و کاملا سر و صدای اتاق بغلی قابل شنیدن بود، دربهای اتاقها هم طوری بود که سر و صدای داخل راهرو به داخل اتاق میومد. در حالت کلی برای یکبار تجربه عالی هستش اتاقهای سوئیت دوخوابه هم عالی بودن
هتل دارای مکان فوق العاده و از نظر فضای اتاق ها ‌و منظره در حد خیلی بالایی است. کارکنان هتل مودب و خوش برخورد هستند ولی بهتر است روی مسایل بهداشتی و ظاهر آراسته خیلی بیشتر تمرکز کنند تا در حد و اندازه یک هتل ۵ ستاره باشد. وقتی اتاق را به ما نشان دادند یکی از کارکنان با لباسهای چروک و کفش های خاکی زحمت کشیدند و وسایل ما را به اتاق آوردند . خانمی که که نظافت اتاقها را برعهده داشتند هم با همان دستکشی که زباله ها را از داخل سطل ها خالی میکردند و اتاق و سرویس را مرتب میکردند، به دستمال توالت و فنجان ها هم که باید بهداشتی و تمیز باشند دست میزدند و توزیع میکردند. داخل تراس مرتب نشده بود و روی صندلی های آن کثیف بود.
در کل خوب بود ولی سرویس دهی اتاق ها کمی نامنظم بود
کیفیت غذا نسبت به یک هتل ۵ستاره پایین بود و همچنین میز ‌صندلی بالکن برازنده این هتل نیست تمیزی اتاق‌ها خیلی عالی بود
در کل هتل خوبیه ،خود سازه و موقعیتش و اتاق ها نظافتش عاااالیه،ولی کادر ضعیفی داره و اینکه بخاطر کرونا صبحونه رو میاوردن داخل اتاق ولی بعدش چند بار تماس میگرفتیم تا برای نظافت یا غیره بیان...و البته هتل بیلیارد و باشگاه و استخر...داره ولی همههههه چی پولیه و یعنی بغیر از صبحونه هر قدم باید پول پرداخت کنی..بنظرم خوبه هتل های ایران یکمی امکانات رایگان هم داشته باشن