مسافرخانه جهانگردی بسطام

بسطام، بلوار شهید بهشتی، جنب پارک شهرداری
3.4
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی بسطام

مهمانسرای دو ستاره جهانگردی بسطام در ۷ کیلومتری شمال شرقی شهرستان شاهرود در استان سمنان واقع شده است شهر بسطام دارای آب و هوای مطبوع در تابستان و سرد در زمستان دارد باغات زردآلو سراسر شهر بسطام را احاطه کرده است و درآمد مردم از همین طریق انجام میپذیرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی بسطام

جهانگردی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
422,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
422,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
422,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
422,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
422,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
422,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
422,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
422,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
422,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
422,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
422,000
تومان
جهانگردی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
337,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
337,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
358,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
358,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
358,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
358,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
358,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
358,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
415,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
415,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
441,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
441,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
441,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
441,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
441,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
441,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
441,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
441,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
441,000
تومان
علاءالدین
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
455,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
455,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
485,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
485,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
485,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
485,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
485,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
455,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
455,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
485,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
485,000
تومان
ای‌گردش
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
527,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
527,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
527,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
527,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
527,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
527,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
527,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
527,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
527,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
527,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
527,000
تومان
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
458,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
458,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
488,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
488,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
488,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
488,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
488,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
488,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
488,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
488,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
488,000
تومان
علاءالدین
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
539,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
539,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
539,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
539,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
539,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
505,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
505,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
539,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
539,000
تومان
ای‌گردش
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
584,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
584,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
584,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
584,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
584,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
584,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
584,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
584,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
584,000
تومان
جهانگردی-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
اقامت 24
507,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
507,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
507,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
540,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
540,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
540,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
540,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
540,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
540,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
540,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
540,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
540,000
تومان
علاءالدین
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
556,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
556,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
593,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
593,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
593,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
593,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
593,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
556,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
556,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
593,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
593,000
تومان
ای‌گردش
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
649,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
649,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
649,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
649,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
649,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
649,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
649,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
649,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
649,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
649,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
649,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی بسطام

نمازخانه
خدمات باربري
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات بیدار باش
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
پرداخت ویزا و مسترکارت
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
رستوران بام
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
اينترنت در لابی
پذيرش 24 ساعته
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
فكس
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات اینترنتی
خدمات اتو
کرایه اتومبیل با راننده
پنجره
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خدمات بيدار باش
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
سالن صبحانه خوری
اعلام حریق
پارکینگ
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
تاکسی سرویس
تلویزیون
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
یخچال
دستگاه خودپرداز
ماساژ
سرویس فرنگی
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
پاركينگ
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
آلاچیق
كافی شاپ
کپسول آتش نشانی
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
اینترنت
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
کافی شاپ
مرکز خرید
حوله
تلفن
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
حمام

آدرس مسافرخانه جهانگردی بسطام روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی بسطام

