هتل بزرگ زنجان

زنجان، میدان بسیج
3.4
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
معرفی هتل بزرگ زنجان
هتل ۴ ستاره بزرگ زنجان با وسعت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه در ضلع شمالي ميدان بسيج، اولين ميدان ورودی جاده ی تهران به زنجان واقع شده است. هتل بزرگ از بزرگترین هتل های زنجان محصور در کوه و جنگل با ۴۲ اتاق مجهز، امکان اقامت ۱۵۰ نفر را دارد و سعی در فراهم کردن اوقات خوشی را برای میهمانان می نماید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بزرگ
بزرگ-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
459,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
459,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
459,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
478,600
تومان
4 مرداد
جمعه
478,600
تومان
5 مرداد
شنبه
478,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
478,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
478,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
478,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
478,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
478,600
تومان
11 مرداد
جمعه
478,600
تومان
اسنپ تریپ
459,840 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
459,840
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
459,840
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
4 مرداد
جمعه
479,000
تومان
5 مرداد
شنبه
479,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
479,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
479,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
11 مرداد
جمعه
479,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
4 مرداد
جمعه
479,000
تومان
5 مرداد
شنبه
479,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
479,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
479,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
11 مرداد
جمعه
479,000
تومان
هتل یار
479,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
4 مرداد
جمعه
479,000
تومان
5 مرداد
شنبه
479,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
479,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
479,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
11 مرداد
جمعه
479,000
تومان
ایران هتل آنلاین
498,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
498,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
498,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
498,000
تومان
4 مرداد
جمعه
498,000
تومان
5 مرداد
شنبه
498,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
498,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
498,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
498,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
498,000
تومان
11 مرداد
جمعه
498,000
تومان
بزرگ-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
459,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
459,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
459,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
478,600
تومان
4 مرداد
جمعه
478,600
تومان
5 مرداد
شنبه
478,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
478,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
478,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
478,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
478,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
478,600
تومان
11 مرداد
جمعه
478,600
تومان
اسنپ تریپ
459,840 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
459,840
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
459,840
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
4 مرداد
جمعه
479,000
تومان
5 مرداد
شنبه
479,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
479,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
479,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
11 مرداد
جمعه
479,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
4 مرداد
جمعه
479,000
تومان
5 مرداد
شنبه
479,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
479,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
479,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
11 مرداد
جمعه
479,000
تومان
هتل یار
479,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
4 مرداد
جمعه
479,000
تومان
5 مرداد
شنبه
479,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
479,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
479,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
11 مرداد
جمعه
479,000
تومان
جاباما
479,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
4 مرداد
جمعه
479,000
تومان
5 مرداد
شنبه
479,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
479,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
479,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
479,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
11 مرداد
جمعه
479,000
تومان
علاءالدین
489,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
489,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
489,000
تومان
4 مرداد
جمعه
489,000
تومان
5 مرداد
شنبه
489,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
489,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
489,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
489,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
489,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
489,000
تومان
11 مرداد
جمعه
489,000
تومان
ایران مارکوپولو
489,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
489,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
489,000
تومان
4 مرداد
جمعه
489,000
تومان
5 مرداد
شنبه
489,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
489,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
489,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
489,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
489,000
تومان
11 مرداد
جمعه
489,000
تومان
ایران هتل آنلاین
498,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
498,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
498,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
498,000
تومان
4 مرداد
جمعه
498,000
تومان
5 مرداد
شنبه
498,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
498,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
498,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
498,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
498,000
تومان
11 مرداد
جمعه
498,000
تومان
بزرگ-دوتخته میهمان خارجی
دوتخته میهمان خارجی
ایران مارکوپولو
555,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
555,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
4 مرداد
جمعه
555,000
تومان
5 مرداد
شنبه
555,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
555,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
555,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
555,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
11 مرداد
جمعه
555,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
591,900 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
591,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
591,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
616,600
تومان
4 مرداد
جمعه
616,600
تومان
5 مرداد
شنبه
616,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
616,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
616,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
616,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
616,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
616,600
تومان
11 مرداد
جمعه
616,600
تومان
اقامت 24
592,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
592,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
592,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
4 مرداد
جمعه
617,000
تومان
5 مرداد
شنبه
617,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
617,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
617,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
11 مرداد
جمعه
617,000
تومان
اسنپ تریپ
