مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس

چالوس، کیلومتر 5 جاده چالوس به کرج، روبه روی پارک فین
3.6
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس

مجتمع جهانگردی چالوس در منطقه زیبا و سر سبز جنگل فین قرار دارد . مجتمع جهانگردی چالوس در مسیر جاده کندوان و ۵ کیلومتری شهر چالوس در محیطی پوشیده از درختان جنگلی به مساحت ۴ هکتار و فاصله ۶ کیلومتری(۱۵ دقیقه با ماشین) تا دریای خزر محیطی زیبا را برای مسافران گرامی استان مازندران فراهم آورده است.. در این هتل اتاق ها دارای ظرفیت نفر اضافه می باشد که هزینه ی آن در هتل محاسبه می‌گردد.. لازم به ذکر است با توجه به متغیر بودن نرخ ها، قیمت نهایی رزرو با ثبت تاریخ ورود مشخص می گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس

جهانگردی-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
279,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
279,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
279,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
279,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
279,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
296,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
1 خرداد
شنبه
279,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
279,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
279,000
تومان
ای‌گردش
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
279,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
279,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
279,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
279,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
279,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
296,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت دو نفره ویژه
سوئیت دو نفره ویژه
علاءالدین
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
201,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
201,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
201,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
201,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
201,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
201,000
تومان
1 خرداد
شنبه
201,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
201,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
201,000
تومان
اقامت 24
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
334,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
334,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
334,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
334,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
334,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
354,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
1 خرداد
شنبه
334,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
ای‌گردش
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
334,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
334,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
334,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
334,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
334,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
354,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-کومه سه نفره
کومه سه نفره
علاءالدین
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
241,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
241,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
241,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
241,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
241,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
241,000
تومان
1 خرداد
شنبه
241,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
241,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
241,000
تومان
اقامت 24
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
334,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
334,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
334,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
334,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
334,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
354,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
1 خرداد
شنبه
334,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
ای‌گردش
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
334,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
334,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
334,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
334,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
334,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
354,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
354,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-کلبه سه نفره
کلبه سه نفره
علاءالدین
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
201,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
201,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
201,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
201,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
201,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
201,000
تومان
1 خرداد
شنبه
201,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
201,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
201,000
تومان
ای‌گردش
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
279,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
279,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
279,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
279,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
279,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
296,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
279,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
279,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
279,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
279,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
279,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
296,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
1 خرداد
شنبه
279,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
279,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
279,000
تومان
جهانگردی-ویلای سه نفره
ویلای سه نفره
علاءالدین
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
418,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
418,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
418,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
418,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
418,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
477,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
477,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
418,000
تومان
1 خرداد
شنبه
418,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
418,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
418,000
تومان
اقامت 24
609,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
609,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
574,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
574,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
574,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
574,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
574,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
609,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
609,000
تومان
1 خرداد
شنبه
574,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
574,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
574,000
تومان
ای‌گردش
609,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
609,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
574,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
574,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
574,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
574,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
574,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
609,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
609,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-ویلای چهار نفره ویژه
ویلای چهار نفره ویژه
علاءالدین
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
484,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
484,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
484,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
484,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
484,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
553,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
553,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
484,000
تومان
1 خرداد
شنبه
484,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
484,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
484,000
تومان
ای‌گردش
702,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
702,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
662,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
662,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
662,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
662,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
662,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
702,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
702,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
702,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
702,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
662,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
662,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
662,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
662,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
662,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
702,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
702,000
تومان
1 خرداد
شنبه
662,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
662,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
662,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهار نفره ویژه
سوئیت چهار نفره ویژه
علاءالدین
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
386,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
386,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
386,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
386,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
386,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
441,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
441,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
386,000
تومان
1 خرداد
شنبه
386,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
386,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
386,000
تومان
ای‌گردش
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
511,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
482,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
482,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
482,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
482,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
482,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
511,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
511,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
511,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
511,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
482,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
482,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
482,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
482,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
482,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
511,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
511,000
تومان
1 خرداد
شنبه
482,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
جهانگردی-ویلا دوخوابه پنج تخته
ویلا دوخوابه پنج تخته
ای‌گردش
758,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
758,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
714,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
714,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
714,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
714,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
714,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
758,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
758,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
758,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
758,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
714,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
714,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
714,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
714,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
714,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
758,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
758,000
تومان
1 خرداد
شنبه
714,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
714,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
714,000
تومان

