هتل استقلال زاهدان

زاهدان، میدان آزادی، مقابل بانک صادرات
2.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل استقلال زاهدان
هتل چهار ستاره استقلال زاهدان در بهترین نقطه شهر در سال ۱۳۷۷ تاسیس گردیده است. هتل در مرکز شهر واقع شده و فاصله کمی تا بازار اصلی دارد. هتل استقلال با امکانات رفاهی کامل و مدرن آماده پذيرايي از شما میهمانان گرانقدر مي‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل استقلال
استقلال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
31 خرداد
جمعه
350,000
تومان
1 تیر
شنبه
350,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
31 خرداد
جمعه
350,000
تومان
1 تیر
شنبه
350,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
جاباما
360,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
31 خرداد
جمعه
360,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
31 خرداد
جمعه
360,000
تومان
1 تیر
شنبه
402,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
402,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
402,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
402,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
402,000
تومان
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
31 خرداد
جمعه
360,000
تومان
1 تیر
شنبه
360,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
359,000
تومان
1 تیر
شنبه
359,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
359,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
359,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
359,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
359,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
استقلال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
471,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
471,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
471,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
471,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
471,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
471,000
تومان
31 خرداد
جمعه
471,000
تومان
1 تیر
شنبه
471,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
471,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
471,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
471,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
471,000
تومان
اقامت 24
471,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
471,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
471,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
471,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
471,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
471,000
تومان
31 خرداد
جمعه
471,000
تومان
1 تیر
شنبه
471,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
471,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
471,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
471,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
471,000
تومان
علاءالدین
479,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
479,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
479,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
479,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
31 خرداد
جمعه
479,000
تومان
1 تیر
شنبه
479,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
479,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
479,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
479,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
479,000
تومان
ایران مارکوپولو
480,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
31 خرداد
جمعه
480,000
تومان
1 تیر
شنبه
480,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
480,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
480,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
480,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
480,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
استقلال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
471,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
471,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
471,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
471,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
471,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
471,000
تومان
31 خرداد
جمعه
471,000
تومان
1 تیر
شنبه
471,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
471,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
471,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
471,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
471,000
تومان
اقامت 24
471,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
471,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
471,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
471,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
471,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
471,000
تومان
31 خرداد
جمعه
471,000
تومان
1 تیر
شنبه
471,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
471,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
471,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
471,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
471,000
تومان
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
31 خرداد
جمعه
480,000
تومان
1 تیر
شنبه
540,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
540,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
540,000
تومان
جاباما
480,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
31 خرداد
جمعه
480,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
استقلال-سوییت دونفره
سوییت دونفره
اقامت 24
597,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
31 خرداد
جمعه
597,000
تومان
1 تیر
شنبه
597,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
597,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
597,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
597,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
597,000
تومان
ایران هتل آنلاین
597,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
597,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
597,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
597,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
597,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
597,000
تومان
31 خرداد
جمعه
597,000
تومان
1 تیر
شنبه
597,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
597,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
597,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
597,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
597,000
تومان
هتل یار
608,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
608,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
608,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
608,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
608,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
608,000
تومان
31 خرداد
جمعه
608,000
تومان
1 تیر
شنبه
686,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
686,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
686,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
686,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
686,000
تومان
جاباما
608,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
608,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
608,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
608,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
608,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
608,000
تومان
31 خرداد
جمعه
608,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
610,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
31 خرداد
جمعه
610,000
تومان
1 تیر
شنبه
610,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
610,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
610,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
610,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
610,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
615,000
تومان
1 تیر
شنبه
615,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
615,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
615,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
615,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
استقلال-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
ایران مارکوپولو
600,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
600,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
600,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
31 خرداد
جمعه
600,000
تومان
1 تیر
شنبه
600,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
600,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
600,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
600,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
600,000
تومان

امکانات اتاق های هتل استقلال زاهدان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی نت

