هتل آسیا زنجان

زنجان، خیابانامام، میدان استقلال، رو به روی پمپ بنزین
2.3
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل آسیا زنجان

زنجان شهر مقاومت و شهر انسان های فرهیخته و باهوش و مهمان نواز است. شهری با چشم انداز زیبـا و موقعیت اقلیمی ویژه وبالاخره شهردیدنی ها و هنرمندان می باشد.استان زنجان با دارا بودن اماکن تاریخی و توریستی فراوان سالانه پذیرای تعداد زیادی از ایران گردان می باشد.از جمله این آثار می توان به:عمارت ذوالفقاری، مرد نمکی، بنای تاریخی رختشویخانه زنجان، گنبد سلطانیه، پل میر بهاء الدین، غار کتله خور و... اشاره کرد.هتل آسیا یکی از هتل های سه ستاره شهر زنجان است. . قابل ذکر است درایام پیک ۱۰% افزایش قیمت از نرخنامه هتل، کارمزد خدمات رزرواسیون می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آسیا زنجان
آسیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
185,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
185,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
185,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
185,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
185,000
تومان
9 اسفند
جمعه
185,000
تومان
10 اسفند
شنبه
185,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
185,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
185,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
185,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
185,000
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
185,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
185,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
185,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
185,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
185,000
تومان
9 اسفند
جمعه
185,000
تومان
10 اسفند
شنبه
185,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
185,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
185,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
185,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
185,000
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
185,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
185,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
185,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
185,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
185,000
تومان
9 اسفند
جمعه
185,000
تومان
10 اسفند
شنبه
185,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
185,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
185,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
185,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
185,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آسیا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
244,000
تومان
9 اسفند
جمعه
244,000
تومان
10 اسفند
شنبه
244,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
هتل یار
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
244,000
تومان
9 اسفند
جمعه
244,000
تومان
10 اسفند
شنبه
244,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
ایران مارکوپولو
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
244,000
تومان
9 اسفند
جمعه
244,000
تومان
10 اسفند
شنبه
244,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
244,000
تومان
9 اسفند
جمعه
244,000
تومان
10 اسفند
شنبه
244,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
آسیا-اتاق دو تخته تویین
اتاق دو تخته تویین
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
244,000
تومان
9 اسفند
جمعه
244,000
تومان
10 اسفند
شنبه
244,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
244,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
244,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
244,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
244,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
295,000
تومان
9 اسفند
جمعه
295,000
تومان
10 اسفند
شنبه
295,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
هتل یار
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
295,000
تومان
9 اسفند
جمعه
295,000
تومان
10 اسفند
شنبه
295,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
ایران هتل آنلاین
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
295,000
تومان
9 اسفند
جمعه
295,000
تومان
10 اسفند
شنبه
295,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
295,000
تومان
9 اسفند
جمعه
295,000
تومان
10 اسفند
شنبه
295,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
295,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
295,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
295,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
295,000
تومان
آسیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
9 اسفند
جمعه
350,000
تومان
10 اسفند
شنبه
350,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
9 اسفند
جمعه
350,000
تومان
10 اسفند
شنبه
350,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
9 اسفند
جمعه
350,000
تومان
10 اسفند
شنبه
350,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
ایران مارکوپولو
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
9 اسفند
جمعه
350,000
تومان
10 اسفند
شنبه
350,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آسیا زنجان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
اتاق چمدان
سالن صبحانه خوری
مسلط به زبان ترکی
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس هتل آسیا زنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آسیا زنجان

