هتل جهانگردی بیرجند

بیرجند، ابتدای بلوار معلم، خیابان ارتش، روبروی بیمارستان بوعلی
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی بیرجند

هتل ۳ ستاره جهانگردی بیرجند در ابتدای بلوار معلم در خیابان ارتش واقع شده است.. خدمات ویژه. اینترنت رایگان در بدو ورود مهمان به مدت ۱ ساعت می‌باشد و در باقی ساعات هزینه آن محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بیرجند

جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دوتخته استاندارد
اتاق دوتخته استاندارد
علاءالدین
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
378,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
354,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
354,000
تومان
9 مهر
جمعه
378,000
تومان
10 مهر
شنبه
378,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
378,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
354,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
354,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
354,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
354,000
تومان
16 مهر
جمعه
378,000
تومان
هتل یار
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
378,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
378,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
378,000
تومان
9 مهر
جمعه
378,000
تومان
10 مهر
شنبه
378,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
378,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
378,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
378,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
378,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
378,000
تومان
16 مهر
جمعه
378,000
تومان
اقامت 24
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
497,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
497,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
497,000
تومان
9 مهر
جمعه
497,000
تومان
10 مهر
شنبه
497,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
497,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
497,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
497,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
497,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
497,000
تومان
16 مهر
جمعه
497,000
تومان
جهانگردی-سوئیت دوتخته
سوئیت دوتخته
علاءالدین
552,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
552,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
515,000
تومان
9 مهر
جمعه
552,000
تومان
10 مهر
شنبه
552,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
552,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
515,000
تومان
16 مهر
جمعه
552,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته استاندارد
اتاق سه تخته استاندارد
علاءالدین
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
466,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
9 مهر
جمعه
466,000
تومان
10 مهر
شنبه
466,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
466,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
16 مهر
جمعه
466,000
تومان
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
9 مهر
جمعه
475,000
تومان
10 مهر
شنبه
475,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
16 مهر
جمعه
475,000
تومان
اقامت 24
622,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
622,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
622,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
9 مهر
جمعه
622,000
تومان
10 مهر
شنبه
622,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
622,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
622,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
622,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
622,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
622,000
تومان
16 مهر
جمعه
622,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
هتل یار
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
9 مهر
جمعه
532,000
تومان
10 مهر
شنبه
532,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
532,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
16 مهر
جمعه
532,000
تومان
جهانگردی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
علاءالدین
601,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
601,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
9 مهر
جمعه
601,000
تومان
10 مهر
شنبه
601,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
601,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
16 مهر
جمعه
601,000
تومان
اقامت 24
815,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
815,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
815,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
815,000
تومان
9 مهر
جمعه
815,000
تومان
10 مهر
شنبه
815,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
815,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
815,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
815,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
815,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
815,000
تومان
16 مهر
جمعه
815,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بیرجند

آسانسور
كتابخانه
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
رستوران بام
اينترنت در اتاق
خدمات پزشكي
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
تاکسی سرویس شبانه روزی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات باربري
سالن چند منظوره
روم سرويس
نمای رو به حیاط
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
ميز
كافی شاپ
كتابخانه
باغچه
فضای سبز
سالن چند منظوره
سالن بدنسازی
ماساژ
خشکشویی
مبل
سالن بيليارد
رستوران فست فود
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
تلويزيون در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
Business Center
لابی
رستوران
خدمات بيدار باش
ميز
نمازخانه
تاکسی سرویس
صندوق امانات
مبلمان
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
یخچال
دستگاه خودپرداز
روزنامه
سرویس فرنگی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
پاركينگ
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تور
فضای سبز
تلويزيون در لابی
میز پینگ پنگ
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
کپسول آتش نشانی
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
خدمات برای معلولین
حمام
سالن ورزشی
لابی
سالن بدنسازی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اتاق سیگار
فروشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
رخت آویز

آدرس هتل جهانگردی بیرجند روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بیرجند

