هتل جهانگردی بیرجند

بیرجند، ابتدای بلوار معلم، خیابان ارتش، روبروی بیمارستان بوعلی
3.6
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی بیرجند

هتل ۳ ستاره جهانگردی بیرجند در ابتدای بلوار معلم در خیابان ارتش واقع شده است.. خدمات ویژه. اینترنت رایگان در بدو ورود مهمان به مدت ۱ ساعت می‌باشد و در باقی ساعات هزینه آن محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بیرجند

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,346,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,346,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,346,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,346,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,346,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,346,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,346,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,077,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
929,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
882,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
882,000 تومان
18 فروردین
جمعه
929,000 تومان
استاندارد دوتخته - توئین
هتل یار
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,360,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,360,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,360,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,360,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
928,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
928,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
881,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
881,000 تومان
18 فروردین
جمعه
928,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,360,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,360,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,360,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,360,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
946,800 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
946,800 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
946,800 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
946,800 تومان
18 فروردین
جمعه
946,800 تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,510,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,510,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,510,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,510,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,510,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,934,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,934,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,934,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,934,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,934,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,934,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,934,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,547,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,394,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,324,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,324,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,394,000 تومان
سوییت دوتخته - دبل
هتل یار
1,942,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,942,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,942,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,942,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,942,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,942,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,942,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,393,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,393,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,323,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,323,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,393,000 تومان
سوئیت دوتخته
اقامت 24
1,942,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,942,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,942,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,942,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,942,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,942,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,942,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,371,660 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,371,660 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,371,660 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,371,660 تومان
18 فروردین
جمعه
1,371,660 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
2,265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,265,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,265,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,646,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,646,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,646,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,646,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,646,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,646,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,646,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,317,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,165,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,107,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,107,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,165,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,650,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,650,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,650,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,162,880 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,162,880 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,162,880 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,162,880 تومان
18 فروردین
جمعه
1,162,880 تومان
استاندارد سه تخته
هتل یار
1,656,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,656,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,656,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,656,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,656,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,656,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,656,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,164,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,164,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,106,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,106,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,164,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,895,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
2,069,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,069,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,069,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,069,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,069,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,069,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,069,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,656,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,519,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,443,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,443,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,519,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,098,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,098,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,098,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,098,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,098,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,098,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,098,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,098,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,098,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,098,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,098,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
2,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,098,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,098,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,098,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,098,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,098,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,098,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,518,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,518,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,442,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,442,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,518,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
2,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,470,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,470,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,470,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,470,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بیرجند

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
كتابخانه
باغچه
فضای سبز
سالن چند منظوره
سالن بدنسازی
ماساژ
رخت آویز

آدرس هتل جهانگردی بیرجند روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بیرجند

