هتل ونوس پلاس چالوس

چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، روبروی رستوران آبشار
3.9
امتیاز کاربران
100
نظرات کاربران

معرفی هتل ونوس پلاس چالوس

هتل ۵ ستاره ونوس پلاس چالوس در تابستان ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است. این هتل در فاصله ۱۵۰۰ کیلو متری شهرک توریستی نمک آبرود واقع شده و با چشم اندازی زیبا از طبیعت سرسبز مازندران با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرای از شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ونوس پلاس چالوس

 ونوس پلاس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,036,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,036,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,036,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,036,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,036,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,036,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,036,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,036,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,036,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,036,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,036,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق کانکت چهارنفره
اتاق کانکت چهارنفره
اقامت 24
1,751,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,751,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,751,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,751,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,751,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,751,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,751,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,751,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,751,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,751,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,751,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,751,000
تومان
ای‌گردش
1,822,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,822,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,822,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,822,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,822,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,822,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,822,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,822,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,822,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,822,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,822,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,822,000
تومان
 ونوس پلاس-سوییت یکخوابه چهارنفره رویال (باجکوزی)
سوییت یکخوابه چهارنفره رویال (باجکوزی)
اقامت 24
1,986,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,986,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,986,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,986,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,986,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,986,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,986,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,986,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,986,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,986,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,986,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,986,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق چهار تخته (کانکت) - دبل + توئین - دریا
اتاق چهار تخته (کانکت) - دبل + توئین - دریا
هتل یار
1,751,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,751,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,751,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,751,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,751,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,751,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,751,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,751,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,800,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,800,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,800,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
2,800,000
تومان
ای‌گردش
1,822,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,822,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,822,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,822,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,822,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,822,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,822,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,822,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,822,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,822,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,822,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,822,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق چهارتخته (کانکت) دبل+دبل جنگل
اتاق چهارتخته (کانکت) دبل+دبل جنگل
هتل یار
1,751,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,751,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,751,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,751,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,751,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,751,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,751,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,751,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,800,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,800,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,800,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
2,800,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق سه تخته دریا
اتاق سه تخته دریا
هتل یار
1,387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,387,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,387,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,387,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,387,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,387,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,387,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,387,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,400,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,400,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,400,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
2,400,000
تومان
ای‌گردش
1,438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,438,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,438,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,438,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,438,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,438,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,438,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,438,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,438,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,438,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,438,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,438,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق دوتخته دابل دریا
اتاق دوتخته دابل دریا
هتل یار
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,036,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,036,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,036,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,036,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,036,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,036,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,036,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,700,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
ای‌گردش
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,070,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,070,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,070,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,070,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,070,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,070,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,070,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,070,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,070,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,070,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,387,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,387,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,387,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,387,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,387,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,387,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,387,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,387,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,387,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,387,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,387,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,036,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,036,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,036,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,036,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,036,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,036,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,036,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,036,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,036,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,036,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,036,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق دوتخته توئین دریا
اتاق دوتخته توئین دریا
هتل یار
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,036,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,036,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,036,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,036,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,036,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,036,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,036,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,700,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق دوتخته دبل جنگل
اتاق دوتخته دبل جنگل
هتل یار
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,036,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,036,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,036,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,036,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,036,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,036,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,036,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,700,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
ای‌گردش
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,070,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,070,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,070,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,070,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,070,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,070,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,070,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,070,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,070,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,070,000
تومان
 ونوس پلاس-اتاق دوتخته توئین جنگل
اتاق دوتخته توئین جنگل
هتل یار
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,036,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,036,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,036,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,036,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,036,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,036,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,036,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,700,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ونوس پلاس چالوس

سالن کنفرانس
خدمات پزشكي
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
مینی بار با هزینه
زمين تنيس
گشت نیم روزی
ترانسفر فرودگاهی (برگشت)
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
سالن كنفرانس
خدمات بیدار باش
اتاق جلسات
زنگ هشدار
رستوران عربی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات تهيه بليط
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
قهوه ساز
حرکت ویلچر در داخل اتاق
استخر
ماساژ
رستوران ايرانی
رستوران فرنگی
خانه دارت
سفره خانه سنتی
شطرنج
استخر شنا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن پذیرایی
حوله حمام
نمای جنگل
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
واکس کفش
زنگ بیدار شدن
پاور سوئیچ
راهنمای مهمان
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن بدنسازی
سالن بيليارد
ترانسفر از فرودگاه به هتل
لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
استخر شنا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
خشکشویی (لاندری)
تالار
Business Center
صندوق امانات
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
جكوزی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
كافی شاپ
سالن همايش
تالار عروسی
سونا خشک
سونا بخار
مینی بار
صبحانه رایگان
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
سشوار
نمازخانه
رستوران بین المللی
اعلام حریق
IPTV
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
یخچال
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ تابستانه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
صندوق امانات
تلویزیون
بالکن
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
چای ساز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه خودپرداز
کافی‌شاپ
تیراندازی
سونا و جکوزی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
سالن بدنسازی غیررایگان
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
اژانس مسافرتی
سالن بدنسازی
دراور
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
قایق‌سواری
امکانات بازی کودکان
جت اسکی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رستوران 24 ساعته
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل ونوس پلاس چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ونوس پلاس چالوس

(100 نظر)
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل؛
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه در حد هتل ۳ ستاره بود
متاسفانه اولین برخورد پذیرش با بنده خوب نبود بین مهمانان تفاوت قایل می شدند
نقاط قوت:
نزدیک به جاهای تفریحی بود ولی متاسفانه بخاطر کرونا تعطیل بود ولی برلی تفریح اونجا جای خیلی خوبیه.