(43 نظر)
خوب بود
نسبت به قيمت ضعيف
نقاط قوت:
هتل در محدوده ی شهری واقع شده و برخورد پرسنل نیز مناسب بود، همچنین اتاق از امکانات لازم برخوردار بود.
نقاط ضعف:
تهویه اتاق ها نامناسب بود و اسپیلت موجود در اتاق به خوبی هوارو سرد نمیکرد و به همین علت از گرما خواب راحتی نداشتیم.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل پیگیری بسیار خوب پرسنل وجود تراس در اتاقها وجود سرویس بهداشتی ایرانی سیستم سرمایشی عالی ???? رستوران هتل عالی بود بهداشت هتل عالی بود
نقاط ضعف:
نور اتاق ها بسیار کم بود که در شب بسیار اذیت کننده بود و نقطه ضعف بزرگی بود. تعداد لامپ زیاد بود ولی حالت چراغ خواب بودند. (با توجه به اینکه اینجانب برای امتحان به بیرجند آمده بودم و نیاز به درس خواندن داشتم)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
متاسفانه از نظر بهداشتی ی خورده ضعیف بود مثلا امکانات ضدعفونی داخل اتاق ها نبود یا وسایل شخصی ک در اختیار مسافرین قرار داده شده موارد اضطراری از قبیل ماسک یا ضدعفونی موجود نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود خصوصا برخورد پرسنل بینظیر بود
نقاط ضعف:
از نظر ساختمانی داخل سرویس رسیدگی بیشتری لازم داره
عالی مچکرم
نقاط قوت:
برخورد محترمانه پرسنل غذای با کیفیت
نقاط ضعف:
اتاقها بسیار قدیمی و نم ناک صبحانه کم تنوع
نقاط قوت:
اندازه اتاق و سيستم تهويه اتاق مناسب بود
نقاط ضعف:
در كنار تخت خواب پريز نداشت و اينكه براي خاموش كردن لامپ هاي اتاق بايد كارت را بر مي داشتي واگر شب هنگام نياز به سرويس بهداشتي داشتي بايد كارت رو دوبار در جاش مي گذاشتي و همه لامپ ها با هم روشن مي شد
رفتار پرسنل ،مودبانه ، غذای خوب و امکانات اتاق ها قابل تجیه با هزینه هتل
با سلام این هتل به نسبت قرار داشتن در شهر بیرجند از دید ما هتل خوبی بود. ما توقع همچین هتلی نداشتیم . نظافت اتاق و سرویس بهداشتی خوب بود .برخورد کارکنان گرم و مودبانه و با حوصله بود.تنوع صبحانه گرم کم بود.موقعیت هتل بسیار عالی بود .
نقاط قوت:
خوشرویی و برخورد عالی پرسنل ، موقعیت مکانی ، کیفیت
نقاط ضعف:
خوشرویی و برخورد عالی پرسنل ، موقعیت مکانی ، کیفیت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی به چشم نخورد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی به چشم نخورد
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل ناشایست بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
بسیار راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بازسازی مناسب و نگهداشتن عناصری از قدمت هتل مثل در کمدها. سکوت و آرامش طراحی داخل اتاق ها و میز چایی
نقاط ضعف:
نداشتن توالت فرنگی در اتاق ها. تمیزی اتاق ها و دستشویی و حمام ناکافی بود .
ما تو مرداد ۹۸ این هتل رو از علی بابا رزرو کردیم(اتاق دو تخته دبل)..به محض ورود به هتل بما گفتند که اتاق دبل موجود نیست و میبایست از تویین استفاده کنین، فضای اتاق کوچک و کم نور، تمیزی اتاق و سرویس ها متوسط، سرویس دهی برای اتاق من جمله در حد یک مسافرخانه ی خیلی معمولی، صبحانه رایگان، منوی بوفه در نهار و شام به قیمت غذا اضافه میشود، برخورد پرسنل در حد هتل، نزدیکی هتل به مرکز شهر و ترمینال و فضای تاریخی شهر....در کل اگه رفتم بیرجند دیگه این هتل رو انتخاب نمیکنم..
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
حوله ها کثیف بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