(28 نظر)
هتل موقعیت مکانی عالی داره و آرامش خوبی داره فقط با توجه به قدیمی بودنش نیاز به بازسازی داره. صبحانه معمولی بود و رفتار پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
هتل مناسب بود ولی متاسفانه باید چمدانها را مسافران با پله به طبقه اول می بردیم و هیچ کس کمک نمی کرد.
عالیموردی ندیدم
برخورد خوب پرسنل و مکان زیبای هتل در شهر بسطام همراه بود با مواردی، از جمله عدم امکان استفاده از safe boxبه دلیل عدم دسترسی به مدیر، عدم پوشش دهی مناسب اینترنت و عدم امکان رسیدگی به مشکل. نکته جالب این که مسوول پذیرش، حتی وجود مشکل درین زمینه را نپذیرفت. و منوی غذایی بسیار بی تنوع در کل با امکانات هتل و غذا مشکلی نداشتم و اقامت یکشب در هتل و بسطام گردی چند ساعته بسیار دلنشین بود، اما نکاتی که عرض کردم و ریشه آن را در عدم آموزش نحوه حل مشکل می دانم در جای خود بسیار برجسته بود. در خصوص پیشنهاد اقامت به دیگران، بسطام گردی را توصیه می کنم و البته در صورت نیاز اقامت در هتل.
نقاط قوت:
محیط آرام هتل دسترسی آسان به مناطق گردشگری برخورد دوستانه و مودب پرسنل کیفیت خوب پذیرایی صبحانه و رستوران فضای سبز مناسب و آلاچیق های در نظر گرفته شده در فضای سبز
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور برای افرادی که جهت بالا رفتن از پله ها مشکل دارند هر چند با ایجاد ۴ اتاق در طبقه همکف تا حدی مشکل رفع شده است
من و خانواده در تاریخ ٢٢ مرداد برای یک شب در این هتل اقامت داشتیم محیطی آرام و بدور از دغدغه های شهری کنار پارک قدیمی شهر با آب و هوایی عالی. صبحانه با توجه به درجه هتل مناسب بود گرچه تنوع بالایی نداشت ولی با توجه به درجه هتل بسیار خوب و با کیفیت بود محیط اتاق و سرویس بهداشتی بسیار تمیز بود تنها اشکال آن این بود که اتاقها خیلی کوچک هستند و برای استفاده چند روزه و برای خانواده هایی با بچه کوچک مناسب نیستند و تخت کودک وجود نداشت و حتی اگر هم وجود داشت امکان استقرار آن در هتل نبود
1- استفاده از آلاچیق در هتل ساعتی 10 هزار تومان بود در صورتیکه آلاچیق هتل مشابه ( جهانگردی ) مجانی بود 2- در ساعات اولیه اعلام شده برای صبحانه ، بخش خوب صبحانه تمام شده بود و برای لیوان ، فنجان باید پیگیری می نمودید 3- حق سرویس در فاکتور دریافت می شد ولی برای استفاده از پیش غذا مورد درخواست خودت باید از میز یا یخچال بر میداشتید 4- عملکرد کارکنان خوب بود ولی تعداد آنان کم بود 5- دسترسی آزاد افراد پاک روبروی هتل به هتل و کاهش امنیت
درمجموع هتل خوبی است، صبحانه اگر کاملتر شودمثلا کالباس یا سوسیس یا لوبیا یا.... اضافه شود عالی خواهد بود.
کمتر از متوسط بود. به جای تشک اضافه به ما یک پتو و بالشت ! دادن و صبح مبلغ کامل بابت یک نفر اضافه رو دریافت کردند. در مجموع برای اقامت بین راه و شلوغی هتلها در ایام نوروز چاره ای نبود .
بسیار محترمانه
در حد بضاعتشان سرويس دهي بسيار خوبي دارند
از اقامتمون راضی بودیم، مشکل خاصی داخل اتاق نداشتیم.
هتل استانداردهای هتلهای جهانگردی را دارد. البته در شیفت عصر - در یک روز وسط هفته در زمستان- هتل پرسنل کمی داشت که سرعت سرویس دهی را کاهش می داد؛ ولی در شیفت صبح این نقص وجود نداشت. هتل در حاشیۀ پارکی در مرکز شهر واقع است. با ماشین حدود 3-4 دقیقه تا مجموعۀ تاریخی بایزید فاصله دارد. ظرفیت پارکینگ مناسب است. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هتل دو طبقه است و طبقۀ دوم آسانسور ندارد. پرسنل هتل نیز چمدان را تا اتاق حمل نمی کنند. البته هتل چند اتاق در طبقۀ همکف هم دارد، ولی تعداد آنها بسیار کم است .
همه چیز هتل خوب بود فقط سرویس‌ها و لابی هتل نیازمند بازسازی هستند.
در سوئیت سه تخته رویال اقامت داشتیم که تمیز و دارای فضای مناسبی بود. مبلمان تختخواب شو برای نفر 4م قابل استفاده است. هتل جهانگردی در انتهای خیان اصلی بسطام واقع شده و به نقاط دسترسی خوبی داره.. تنوع منو صبحانه به نسبت زیاد نبود.
با توجه به قیمت و امکانات گزینه بدى نیست ، در حد خودش تمیزه و رفتار پرسنل معمولى بودصبحانه خیلی معمولى
اتاق های هتل تمیز و مرتب و محیطی ساکت داشت کارکنان هتل رفتار خوب و محترمانه داشتن امیدوارم به ظاهر هتل نیز توجه ویژه شود به مخصوص لابی هتل باز سازی شود
تميزي، رفتار كاركنان، امكانات و كيفيت غذا مناسب بود. تنها ميتوان به پايين بودن تنوع در صبحانه اشاره نمود. در مجموع از اقامت در اين هتل راضي بوديم.
با توجه به یک شب اقامت در هتل خوب بود
با توجه به قدمت هتل و تاریخی بودن آن و علی الخصوص نحوه بسیار خوب رفتار مدیریت و پرسنل هتل به سایرین نیز پیشنهاد می کنم.
سلام و خسته نباشيد. بر خورد كاركنان محترمانه بود و نسبت به رفع نواقص و توجه به خواسته هاي ميهمانان اهتمام مي شد . ولي عدم حضور نگهبان با راهنما در مهمانسرا محسوس بود و پيشنهاد مي گردد كه توجه شود . اتاق ٢٠٠ كه در ان اقامت داشتيم كم نور بود و به منظره ريباي پارك مقابل ديد نداشت كه خواستيم اتاق را تغيير دهيم ميسر نگرديد.پل درب طرف كوچه مشكل داشت و به زير اتومبيل بر خورد مي كرد و ضربه بدي وارد مي كرد كه اطلاع داديم و خوشبختانه انرا بستند و تردد را به درب ديكر منتقل كردند و از اين بابت راضي بوديم گرچه وظيفه كاركنان بوده كه اجازه ندهند اين نوع اتفاقات حادث شود . جلوي پنجره هتل در محوطه قدري نخاله ساختماني مشاهده مي شد كه طي اقامت دو روزه تغييري حاصل نشد و اقدام به بارگيري و خارج كردن ان نشد. در مجموع براي شهر كوچكي همچون بسطام بسيار خوب بود و انتظار ها را بر اورده مي كرد ارزوي موفقيت براي همه شما كاركنان و متوليان اين مهمانسرا را دارم
متاسفانه این هتل از زمان اقامت قبلی من در ۳/۵ سال گذشته و نیز ۶ سال گذشته فقط پس رفت داشته و کیفیت آن افت کرده که به دلیل عدم نگهداری مناسب آن بوده است. متاسفانه در آن منطقه هتل دیگری وجود ندارد.
همه چيز براي يك هتل ٢ ستاره مناسب بود ولي حيف كه تعمير ونگهداري و نوسازي ضعيف ميباشد.
خوب
هتلی با محوطه خیلی خوب و نزدیکی به آرامگاه بایزید ! قرار گرفتن در نقطه ای خوب و ساکت
نقاط قوت:
درکل نقشه ومکان هتل زیبا ودلنشین طراحی شده
نقاط ضعف:
چون محوطه بیرون هتل مسافران رهگذر چادر میرنن وشب را انجا اطراق میکنند صبح سر وصدای زیادی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی بسطام

مهمانان مسافرخانه جهانگردی بسطام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی بسطام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی بسطام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی بسطام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی بسطام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.