هتل بزرگ زنجان

زنجان، میدان بسیج
3.4
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران
معرفی هتل بزرگ زنجان
هتل ۴ ستاره بزرگ زنجان با وسعت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه در ضلع شمالي ميدان بسيج، اولين ميدان ورودی جاده ی تهران به زنجان واقع شده است. هتل بزرگ از بزرگترین هتل های زنجان محصور در کوه و جنگل با ۴۲ اتاق مجهز، امکان اقامت ۱۵۰ نفر را دارد و سعی در فراهم کردن اوقات خوشی را برای میهمانان می نماید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بزرگ
بزرگ-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
3 آبان
جمعه
618,000
تومان
4 آبان
شنبه
618,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
618,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
618,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
618,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
ای‌گردش
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
3 آبان
جمعه
498,000
تومان
4 آبان
شنبه
498,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
498,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
498,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
اقامت 24
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
479,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
479,000
تومان
3 آبان
جمعه
479,000
تومان
4 آبان
شنبه
479,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
479,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
479,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
479,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
479,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
479,000
تومان
رهی نو
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
3 آبان
جمعه
498,000
تومان
4 آبان
شنبه
498,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
498,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
498,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
علاءالدین
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
618,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
3 آبان
جمعه
618,000
تومان
4 آبان
شنبه
618,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
618,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
618,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
618,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
اسنپ تریپ
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
3 آبان
جمعه
618,000
تومان
4 آبان
شنبه
618,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
618,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
618,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
618,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
ایران هتل آنلاین
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
3 آبان
جمعه
620,000
تومان
4 آبان
شنبه
620,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
هتل یار
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,992,000
تومان
3 آبان
جمعه
498,000
تومان
4 آبان
شنبه
498,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,992,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
498,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
جاباما
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
3 آبان
جمعه
498,000
تومان
4 آبان
شنبه
498,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
498,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
498,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
بزرگ-سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
سوئیت یکخوابه لوکس دو نفره
ایران مارکوپولو
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
853,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
853,000
تومان
3 آبان
جمعه
853,000
تومان
4 آبان
شنبه
853,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
853,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
853,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
853,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
853,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
853,000
تومان
رهی نو
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
687,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
687,000
تومان
3 آبان
جمعه
687,000
تومان
4 آبان
شنبه
687,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
687,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
687,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
687,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
687,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
687,000
تومان
اقامت 24
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
667,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
667,000
تومان
3 آبان
جمعه
667,000
تومان
4 آبان
شنبه
667,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
667,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
667,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
667,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
667,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
667,000
تومان
علاءالدین
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
859,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
859,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
859,000
تومان
3 آبان
جمعه
859,000
تومان
4 آبان
شنبه
859,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
859,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
859,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
859,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
859,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
859,000
تومان
جاباما
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
687,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
687,000
تومان
3 آبان
جمعه
687,000
تومان
4 آبان
شنبه
687,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
687,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
687,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
687,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
687,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
687,000
تومان
ایران هتل آنلاین
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
854,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
854,000
تومان
3 آبان
جمعه
854,000
تومان
4 آبان
شنبه
854,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
854,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
854,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
854,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
854,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
854,000
تومان
هتل یار
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
687,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
2,748,000
تومان
3 آبان
جمعه
687,000
تومان
4 آبان
شنبه
687,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
687,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
2,748,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
687,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
687,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
687,000
تومان
اسنپ تریپ
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
687,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
687,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
853,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
853,000
تومان
3 آبان
جمعه
853,000
تومان
4 آبان
شنبه
853,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
853,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
853,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
853,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
853,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
853,000
تومان
بزرگ-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
479,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
479,000
تومان
3 آبان
جمعه
479,000
تومان
4 آبان
شنبه
479,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