كاركنان مؤدب و آرام هتل بسيار عالي
فقط اینکه کاش بشه از سایت تویین یا دبل بودن اتاقو انتخاب کرد
پرسنل مؤدب و مهربان صبحانه نسبتا خوب
کارکنان بسیار مودب و محترم ، فضای آرام و غذای خوب و پارکینگ مناسب و دسترسی خوب.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
من نکته منفی ندیدم همه چی خوب بود
من سه بار یکی 7 اسفند و یه بار 28 اسفند 97 و یه بار دیگه هم 10 فروردین 98 اینجا اقامت داشتم همه چی خوب بود فقط اناقها خیلی قدیمی بودند دستشویی ها هم خوب نبود با اینکه فضا خالی در سرویس بهداشتی وجود داشت اما سرویس دستشویی و حمام بهم چسبیده بود و استفاده یکم سخت بود هم سرویس ایرانی و هم سرویس فرنگی . رستوران خوب بود یه چیز جالب عرقیجات سنتی(عرق نعناع و ...) در رستوران در کنار غذا خیلی خوب و جالب و جدید بود . غذاش خوب بود . صبحانه معمولی اما خوب بود . آرام و ساکت بود . نور کم بود در لابی و در کل هتل . در مجموع خوبب و نسبت به قیمتش خیلی خوب بود. دمپایی در اتاق دو نفره یک جفت بود بجای دوتا . اتاق دابل پر بود و یه مشکل اساسی اینکه برخلاف سایر هتل ها ور زمان رزرو اینترنتی امکان انتخاب دابل یا تویین وجود ندارد و در زمان مراجعه اتاق تویین به ما دادند که بعد عوضش کردیم ولی در ایام عید که ظرفیت پر بود اتاق تویین دادند ولی اتاقش تمیز و خوب بود
هتل خوبیه و به نسبت 3 ستاره بودن از امکانات خوبی برخورداره. صبحانه‌اشون هم خوبه.
محلی آرام ،به دور از تنش های روزمره ،برخورد کارکنان مودبانه و مهربان
بهترین ویژگی این موقعیت مکانی منحصر به فرده!همچنین رستوران آن در طبقه بالایی ان بسیار کیفیت و فضای عالیی داره...
هتل خوبی بود .
در حد هتل ۳ ستاره خوب بود
به نسبت اینکه در شهر بیرجند بود هتل خوبی به شمار میامد و راضی بودم از اقامتم
هتل خوب با پرسنل خوب
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل هتل خیلی خیلی مودبانه، گرم و عالی بود
نقاط ضعف:
تو اتاق من جانماز نبود.
نقاط قوت:
تمیزی و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
نکته منفی یکی اینکه تلویزیون هنگام پخش برنامه قطع و وصل میشه . بهتره از سیستم ماهواره استفاده بشه به دلیل ضعف پخش برنامه های تلویزیون . نکته منفی دوم نبود حوله حمام در اتاق دو تخته ( فقط یک حوله بود ) .
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه و وعده های غذایی خوب بود
نقاط ضعف:
چای ساز در اتاق ندارد
نقاط قوت:
امکانات هتل بسیار خوب بود ولی رسیدگی به رستوران آن ویکسان کردن هزینه های آن با داخل شهر کار مفیدی خواهد بود
نقاط ضعف:
من اتاق رابا مبلغ ۲۲۳۰۰۰۰ هزار تومان رزرو کردم اماپذیرش هتل مبلغ ۲۰۳۰۰۰هزار تومان را درج کرد ومبلغ ۲۰۰۰۰ هزا تومان را هزینه اینترنت خواندند که معنایی ندارد
نقاط قوت:
ارام و تمييز
نقاط ضعف:
برخورد كاركنان بد نبود
خوبه و لي نسبت به پولي كه واريز ميشه استقبال و بدرقه مناسبي نداره و بعضي تجهيزات لازم مثل كتري برقي اتو و امثالهم در دسترس نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بیرجند

مهمانان هتل جهانگردی بیرجند در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بیرجند از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بیرجند بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بیرجند رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بیرجند را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.