(41 نظر)
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ لحاظی راضی نبودیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
از همه نظر بسیار بسیار افتضاح بود و واقعا ناراضیم از هتل
انتظار بیش تری از هتل 3 ستاره داشتم ، صبحانه کم و مختصر. رفتار کارکنان زیاد جالب نبود.وسایل چوبی قدیمی بود
اصلا در حد هتل ۳ستاره نبود،صبحانه افتضاح،برخورد پرسنل خوب نبود،تخت های صفت و مدام صدا میداد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
معمولی بود بد نبود
نقاط ضعف:
هتل قدیمیه نظافت سرویس بهداشتی و حمام ضعیف بود
پارکینگ هتل رو در اختیار مهمان های رستوران گذاشته بود و من مسافر تا ۱۱ شب مجبور شدم منتظر بمونم تا ماشین رو بیارم داخل، حمام افتضاح بود تخت خواب ها بسیار سفت و سخت صدای بقیه مسافر ها هم داخل اتاق بود
به نظر من هتل سه ستاره نبود، خیلی از هتل ها که یک ستاره هم بودند خدمات بهتری داشتند مثلا صبحانه اکثر جاها سلف سرویس بود و موارد بیشتری تو سلفش بود ولی اینجا نه سلف بود و نسبت به تعداد آیتم های موجود در صبحانه نسبت به هتل های دیگه ضعف زیادی داشت ولی در کل خوب بود هتلش. همچنین اتاق 4 تخته بود ولی کمبود جا داشت
امکاناتش در حد و اندازه یک هتل سه ستاره نیست.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط صبحانش اصلا خوب نبود
من همراه همسرم یک شب را در یک از اتاقهای این هتل بودیم. اتاقها و هتل خیلی قدیمی بود، شیرهای آب و دوش حمام جرم گرفته بود، ملافه های تخت دابل تک نفره بود، در سایت نوشته شده بود اتاق دارای مینی بار هست که در ایران رسمه معمولا چهارتا شکلات یا کیک و آجیل و نوشیدنی رو به عنوان مینی بار معرفی می کنند ولی در یخچال فقط دو تا آب معدنی بود. صبحانه هم خیلی مختصر بود و اصلا در حد و اندازه هتل سه ستاره نبود و در کل اصلا به قیمتش نمی ارزید، تنها نکته مثبتش رفتار مناسب یک خانم مسن پرسنل خدمات بود.
نقاط قوت:
آرامش هتل صبحانه نسبتا خوب بود البته در حد ستاره های هتل نبود
نقاط ضعف:
بااینکه اتاق خالی تکنفره داشتن اجبارا به ما اتاق دونفره با هزینه ی بالاتر دادن برخورد پرسنل مخصوصا موقع سرو صبحانه زیاد دلچسب نبود
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
در حد مسافر خونه بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نبود رمپ ورودی جهت استفاده معلولین صبحانه نسبت به هزینه پرداختی ضعیف است
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
هتل در حد و اندازه سه ستاره نبود
نقاط قوت:
اصلا در حد ۳ستاره نبود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود برخوردشون خوب نبود تنوع صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ و فضای آرام دور از شلوغی شهر
نقاط ضعف:
وقتی اینجانب در رابطه با کثیفی اتاق از گرد و خاک سرویس بهداشتی گرفته و لکه های زرد روی حوله و اشغال های کف اتاق و پرده کنده شده اتاق ۲۲۱ هتل اسیا زنجان اعتراض کردم این جواب را گرفتم که:مگه چه قدر پول دادید شما زیادی حساسید من که نمی تونم همین الان هتل رو خراب کنم از نوع بسازم و بقیه اتاق ها هم همینجوریه و همینه که هست. ایا خواسته های من به تعداد ستاره های هتل مربوط است یا به نظافت و بهداشت هتل لطفا رسیدگی فرمایید این شیوه هتل داری و جواب مسافر دادن است که شما اگر هتل عالی قاپو هم بروید همین است
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودیم فوق العاده کثیف بود اتاق ، پارکینگ اصلا جا نداشت و هتل در حد ۳ستاره نبود
نقاط قوت:
راضی هیچ مشکلی نبود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
دسترسی به بازار و موزه ها و اتوبان دسترسی به پمپ بنزین تمیزی اتاق ها و تخت ها
نقاط ضعف:
شیر اب سرد حمام خراب بود سوختم صبحانه سلف نبود عدم هماهنگی شیفت صبح و شب .طوری که یه بار همینجوری درو باز کردن اومدن توی اتاق
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهرملفه
نقاط ضعف:
تمیزی ملافه ها
برخورد پرسنل خوب نیست
بیشتر شبیه به مسافرخونه بین راهی بود
ساختمان هتل فرسوده بود و بازسازی نشده بود. وضعیت سرویس بهداشتی و حمام نامناسب بود و گاها حتی آب گرم هم نبود. صبحانه که اصلا قابل عرض نیست. جوابگویی کارکنان مناسب نبود. در کل به ما که بد گذشت
به نظر بنده کاربریش تغییر کنه و برای مسافرخانه به کار بره بهتره چون افراد هنگام ورود میفهمند که با حداقل با یک مکان در حد مسافرخانه روبرو هستند و توقع در همین حد هم خواهند داشت ، روابط عمومی ضعیف کارکنان و قدیمی بودن هتل و سرویس های بهداشتی و کمدها و عدم نظافت درست سرویس ها و بوی نامطبوع در اون که باید بگم این هتل برای هتل شدن نیاز به تغییرات اساسی داره و صبحانه هم ضعیف .
در حد هتل سه ستاره نيست
با سلام واحترام از نظر اينجانب درجه اين هتل زير يك ميباشد و به مسافرخانه بيشتر شباهت دارد
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
اینترنت وایرلس نداشت - سشوار و مسواك در حمام نبود - این نقطه نظرات صرفا در جهت مقایسه با سایر هتلهای 3 ستاره است
نسبت به پولی که گرفته مبشود هیچ امکاناتی ندارد
اینترنت وایرلس نداشت - صبحانه بسیار معمولی و در حد مبلغ دریافتی برای هتل نبود - پارکینگ به تعداد کافی نداشته و مجبور به پارک در پیاده رو شدیم
هتل تقریبا تمیز بود و بسیار ساده است. امکانات لازم برای ماندن در بین راه برای یک شب را دارد. پرسنل باید در مورد گردشگری اموزش ببینند.
روبالشي ها كثيف بودند. سشوار و مسواك و ...در حمام نبود و دوش خراب بود.كلا سرويس بهداشتي خيلي قديمي بود. صبحانه سلفي نبود و ظروف كثيف بودند. پرسنل كم بود. با اينكه رزرو كرده بوديم ولي اتاق آماده نبود.
هتل خیلی معمولی بود. وسایل بهداشتی هیچی نداشت (حوله ، مسواک، خمیردندان) که در هر هتلی دیگه باید بزارن . خیلی راضی نبودم
هتل معمولی بود و صبحانه ضعیف بود ولی محیط آرومی داشت
هتل و دكوراسيون آن قدیمی بود. صبحانه سلف سرويس نبود. ساعت ديواري خراب بود. اينترنت در اتاقها خوب نبود. شيرهاي روشويي ايراد داشت و به سختي باز مي شد. آب قطع بود و پس از تماس پمپ آن را روشن كردند. پاركينگ مسقف نداشت.
لابي كوچك و نامرتب، كاركنان هتل فقط ٣ نفر بودند كه هم در بخش نظافت بودند هم در رسپشن، هم در بخش رستوران. لوازم بهداشتي در حمام موجود نبود بعد از درخواست آوردند. سرويس بهداشتي بسيار كوچك، شيلنگ خراب بود اما بعد از درخواست درست كردند. صبحانه ضعيف
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
فضای کم پارک اتومبیل
نقاط قوت:
امکاناتش مناسب است
نقاط ضعف:
گران است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آسیا زنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آسیا زنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آسیا زنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آسیا زنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آسیا زنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.