هتل بزرگ زنجان

زنجان، میدان بسیج
3.4
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
معرفی هتل بزرگ زنجان
هتل ۴ ستاره بزرگ زنجان با وسعت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه در ضلع شمالي ميدان بسيج، اولين ميدان ورودی جاده ی تهران به زنجان واقع شده است. هتل بزرگ از بزرگترین هتل های زنجان محصور در کوه و جنگل با ۴۲ اتاق مجهز، امکان اقامت ۱۵۰ نفر را دارد و سعی در فراهم کردن اوقات خوشی را برای میهمانان می نماید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بزرگ
بزرگ-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
470,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
10 خرداد
جمعه
470,000
تومان
11 خرداد
شنبه
470,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
اسنپ تریپ
470,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
470,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
10 خرداد
جمعه
470,000
تومان
11 خرداد
شنبه
470,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
هتل یار
479,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
479,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
10 خرداد
جمعه
479,000
تومان
11 خرداد
شنبه
479,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
جاباما
479,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
479,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
10 خرداد
جمعه
479,000
تومان
11 خرداد
شنبه
479,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
ایران هتل آنلاین
479,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
479,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
10 خرداد
جمعه
479,000
تومان
11 خرداد
شنبه
479,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
علاءالدین
489,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
489,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
489,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
489,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
489,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
489,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
489,000
تومان
10 خرداد
جمعه
489,000
تومان
11 خرداد
شنبه
489,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
489,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
489,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
489,000
تومان
ایران مارکوپولو
500,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
500,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
10 خرداد
جمعه
500,000
تومان
11 خرداد
شنبه
500,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
بزرگ-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
470,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
10 خرداد
جمعه
470,000
تومان
11 خرداد
شنبه
470,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
اسنپ تریپ
470,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
470,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
10 خرداد
جمعه
470,000
تومان
11 خرداد
شنبه
470,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
ایران هتل آنلاین
479,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
479,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
10 خرداد
جمعه
479,000
تومان
11 خرداد
شنبه
479,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
هتل یار
479,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
479,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
10 خرداد
جمعه
479,000
تومان
11 خرداد
شنبه
479,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
بزرگ-دوتخته میهمان خارجی
دوتخته میهمان خارجی
ایران مارکوپولو
549,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
549,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
549,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
549,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
549,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
549,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
549,000
تومان
10 خرداد
جمعه
549,000
تومان
11 خرداد
شنبه
549,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
549,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
549,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
549,000
تومان
علاءالدین
579,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
579,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
579,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
10 خرداد
جمعه
579,000
تومان
11 خرداد
شنبه
579,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
579,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
بزرگ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
10 خرداد
جمعه
610,000
تومان
11 خرداد
شنبه
610,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
اسنپ تریپ
610,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
610,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
10 خرداد
جمعه
610,000
تومان
11 خرداد
شنبه
610,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
620,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
10 خرداد
جمعه
620,000
تومان
11 خرداد
شنبه
620,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
علاءالدین
625,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
625,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
10 خرداد
جمعه
625,000
تومان
11 خرداد
شنبه
625,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
جاباما
635,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
635,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
10 خرداد
جمعه
635,000
تومان
11 خرداد
شنبه
635,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
ایران مارکوپولو
639,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
639,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
639,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
639,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
639,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
639,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
639,000
تومان
10 خرداد
جمعه
639,000
تومان
11 خرداد
شنبه
639,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
639,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
639,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
639,000
تومان
بزرگ-سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
اقامت 24
655,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
655,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
655,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
655,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
655,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
655,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
655,000
تومان
10 خرداد
جمعه
655,000
تومان
11 خرداد
شنبه
655,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
655,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
655,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
655,000
تومان
اسنپ تریپ
655,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
655,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
655,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
655,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
655,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
655,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
655,000
تومان
10 خرداد
جمعه
655,000
تومان
11 خرداد
شنبه
655,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
655,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
655,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
655,000
تومان
ایران هتل آنلاین
668,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
668,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
668,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
668,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
668,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
668,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
668,000
تومان
10 خرداد
جمعه
668,000
تومان
11 خرداد
شنبه
668,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
668,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
668,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
668,000
تومان
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
670,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
670,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
670,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
670,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
10 خرداد
جمعه
670,000
تومان
11 خرداد
شنبه
670,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
670,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
670,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
670,000
تومان
جاباما
670,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
670,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
670,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
670,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
670,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
10 خرداد
جمعه
670,000
تومان
11 خرداد
شنبه
670,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
670,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
670,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
670,000
تومان
علاءالدین
679,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
679,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
679,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
679,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
679,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
679,000
تومان
10 خرداد
جمعه
679,000
تومان
11 خرداد
شنبه
679,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
679,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
679,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
679,000
تومان
ایران مارکوپولو
690,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
690,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
10 خرداد
جمعه
690,000
تومان
11 خرداد
شنبه
690,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
بزرگ-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بزرگ زنجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی نت