592,320 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
592,320
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
592,320
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
4 مرداد
جمعه
617,000
تومان
5 مرداد
شنبه
617,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
617,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
617,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
11 مرداد
جمعه
617,000
تومان
علاءالدین
617,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
4 مرداد
جمعه
617,000
تومان
5 مرداد
شنبه
617,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
617,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
617,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
11 مرداد
جمعه
617,000
تومان
جاباما
617,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
4 مرداد
جمعه
617,000
تومان
5 مرداد
شنبه
617,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
617,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
617,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
11 مرداد
جمعه
617,000
تومان
هتل یار
617,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
4 مرداد
جمعه
617,000
تومان
5 مرداد
شنبه
617,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
617,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
617,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
617,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
617,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
617,000
تومان
11 مرداد
جمعه
617,000
تومان
ایران مارکوپولو
627,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
627,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
627,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
627,000
تومان
4 مرداد
جمعه
627,000
تومان
5 مرداد
شنبه
627,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
627,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
627,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
627,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
627,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
627,000
تومان
11 مرداد
جمعه
627,000
تومان
بزرگ-سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
تورگردان
640,900 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
640,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
640,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
667,600
تومان
4 مرداد
جمعه
667,600
تومان
5 مرداد
شنبه
667,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
667,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
667,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
667,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
667,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
667,600
تومان
11 مرداد
جمعه
667,600
تومان
اقامت 24
641,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
641,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
641,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
4 مرداد
جمعه
668,000
تومان
5 مرداد
شنبه
668,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
668,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
668,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
668,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
668,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
11 مرداد
جمعه
668,000
تومان
اسنپ تریپ
641,280 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
641,280
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
641,280
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
4 مرداد
جمعه
668,000
تومان
5 مرداد
شنبه
668,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
668,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
668,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
668,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
668,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
11 مرداد
جمعه
668,000
تومان
هتل یار
668,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
668,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
668,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
4 مرداد
جمعه
668,000
تومان
5 مرداد
شنبه
668,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
668,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
668,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
668,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
668,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
11 مرداد
جمعه
668,000
تومان
جاباما
668,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
668,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
668,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
4 مرداد
جمعه
668,000
تومان
5 مرداد
شنبه
668,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
668,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
668,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
668,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
668,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
11 مرداد
جمعه
668,000
تومان
علاءالدین
670,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
4 مرداد
جمعه
670,000
تومان
5 مرداد
شنبه
670,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
11 مرداد
جمعه
670,000
تومان
ایران مارکوپولو
679,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
679,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
679,000
تومان
4 مرداد
جمعه
679,000
تومان
5 مرداد
شنبه
679,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
679,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
679,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
679,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
679,000
تومان
11 مرداد
جمعه
679,000
تومان
ایران هتل آنلاین
687,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
687,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
687,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
687,000
تومان
4 مرداد
جمعه
687,000
تومان
5 مرداد
شنبه
687,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
687,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
687,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
687,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
687,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
687,000
تومان
11 مرداد
جمعه
687,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بزرگ زنجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی نت

نظرات کاربران برای هتل بزرگ زنجان

(30 نظر)
نقاط قوت:
همه چی عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
یکم از مرکز شهر دور بود اما با توجه به این موضوع دنج بودن خودشو داشت هتل
هتل خوب و تميز و با مقررات ميباشد صبحانه در حد متوسط ، ولي اتاق هاي خوب و فضاي داخلي اتاق ها با معماري و متريال خوب كار شده است تازه ساخت است در كل من پيشنهاد ميكنم
هتل بسیار خوبی بود ، برخورد پرسنل عالی و اتاقها بسیار خوب و تمیز بود
خيلي براشون متاسفم چون من تماس گرفتم كه سيل امده و ما نميتونيم بياييم وهتل شهرستان بانه هم لطف كردن نصف هزينه رو برگردوندن ولي هتل بزرگ اصلا توجه نكردن در صورتيكه هتل هاي شيراز تمام هزينه رو برگردوندن ...
رفتار كاركنان بسيار خوب و مؤدبانه بود ، هتل تميز بود ، متأسفانه در زمينه غذا (بخصوص صبحانه و كافى شاپ) ضعيف بود...
مثبت
هتل خوبی هستش ولی غذاهاش زیاد تعریفی نداره و خیلی گرونه
هتل خوبیه به نسبت قیمتش امکاناتشم در حد معقوله
خوب و راحت...
نظافت کمی نامناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بوده است .صبحانه تنوع کمی داشته است ....
هتلي با نظم، تميز، اتاقي با دكوري مناسب، برخورد كاركنان بسياررر عالي و زمان check in و check out ما يك دقيقه بيشتر طول نكشيد. ...
همونطور که سایرین هم نوشتند صبحانه ضعیف و در حد ستاره های هتل نبود .سرو صدای اتاق بالایی و بغلی بوضوح میومد.بروشور و دفترچه های راهنمایی که معمولا توی هتلها هست ، وجود نداشت، صندوق امانات هم نداشت. ولی تا دلتون بخواد عروسی بود و ساز و دهل اونم نصفه شب ...ما هم مجبور شدیم از خواب بلند بشیم و عروس و داماد رو مشایعت کنیم!!!! البته انصافا پرسنل مودب و خوش برخوردی داشت...