نقاط ضعف:
نزدیک به جاهای تفریحی بود ولی متاسفانه بخاطر کرونا تعطیل بود ولی برلی تفریح اونجا جای خیلی خوبیه.
همکاری بسیار خوب برای ماندن و دادن اتاق در زمان پیک کاری که برگشت برای ما میسر نبود و همچنین برخورد خوب کارکنان در رستوران مودبانه و با احترام کامل بود .
عید ۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتیم.اتاق ها کثیف هستند و وسایل داخل اتاق نیز کاملا مستعمل می باشند.صبحانه و شام بسیار بی نظم توزیع میشد و صبحانه از کیفیت پایینی برخوردار بود.نحوه توزیع آن نیز باعث بی احترامی به مهمانها میشد.
۴ ستاره
نقاط قوت:
قابل عرض نیست
نقاط ضعف:
قابل عرض نیست
نقاط قوت:
موقعيت مكانى عالى
نقاط ضعف:
موقعيت مكانى عالى
نقاط قوت:
طبیعت بکر
نقاط ضعف:
طبیعت بکر
در بدو ورود مبلغ ۲۱۰۰۰ تومان به عنوان ورودی محوطه با وجود رزرو هتل از شما دریافت می شود که کاملا غیر منطقی است . کیفیت غذا اصلا خوب نیست . پرسنل احساس مسئولیتی در قبال آرامش مهمانان ندارند . بدترین نکته در مورد هتل که باعث تعویض اتاق در مرحله اول و تعویض هتل در شب بعد شد ریختن کرم های سیاه ریز به مقدار زیاد در کف سرویس بهداشتی هتل در هنگام دوش گرفتن بود که با وجود هزینه بالا و ستاره زیاد هتل واقعا غیر قابل باور بود !!! عکس ها و فیلم این اتفاق بارگذاری می شود که با وجود عدم عذر خواهی و جبران ضرر از مسئولین هتل توقع اقدام مقتضی از جانب اسنپ تریپ می باشد .
من ٣ بار رفتم اين هتل... باز هم ميرم چون خوبه واقعا... ولي واقعا نميدونم هر ٣ بار هم به هتل اعلام كردم كه خروجي فاضلاب وان هاي حمام و روشويي سرويسهاشون مشكل داره و آب درست پايين نميره خدايي هيچوقت هم درست نشده😂
در ابتدا باید بگم به طور کلی هتل خیلی خوب بود و اقامت خوبی داشتم. رفتار پرسنل و کارکنان عالی مودبانه و بسیار خوب بود. کافی شاپ هتل عالی بود. رستورانش متوسط رو به خوب بود. کیفیت غذاش یکم ضعیفه و باید پیشرفت کنه. صبحانه به صورت سلف سرویس بوده که به خاطر کرونا خود پرسنل سرویس دهی انجام میدادن، تنوع صبحانه و شارژ مجدد چیزهایی که بود ضعیف انجام میشد. اتاق ها عالی و تمیز بود. توی یخچال یه بسته پسته بود که این خیلی ناراحت کنندست، مینی بار انقدر ضعیف ندیده بودم. سرویسهای بهداشتی به نسبت تمیز بود، تهویه سرویس بهداشتی صدای موتور جت میداد که یکم رو اعصاب بود. سرعت اینترنت دیال آپ بود که خیلی بده. ولی به طور کلی به نظرم خیلی خوب بود و احتمال اینکه اقامت مجدد داشته باشم خیلی زیاده.
