هتل آپارتمان سپهر زنجان

زنجان، شهرک آزادگان، بلوار ثبوتی، نرسیده به بیمارستان آیت اله موسوی
2.3
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان سپهر زنجان
هتل آپارتمان سپهر زنجان در سال ۱۳۸۱ افتتاح گردیده و با امکانات رفاهی مناسب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان سپهر
سپهر-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
5 مهر
جمعه
268,000
تومان
6 مهر
شنبه
268,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
5 مهر
جمعه
268,000
تومان
6 مهر
شنبه
268,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
اسنپ تریپ
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
5 مهر
جمعه
268,000
تومان
6 مهر
شنبه
268,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
ایران هتل آنلاین
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
268,000
تومان
30 شهریور
شنبه
268,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
287,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
287,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
287,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
287,000
تومان
5 مهر
جمعه
287,000
تومان
6 مهر
شنبه
287,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
287,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
287,000
تومان
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
305,000
تومان
30 شهریور
شنبه
305,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
5 مهر
جمعه
305,000
تومان
6 مهر
شنبه
305,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
سپهر-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
408,000
تومان
30 شهریور
شنبه
408,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
408,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
408,000
تومان
6 مهر
شنبه
408,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
ایران هتل آنلاین
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
408,000
تومان
30 شهریور
شنبه
408,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
408,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
427,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
427,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
427,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
427,000
تومان
5 مهر
جمعه
427,000
تومان
6 مهر
شنبه
427,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
427,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
427,000
تومان
اسنپ تریپ
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
408,000
تومان
30 شهریور
شنبه
408,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
408,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
408,000
تومان
6 مهر
شنبه
408,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
هتل یار
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
408,000
تومان
30 شهریور
شنبه
408,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
408,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
408,000
تومان
30 شهریور
شنبه
408,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
408,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
408,000
تومان
5 مهر
جمعه
408,000
تومان
6 مهر
شنبه
408,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
علاءالدین
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
409,000
تومان
30 شهریور
شنبه
409,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
409,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
409,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
409,000
تومان
5 مهر
جمعه
409,000
تومان
6 مهر
شنبه
409,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
409,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
409,000
تومان
ایران مارکوپولو
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
422,000
تومان
30 شهریور
شنبه
422,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
422,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
422,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
422,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
422,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
422,000
تومان
5 مهر
جمعه
422,000
تومان
6 مهر
شنبه
422,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
422,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
422,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سپهر زنجان

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
سرویس بهداشتی ایرانی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
پاركينگ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
کپسول آتشنشانی در راهرو
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
پارکینگ
اسانسور
نمازخانه
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
رستوران
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
پذيرش 24 ساعته
نمای کوچه
مسلط به زبان ترکی استانبولی
Business Center