نظرات کاربران برای هتل استقلال زاهدان

(22 نظر)
‍‍۱شب بیشتر اقامت نداشتیم و اونم صرفا برای خواب بود اما واضحه که هتل استفلال یکی از بهترین هتل هاست از نظر امکانات و بقیه چیزهاش.
راضی نبودم تهویه نامطلوبی داشت. گرم بود غذا هاش کیفیت نداشت.netافتضاح از این به بعد از چهانگردی استفاده میکنم . تازه اصلا انتقادپذیر نبودن
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل بسیار بدمزه و بی کیفیت
نقاط قوت:
تمییز بودن و آروم بودن محیط
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین
ضعیف‌تربن قسمت تاسیسات هتل بود (لوله‌کشی، ترموستات تهویه، دوش حمام، دستگیره در، ....) بود، و در وهله بعد آموزش ضعیف و رفتار غیر حرفه‌ای پرسنل. ...
باتوجه به ٤ ستاره بودن هتل ، از نظر امكانات در سطح پاييني قرار داشت صبحانه بد بود كيفيت ناهار پايين برخورد پرسنل خوب بود ...
به جز برخورد و احترام مناسب کارکنان هتل ؛ بقیه ی ایتم های هتل شامل اتاق و کیفیت غذاها و .... در حد یک هتل چهار ستاره نبود...
رفتار کارکنان هتل مناسب و با ادب بودن. نهار و شام هتل خوب بود و مواد غذایی واقعا تازه بودن. فقط صبحانه هتل ضعیف بود و تعداد منو صبحانه با توجه ب هتل ۴ ستاره بودن کم بود. در خصوص تمییزی هتل و اتاق ها متوسط رو به بالا بود ، ( موکت ها و دیوار ها تمییز بودن).البته سرویس بهداشتی کمی قدیمی بود. بهتر بود که به جای دمپایی پلاستیکی ، دمپایی های یک بار مصرف در اتاق ها گذاشته شود. همچنین اتاق ما رو به خیابون اصلی ( روب روی بانک صادرات ) بود تا ساعت ۲ صبح صدای ماشبین مانع از خوابیدن میشد و اینکه قسمت پرده وسط توری بود که نور میومد تو اتاق که این اصلا مناسب نبود. در کل میشه گفت که این هتل جا داره از اینی که هست خیلی بهتر شه ولی در مدت یک شب اقامتی که در هتل داشتیم در مجموع خوب بود و سایر دفعات دیگر باز همین هتل و برای اقامت انتخاب م...
نسبتا رضایتمند...
بسیار خوب
kooler kharab ,, sobhane kamelan maemooli ,, hame chi darb o daghoon ,, 1 setareh kafiye barash
همه چیز عالی ممنون
این هتل 2 ستاره بیشتر نمی ارزه توصیه میکنم اصلا جوجه کباباشو امتحان نکنید
رفتارکارکنان مناسب بود منوی صبحانه ضعیف بود...
ساختمان هتل کمی قدیمی بوده است...
اتاقی که به ما دادن تاریک بود. وسایل اتاق از جمله تخت ها فرسوده شده بود. نکته مثبت هتل، موقعیت مکانی خیلی خوبش هست. نسبت به قیمتی که پرداختم انتظار بیشتری از هتل داشتم....
سفر خوبی بود...
این هتل در حد همون هتل ۳ ستاره ارزش داره . صبحانه ی خیلی ضعیفی داشت - نظافت اتاق ها خوب بود .
کلا چونکه تعداد هتلها توی زاهدان محدوده بهترین انتخاب هستش و یه هتل معمولی به بالا محسوب میشه و انتخاب بهتری نمیتونی داشته باشی پس امیدوارم خوش بگذره در حد سه ستاره هستش
فقط از نظر موقعیت هتل و دسترسى به مرکز شهر خوبه رفتار پرسنل هم در حد قابل قبول
رفتار پرسنل خوب موقعیت مکانی خوب
رفتار کارکنان بسیار عالی و خوب می باشد، تمییزی سرویس های بهداشتی مورد رضایت نمی باشد. تهویه اتاق ها هم مناسب نیست. موقعیت مکانی هتل مناسب هست. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.