479,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
479,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
479,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
479,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
479,000
تومان
رهی نو
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
3 آبان
جمعه
498,000
تومان
4 آبان
شنبه
498,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
498,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
498,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
ای‌گردش
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
3 آبان
جمعه
498,000
تومان
4 آبان
شنبه
498,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
498,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
498,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
هتل یار
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,992,000
تومان
3 آبان
جمعه
498,000
تومان
4 آبان
شنبه
498,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
498,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,992,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
498,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
498,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
498,000
تومان
اسنپ تریپ
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
3 آبان
جمعه
618,000
تومان
4 آبان
شنبه
618,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
618,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
618,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
618,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
ایران هتل آنلاین
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
3 آبان
جمعه
620,000
تومان
4 آبان
شنبه
620,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
بزرگ-دوتخته میهمان خارجی
دوتخته میهمان خارجی
علاءالدین
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
579,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
724,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
724,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
724,000
تومان
3 آبان
جمعه
724,000
تومان
4 آبان
شنبه
724,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
724,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
724,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
724,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
724,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
724,000
تومان
ایران مارکوپولو
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
685,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
685,000
تومان
3 آبان
جمعه
685,000
تومان
4 آبان
شنبه
685,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
685,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
685,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
685,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
685,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
685,000
تومان
رهی نو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بزرگ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
رهی نو
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
3 آبان
جمعه
636,000
تومان
4 آبان
شنبه
636,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
636,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
636,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
ایران مارکوپولو
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
3 آبان
جمعه
790,000
تومان
4 آبان
شنبه
790,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
790,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
790,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
790,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
اقامت 24
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
3 آبان
جمعه
630,000
تومان
4 آبان
شنبه
630,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
علاءالدین
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
790,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
3 آبان
جمعه
790,000
تومان
4 آبان
شنبه
790,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
790,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
790,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
790,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
ای‌گردش
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
3 آبان
جمعه
636,000
تومان
4 آبان
شنبه
636,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
636,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
636,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
جاباما
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
3 آبان
جمعه
636,000
تومان
4 آبان
شنبه
636,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
636,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
636,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
636,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
هتل یار
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
2,544,000
تومان
3 آبان
جمعه
636,000
تومان
4 آبان
شنبه
636,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
636,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
2,544,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
636,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
636,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
636,000
تومان
ایران هتل آنلاین
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
3 آبان
جمعه
790,000
تومان
4 آبان
شنبه
790,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
790,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
790,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
790,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
اسنپ تریپ
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
636,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
636,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان
3 آبان
جمعه
790,000
تومان
4 آبان
شنبه
790,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
790,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
790,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
790,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
790,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
790,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بزرگ زنجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران 24 ساعته
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی نت
مینی بار
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
رستوران بوفه
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
تلويزيون LED در لابی
اتاق چمدان
كافی شاپ
سالن همايش
نمای فضای سبز
نمای باغ
مسير پياده روی
فروشگاه سوغاتی
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات

آدرس هتل بزرگ زنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ زنجان

(52 نظر)
نظافت کمی نامناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب بوده است .صبحانه تنوع کمی داشته است .
خوب و راحت
هتلي با نظم، تميز، اتاقي با دكوري مناسب، برخورد كاركنان بسياررر عالي و زمان check in و check out ما يك دقيقه بيشتر طول نكشيد.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
بسیار بسیار افتضاح
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و اوکی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
ما کاملا راضی بودیم همه چی عالی
نقاط ضعف:
رستوران هتل کیفیت غذا و سالاد بار پایین بود و صبحانه متنوع نبود
همونطور که سایرین هم نوشتند صبحانه ضعیف و در حد ستاره های هتل نبود .سرو صدای اتاق بالایی و بغلی بوضوح میومد.بروشور و دفترچه های راهنمایی که معمولا توی هتلها هست ، وجود نداشت، صندوق امانات هم نداشت. ولی تا دلتون بخواد عروسی بود و ساز و دهل اونم نصفه شب ...ما هم مجبور شدیم از خواب بلند بشیم و عروس و داماد رو مشایعت کنیم!!!! البته انصافا پرسنل مودب و خوش برخوردی داشت
هنگامی که مراسم عروسی در تالار هتل در حال برگزاری است باید نظارت بر پارک ماشین های میهمانان عروسی بیشتر باشد تا جای پارک برای میهمانان هتل باشد.