سرویس دهی خیلی خوب و عالی بود غذا و فضای خوبی داشت و ویوی قشنگی داشت
نقاط قوت:
لابی زیبا
نقاط ضعف:
لابی زیبا
تا جایی که امکان داشته باشد این هتل را برای اقامت انتخاب نمی کنم
اتاق ما رو به کوه بود با منظره ی زیبای پاییزی جنگل، پاکیزگی هتل و رفتار پرسنل خوب بود. پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت می شد. صبحانه هم خوب بود فقط هر روز یکسان بود بعد از گذشت یکی دو روز تکراری میشه بهتره تنوع رو بیشتر کنن ، تنها نقطه قابل بهبود این هتل رستوران هست ما یک وعده سبزی پلو با ماهی سفارش دادیم که برنج ایرانی نبود و ماهی هم خوب مزه دار نشده بود. بقیه موارد عالی بود.
هتل مناسب . کیفیت صبحانه خوب . نظافت اتاق ها مناسب . ولی‌به علت نوع طراحی بالکن ها ، دسترسی بین اتاق ها از طریق بالکن وجود دارد .
همه چيز بسيار خوب بود رفتار كاركنان عالي خدمات بسيار خوب غذا ها بسيار عالي تشكر ويژه دارم از سر اشپز واقعا همه چيز خوب پيشنهاد ميكنم براي داشتن يه حس خوب پر ارامش حتما سفر كنيد
در مورد تهويه ي سرويس ها ، در سرويس ها بوي فاضلاب مي امد و احتياج به يك خوشبو كننده ي ثابت دارند.
تنوع غذا کم بود و کیفیت خوب نبود
همه چیز خوب بود فقط منتظر دریافت فاکتور رسمی هتل هستم.
هتل همه چیزی عالی بود ولی من هتلی ندیده بودم که صبحونه رو خود کادر هتل تقسیم کنند. بهتر است مثل همه جا بزارن مهمانان خودشون بردارن. واقعا جالب نبود اصلا
از لحاظ تئوری، یک هتل پنج‌ستاره، باید از امکاناتی برخوردار باشد، که اینترنت رایگان یکی از آن‌هاست. هنگام مراجعه به هتل ونوس، با وجود برخورد حرفه‌ای و پذیرایی گرم کارکنان هتل، محیط دنج و آرام، اطاق‌های تمیز، امکانات مکفی در اطاق و صبحانه قابل قبول و خلاصه، همه آن چه که یک هتل را، به مکانی برای ایجاد آرامش برای مسافرین، تبدیل می‌کند، اما، دریغ از یک کیلوبایت اینترنت. پس از تماس با بخش خدمات، زحمت کشیدند و یک آنتن WiFi ارسال فرمودند، اما در نتیجه تغییری حاصل نشد. یعنی بی‌اغراق، باز هم دریغ از یک بیت اینترنت ...
واقعا هتل تمیز و در آرامش کامل و ویو عالی و آرامش بخش حتما باز هم میایم ممنونم
صداي بسيار زيادي براي تعمير در طبقه هشتم بود
يكي از اسانسور ها تو شرايط كرونا خراب بود و باعث ازدهام جمعيت ميشد بوي فاضلاب هم تو لابي هم تو سرويس بهداشتي اتاق اذيت كننده بود
نظرم و بعد دو روز اقامت و از لحظه ورود مینویسم از نکات خوب و منفی 1- واقع شده در شهرک توریستی نمک آبرود که بسیار ساکت زیبا و امن بود 2- حتما موقع عظیمت برگه واچرتون و پرینت بگیرید تا راحت وارد شهرک بشید و ازتون ورودی نگیرن 3- اتاق ما سوییت یک خوابه رویال بود واقع در طبقه هشتم رو به دریا 4- هتل پارکینگ مناسب و مسقف ندارد 5- نزدیکی آشپزخانه به درب ورودی اصلا استاندارد نیست و هنگام ورود به هتل انواع و اقسام بو ها به مشام میرسه 4- برخورد پرسنل خوب و چک این با تایم مناسب انجام شد 5- سرویس بهداشتی ها و کافی شاب داخل لابی خوب بود 6- دارای دو آسانسور با ظرفیت 10 نفر که یکیشون از سرویس خارج و معطلی