هتل آپارتمان سپهر زنجان

زنجان، شهرک آزادگان، بلوار ثبوتی، نرسیده به بیمارستان آیت اله موسوی
2.3
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان سپهر زنجان
هتل آپارتمان سپهر زنجان در سال ۱۳۸۱ افتتاح گردیده و با امکانات رفاهی مناسب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان سپهر
سپهر-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
تورگردان
267,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
267,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
267,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
267,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
267,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
267,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
267,100
تومان
4 مرداد
جمعه
267,100
تومان
5 مرداد
شنبه
267,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
267,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
267,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
267,100
تومان
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
268,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مرداد
جمعه
268,000
تومان
5 مرداد
شنبه
268,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
268,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
268,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
جاباما
268,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
268,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مرداد
جمعه
268,000
تومان
5 مرداد
شنبه
268,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
268,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
268,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
ایران هتل آنلاین
268,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
268,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
4 مرداد
جمعه
287,000
تومان
5 مرداد
شنبه
287,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
287,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
287,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
287,000
تومان
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
268,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مرداد
جمعه
268,000
تومان
5 مرداد
شنبه
268,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
268,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
268,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
اسنپ تریپ
278,720 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
278,720
تومان
30 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مرداد
جمعه
268,000
تومان
5 مرداد
شنبه
268,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
268,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
268,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
ایران مارکوپولو
283,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
283,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
283,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
283,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
283,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
283,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
283,000
تومان
4 مرداد
جمعه
283,000
تومان
5 مرداد
شنبه
283,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
283,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
283,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
283,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سپهر-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
تورگردان
407,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
407,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
407,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
407,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
407,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
407,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
407,100
تومان
4 مرداد
جمعه
407,100
تومان
5 مرداد
شنبه
407,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
407,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
407,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
407,100
تومان
اقامت 24
408,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
408,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
408,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
408,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
4 مرداد
جمعه
408,000
تومان
5 مرداد
شنبه
408,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
408,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
408,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
هتل یار
408,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
408,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
408,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
408,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
4 مرداد
جمعه
408,000
تومان
5 مرداد
شنبه
408,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
408,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
408,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
ایران هتل آنلاین
408,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
408,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
408,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
408,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
427,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
427,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
427,000
تومان
4 مرداد
جمعه
427,000
تومان
5 مرداد
شنبه
427,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
427,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
427,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
427,000
تومان
ایران مارکوپولو
422,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
422,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
422,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
422,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
422,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
422,000
تومان
4 مرداد
جمعه
422,000
تومان
5 مرداد
شنبه
422,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
422,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
422,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
422,000
تومان
اسنپ تریپ
424,320 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
424,320
تومان
30 تیر
یکشنبه
408,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
408,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
4 مرداد
جمعه
408,000
تومان
5 مرداد
شنبه
408,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
408,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
408,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سپهر زنجان

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سپهر زنجان

(18 نظر)
با وجود اینکه لوازم اتاق به شدت کهنه و قدیمی بودن ولی اتاق خیلی تمیز و راحت بود. برخورد پرسنل هم خیلی خوب و دوستانه بود. برای یک شب اقامت و به نسبت قیمت خوب بود.
هتل آپارتمان قابل قبولی هست و غیر از صبحانه که خیلی مختصر بود سایر موارد خوب هست و رفتن به این هتل آپارتمان رو توصیه میکنم
برخورد کارکنان و خدمات خیلی خوب بود. پارکینگ مناسبی داشت و کیفیت غذای رستوران هم خوب بود. فقط یک اسانسور کوچک داره که گاهی باعث اتلاف وقت میشه. شوفاژ ها هم زیادی گرم بودن و تنظیم نمیشدن. مجموعا خوب بود و می ارزید.
خوب بود،امخصوصا چون نزدیک به برق منطقه ای زنجان بود
هتل را به مسافران محترم پيشنهاد نميكنم...
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
-
هتل تقریبا 20 سال ساخت و تمیزیه...
از نظر نظافت و برخورد پرسنل بسیار خوب بود. بنده کاملا راضی بودم.
تمیزه - آروم و ساکته - کارکنانش خوبن - موقعیت خوبی داره - مینی بارش خوبه اما قیمت هاش بالاتر از قیمت رو جلدهواحد هست اما آشپزخونه نداره صبحونه هاش خیلی ساده هستن اما در کل راضی هستم
نسبتا هتل خوبیه و مقرون بصرفه هستش . امیدوارم کیفیتش بالاتر برهکیفیت صبحانه کمتر از حد انتظار بود خیلی بهتر از این باید باشه
هتل خوبیه، اتاقاش بزرگ و خوبن. تمییز هست و همه چی رو روالهصبحانه اش خیلی ساده است و فکر کنم چند تا ایتم دیگه جا داره بهش اضافه کنن
بسيار خشك وهيچ آرامشي وجود مدارد مثل خوابگاهه...
هتل در محلی مناسب و دوستداشتنی واقع شده، محیطی آرام و کارکنانی بسیار مودب و مهربان دارد. درصورت افزایش نظافت هتل و امکانات آن، ایده آل تر خواهد شد. ...
این هتل خیلی قدیمی مطمئنم که از اول که ساختن تا الان هیچ هزینه ای نکردن بیشتر شبیه مسافر خونه بود تا هتل. نسبت به قیمتش نمی ارزه. ...
هتل خوبی است.ولی می توانند با بهبود وضع صبحانه شرایط را بهتر کنند.به وضعیت پنجره ها رسیدگی کنند. ...
من یکشب باتفاق خانواده درین هتل اقامت داشتممتاسفانه از گرما کلافه شدیمو ناچارا اطاق خوابها رو رها کردیم و داخل هال که تنها پمحل دارای کولر بود روی مین خوابیدیماسانسر اواخر شب خراب شد و این برای ما که بچه کوچیک همراه داشتسم عذاب مضاعف شد و متاسفانه مسوول تاسیساتی هم در کار نبود که حتی تا فردا هم اونو تعمیر کنه و ......
مشکلات هتل نبود پارکینگ مسقف صبحانه ضعیف ...
کارکنان برخوردخوبی داشتند . غذا وصبحانه هم خوب بود ....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.