هتل استقلال زاهدان

زاهدان، میدان آزادی، مقابل بانک صادرات
2.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل استقلال زاهدان
هتل چهار ستاره استقلال زاهدان در بهترین نقطه شهر در سال ۱۳۷۷ تاسیس گردیده است. هتل در مرکز شهر واقع شده و فاصله کمی تا بازار اصلی دارد. هتل استقلال با امکانات رفاهی کامل و مدرن آماده پذيرايي از شما میهمانان گرانقدر مي‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل استقلال
استقلال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
342,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
8 شهریور
جمعه
342,000
تومان
9 شهریور
شنبه
342,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
8 شهریور
جمعه
342,000
تومان
9 شهریور
شنبه
342,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
اسنپ تریپ
342,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
8 شهریور
جمعه
342,000
تومان
9 شهریور
شنبه
342,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
جا اینجاس
342,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
8 شهریور
جمعه
342,000
تومان
9 شهریور
شنبه
342,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
ایران مارکوپولو
350,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
350,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
350,000
تومان
8 شهریور
جمعه
350,000
تومان
9 شهریور
شنبه
350,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
تورگردان
382,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
382,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
382,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
382,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
382,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
382,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
382,000
تومان
8 شهریور
جمعه
382,000
تومان
9 شهریور
شنبه
382,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
382,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
382,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
382,000
تومان
استقلال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
456,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
456,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
8 شهریور
جمعه
456,000
تومان
9 شهریور
شنبه
456,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
اسنپ تریپ
456,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
456,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
8 شهریور
جمعه
456,000
تومان
9 شهریور
شنبه
456,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
460,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
460,000
تومان
8 شهریور
جمعه
460,000
تومان
9 شهریور
شنبه
460,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
ایران مارکوپولو
471,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
471,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
471,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
471,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
471,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
471,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
471,000
تومان
8 شهریور
جمعه
471,000
تومان
9 شهریور
شنبه
471,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
471,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
471,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
471,000
تومان
تورگردان
513,200 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
513,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
513,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
513,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
513,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
513,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
513,200
تومان
8 شهریور
جمعه
513,200
تومان
9 شهریور
شنبه
513,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
513,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
513,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
513,200
تومان
استقلال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
456,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
456,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
8 شهریور
جمعه
456,000
تومان
9 شهریور
شنبه
456,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
اسنپ تریپ
456,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
456,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
456,000
تومان
8 شهریور
جمعه
456,000
تومان
9 شهریور
شنبه
456,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
456,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
456,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
456,000
تومان
تورگردان
513,200 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
513,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
513,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
513,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
513,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
513,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
513,200
تومان
8 شهریور
جمعه
513,200
تومان
9 شهریور
شنبه
513,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
513,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
513,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
513,200
تومان
استقلال-دوتخته+سرويس اضافه
دوتخته+سرويس اضافه
ایران مارکوپولو
570,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
570,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
570,000
تومان
8 شهریور
جمعه
570,000
تومان
9 شهریور
شنبه
570,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
570,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
570,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
570,000
تومان
استقلال-سوییت دونفره
سوییت دونفره
جاباما
577,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
577,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
577,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
577,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
577,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
577,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
577,000
تومان
8 شهریور
جمعه
577,000
تومان
9 شهریور
شنبه
577,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
577,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
577,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
577,000
تومان
اقامت 24
577,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
577,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
577,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
577,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
577,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
577,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
577,000
تومان
8 شهریور
جمعه
577,000
تومان
9 شهریور
شنبه
577,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
577,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
577,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
577,000
تومان
جا اینجاس
577,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
577,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
577,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
577,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
577,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
577,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
577,000
تومان
8 شهریور
جمعه
577,000
تومان
9 شهریور
شنبه
577,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
577,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
577,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
577,000
تومان
ایران مارکوپولو
597,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
597,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
597,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
597,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
597,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
597,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
597,000
تومان
8 شهریور
جمعه
597,000
تومان
9 شهریور
شنبه
597,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
597,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
597,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
597,000
تومان
تورگردان
651,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
651,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
651,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
651,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
651,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
651,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
651,600
تومان
8 شهریور
جمعه
651,600
تومان
9 شهریور
شنبه
651,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
651,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
651,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
651,600
تومان

امکانات اتاق های هتل استقلال زاهدان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کافی نت
فضای بازی کودکان
روم سرويس
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خودپرداز
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل استقلال زاهدان

