هتل قصر زنجان

زنجان، خیابان امام، سبزه میدان، پشت پاساژ تهران
2.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل قصر زنجان
هتل دو ستاره قصر زنجان در سال ۱۳۸۴ افتتاح گردید. این مجموعه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل قصر
قصر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
119,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
119,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
119,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
119,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
119,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
119,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
119,100
تومان
4 مرداد
جمعه
119,100
تومان
5 مرداد
شنبه
119,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
119,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
119,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
119,100
تومان
ایران هتل آنلاین
135,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
135,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
135,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
4 مرداد
جمعه
135,000
تومان
5 مرداد
شنبه
135,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
135,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
135,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
155,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
155,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
4 مرداد
جمعه
155,000
تومان
5 مرداد
شنبه
155,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
قصر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
216,700 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
216,700
تومان
30 تیر
یکشنبه
216,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
216,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
216,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
216,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
216,700
تومان
4 مرداد
جمعه
216,700
تومان
5 مرداد
شنبه
216,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
216,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
216,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
216,700
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
230,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
قصر-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
216,700 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
216,700
تومان
30 تیر
یکشنبه
216,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
216,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
216,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
216,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
216,700
تومان
4 مرداد
جمعه
216,700
تومان
5 مرداد
شنبه
216,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
216,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
216,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
216,700
تومان
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
230,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
4 مرداد
جمعه
245,000
تومان
5 مرداد
شنبه
245,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
230,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
230,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
271,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
271,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
271,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
271,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
271,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
271,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
271,100
تومان
4 مرداد
جمعه
271,100
تومان
5 مرداد
شنبه
271,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
271,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
271,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
271,100
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
272,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
272,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
4 مرداد
جمعه
272,000
تومان
5 مرداد
شنبه
272,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
272,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
ایران هتل آنلاین
315,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
315,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
قصر-آپارتمان دوخوابه
آپارتمان دوخوابه
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر-آپارتمان یک خوابه
آپارتمان یک خوابه
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل قصر زنجان

(17 نظر)
نسبت به قیمت متوسط و تا حدی ضعیف...
با اینکه تک ستاره هست ولی بسیار عالی بود از هر نظر
به اتفاق خانواده در یکی از سویتهای این هتل چند شب را گذراندیم و هر روز صبح نیز کنار رودخانه که تقریبا نزدیک بود ورزش صبحگاهی هم رفتم که لذت سفر را بیشتر کرد
بسیار ضعیف. من و همسرم فقط یک شب از یازده شب تا هشت صبح اونجا بودیم. حتی نتونستیم حمام بریم. به زور ملحفه های خودمون خوابیدیم رو تخت. پرده های اتاق تمیز نبودن! درب سینک توالت فرنگی شکسته بود و هیچی نداشت. یه قالی کوچیک و کثیف وسط اتاق. ...
امكانات هتل و وضعيت اتاقها نسبت به قيمت و مقايسه با هتلهاي هم ستاره در ديگر شهرها از جمله تبريز ضعيف مي باشد. موقعيت هتل و دسترسي به بازار و امكان ديدني بسيار خوب است....
قیمت بالا بود اما اصلا تو اتاقش تمیز نبود کمداش خراب بودبرخورد کارکنان خوب نبود اصلا پیشنهاد نمیکنم اینجارو به کسی ...
هتل نسبت به بقيه هتل هاي زنجان كه گرون هستند هتل مناسبي بود و در حد هتل جهانگردي هست...
اتاق های کوچک و نظافت کم و تنوع صبحانه بسیار محدود که در شان هتل که هیچ حتی مهمانپذیر هم نبود...
امکانات اتاق و هتل ضعیف بود و هنوز جای کار داشت، کیفیت صبحانه پایین بود مثلا چای سرد بود و تنوع صبحانه کم بود. اما پرسنل بسیار خوش برخورد بودند و هتل به دلیل واقع بودن در مرکز شهر از موقعیت مکانی خوبی برخوردار بود....
هتل خوب و تمیز و برخورد کارکنان عالی استپارکینگ ندارد و از پارکینگ نزدیک که شبانه روزی نیست استفاده می کنند البته با هزینه هتل
تمیز-رفتار مناسب پرسنل-صبحانه خوب -جایی مناسب فقط برای استراحت- قیمت مناسب - موقعیت مناسب و نزدیکی به اماکن دیدنی زنجان به دلیل فضای بسیار کم اتاق ها ، فقط برای استراحت مناسب می باشد و برای اقامت توصیه نمی شود. ...
وضعیت نظافت اتاقها ضعیف بود.در مجموع می تونست با همین امکانات خیلی بهتر باشه....
با سلام ، ضمن تشکر از سامانه خوب ایران هتل ، متاسفانه ما یک شب را به اجبار دراین هتل اقامت داشتیم و موارد ایراد آن به قرار ذیل می باشد: 1- عدم تهویه مناسب اتاقها( ما دو اتاق دو تخته گرفته بودیم) 2-خرابی و شکستگی توالت فرنگی 3-عدم نظافت صحیح اتاق ها 4- تمیز نبودن و ملحفه و بالش 5- صبحانه بسیار سطح پایین 6-نداشتن پارکینگ تنها مورد مثبت این هتل: کارمند پذیرش بسیار محترم...
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار و مرکز شهر
نقاط ضعف:
فقدان آسانسور
این هتل آپارتمان فضای آرامی داشت و مناسب استراحت مسافران. تمیز بود و وسایل نو و مناسبی داردکه برای اقامت چند روزه خیالی آسوده داشتیم.
نقاط قوت:
پرسنل مودب و مهربان
نقاط ضعف:
‏-
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
پارکینگ-برخورد پرسنل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.