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سپهر زنجان

(24 نظر)
من دو شب در این هتل اقامت داشتم. هتل همونطور که گفته شد قدیمیه و متاسفانه اتاق بسیار خاک داشت. انگار که چند سال مسافر ها با کفش رو موکت راه رفته بودن. طوریکه من گلوم گرفته بود. ظاهر اتاق خیلی خوب نیست و مشکلات متعدد ولی کوچیک و قابل اغماض داره. برخورد کارکن ها محترمانه است ولی خیلی خشک و جدی. خوبیش به بزرگ بودن اتاق بود ولی در کل به نظرم به این قیمت نمیرزید و توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
معمولی بود هتل
نقاط ضعف:
معمولی
یک شب اقامت داشتیم ، اتاق تقریبا تمیز بود ولی متاسفانه هتل به شدت قدیمی هستش و امکانات خیلی کمی داره و نیاز به بازسازی داره و صبحانه به شدت ضعیف بود و با توجه به ۳ ستاره بودنش انتظار همچین صبحانه‌ای رو نداشتیم. این هتل فقط ظاهر بیرونی خوبی داره.توصیه نمیکنم.
من در تاریخ 29مرداد 98 در هتل اقامت داشتم از نظر نظافت خوب بود و فضای هتل خوب بود و مشکل پارکینک نداشتی ولی هتل خیلی قدیمی بود و امکانات ضعیف بود باید هتل رو رسیدگی و نوسازی کنن.
اتاق تمیز دنج و دل باز بود و ادم احساس ارامش خاصی را تجریه می کند و برخورد پرسنل عالی بود فقط صبحانه ضعیف بود و در حد هتل سه ستاره نبود در کل برای یک شب اقامت خوب بود.
در مجموع خوب بود
نقاط قوت:
مهمان نوازی کادر هتل
نقاط ضعف:
سرویس فرنگی
با وجود اینکه لوازم اتاق به شدت کهنه و قدیمی بودن ولی اتاق خیلی تمیز و راحت بود. برخورد پرسنل هم خیلی خوب و دوستانه بود. برای یک شب اقامت و به نسبت قیمت خوب بود.
برخورد کارکنان و خدمات خیلی خوب بود. پارکینگ مناسبی داشت و کیفیت غذای رستوران هم خوب بود. فقط یک اسانسور کوچک داره که گاهی باعث اتلاف وقت میشه. شوفاژ ها هم زیادی گرم بودن و تنظیم نمیشدن. مجموعا خوب بود و می ارزید.
خوب بود،امخصوصا چون نزدیک به برق منطقه ای زنجان بود
هتل را به مسافران محترم پيشنهاد نميكنم...
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
-
هتل تقریبا 20 سال ساخت و تمیزیه...
از نظر نظافت و برخورد پرسنل بسیار خوب بود. بنده کاملا راضی بودم.
تمیزه - آروم و ساکته - کارکنانش خوبن - موقعیت خوبی داره - مینی بارش خوبه اما قیمت هاش بالاتر از قیمت رو جلدهواحد هست اما آشپزخونه نداره صبحونه هاش خیلی ساده هستن اما در کل راضی هستم
نسبتا هتل خوبیه و مقرون بصرفه هستش . امیدوارم کیفیتش بالاتر برهکیفیت صبحانه کمتر از حد انتظار بود خیلی بهتر از این باید باشه
هتل خوبیه، اتاقاش بزرگ و خوبن. تمییز هست و همه چی رو روالهصبحانه اش خیلی ساده است و فکر کنم چند تا ایتم دیگه جا داره بهش اضافه کنن
بسيار خشك وهيچ آرامشي وجود مدارد مثل خوابگاهه...
هتل در محلی مناسب و دوستداشتنی واقع شده، محیطی آرام و کارکنانی بسیار مودب و مهربان دارد. درصورت افزایش نظافت هتل و امکانات آن، ایده آل تر خواهد شد. ...
این هتل خیلی قدیمی مطمئنم که از اول که ساختن تا الان هیچ هزینه ای نکردن بیشتر شبیه مسافر خونه بود تا هتل. نسبت به قیمتش نمی ارزه. ...
هتل خوبی است.ولی می توانند با بهبود وضع صبحانه شرایط را بهتر کنند.به وضعیت پنجره ها رسیدگی کنند. ...
من یکشب باتفاق خانواده درین هتل اقامت داشتممتاسفانه از گرما کلافه شدیمو ناچارا اطاق خوابها رو رها کردیم و داخل هال که تنها پمحل دارای کولر بود روی مین خوابیدیماسانسر اواخر شب خراب شد و این برای ما که بچه کوچیک همراه داشتسم عذاب مضاعف شد و متاسفانه مسوول تاسیساتی هم در کار نبود که حتی تا فردا هم اونو تعمیر کنه و ......
مشکلات هتل نبود پارکینگ مسقف صبحانه ضعیف ...
کارکنان برخوردخوبی داشتند . غذا وصبحانه هم خوب بود ....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.