امکانات اتاق های مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس

نمازخانه
تلويزيون LCD در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
نمای رو به حیاط
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
نمای فضای سبز
باغچه
آشپزخانه
رستوران بام
خدمات اینترنتی
اينترنت در اتاق
پذيرش 24 ساعته
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
فكس
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پذيرش 24 ساعته
نمای فضای سبز
فضای سبز
باغچه
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
Business Center
پنجره
جكوزی
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
رستوران در هتل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
تلفن در لابی
روم سرويس
اعلام حریق
یخچال
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
تلویزیون
حوله
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
دمپایی
اينترنت در لابی
اینترنت
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
مرکز خرید
خدمات تور
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

آدرس مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس روی نقشه

نظرات کاربران برای مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس

(56 نظر)
نقاط قوت:
فضای باز بسیار زیبا و دسترسی اسان
نقاط ضعف:
قدیمی شده هتل
پر از پشه.عدم دسترسی به نانوایی،سوپر،..،بچه های خردسال تا خود صبح داخل محوطه با صدای بلند بازی میکردند،و متاسفانه هیچ فردی نبود حتی یک تذکر بهشون بده
اصلا نسبت به قیمت و تعریف هایی که خونده بودم ازش خوب نبود، اتاق های تاریک، سقف کوتاه و تا حدی کثیف و کهنه
یه هتل قدیمی که نیاز به تعمیر داره اما میتونه برای خانواده تجربه به یاد موندنی باشه اون هم به خاطر فضای نوستالژیک بسیار عالیش
نسبتا بد نیست و محیط دنج و جنگلی داره. اما متاسفانه بهیچوجه مبلهای داخل کومه ها سالم نیستند و نشیمن خوبی ندارن و نیاز به تغییر داره و برای نشستن روشون پتو و بالش گذاشتیم! سالهاست هر بار رفتیم تذکر دادیم اما تغییر و حتی تعمیر نکردند. رستورانش هم مخروبه شده و قابل استفاده نیست.
بنده به همراه خانواده برای یک شب از یکی از کلبه های مجموعه استفاده کردیم. موارد زیر به نظرم رسید که مطرح کنم. فضای سبز و بیرونی مجموعه عالی است و قطعا در فصول بهار و تابستان بهتر هم خواهد بود. رفتار پرسنل دوستانه و محترمانه بود. فضای داخل کلبه ها برای سه نفر کم است. تلویزیون داخل کلبه از نوع ۱۴ اینچ خیلی قدیمی بود. سگ های ولگرد داخل مجموعه تردد می کنند که امکان استفاده با خیال راحت از مجموعه را سلب می کند. نیاز به بازسازی و تجهیز کاملا احساس می شود. واحد‌های نزدیک به جاده سروصدای بیشتری دارند.
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
تجربه‌ای عالی برای کسانی که اهل طبیعت‌گردی هستند و تجربه‌ای ضعیف برای کسانی که اهل هتل لوکس و خرید باشند. تنها نکته منفی، حضور چند سگ است که متاسفانه گونه‌ای وحشی است که توسط انسان به این جنگل‌های بیچاره وارد شده و مثل هر گونه مهاجمی، شدیدا به جنگل‌ها و حیوانات زیبای آن صدمه می‌زنند. گفتنی است که داخل فضای هتل آبشار و جنگل کوچکی است و با پلی در سمت شمالی، به دل جنگل متصل می‌شود.
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافت خیلی بد بود خدمات خاص نداشت رستوران بسته بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
فقط دوجداره نبودن پنجره ها
وسط ناکجا اباده خونه های خوبی با آشپزخانه داره فراموش نکنید غذاتون رو با خودتون بیارید. هتل چندان راحتی نیست اما اوکیه