(51 نظر)
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و پرسنل بسیار خوب ومحترمانه بود کیفیت غذا بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل امکانات استاندارد تمییزی اتاق
نقاط ضعف:
کم بودن پریز برق در اتاق
نقاط قوت:
مو قعیت خوب پرسنل خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب کارکنان مودبغذای سالم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سکوت ، رفتار بسیار خوب و مودبانه پرسنل ، صبحانه خوب و متنوع ، امکانات استاندارد و بالاتر از هتل های با قیمت مشابه
نقاط ضعف:
فن دستشویی صدای بدی می دهد
قديمى كثيف و گران
نقاط قوت:
برخورد خوب نیروهای پذیرشامانتداری مناسب پرسنل خدماتی
نقاط ضعف:
توالت فرنگی کثیف بودحمام مناسب سوییت۴نفره نبودکلید چراغ مستربالای تخت خراب بودساعت۲۲/۴۵ هیچ غذایی در هتل نبود ورستوران تعطیل
نقاط قوت:
منطقه هتل، برخورد کارکنان، اتاق بزرگ و مرتب
نقاط ضعف:
منطقه هتل، برخورد کارکنان، اتاق بزرگ و مرتب
نقاط قوت:
صبحانه عالی برخورد پرسنل عالی پارکینگ خوب
نقاط ضعف:
توالت فرنگی خراب اسپیلت آب میداد کولر آبی صدا میداد
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
کیفیت غذای پایین و گرانعدم نظافت کافیخرابی سرویس بهداشتی و سردوشی حماماستهلاک بالای هتلعدم شارژ وسایل هتل به تعداد مسافرینعدم وجود چای ساز در اتاق ها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن چای ساز بالابودن نرخ تابلوی هتل نسبت به سایتها
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی
۳ مشکل اساسی از دیدگاه من : ۱- سرویس فرنگی نداشت ۲- حوله حمام نداشت ۳- بوی نامطبوع حمام و سرویس توی فضا اتاق بود در ابتدای حضور
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز خدمات بسیار عالی رفتار پرسنل بسیار عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
کارکنان خوبی داشت. صبحانه ضعیف با تنوع کم. خوشبختانه توالت فرنگی داشت که برای کسانی که مثل من زانو درد دارند توالت ایرانی یک کابوس هست. بهداشت و نظافت متوسط خوب.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
۱)نداشتن چای ساز یا کتری برقی ۲)نبودن آب رایگان در یخچال
در کل هتل خوبی هست
نقاط قوت:
کادری مجرب،اخلاق حرفه ای،مدیریت منسجم و عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
رعایت ادب کارکنان عالی کبفبت غذا عالی اتاق تمیز مرتب
نقاط ضعف:
صدای یخچال هنگام دوشن خاموش شدن زیاد بود صدای نطافت و جاروبرفی از اتاقهای دیگر زیاد بود
نميدونم چرا تو اين هتل عروسي برگزار ميشه.واقعا واسم جاي تعجب داشت
عالی
1- اتاق های سمت خیابان به دلیل تردد ماشین ها بسیار شلوغ و پر سروصدا هستند و برای خوابیدن و استراحت مناسب نیست. 2- نسبت به هزینه پرداختی ضعیف می باشد. 3-زمان ارائه صبحانه خیلی کوتاه است و تنوع بسیار کم و هنگامی که اقلام صبحانه تمام می شود میز دیگه شارژ نمی شود. 4- رفتار و برخورد پرسنل و بخصوص پذیرش بسیار خوب و مودبانه بود و از ایشان ممنونم.
متاسفانه یک شب بودم فقط قیمت غذاتون یک کم گران بود ممنونم
تنوع در صبحانه خیلی خوب بودش
نسبت به قيمت ضعيف
خوب بود
نقاط قوت:
من در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ در این هتل اقامت داشتم این هتل نسبت به ۳ ستاره بودنش خیلی تمیز بود و اتاقش هم هیچ بوی بدی نمیداد پرسنل هم همه ماسک داشتن و خیلی رعایت میکردن و داخل اتاق هم ضد عفونی کرده بودن
نقاط ضعف:
پریز برق کنار تخت نداشت و پنجره عایق صدا نبود صدای حرکت ماشینها از بیرون شنیده میشد
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنلپیگیری بسیار خوب پرسنلوجود تراس در اتاقهاوجود سرویس بهداشتی ایرانیسیستم سرمایشی عالی ????رستوران هتل عالی بودبهداشت هتل عالی بود
نقاط ضعف:
نور اتاق ها بسیار کم بود که در شب بسیار اذیت کننده بود و نقطه ضعف بزرگی بود. تعداد لامپ زیاد بود ولی حالت چراغ خواب بودند. (با توجه به اینکه اینجانب برای امتحان به بیرجند آمده بودم و نیاز به درس خواندن داشتم)
نقاط قوت:
برخورد مودبانه و حرفه ای
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سلام ضمن سپاس از همه مهم‌تر برخورد محترمانه پرسنل هتل بود ارادت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عالی مچکرم
رفتار پرسنل ،مودبانه ، غذای خوب و امکانات اتاق ها قابل تجیه با هزینه هتل
با سلام این هتل به نسبت قرار داشتن در شهر بیرجند از دید ما هتل خوبی بود. ما توقع همچین هتلی نداشتیم . نظافت اتاق و سرویس بهداشتی خوب بود .برخورد کارکنان گرم و مودبانه و با حوصله بود.تنوع صبحانه گرم کم بود.موقعیت هتل بسیار عالی بود .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
بازسازی مناسب و نگهداشتن عناصری از قدمت هتل مثل در کمدها. سکوت و آرامشطراحی داخل اتاق ها و میز چایی
نقاط ضعف:
نداشتن توالت فرنگی در اتاق ها.تمیزی اتاق ها و دستشویی و حمام ناکافی بود .
ما تو مرداد ۹۸ این هتل رو از علی بابا رزرو کردیم(اتاق دو تخته دبل)..به محض ورود به هتل بما گفتند که اتاق دبل موجود نیست و میبایست از تویین استفاده کنین، فضای اتاق کوچک و کم نور، تمیزی اتاق و سرویس ها متوسط، سرویس دهی برای اتاق من جمله در حد یک مسافرخانه ی خیلی معمولی، صبحانه رایگان، منوی بوفه در نهار و شام به قیمت غذا اضافه میشود، برخورد پرسنل در حد هتل، نزدیکی هتل به مرکز شهر و ترمینال و فضای تاریخی شهر....در کل اگه رفتم بیرجند دیگه این هتل رو انتخاب نمیکنم..
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
حوله ها کثیف بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چی خوب بود مخصوصا نظافت اتاق‌ها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
كاركنان مؤدب و آرام هتل بسيار عالي
فقط اینکه کاش بشه از سایت تویین یا دبل بودن اتاقو انتخاب کرد
پرسنل مؤدب و مهربان صبحانه نسبتا خوب
کارکنان بسیار مودب و محترم ، فضای آرام و غذای خوب و پارکینگ مناسب و دسترسی خوب.
نقاط قوت:
پرسنل هتل بسیار مودب بودند .صبحانه هتل بسیار کامل بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
من نکته منفی ندیدم همه چی خوب بود
محلی آرام ،به دور از تنش های روزمره ،برخورد کارکنان مودبانه و مهربان
بهترین ویژگی این موقعیت مکانی منحصر به فرده!همچنین رستوران آن در طبقه بالایی ان بسیار کیفیت و فضای عالیی داره...
هتل خوبی بود .
در حد هتل ۳ ستاره خوب بود
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل هتل خیلی خیلی مودبانه، گرم و عالی بود
نقاط ضعف:
تو اتاق من جانماز نبود.
نقاط قوت:
تمیزی و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
نکته منفی یکی اینکه تلویزیون هنگام پخش برنامه قطع و وصل میشه . بهتره از سیستم ماهواره استفاده بشه به دلیل ضعف پخش برنامه های تلویزیون . نکته منفی دوم نبود حوله حمام در اتاق دو تخته ( فقط یک حوله بود ) .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بیرجند

مهمانان هتل جهانگردی بیرجند در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بیرجند از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بیرجند بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بیرجند رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بیرجند را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.