برای آسانسور یکم زیاد خصوصا موقع پیک کار آسانسور 7- کف اتاق ها موکت که خوب یکم دو از استاندارد هتل 5 ستارست و کمی رنگی شده بودن که احتمالا قهوه یا نسکافه ریخته بودن روشون 8- اتاق ما تمیز بود و روتختی ها ، حوله ها و تمامی وسایل مصرفی کاملا شسته شده و مرتب بود 9-اتاق ما ویو رو به دریا داشت که فوق العاده بود ، البته فاصله با دریا خیلی زیاده ولی با این حال نمای شهر ، خود شهرک و دریا خیلی زیبا بود 10-سوییت رویال یک سالن و یک اتاق خواب داره با دو سرویس بهداشتی داخل ورودی که روشویی ، توالت ایرانی و وان حمام داره و داخل اتاق خواب که روشویی ، توالت فرنگی و وان جکوزی داره 11- داخل سالن به مساحت حدود 40 متر با دو تراس که داخلشون نیم ست چهار نفره پلاستیکی داره و داخل سالن تخت دبل ، یک نیم ست 4 نفره ، آینه و دراور ، تلوزیون ، یخچال بار و چایساز داره 12-داخل اتاق هم یک تخت تویین ، آینه و دراور ، تلوزیون و تراس داره 13-سرویس بهداشتی ها تمیز بودند ولی از سرویس بهداشتی داخل اتاق خواب بوی افتضاحی میاد شب ها که میتونه از بد کار گذاشتن سیفون ها باشه ، با اینکه سنترال فن سرویس ها دایم روشن ولی شب تا صبح سرویس بو میگیره که میتونه از سیفوناژ باشه ، با این حال نگران نباشید زیاد آزار دهنده نیست و با بستن درب سرویس بو به داخل نفوذ نمیکنه ، ولی همچین موضوعی داخل سرویس سالن نبود 14- کیفیت صبحانه خوب 15- کیفیت رستوران خوب نبود و توصیه نمیکنم ، من واقعا آدم ایرادگیری نیستم و همه جوره غذا میخورم ولی رستوران و توصیه نمیکنم 16-سرعت وای فای داخل لابی مناسب و داخل اتاق اصلا وجود ندارد 17- بوی رستوران هتل اطراف هتل و شهرک کاملا احساس میشه که واقعا عجیبه 18-تایم چک اوت خوب و هزینه استفاده اکسترا اتاق ها هم مناسب بود 19- در کل برای دو تا سه شب خوبه خصوصا برای کسانی که وسواسی هستن و روی هر تخت و بالشی نمیتونن بخوابن و از هر سرویس بهداشتی نمیتونن استفاده کنن 20-کلا تو هتل های ایران آدم حوصلش سر میره و تو روز اول میتونی از تمام امکانات هتل و شهرک استفاده کنی
در مجموع قابل قبول
از نظر موقعیت خیلی عالی هست رفتار پرسنل بسیار خوب وعالی صبحانه در حد متوسط بالکنها خیلی نزیک هم بدون پوشش جدا کننده به نظر من ایراد بزرگ در قسمت توالت فرنگی میباشد
هتل در منطقه خوش اب و هوا با منظره دیدنی قرار گرفته تمیزی اتاق ها خوب و رضایت بخش بود و کیفیت رستوران هم مناسب بود و صبحانه هم خوب بود در کل هتل خوبی بود با یکی دوتا ایراد کوچک که قابل اغماضه!
کیفیت هتل ، غذا و محل قرار گیری هتل بسیار عالی ویو عالی برخورد کارکنان هم بسیار خوب بود
تجربه خوبی بود یکی از گزینه های خوب برای اقامت است
نقاط قوت:
- اتاق تمیز مرتب و طراحی خوبی داشت. - بالکن عالی داشت که میز وصندلی داشت. ما رو به جنگل بودیم چشم انداز خیلی جذابی رو به کوهی از جنگل داشت. - شهرکی که هتل در آن قرار دارد (شهرک نمک آبرود) خیلی تمیز و قشنگ شامل درختکاری های انبوه بود. درون شهرک امکانات مختلفی مثل تله کابین و کارتینگ داشت. کیفیت و تنوع صبحانه خوب بود.
