هتل پارک زنجان

زنجان، میدان آزادی
4.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل پارک زنجان
هتل سه ستاره تاپ پارک زنجان با بیش از ۳۰ سال قدمت با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارک
پارک-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
192,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
192,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
192,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
192,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
192,000
تومان
3 خرداد
جمعه
192,000
تومان
4 خرداد
شنبه
192,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
192,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
192,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
192,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
جاباما
192,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
192,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
192,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
192,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
192,000
تومان
3 خرداد
جمعه
192,000
تومان
4 خرداد
شنبه
192,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
192,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
192,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
192,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
اسنپ تریپ
192,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
192,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
192,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
192,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
192,000
تومان
3 خرداد
جمعه
192,000
تومان
4 خرداد
شنبه
192,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
192,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
192,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
192,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
192,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
192,000
تومان
3 خرداد
جمعه
192,000
تومان
4 خرداد
شنبه
192,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
192,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
192,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
192,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
پارک-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
اسنپ تریپ
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
پارک-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
270,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
270,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
270,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
3 خرداد
جمعه
270,000
تومان
4 خرداد
شنبه
270,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
پارک-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
343,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
343,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
343,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
343,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
3 خرداد
جمعه
343,000
تومان
4 خرداد
شنبه
343,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
جاباما
343,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
343,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
343,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
343,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
3 خرداد
جمعه
343,000
تومان
4 خرداد
شنبه
343,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
ایران هتل آنلاین
343,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
343,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
343,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
343,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
3 خرداد
جمعه
343,000
تومان
4 خرداد
شنبه
343,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
343,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
3 خرداد
جمعه
343,000
تومان
4 خرداد
شنبه
343,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارک زنجان

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل پارک زنجان

(5 نظر)
برای سفر کاری به این شهر رفته بودم و همه چی عالی بود از همه چی رضایت داشتم ...
وای فای در اطاق نبود در لابی بسیار ضعیف و پارکینگ درست و حسابی ندارد صبح زود برای جابه جایی خودرو بیدار کردند...
نقاط قوت:
صفرسرویس بودن.وسایل بهداشتی.گرمایشی
نقاط ضعف:
نداشتن مایه دستشویی.وسرویسپ پذیرایی دراتاق
موقعیت مکانی خوب
این هتل از لحاظ تمیزی قابل قبول بود امکانات زیادی نداشت ولی در کل هتل خوبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.