نقاط قوت:
هتل مناسبی بود
نقاط ضعف:
رستوران بسته بود
هتل خوب ولي به خاطر حصارهاي نامناسب سگ ولگرد اطراف كلبه ها كم نبود
من سعی میکنم هر سال چند روزی در این مهمانسرا باشم . بدلیل فضای بسیار زیبای و جذاب جنگلی که طراوت و شادابی را دو چندان میکند . اما یکی از بزرگترین مشکلاتی که چند سال است علاوه بر ای که مسافران زیادی که در این مهمانسرا تردد می کنند بسته بودن رستوران خوب و دلنشین این مهمانسرا است . دیگر مشکل این مکان نداشتن وسایل گرمایش در مواقعی که هنوز رادیاتور های آنرا برای گرما باز نکر ده اند این سری که اوایل مهرماه ۹۸ رفته بودم به من بخاری برقی دادند که خطرات زیادی دارد ولی جدای مشکلاتش چند شب گذراندن در این مکان بد نیست...
مکانی خلوت و آب و هوای عالی
همچی خوب بود مکانی بینظیر در جنگل.. تمیزی اتاق عالی بود ، برخورد پرسنل خوب بود... یکم سرد بود که بخاری بود مشکلی نبود.
برخورد کارکنان خوب بود اما هتل به طور کلی در حد مهمانسرای معمولی است و نیاز به بازسازی دارد.
نقاط قوت:
خوب بود محوطه جنگلی خیلی خوب اتاقها هم به نسبت تمیز بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
در حد قیمتش نه بیشتر
نقاط ضعف:
بسیار معمولی رو به پایین
فضاي بيرون بسيار خوبي و دلنشين داشت و برخورد كاركنان هم خوب بود و همينكه دوچرخه داشت خيلي خوب بود ولي كاش تعمير هم بكنند دوچرخه ها رو . ولي اتاقها بوي نم ميداد و اين آزار دهنده بود و سرويس بهداشتي و حموم بد بود !!!! و يخچال هم كوچيك با يك كم ميوه همه اش پر ميشد ! كاش با اسم هتل كمي بهتر و بيشتر بهش برسند!!!
نقاط قوت:
در حد معمولی
نقاط ضعف:
برخوردشون ضعیف
موقعیت هتل بسیار مناسب است. همچنین امکانات هتل نیز با توجه به قیمت آن مناسب می باشد.
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
نداشت
ما برای 2 شب سوییت 2 تخته گرفتیم ولی اتاقی که به ما دادند اصلا مشابه عکسهای سایت نبود و عنلا یک اتاق درجه 3 رو تجهیز کرده بودند. پاسخ دهی مسئولین اصلا خوب نبود. سیستم گرمایش مناسب نبود. فضای بیرونی خوب بود.
با سلام اگرچه کارکنان و خدمه هتل در ارائه خدمات خود تعلل نموده اند و نظافت محوطه ، ورودی و اماکن مربوطه نشان از روزمرگی و عدم دلسوزی و مسولیت پذیری آنان دارد و هزینه اقامت نیز به نسبت کم نیست ؛ باید گفت اقامت خوبی را برای ما ایجاد کرد. پردهء پنجرهء سوئیت نصب نبود و پس از پیگیری چندین باره ، یکی از کارکنان دو ملحفه به ما تحویل داد تا خودمان نصب کنیم و برای همین آرامش کلی و امنیت روانی سوئیت پایین تر از میزان انتظار بود. یخچال قفسه هایش را خارج کرده بودند و درب فریزر نیز نداشت به طوری که مواد غذایی را باید روی هم از کف یخچال می چیدیم . نظافت تشکها نیاز به توجه بیشتر داشت. بطور کلی به نظر میرسد نظارت شخصی با سلیقه و مسئول ، جایی بسیار خالی دارد. ما قبلا هم از هتل های جهانگردی در بیرجند ، بسطام و چلندر استفاده کرده ایم و این امتیازی پایین تر از بقیه گرفت . موفق باشید. سپاسگزاریم.
با سلام بنده خودم رشته هتلداری خوندم اتاقها خیلی نمور بود بوی نم و نا خیلی زیاد بود تا جایی که از اقامت در هتل چالوس صرف نظر کردم و مکان دیگری را انتخاب نمودم اصلا از زنجیره جهانگردی واقعا بعیده یه همچین خدماتی من بیشتر مهمانسراهای جهانگردی اقامت داشتم و همه چی عالی بوده لطفا حتما رسیدگی کنید با تشکر
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی ومحترمانه محیط خارج از کلبه سرشار از سکوت و آرامش بخش بهداشت و تمیزی اتاقها خوب بود ما سالهاست که به این هتل میریم و راضی هستیم
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