نقاط ضعف:
- هواکش دسشویی صدا میداد. دسشویی بو میداد. - دسشویی و حمام کثیف نبود ولی تمییز تمییز هم نبود که آدم راحت باشد. - وسایل دسشویی مستهلک بود. پدال سطل دسشویی خراب بود به سختی باز میشد. شیلنگ قدیمی بود. در دسشویی به سختی بسته میشد. -یخچال خوب خنک نمی کرد. مجبور شدیم جوجه را دور بریزیم. - تخت اضافه تشک خوبی نداشت. - اول که وارد شدیم با اینکه می دانستند که تخت اضافه میخواهیم. نیاز به پیگیری و چند بار زنگ زدن داشت تا تخت اضافه را بیاورند. - دو تا آسانسور داشت. روز دوم از صبح تا عصر که ما بودیم آسانسور خراب بود. خیلی باید معطل میشدیم تا نوبت سوار شدن به آسانسور بهمون می رسید. - در زمان کرونا بعضی از کارمندان هتل ماسک نداشتند. ولی هنگام سرو غذا ماسک داشتند. در کل مثل هتل پنج ستاره های دیگر ایران مثلا در اصفهان یزد کیش نبود و تمیزی و خدمات پایین تر بود.
در بدو ورود اتاق فاقد چای ساز و دمپایی بود که با سه بار تماس به قسمت های مختلف نهایتا یدونه چای ساز مستعمل برامون اوردن خانه داری کلا تعطیل بود و باید سفارش ها از طریق پذیرش پیگیری میشد صبحانه در حد هتل سه ستاره اما خب تهمیدات پیشگیری بخاطر کرونا قابل قبول بود نظافت اتاق ها بد نبود تنها چیز خوب نمای جنگل بود که واقعا ارامش بخش بود کیفیت وای فای در طبقه اول افتضاح بود ولی در سایر طبقات بهتر بود
نظرم روباتوجه‌به سفرهای زیاد درطی سال و اقامت درهتل های خوب ایران‌و خارج‌ازایران،میگم.ارنظرنطافت خوب بود.سرویس دهی بسیاربدوناکارامد. غذای متوسط روبه پایین.اتاق.لابی بی درو پیکر.اصلا حس آرامش بهت نمیداد.صبحانه اطلاع‌ندارم چون‌کلاازصبحانه‌هتل استفاده نمی کنم.تراس خیلی خوب روبه جنگل. سروصدای زیاد درراهروها.
ضعف در قسمت دستشویی .وخصوصا جای قرارگرفتن توالت فرنگی خیلی جای تنگ ونامناسب
برخور پرسنل عالي كيفيت صبحانه عالي تميزي اتاق خوب دسترسي به امكانات تفريحي خوب چشم انداز عالي
ما توی اتاق vipاقامت داشتیم.همه چی عالی بود. برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود صبحانه کامل و کیفیت خوبی داشت و اتاق ها از لحاظ تمیزی واقعا عالی بودند اتاقی که ما بودیم چشم انداز عالی داشت.ما کلا توی رستورانش غذا نخوردیم که بتونم نظری بدم.
متاسفانه کیفیت غذا بسیار بد سرویس بهداشتی قدیمی قبلا خیلی خوب بود
اتاق ها کاملا تمیز و بزرگ بود فضای آرومی داشت سرویس بهداشتی بوی نامطبوئی داشت رفتار کارکنان و رسیدگی خیلی خوب بود سرو صبحانه باید بهتر بشه توصیه می کنم اول وقت برید
هتل ونوس پلاس با توجه موقعيت قرار گيري آن در نمك ابرود، داراي چشم اندازهاي بي نظيري در تمام طبقات است و اطاقهاي بزرگ و بالكنهاي خوب ان،اين مناظر را ديدني كرده است.و در مجموع با توجه به اينكه تمام محوطه شهرك،بعد از نيمه شب صرفا در اختيار ميهمانان هتل است،اقامت خوبي را براي همه محيا مي سازد. تنها مشكل هتل ،نبود هيچ جداكننده بين وان و ساير فضاي سرويس است كه استفاده از دوش و وان را مشكل مي سازد و جاي تعجب است موضوعي كه با يك پرده يا شيشه قابل حل است به حال خود رها شده است. ضمنا اشراف بالكنهاي اطاقهاي مجاور به هم،استفاده از بالكن را براي خيلي ها محدود ميكند كه نيازمند اصلاح است.
در حد هتل 4 ستاره ...
