هتل آسیا زنجان

زنجان، خیابانامام، میدان استقلال، رو به روی پمپ بنزین
2.3
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
معرفی هتل آسیا زنجان
زنجان شهر مقاومت و شهر انسان های فرهیخته و باهوش و مهمان نواز است. شهری با چشم انداز زیبـا و موقعیت اقلیمی ویژه وبالاخره شهردیدنی ها و هنرمندان می باشد.استان زنجان با دارا بودن اماکن تاریخی و توریستی فراوان سالانه پذیرای تعداد زیادی از ایران گردان می باشد.از جمله این آثار می توان به:عمارت ذوالفقاری، مرد نمکی، بنای تاریخی رختشویخانه زنجان، گنبد سلطانیه، پل میر بهاء الدین، غار کتله خور و... اشاره کرد.هتل آسیا یکی از هتل های سه ستاره شهر زنجان است. . قابل ذکر است درایام پیک ۱۰% افزایش قیمت از نرخنامه هتل، کارمزد خدمات رزرواسیون می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آسیا
آسیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
183,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
183,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
183,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
183,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
183,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
183,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
183,000
تومان
4 مرداد
جمعه
183,000
تومان
5 مرداد
شنبه
183,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
183,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
183,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
183,000
تومان
ایران هتل آنلاین
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
185,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
185,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
185,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
185,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
آسیا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
244,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
244,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
4 مرداد
جمعه
244,000
تومان
5 مرداد
شنبه
244,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
244,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
244,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
4 مرداد
جمعه
244,000
تومان
5 مرداد
شنبه
244,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
هتل یار
244,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
244,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
244,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
4 مرداد
جمعه
244,000
تومان
5 مرداد
شنبه
244,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
آسیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
292,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
292,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
292,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
292,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
292,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
292,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
292,200
تومان
4 مرداد
جمعه
292,200
تومان
5 مرداد
شنبه
292,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
292,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
292,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
292,200
تومان
هتل یار
295,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
295,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مرداد
جمعه
295,000
تومان
5 مرداد
شنبه
295,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
ایران هتل آنلاین
295,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
295,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مرداد
جمعه
295,000
تومان
5 مرداد
شنبه
295,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
295,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مرداد
جمعه
295,000
تومان
5 مرداد
شنبه
295,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
آسیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
تورگردان
347,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
347,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
347,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
347,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
347,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
347,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
347,000
تومان
4 مرداد
جمعه
347,000
تومان
5 مرداد
شنبه
347,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
347,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
347,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
347,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
4 مرداد
جمعه
350,000
تومان
5 مرداد
شنبه
350,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
4 مرداد
جمعه
350,000
تومان
5 مرداد
شنبه
350,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
4 مرداد
جمعه
350,000
تومان
5 مرداد
شنبه
350,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آسیا زنجان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق

نظرات کاربران برای هتل آسیا زنجان

(16 نظر)
نقاط قوت:
راضی هیچ مشکلی نبود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
دسترسی به بازار و موزه ها و اتوبان دسترسی به پمپ بنزین تمیزی اتاق ها و تخت ها
نقاط ضعف:
شیر اب سرد حمام خراب بود سوختم صبحانه سلف نبود عدم هماهنگی شیفت صبح و شب .طوری که یه بار همینجوری درو باز کردن اومدن توی اتاق
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهرملفه
نقاط ضعف:
تمیزی ملافه ها
برخورد پرسنل خوب نیست...
بیشتر شبیه به مسافرخونه بین راهی بود...
ساختمان هتل فرسوده بود و بازسازی نشده بود. وضعیت سرویس بهداشتی و حمام نامناسب بود و گاها حتی آب گرم هم نبود. صبحانه که اصلا قابل عرض نیست. جوابگویی کارکنان مناسب نبود. در کل به ما که بد گذشت...
در حد هتل سه ستاره نيست...
به نظر بنده کاربریش تغییر کنه و برای مسافرخانه به کار بره بهتره چون افراد هنگام ورود میفهمند که با حداقل با یک مکان در حد مسافرخانه روبرو هستند و توقع در همین حد هم خواهند داشت ، روابط عمومی ضعیف کارکنان و قدیمی بودن هتل و سرویس های بهداشتی و کمدها و عدم نظافت درست سرویس ها و بوی نامطبوع در اون که باید بگم این هتل برای هتل شدن نیاز به تغییرات اساسی داره و صبحانه هم ضعیف ....
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
با سلام واحترام از نظر اينجانب درجه اين هتل زير يك ميباشد و به مسافرخانه بيشتر شباهت دارد ...
اینترنت وایرلس نداشت - سشوار و مسواك در حمام نبود - این نقطه نظرات صرفا در جهت مقایسه با سایر هتلهای 3 ستاره است...
نسبت به پولی که گرفته مبشود هیچ امکاناتی ندارد...
اینترنت وایرلس نداشت - صبحانه بسیار معمولی و در حد مبلغ دریافتی برای هتل نبود - پارکینگ به تعداد کافی نداشته و مجبور به پارک در پیاده رو شدیم...
هتل تقریبا تمیز بود و بسیار ساده است. امکانات لازم برای ماندن در بین راه برای یک شب را دارد. پرسنل باید در مورد گردشگری اموزش ببینند....
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
فضای کم پارک اتومبیل
نقاط قوت:
امکاناتش مناسب است
نقاط ضعف:
گران است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.