هنگامی که مراسم عروسی در تالار هتل در حال برگزاری است باید نظارت بر پارک ماشین های میهمانان عروسی بیشتر باشد تا جای پارک برای میهمانان هتل باشد....
کافی شاپ ضعیف و غذای رستوران نچندان خوب...
در حد یک هتل ۴ ستاره نباید انتظار داشت،صبحانه بسیار ضعیف،اطاقها با اندازه و نور متوسط،از اطاق دید خوبی به شهر وجود داشت،و از نظر موقعیت مکانی در ابتدای ورودی شهر بود و دسترسی خوبی به رستوران ها و مغازه ها وجود داشت
برخورد کل پرسنل عالی٫ صبحانه متوسط، سوییت بسیار تمیز ،پارکینگ عالی ولی یه ایراد خیلی بزرگ که راحتی و ارامش اتاقها رو کم میکنه اینه که صدا از اتاقهای کناری و رو برو وارد محل اقامت میشه من پارسال یک شب اقامت داشتم مشکلی ایجاد نشد ولی امسال اتاقهای روبرویی ما یک خونواده بی ملاحظه بودن که سرو صداشون ازار دهنده بود با پذیرش تماس گرفتیم ظاهرا بهشون تذکر دادن عایق بندی صوتی اتاقها به هیچ عنوان مناسب نیست ومتاسفانه فرهنگ بعضی از هموطنان هم پایین و مراعات نمیکنن احتمالا فکر میکنن چون پول دادن باید از خونه خودشون ازادی عمل بیشتری داشته باشن در ضمن هتل بزرگ ٫لوکس ترین هتل زنجانه و هتلهای دیگه یه سرو گردن و شاید خیلی بیشتر در رده های پایین تر بعدی هستن ٫تشکر از سایت رزرو ایران هتل که بدون معطلی کار رزرو رو انجام دادن و پرسنل خوب...
صبحانه خیلی ضعیف و بی کیفیت بود...
متاسفم براي هتل بزرگ زنجان كه مثلا بهترين هتل در شهرشان است اما تخت دبل ندارند و من براي سومين بار در سالهاي گذشته هنوز تخت دبل ندارند و اتاق هايشان نياز به بازسازي دارد و اينكه كولر اتاق در گرماي نابستان به صورت فن كار ميكرد و هيچ خنك كنندگي نداشت
اصلا به نسبت قیمتش در شهر زنجان توصیه نمیکنم ، امکاناتش بسیار ضعیف بود نسبت به اختلاف بسیار زیادش با بقیه هتل های شهر
نقاط قوت:
اتاق تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
هتل زيبا بود و تميز و مناسب بود براي اقامت خيلي راحت و مناسب بود
نقاط ضعف:
تنوع غذايي بسيار پايين بود كيفيت غذا خيلي پايين بود منوهاي كافي شاپ خيلي كم بود تعداد پرسنل خيلي كم بود و براي درخواست يك دمپايي ٦ بار تماس گرفتم و آخر هم يك جفت آوردند!!! تنوع صبحانه خوب نبود
نمیدونم چجوری از سایتتون تشکر کنم که همیشه بهترین رو برای مشتریاش حاظر میکنه.
هتل نسبت به ستاره هاش خوب بود اما هر وفت خواستیم از کافی شاپش استفاده کنیم کسی نبود! در واقع کافی شاپش قابل استفاده نبود.
به نظرم مدیریت این هتل مشکل داره. تا ساعت ۱۲ تو هتل عروسی بود و نمیتونستیم استراحت کنیم. مردم اون شب از سر درد.
نسبت به ستاره هتل باید نظر بدیم. اینجوری بررسی کنیم خیلی عالی بود.
هتل بد نبود. ولی از سایت خیلی خیلی خوشم اومد. کار باهاش راحت بود و هر موقع هتلی خواستم داشت. خیلی ممنون از مدیریت سایت.
نسبت به پولی که دادیم و چهارستاره بودن هتل خوب بود. امکاناتش زیاد نبود که اونم انتظاری نمیرفت.
نقاط قوت:
برخورد مناسب در ميز پذيرش عرضه تولیدات سنتی زنجان که می تواند تنوع بیشتری داشته باشد
نقاط ضعف:
كيفيت پايين و محدوديت انتخابي در ميز صبحانه
یه مشکلاتی هتل داشت، مثلا تهویه اش خراب بود و اگر این درست بشه و بقیه چیزای خوبش خراب نشه باز هم میرم همین هتل!
دارای موقعیت عالی نزدیک پارک ملت و رستورانهای خوب شهردو تشک تک نفره را روی تخت دابل گذاشته بودند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.