هتل خوبی بود و رفتار کارکنان هم خوب بود
شما وقتی وارد گرون ترین هتل منطقه میشید به نسبت انتظار سرویس هم دارید! اتاق ظاهر مرتبی داره ولی دیزاین اصلا زیبا نیست، نور بد مخفی و چراغ بالاسر درجای نامناسب هست. بالکن و میز و صندلی بیرون کثیف بود. سرویس بهداشتی بسیار بد طراحی شده. فرنگی جای پا نداره و شیر آب مزاحم نشستن هست. حمام پرده با شیشه جداکننده برای آب نداره و آب میریزه بیرون لب وان سنگ صیقلی کار شده که پا براحتی لیز میخوره حوله یک ست داخل اتاق بود و درخواست حوله برای نفر اضافه و کف حمام دادیم که فقط یک حوله آوردند. سیستم تهویه داخل راهرو کنار اتاق ما بود و به شد صدا میداد و شب موقع استراحت اذیت میکرد. بهتره با برگه رزرواسیون ورودی مجموعه برای مهمان رایگان باشه، نه اینکه اول پول بگیرن بعد برگه تردد بدند. از خوبیهاش هم به ملحفه های تمیز و خوش بو اشاره کنم
نقاط قوت:
نسبتا خوب
نقاط ضعف:
رستوران با غذاهای نسبتا معمولی
سلام. ونوس پلاس هتل فوق‌العاده با دید وسیع جنگل دریاست. که در مجموعه نمکآبرود قرار داره. کیفیت خدمات خیلی خوب. محیط امن. دسترسی سریع به امکانات نمک آبرود.
سلام من و همسرم در ٨ آذر در اين هتل اقامت داشتيم. ويوي جنگل هتل بي نظير بود اما يك سري مشكلات بود خوبه براي دوستان گفته بشه تا در تصميم گيري كمكشون كنه اندازه اتاق دو نفره با ابعاد سرويس بهداشتي و حمام تناسب نداشت ... محدوده سرويس فرنگي بخاطر قرارگيري وان كوچك و ناراحت بود. تراس فوق العاده اي دارد اما مشرف به تراس اتاق كناري است. صبحانه هتل خيلي مختصر بود و اصلا قابل مقايسه با هتل هاي ٥ ستاره ديگر نيست. اميدوارم با توجه به پتانسيل بالاي اون منطقه و هتل نقاط ضعف برطرف گردد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی تمیزی اتاق و ملحفه
نقاط ضعف:
در حد ۴ ستاره پرسنل به آموزش بیشتری نیاز دارند فضای بسیار کم دستشویی پولی بودن استخر برای رفع ایراد سرویس بهداشتی ۲ بار تماس گرفته شد و بعد از ۳ ساعت رفع شد
همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
فقط صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
تمیز با ویوو بسیار زیبا
نقاط قوت:
ویوی زیبا نو بودن وسایل نظافت اتاق ها رفتار محترمانه ی پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن شاتل و یا وسیله ی رفت و آمد به اول شهرک
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
ملافه ها تمیز نبود در دستشویی خراب بود هواکش خیلی صدای بدی میداد ، در کل اصلا امکانات هتل ۵ستاره رو نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع و کیفیتش پایین بود
با سلام . افرادی که در هتل اسکان ندارند با پرداخت هزینه میتوانند از امکانات صبحانه هتل استفاده کنند؟
فقط یه شب تو هتل موندیم نمای اتاق چیز خاصی نداشت صبحونه به اندازه کافی خوب بود اما صندوق امانات تو اتاق نبود و خیلی خیلی هم گرون بود
نظافت اتاق ها به دقت انجام نمیشه و در مورد وسایل بهداشتی مثل خمیر دندون و صابون کم کاری میشه و همش ناقص هستن صبحانه ام باید تنوع بیشتری داشته باشه جلوی درب ورودی کسی برای خوشامد حضور نداره و کلا در حد یک هتل ٥ ستاره نیستش خیلی جای کار داره این هتل
نقاط قوت:
ویوی عالی برخوردخوب پرسنل
نقاط ضعف:
امکانات اتاق درحدهتل ۵ستاره نبود ازجمله نداشتن جاصابونی مایع نورکم اتاق نبودن حوله حمام کیفیت پایین وسایل مصرفی حمام
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب نظافت اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن اتودراتاق ونداشتن بروشورمراکز تفریحی درهتل
نقاط قوت:
مکان بسیار خوب هتل پتانسیل عالی هتل
نقاط ضعف:
سیایست هتل برای پذیرایی عالی از مهمانان عراقی عدم توجه مناسب به مهمانان ایرانی سرویس و امکانات بسیار ضعیف برای مهمانان ایرانی و واگزاری اتاق های با کیفیت به مهمانان عراقی که این جالب نیست برخورد ضعیف پرسنل هتل با مهمانان ایرانی در کل شارژ اتاق ها بسیار ضعیف بود بطوری که بنده در منج روز اقامت مجبورشدم فقط برای یک قلم آب معدنی چندین بار با رسیپشن تماس بگیرم که این برای یک هتل پنج ستاره فاجعه است
بنده یکی از میهمانان هتل ونوس هستم که در این هتل اتاق رزرو کردم.که متاسفانه اتاق ما رو به زور گرفتند و اجبارا در اختیار پنج نفر از بانوان عراقی که از میهمانان ویژه آقای زرنگار بودند قرار دادند .که چنین کاری در دنیای هتل داران بی سابقه هستش دوستانی که علاقمند باشند اسنادش موجوده و میتوانم در اختیارشون قرار دهم. برخورد ضعیف پرسنل هتل و همچنین کیفیت پایین غذا