کافی شاپ ضعیف و غذای رستوران نچندان خوب
نقاط قوت:
نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
امکانات هتل بسیار کم بود آب معدنی نداشت ظروف کم بود
نقاط قوت:
موقعیت در ورودی شهر و نزدیک به اتوبان برخورد مناسب پرسنل صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ورود با کفش به اتاق توسط پرسنل منظور از پرسنل (راهنما . تأسیسات . نظافتچی)
نسبت به قیمت بالای یک شب این هتل، وضعیت مناسبی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
خیلی هتل تمیزی بود احساس راحتی داشتیم و رویهم عالی بود
نقاط ضعف:
موقع صرف غذا پرسنل رستوران خیلی نگاه میکردن به طوری که معذب میشدی
نکات مثبت: تمیزی - برخورد خوب پرسنل - همکاری در تحویل زودتر از وقت اتاق - راهنمایی در مورد محل قابل بازدیدنکات منفی: عایق نبودن دیوار های بین اتاق ها : صدای حرف زدن مهمانان اتاق همجوار می اید - وای فای بسیار ضعیف - عملا من در یکشب اقامت نتوانستم از اینترنت هتل استفاده کنم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
خوب بود
برخورد کل پرسنل عالی٫ صبحانه متوسط، سوییت بسیار تمیز ،پارکینگ عالی ولی یه ایراد خیلی بزرگ که راحتی و ارامش اتاقها رو کم میکنه اینه که صدا از اتاقهای کناری و رو برو وارد محل اقامت میشه من پارسال یک شب اقامت داشتم مشکلی ایجاد نشد ولی امسال اتاقهای روبرویی ما یک خونواده بی ملاحظه بودن که سرو صداشون ازار دهنده بود با پذیرش تماس گرفتیم ظاهرا بهشون تذکر دادن عایق بندی صوتی اتاقها به هیچ عنوان مناسب نیست ومتاسفانه فرهنگ بعضی از هموطنان هم پایین و مراعات نمیکنن احتمالا فکر میکنن چون پول دادن باید از خونه خودشون ازادی عمل بیشتری داشته باشن در ضمن هتل بزرگ ٫لوکس ترین هتل زنجانه و هتلهای دیگه یه سرو گردن و شاید خیلی بیشتر در رده های پایین تر بعدی هستن ٫تشکر از سایت رزرو ایران هتل که بدون معطلی کار رزرو رو انجام دادن و پرسنل خوب هتل بزرگ🌺🌺🙏🙏
اقامت یک روزه به اتفاق دو نفر ازبستگان در سوئیت هتل داشتیم. هتل بسیار تمیز ، پرسنل مودب و مهربان، و غذاهای رستوران هتل بسیار لذیذ بود،اتاق سوئیت بسیار تمیز و ارکاندیشن عالی داشت، دسترسی به سایر نقاط شهر از طریق ریسپشن هتل و ارسال تاکسی تلفنی به راحتی و با قیمت مناسب امکانپذیر بود. امیدوارم سفر دیگری به زنجان داشته و مجددا در این هتل اقامت کنم.
صبحانه خیلی ضعیف و بی کیفیت بود
از هر نظر بسیار خوب و تمیز
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت بالا رو انداز تختها و پتو خوب نبود نظافت ضعیف بود یکم
برخورد پرسنل بسیار خوب، اتاقها تمیز، موقعیت هتل عالی، صبحانه میتوانست بهتر باشد
كارمندان رفتار محترمانه اي داشتند مديريت رستوران و كافي شاپ نياز به توجه بيشتري دارند
ضعیف بود
بخش های مختلف پاسخگو و بر خورد کارکنان مناسب و عالی بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نبود زود تموم میشد ، ماهواره نداشت اتاق ، حمام وان نداشت و اصلا راضی کننده نیست
نقاط قوت:
همه چی عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
یکم از مرکز شهر دور بود اما با توجه به این موضوع دنج بودن خودشو داشت هتل
هتل خوب و تميز و با مقررات ميباشد صبحانه در حد متوسط ، ولي اتاق هاي خوب و فضاي داخلي اتاق ها با معماري و متريال خوب كار شده است تازه ساخت است در كل من پيشنهاد ميكنم
هتل بسیار خوبی بود ، برخورد پرسنل عالی و اتاقها بسیار خوب و تمیز بود
به نسبت هتل ٤ ستاره و در يه شهر كوچك ، سرويس مطلوبي داشت پرسنل مودب و مهربان بودند
با توجه به آنکه در شهر زنجان هتل بهتری وجود ندارد ، میتوان گفت که بهترین هتل در این شهر به حساب میاید ولی بایستی جهت ارتقاء سطح جهانگردی هتل های بیشترو بهتری در این شهر احداث گردد. در نهایت از پرسنل زحمتکش و مودب هتل کمال تشکر را دارم.
رفتار كاركنان بسيار خوب و مؤدبانه بود ، هتل تميز بود ، متأسفانه در زمينه غذا (بخصوص صبحانه و كافى شاپ) ضعيف بود
خيلي براشون متاسفم چون من تماس گرفتم كه سيل امده و ما نميتونيم بياييم وهتل شهرستان بانه هم لطف كردن نصف هزينه رو برگردوندن ولي هتل بزرگ اصلا توجه نكردن در صورتيكه هتل هاي شيراز تمام هزينه رو برگردوندن
هتل خوبیه به نسبت قیمتش امکاناتشم در حد معقوله
هتل خوبی هستش ولی غذاهاش زیاد تعریفی نداره و خیلی گرونه