(24 نظر)
چی بگم والا رختخوابها تمیز.مکان خوبموکت کثیف پر مو صبحوونه و اینترنت ضعیف خدمات ضعیف قیمت بالا
رفتار کارکنان بسیار عالی و خوب می باشد، تمییزی سرویس های بهداشتی مورد رضایت نمی باشد. تهویه اتاق ها هم مناسب نیست. موقعیت مکانی هتل مناسب هست. ...
رفتار پرسنل خوبموقعیت مکانی خوب تخت و پتوهای رنگ رو رفته قدیمی
کلا چونکه تعداد هتلها توی زاهدان محدوده بهترین انتخاب هستش و یه هتل معمولی به بالا محسوب میشه و انتخاب بهتری نمیتونی داشته باشی پس امیدوارم خوش بگذرهدر حد سه ستاره هستش
این هتل در حد همون هتل ۳ ستاره ارزش داره . صبحانه ی خیلی ضعیفی داشت - نظافت اتاق ها خوب بود .
سفر خوبی بود...
یه هتل متوسط و قابل قبول
اتاقی که به ما دادن تاریک بود. وسایل اتاق از جمله تخت ها فرسوده شده بود. نکته مثبت هتل، موقعیت مکانی خیلی خوبش هست. نسبت به قیمتی که پرداختم انتظار بیشتری از هتل داشتم....
ساختمان هتل کمی قدیمی بوده است...
رفتارکارکنان مناسب بود منوی صبحانه ضعیف بود...
این هتل 2 ستاره بیشتر نمی ارزه توصیه میکنم اصلا جوجه کباباشو امتحان نکنید
همه چیز عالی ممنونهزینه
kooler kharab ,, sobhane kamelan maemooli ,, hame chi darb o daghoon ,, 1 setareh kafiye barash
بسیار خوب
نقاط قوت:
رعایت بهداشت عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نسبتا رضایتمند...
رفتار کارکنان هتل مناسب و با ادب بودن. نهار و شام هتل خوب بود و مواد غذایی واقعا تازه بودن. فقط صبحانه هتل ضعیف بود و تعداد منو صبحانه با توجه ب هتل ۴ ستاره بودن کم بود. در خصوص تمییزی هتل و اتاق ها متوسط رو به بالا بود ، ( موکت ها و دیوار ها تمییز بودن).البته سرویس بهداشتی کمی قدیمی بود. بهتر بود که به جای دمپایی پلاستیکی ، دمپایی های یک بار مصرف در اتاق ها گذاشته شود. همچنین اتاق ما رو به خیابون اصلی ( روب روی بانک صادرات ) بود تا ساعت ۲ صبح صدای ماشبین مانع از خوابیدن میشد و اینکه قسمت پرده وسط توری بود که نور میومد تو اتاق که این اصلا مناسب نبود. در کل میشه گفت که این هتل جا داره از اینی که هست خیلی بهتر شه ولی در مدت یک شب اقامتی که در هتل داشتیم در مجموع خوب بود و سایر دفعات دیگر باز همین هتل و برای اقامت انتخاب م...
به جز برخورد و احترام مناسب کارکنان هتل ؛ بقیه ی ایتم های هتل شامل اتاق و کیفیت غذاها و .... در حد یک هتل چهار ستاره نبود...
باتوجه به ٤ ستاره بودن هتل ، از نظر امكانات در سطح پاييني قرار داشت صبحانه بد بود كيفيت ناهار پايين برخورد پرسنل خوب بود ...
ضعیف‌تربن قسمت تاسیسات هتل بود (لوله‌کشی، ترموستات تهویه، دوش حمام، دستگیره در، ....) بود، و در وهله بعد آموزش ضعیف و رفتار غیر حرفه‌ای پرسنل. ...
نقاط قوت:
تمییز بودن و آروم بودن محیط
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل بسیار بدمزه و بی کیفیت
راضی نبودم تهویه نامطلوبی داشت. گرم بود غذا هاش کیفیت نداشت.netافتضاح از این به بعد از چهانگردی استفاده میکنم . تازه اصلا انتقادپذیر نبودن
‍‍۱شب بیشتر اقامت نداشتیم و اونم صرفا برای خواب بود اما واضحه که هتل استفلال یکی از بهترین هتل هاست از نظر امکانات و بقیه چیزهاش.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.