نظرات کاربران برای هتل بزرگ زنجان

(24 نظر)
دارای موقعیت عالی نزدیک پارک ملت و رستورانهای خوب شهر
نقاط قوت:
عرضه تولیدات سنتی زنجان که می تواند تنوع بیشتری داشته باشد
نقاط ضعف:
به هر حال خدمات هتل در حد نام بین المللی آن نیست
یه مشکلاتی هتل داشت، مثلا تهویه اش خراب بود و اگر این درست بشه و بقیه چیزای خوبش خراب نشه باز هم میرم همین هتل!
نقاط قوت:
برخورد مناسب در ميز پذيرش عرضه تولیدات سنتی زنجان که می تواند تنوع بیشتری داشته باشد
نقاط ضعف:
كيفيت پايين و محدوديت انتخابي در ميز صبحانه
نسبت به پولی که دادیم و چهارستاره بودن هتل خوب بود. امکاناتش زیاد نبود که اونم انتظاری نمیرفت.
هتل بد نبود. ولی از سایت خیلی خیلی خوشم اومد. کار باهاش راحت بود و هر موقع هتلی خواستم داشت. خیلی ممنون از مدیریت سایت.
نسبت به ستاره هتل باید نظر بدیم. اینجوری بررسی کنیم خیلی عالی بود.
به نظرم مدیریت این هتل مشکل داره. تا ساعت ۱۲ تو هتل عروسی بود و نمیتونستیم استراحت کنیم. مردم اون شب از سر درد.
هتل نسبت به ستاره هاش خوب بود اما هر وفت خواستیم از کافی شاپش استفاده کنیم کسی نبود! در واقع کافی شاپش قابل استفاده نبود.
نمیدونم چجوری از سایتتون تشکر کنم که همیشه بهترین رو برای مشتریاش حاظر میکنه.
نقاط قوت:
هتل زيبا بود و تميز و مناسب بود براي اقامت خيلي راحت و مناسب بود
نقاط ضعف:
تنوع غذايي بسيار پايين بود كيفيت غذا خيلي پايين بود منوهاي كافي شاپ خيلي كم بود تعداد پرسنل خيلي كم بود و براي درخواست يك دمپايي ٦ بار تماس گرفتم و آخر هم يك جفت آوردند!!! تنوع صبحانه خوب نبود
اصلا به نسبت قیمتش در شهر زنجان توصیه نمیکنم ، امکاناتش بسیار ضعیف بود نسبت به اختلاف بسیار زیادش با بقیه هتل های شهر
اقامت یک روزه به اتفاق دو نفر ازبستگان در سوئیت هتل داشتیم. هتل بسیار تمیز ، پرسنل مودب و مهربان، و غذاهای رستوران هتل بسیار لذیذ بود،اتاق سوئیت بسیار تمیز و ارکاندیشن عالی داشت، دسترسی به سایر نقاط شهر از طریق ریسپشن هتل و ارسال تاکسی تلفنی به راحتی و با قیمت مناسب امکانپذیر بود. امیدوارم سفر دیگری به زنجان داشته و مجددا در این هتل اقامت کنم....
متاسفم براي هتل بزرگ زنجان كه مثلا بهترين هتل در شهرشان است اما تخت دبل ندارند و من براي سومين بار در سالهاي گذشته هنوز تخت دبل ندارند و اتاق هايشان نياز به بازسازي دارد و اينكه كولر اتاق در گرماي نابستان به صورت فن كار ميكرد و هيچ خنك كنندگي نداشت
خوب بود...
صبحانه خیلی ضعیف و بی کیفیت بود...
برخورد کل پرسنل عالی٫ صبحانه متوسط، سوییت بسیار تمیز ،پارکینگ عالی ولی یه ایراد خیلی بزرگ که راحتی و ارامش اتاقها رو کم میکنه اینه که صدا از اتاقهای کناری و رو برو وارد محل اقامت میشه من پارسال یک شب اقامت داشتم مشکلی ایجاد نشد ولی امسال اتاقهای روبرویی ما یک خونواده بی ملاحظه بودن که سرو صداشون ازار دهنده بود با پذیرش تماس گرفتیم ظاهرا بهشون تذکر دادن عایق بندی صوتی اتاقها به هیچ عنوان مناسب نیست ومتاسفانه فرهنگ بعضی از هموطنان هم پایین و مراعات نمیکنن احتمالا فکر میکنن چون پول دادن باید از خونه خودشون ازادی عمل بیشتری داشته باشن در ضمن هتل بزرگ ٫لوکس ترین هتل زنجانه و هتلهای دیگه یه سرو گردن و شاید خیلی بیشتر در رده های پایین تر بعدی هستن ٫تشکر از سایت رزرو ایران هتل که بدون معطلی کار رزرو رو انجام دادن و پرسنل خوب...
در حد یک هتل ۴ ستاره نباید انتظار داشت،صبحانه بسیار ضعیف،اطاقها با اندازه و نور متوسط،از اطاق دید خوبی به شهر وجود داشت،و از نظر موقعیت مکانی در ابتدای ورودی شهر بود و دسترسی خوبی به رستوران ها و مغازه ها وجود داشت
هنگامی که مراسم عروسی در تالار هتل در حال برگزاری است باید نظارت بر پارک ماشین های میهمانان عروسی بیشتر باشد تا جای پارک برای میهمانان هتل باشد....
کافی شاپ ضعیف و غذای رستوران نچندان خوب...
همونطور که سایرین هم نوشتند صبحانه ضعیف و در حد ستاره های هتل نبود .سرو صدای اتاق بالایی و بغلی بوضوح میومد.بروشور و دفترچه های راهنمایی که معمولا توی هتلها هست ، وجود نداشت، صندوق امانات هم نداشت. ولی تا دلتون بخواد عروسی بود و ساز و دهل اونم نصفه شب ...ما هم مجبور شدیم از خواب بلند بشیم و عروس و داماد رو مشایعت کنیم!!!! البته انصافا پرسنل مودب و خوش برخوردی داشت...
هتلي با نظم، تميز، اتاقي با دكوري مناسب، برخورد كاركنان بسياررر عالي و زمان check in و check out ما يك دقيقه بيشتر طول نكشيد. ...
نظافت کمی نامناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بوده است .صبحانه تنوع کمی داشته است ....
خوب و راحت...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.