نقاط قوت:
فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
وان خراب بود با اینکه تذکر هم دادیم نیومدن درست کنن
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل زیاد خوب نبود بوی نا مطبوعی میومد و انتظار از هتل ۵ستاره این نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی هتل ، نوساز بودن و تمیزی
نقاط ضعف:
از آنجاییکه نظرات کاربران تقریبا مشابه بوده و دارای مضامین مشترک است ، پیشنهاد می گردد به نقاط ضعف اشاره شده اهمیت داده و کیفیت مواردی همچون پذیرایی ، صبحانه و خدمات در حد هتل ۵ ستاره با موقعیت خاص آن اصلاح و بهبود یابد در نتیجه رضایتمندی مسافران افزایش می یابد . با سپاس .
دو روز تو این هتل موندم روم سرویس خیلی خوب بود غذا هم واقعا خوشمزه بود البته اون روز که من بودم مسافر عرب زیاد بود اما روزهای دیگه خیلی شلوغ نیست
نقاط قوت:
تخت راحت، وسایل خوب، دیزاین عالی، کارکنان خوب
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع نداشت و انتظار بیشتری از هتل برای مهیا کردن صبحانه متنوع تر و سالم تر میرفت
نقاط قوت:
سرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
برای استفاده از استخر میمانان را شارژ میکنند
نقاط قوت:
هتل خوبی بود،تنها نکته منفی قیمت بالای شام و ناهار بود،توصیه میکنم شام و ناهار و بیرون بخورید
نقاط ضعف:
فقط قیمت نهار و شام نسبت به اون سرویسی که میدم خیلی زیاد بود،
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودم
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش و گرمایشی اختیارش دست مهمان نیست و این موضوع خیلی بده از نظر غذا فوق العاده ضعیف
نقاط قوت:
موسیقی زنده در سفره خانه هرشب خیلی خوب بود. دسترسی راحت به تله کابین و مجموعه تفریحی که حتی پیاده هم میشه تا تله کابین رفت و ویو بسیار زیبای بالکن، تخفیف تله کابین ویژه مهمانان هتل...در کل عالی بود
نقاط ضعف:
به منوی صبحانه اگر عدسی هم اضافه بشه بهتره، امکاناتی مثل استخر هم معمولا در هتل های ۵ ستاره رایگان هستش، و تراس ها هم به اتاق های مجاور دید داشت . ولی در کل خوب بود . ممنون
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز تراس بسیار زیبا
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل ۵ ستاره نبود کافی شاپ هتل راضی کننده نبود
نقاط قوت:
هتل نوساز همه چی تموم ویو عالی اما در حد ۵ستاره نیست
نقاط ضعف:
داخل اتاق لیست تماس نبوداینترنت هتل ضعیف در خراب آسانسور خراب
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
در حد ۵ستاره نیست
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
همه چی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
جدا بودن هزینه استخر و بیلیارد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب نوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
کوچک بودن فضای سرویس بهداشتی اتاق ها نبودن دفترچه راهنما و اطلاعات مربوط به تلفن ها و هتل پارکینگ نامناسب هتل کم بودن تعداد آسانسورها برای ایام پیک شلوغی هتل سرویس پله هتل قابل تردد نمی باشد رفتار پرسنل هتل در حد هتل پنج ستاره حرفه ای نیست اختصاص ساعت زمانی کم برای شام در رستوران سنتی و رستوران اصلی هتل (۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰)
نقاط قوت:
مکان خوب و ویوی عالی برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
پولی بودن استخر و سالن ورزش صبحانه در حد هتل ۵ ستاره نیست
نقاط قوت:
بسیار زیبا و تمیز و اینکه نوساز و با استانداردای بین المللی و جای بسیار خلوت و پراز ارامش
نقاط ضعف:
نبودن نسکافه با وجود داشتن مهمانان خارجی برخود نه چندان حرفه ای پرسنل در حد ۵ ستاره نبود
نقاط قوت:
در حد متوسط
نقاط ضعف:
سرویس و حمام بسیار کوچک با کاشیکاری تیره رنگ و قدیمی توالت فرنگی کهنه وفرسوده قیمت بالا نسبت به امکانات هتل
یه جای بسیار زیبا با سرویس دهی خوب
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
چیزی نداشت
عالی لذت سفر را دو چندان کرد
نقاط قوت:
منظره زیبا، تمیزی هتل و اتاقها و تجهیزات نو و جدید
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کوچک هست، ونسبت به قیمت اتاقها، مینی بار باید رایگان باشد، و هیچ توضیحاتی در مورد اتاق و امکانات و غیره در دسترس نیست.
