هتل استقلال زاهدان

زاهدان، میدان آزادی، مقابل بانک صادرات
2.6
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
معرفی هتل استقلال زاهدان
هتل چهار ستاره استقلال زاهدان در بهترین نقطه شهر در سال ۱۳۷۷ تاسیس گردیده است. هتل در مرکز شهر واقع شده و فاصله کمی تا بازار اصلی دارد. هتل استقلال با امکانات رفاهی کامل و مدرن آماده پذيرايي از شما میهمانان گرانقدر مي‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل استقلال زاهدان
استقلال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
337,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
337,000
تومان
22 آذر
جمعه
337,000
تومان
23 آذر
شنبه
337,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
337,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
337,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
337,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
337,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
337,000
تومان
29 آذر
جمعه
337,000
تومان
ایران مارکوپولو
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
22 آذر
جمعه
342,000
تومان
23 آذر
شنبه
342,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
29 آذر
جمعه
342,000
تومان
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
22 آذر
جمعه
342,000
تومان
23 آذر
شنبه
342,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
29 آذر
جمعه
342,000
تومان
ای‌گردش
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
22 آذر
جمعه
342,000
تومان
23 آذر
شنبه
342,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
29 آذر
جمعه
342,000
تومان
هتل یار
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
22 آذر
جمعه
342,000
تومان
23 آذر
شنبه
342,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
29 آذر
جمعه
342,000
تومان
جاباما
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
22 آذر
جمعه
342,000
تومان
23 آذر
شنبه
342,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
29 آذر
جمعه
342,000
تومان
استقلال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
22 آذر
جمعه
456,000
تومان
23 آذر
شنبه
456,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
29 آذر
جمعه
456,000
تومان
ای‌گردش
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
22 آذر
جمعه
456,000
تومان
23 آذر
شنبه
456,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
29 آذر
جمعه
456,000
تومان
اقامت 24
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
22 آذر
جمعه
456,000
تومان
23 آذر
شنبه
456,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
29 آذر
جمعه
456,000
تومان
علاءالدین
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
22 آذر
جمعه
456,000
تومان
23 آذر
شنبه
456,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
29 آذر
جمعه
456,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
22 آذر
جمعه
460,000
تومان
23 آذر
شنبه
460,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
29 آذر
جمعه
460,000
تومان
استقلال-سوییت دونفره
سوییت دونفره
علاءالدین
571,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
571,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
571,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
571,000
تومان
22 آذر
جمعه
571,000
تومان
23 آذر
شنبه
571,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
571,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
571,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
571,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
571,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
571,000
تومان
29 آذر
جمعه
571,000
تومان
اقامت 24
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
22 آذر
جمعه
577,000
تومان
23 آذر
شنبه
577,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
577,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
577,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
29 آذر
جمعه
577,000
تومان
ای‌گردش
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
22 آذر
جمعه
577,000
تومان
23 آذر
شنبه
577,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
577,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
577,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
29 آذر
جمعه
577,000
تومان
ایران مارکوپولو
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
22 آذر
جمعه
577,000
تومان
23 آذر
شنبه
577,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
577,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
577,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
29 آذر
جمعه
577,000
تومان
هتل یار
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
22 آذر
جمعه
577,000
تومان
23 آذر
شنبه
577,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
577,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
577,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
29 آذر
جمعه
577,000
تومان
جاباما
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
22 آذر
جمعه
577,000
تومان
23 آذر
شنبه
577,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
577,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
577,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
29 آذر
جمعه
577,000
تومان
استقلال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
22 آذر
جمعه
456,000
تومان
23 آذر
شنبه
456,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
29 آذر
جمعه
456,000
تومان
هتل یار
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
22 آذر
جمعه
456,000
تومان
23 آذر
شنبه
456,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
456,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
456,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
456,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
456,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
456,000
تومان
29 آذر
جمعه
456,000
تومان

امکانات اتاق های هتل استقلال زاهدان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
فضای بازی کودکان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
Business Center
اب نما
پاركينگ
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
تبديل ارز
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تاکسی سرویس
كافی شاپ
آرايشگاه مردانه
سالن كنفرانس
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
تخت سنتی
سالن بيليارد
کافه سنتی
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
مسلط به زبان اردو

آدرس هتل استقلال زاهدان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل استقلال زاهدان