فضای پیرامون خوب است ولی سویت ها خیلی مناسب نبود. حداکثر در حد ۲ ستاره.
نقاط قوت:
خوب بود همه چی اوکی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
از نظر فیزیکی فرسوده شده و اتاق دارای نم می باشد. سرویس بهداشتی و دوش حمام ضعیف و اتاق ها دارای نور کم بوده ولی فضای بیرون هتل و تمیزی محوطه عالی می باشد. در ضمن برخورد کارکنان و امور پذیرش ودسترسی به هتل عالی میباشد.
برای چندمین بار هست که از این هتل استفاده می کنم. مهمترین مزیت این هتل، فضای خاص و آرام اون هست. برخورد کارکنان هم خوبه. کمی برای بازسازی هزینه شده ولی باز هم برای بازسازی جا داره. با وجود همه این خوبیها، به نظرم هزینه اقامت در این هتل نسبت به قبل خیلی بیشتر شده و نسبت به کیفیت هتل تا حدودی گرونه
مکان باحالی داره وسط جنگله خیلی خوش منظرس به قیمتشم می ارزه .
در کنار جاده و نرسیده به چالوس جای خوبی است برای استراحت محیط خوبی هم داره و بکر و طببعی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
امکانات خاصی نداشت معمولی بود
نقاط قوت:
در حد خوش خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
برخورد کارکنان خوب بود .
کارکنان مؤدب و خوش برخورد، پذیرش مناسب
خوب بود.
ما در کلبه اقامت داشتیم. فضای بیرونی این مجتمع زیبا هست. ولی فضای داخلی کلبه فرسوده و داری وسایل قدیمی بود. دیوارها ترک داشت و پوسته پوسته شده بود. قسمت های پارچه ای تخت ها، کثیف بود و نیاز به خشکشویی داشت. چیدمان داخل کلبه اصلا مناسب نبود. سقف تیره کوتاه و پرده های قهوه ای نازیبا و وسایل بسیار قدیمی، ملافه های لکه دار و نور پردازی ضعیف حس ناپاکیزگی و حس منفی را القا می کرد. در کل این مجتمع بایستی بازسازی بشه، و با شرایط کنونی متوسط هست. بسیار خوب می شه، اگر مسئولین این مجتمع، رستوران را جهت سرو صبحانه فعال کنند.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان فضای بسیار آرام زیبا و دلنشین
نقاط ضعف:
نبود رستوران یا بوفه قدیمی بودن امکانات و لوازم اتاقها
هتل تمیز و عالی از لحاظ سکوت امنیت و آرامش فقط تنها مشکلش نداشتن رستوران هست
برخورد مناسب کارکنان
برخورد كاركنان عالي
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
نقاط قوت:
فضای مناسب و آرام
نقاط ضعف:
تعطیلی رستوران
نقاط قوت:
رفتار عالی و محترم پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن فروشگاه
هتل خوبیه ساکت و اروم اما میتونن بهتر کنن هتل رو
با سلام من قبلا از این هتل استفاده کرده بودم به قول دوستان باید در حد خودش توقع داشت ولی من کلا از محیطش لذت میبرم ولی خوب اگر بیشتر بهش برسن بهتره
محمدرضا حبی علیداش نمره خوب را برای هتل جهانگردی چالوس انتخاب کرده است
در حد همون دو ستاره نه بيشتر توقع بيشتري نبايد داشته باشيم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود نظافت هتل عالی بود بسیار با صفا و آرامش بود
نقاط ضعف:
صرف نکردن صبحانه
نقاط قوت:
نزديکي به چالوس ( ۵ کيلومتر ) در مسير قديم کرج به چالوس دسترسي راحت به ساحل ( در صورت آشنائي با منطقه ) فضاي مناسب و خوب
نقاط ضعف:
عدم دسترسي از اتوبان جديد کرج - چالوس نداشتن رستوران عدم تنوع منو صبحانه ( که با سفارش از خانه داري قابل تهيه است )
نقاط قوت:
پرسنل آنجا بسیار با اخلاق بودند
نقاط ضعف:
خیلی صدای ماشینها می آمد
سفرخوبی داشتیم
نقاط قوت:
فضای سبز بسیار زیبا و آرامش مثال زدنی
نقاط ضعف:
متاسفانه رستوران تعطیل بود :(
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس

مهمانان مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مجتمع مسکونی جهانگردی چالوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.