نقاط قوت:
موقعیت عالی تمیز بودن و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
باشگاه بدنسازی و سونا و استخر هزینه جداگانه دارد، صبحانه در حد ۵ ستاره نیست
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها با توجه به نوساز بودن
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف دریافت هزینه جداگانه برای استخر عدم ارایه فاکتور رسمی علی رقم دریافت مالیات بر ارزش افزوده اطلاع رسانی ضعیف از امکانات عدم وجود هیچ گونه راهنما در اتاق ها ، حتی شماره های داخلی هتل هم کاغذ نبود
ساختمانی نوساز در یک جای فوق العاده اما سطح مدیریت هتل نسبت به یه هتل پنج ستاره پایینه
نقاط قوت:
از هر لحاظ عالی بود
نقاط ضعف:
استخر و باشگاه پولی بود... از هتل ۵ ستاره بعیده
نقاط قوت:
ميني بار
نقاط ضعف:
يكنواختي غذاها يه مقدار
نقاط قوت:
از همه لحاظ واقعا عالی بود ما مجبور شدیم تاریخ سفرمون رو عوض کنیم و هتل با ما همکاری کرد
نقاط ضعف:
کمی بهداشت حمام و دستشویی پایین بود ولی در کل خوب بود
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
رستوران ضعیف (ناهار و شام)
خواستم تشکر کنم از مدیریت محترم هتل بابت هتلی خوب و با کیفیت
این هتل خیلی خوب بود وخیلی بهمون خوش گزشت دوستانه بود محیط هتل
نقاط قوت:
مدیریت قوی وفعال. به معنای واقعی کلمه..
نقاط ضعف:
پرسنل بی تجربه. ایراد سازه. البته طبقات و نوع انتخاب اتاق متفاوت می باشد. هم می توان گفت اتاق واقعا بد دارد وهم می توان گفت طبقه واتاق خوب دارد. یعنی این شفاف سازی مربوط به شما که سفارش می گیرید می باشد
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت.
نقاط قوت:
دسترسی خوب به امکانات تفریحی از قبیل سورتمه، تلکابین و غیره فضای ارام و دید و دسترسی مناسب به جنگل و محوطه شهرک
نقاط ضعف:
عدم وجود استخر و برخی امکانات تکمیلی
تمیزی اتاق هادنج بودن موقعیت مکانی صبحانه ضعیف هتل بدون أملت بار ضعیف بودن وای فأی در اتاق ها حضور بیش از حد اعراب
من تقریبا هر ماه با خانواده در این هتل اقامت داریم . هتل بسیار تمیز و مرتب هستش و کارکنان مودبی داره و از همه لحاظ عالی هستش . بهتون پیشنهاد میدم حتما برای یکبارم که شده به این هتل بروید
بعد از مدت ها در چالوس حس خوبی داشتم از اقامت در هتل و اقعا هتل های چالوس بسیار قدیمی هستن ولی این هتل نو ساز هست و حس خوبی رو میده
هنوز اقامتی در این هتل نداشتم اما از نزدیک فضا و اتاق های آن را بازدید کردم. شمال کشور و شهرهای مثل چالوس جدا نیازمند ساخت هتل هایی با استانداردهای جهانی و با تعداد اتاق بالا و قیمتی مناسب هست که ساخت این هتل در همین راستا بوده.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ونوس پلاس چالوس

مهمانان هتل ونوس پلاس چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ونوس پلاس چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ونوس پلاس چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ونوس پلاس چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ونوس پلاس چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.