(32 نظر)
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
چی بگم والا رختخوابها تمیز.مکان خوبموکت کثیف پر مو صبحوونه و اینترنت ضعیف خدمات ضعیف قیمت بالا
رفتار کارکنان بسیار عالی و خوب می باشد، تمییزی سرویس های بهداشتی مورد رضایت نمی باشد. تهویه اتاق ها هم مناسب نیست. موقعیت مکانی هتل مناسب هست.
سفر خوبی بود
رفتار پرسنل خوبموقعیت مکانی خوب تخت و پتوهای رنگ رو رفته قدیمی
اتاقی که به ما دادن تاریک بود. وسایل اتاق از جمله تخت ها فرسوده شده بود. نکته مثبت هتل، موقعیت مکانی خیلی خوبش هست. نسبت به قیمتی که پرداختم انتظار بیشتری از هتل داشتم.
کلا چونکه تعداد هتلها توی زاهدان محدوده بهترین انتخاب هستش و یه هتل معمولی به بالا محسوب میشه و انتخاب بهتری نمیتونی داشته باشی پس امیدوارم خوش بگذرهدر حد سه ستاره هستش
یه هتل متوسط و قابل قبول
ساختمان هتل کمی قدیمی بوده است
رفتارکارکنان مناسب بود منوی صبحانه ضعیف بود
این هتل 2 ستاره بیشتر نمی ارزه توصیه میکنم اصلا جوجه کباباشو امتحان نکنید
همه چیز عالی ممنونهزینه
kooler kharab ,, sobhane kamelan maemooli ,, hame chi darb o daghoon ,, 1 setareh kafiye barash
بسیار خوب
نقاط قوت:
رعایت بهداشت عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نسبتا رضایتمند
رفتار کارکنان هتل مناسب و با ادب بودن. نهار و شام هتل خوب بود و مواد غذایی واقعا تازه بودن. فقط صبحانه هتل ضعیف بود و تعداد منو صبحانه با توجه ب هتل ۴ ستاره بودن کم بود. در خصوص تمییزی هتل و اتاق ها متوسط رو به بالا بود ، ( موکت ها و دیوار ها تمییز بودن).البته سرویس بهداشتی کمی قدیمی بود. بهتر بود که به جای دمپایی پلاستیکی ، دمپایی های یک بار مصرف در اتاق ها گذاشته شود. همچنین اتاق ما رو به خیابون اصلی ( روب روی بانک صادرات ) بود تا ساعت ۲ صبح صدای ماشبین مانع از خوابیدن میشد و اینکه قسمت پرده وسط توری بود که نور میومد تو اتاق که این اصلا مناسب نبود. در کل میشه گفت که این هتل جا داره از اینی که هست خیلی بهتر شه ولی در مدت یک شب اقامتی که در هتل داشتیم در مجموع خوب بود و سایر دفعات دیگر باز همین هتل و برای اقامت انتخاب میکنم.
به جز برخورد و احترام مناسب کارکنان هتل ؛ بقیه ی ایتم های هتل شامل اتاق و کیفیت غذاها و .... در حد یک هتل چهار ستاره نبود
باتوجه به ٤ ستاره بودن هتل ، از نظر امكانات در سطح پاييني قرار داشت صبحانه بد بود كيفيت ناهار پايين برخورد پرسنل خوب بود
ضعیف‌تربن قسمت تاسیسات هتل بود (لوله‌کشی، ترموستات تهویه، دوش حمام، دستگیره در، ....) بود، و در وهله بعد آموزش ضعیف و رفتار غیر حرفه‌ای پرسنل.
نقاط قوت:
تمییز بودن و آروم بودن محیط
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین
سلام هتل نسبتا خوبي بود اگه نداشتن واي فاي و راه داشتن سقف سرويس هاي بهداشتي به همديگه و نداشتن چاي ساز در اتاقها رو ناديده بگيريم. البته در زاهدان اين هتل حرف اول رو ميزنه .
همه چی در سطح رضایت نسبی بود. نکته منفی خاصی ندیدم
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل بسیار بدمزه و بی کیفیت
راضی نبودم تهویه نامطلوبی داشت. گرم بود غذا هاش کیفیت نداشت.netافتضاح از این به بعد از چهانگردی استفاده میکنم . تازه اصلا انتقادپذیر نبودن
همه چیز هتل عالی بودفقط به تلفنچی هتل آموزش داده شود با روی گشاده و اندکی لبخند صحبت کند
هتلی همراه با آرامش
‍‍۱شب بیشتر اقامت نداشتیم و اونم صرفا برای خواب بود اما واضحه که هتل استفلال یکی از بهترین هتل هاست از نظر امکانات و بقیه چیزهاش.
از همه چی رضایت داشتم، مورد منفی توی هتل مشاهده نکردم
به طور کلی هتل خوب بود اما قیمتش نسبت به امکاناتش خیلی زیاد بود و صبحانه هتل در ساعت کمی سرو میشد
رفتار پرسنل درخور مشتري ميباشد
بخش نظافتی بسیارخوب -امنیت اتاق وهتل عالی - کارکنان بسیارمودب - ازسرویس تاکسی هتل استفاده شدکه رضایت کامل داشتیم اگرچه نسبت به آزانس داخل شهرکمی گرانتربود ولی به لحاظ امنیت و برخوردمناسب راضی بودیم - سفره خانه وکافه داخل هتل دارای موزیک زنده توسط تعدادی جوان اداره میشدکه بسیارمتواضع و دارای موازین اخلاقی بودندلذاخواهشمنداست نسبت به تزئین ودکوربهتربرای این مجموعه هنرمنداقدام شود- کیفیت غذای هتل متوسط بود - کمیت صبحانه هتل میبایست بهترباشد-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.