هتل تهرانی یزد

یزد، میدان ابوالفضل (ع)، ابتدای جاده تفت
2.1
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل تهرانی یزد
هتل چهار ستاره تهرانی در شهر کویری و تاریخی یزد واقع شده است. شایان ذکر است این هتل به دعوت کشور اسپانیا، در همايش برگزيدگان صنعت هتل‌داري و كيفيت غذا شرکت کرده و به عنوان برنده بيست و هشتمين جايزه بين المللي هتل‌داري و كيفيت غذا با نام انحصاري فيتور معرفي گردید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل تهرانی
تهرانی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
155,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
جاباما
166,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
166,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
166,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
166,000
تومان
8 شهریور
جمعه
166,000
تومان
9 شهریور
شنبه
166,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
166,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
166,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
166,000
تومان
ایران مارکوپولو
170,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
170,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
170,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
8 شهریور
جمعه
170,000
تومان
9 شهریور
شنبه
170,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
170,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
تورگردان
243,900 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
243,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
243,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
243,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
243,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
243,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
243,900
تومان
8 شهریور
جمعه
243,900
تومان
9 شهریور
شنبه
243,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
243,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
243,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
243,900
تومان
تهرانی-اتاق  دو  تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
245,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
اسنپ تریپ
245,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
245,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
255,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
255,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
255,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
255,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
255,000
تومان
8 شهریور
جمعه
255,000
تومان
9 شهریور
شنبه
255,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
255,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
255,000
تومان
ایران مارکوپولو
260,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
260,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
8 شهریور
جمعه
260,000
تومان
9 شهریور
شنبه
260,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
تورگردان
382,500 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
382,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
382,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
382,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
382,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
382,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
382,500
تومان
8 شهریور
جمعه
382,500
تومان
9 شهریور
شنبه
382,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
382,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
382,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
382,500
تومان
تهرانی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
245,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
245,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
245,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
تورگردان
382,500 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
382,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
382,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
382,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
382,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
382,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
382,500
تومان
8 شهریور
جمعه
382,500
تومان
9 شهریور
شنبه
382,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
382,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
382,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
382,500
تومان
تهرانی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
305,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
305,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
305,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
305,000
تومان
8 شهریور
جمعه
305,000
تومان
9 شهریور
شنبه
305,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
305,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
305,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
305,000
تومان
8 شهریور
جمعه
305,000
تومان
9 شهریور
شنبه
305,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
305,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
305,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
305,000
تومان
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
315,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
315,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
315,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
315,000
تومان
8 شهریور
جمعه
315,000
تومان
9 شهریور
شنبه
315,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
315,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
ایران مارکوپولو
320,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
تورگردان
475,200 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
475,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
475,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
475,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
475,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
475,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
475,200
تومان
8 شهریور
جمعه
475,200
تومان
9 شهریور
شنبه
475,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
475,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
475,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
475,200
تومان
تهرانی-اتاق  چهار  تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
363,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
363,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
363,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
363,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
363,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
363,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
363,000
تومان
8 شهریور
جمعه
363,000
تومان
9 شهریور
شنبه
363,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
363,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
363,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
363,000
تومان
اسنپ تریپ
363,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
363,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
363,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
363,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
363,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
363,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
363,000
تومان
8 شهریور
جمعه
363,000
تومان
9 شهریور
شنبه
363,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
363,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
363,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
373,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
373,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
373,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
373,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
373,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
373,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
373,000
تومان
8 شهریور
جمعه
373,000
تومان
9 شهریور
شنبه
373,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
373,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
373,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
373,000
تومان
ایران مارکوپولو
380,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
380,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
تورگردان
568,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
568,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
568,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
568,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
568,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
568,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
568,000
تومان
8 شهریور
جمعه
568,000
تومان
9 شهریور
شنبه
568,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
568,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
568,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
568,000
تومان
تهرانی-سوییت هانی مون
سوییت هانی مون
اسنپ تریپ
400,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
400,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
8 شهریور
جمعه
400,000
تومان
9 شهریور
شنبه
400,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
400,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
8 شهریور
جمعه
400,000
تومان
9 شهریور
شنبه
400,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
جاباما
412,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
412,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
412,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
412,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
412,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
412,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
412,000
تومان
8 شهریور
جمعه
412,000
تومان
9 شهریور
شنبه
412,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
412,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
412,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
412,000
تومان
تورگردان
625,500 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
625,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
625,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
625,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
625,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
625,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
625,500
تومان
8 شهریور
جمعه
625,500
تومان
9 شهریور
شنبه
625,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
625,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
625,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
625,500
تومان
تهرانی-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
515,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
جمعه
515,000
تومان
9 شهریور
شنبه
515,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
اسنپ تریپ
515,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
515,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
جمعه
515,000
تومان
9 شهریور
شنبه
515,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
530,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
530,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
530,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
530,000
تومان
8 شهریور
جمعه
530,000
تومان
9 شهریور
شنبه
530,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
تورگردان
804,500 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
804,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
804,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
804,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
804,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
804,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
804,500
تومان
8 شهریور
جمعه
804,500
تومان
9 شهریور
شنبه
804,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
804,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
804,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
804,500
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
تهرانی-چهارتخته رویال
چهارتخته رویال
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
515,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
515,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
515,000
تومان
8 شهریور
جمعه
515,000
تومان
9 شهریور
شنبه
515,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
515,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
515,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
515,000
تومان
تورگردان
804,500 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
804,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
804,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
804,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
804,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
804,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
804,500
تومان
8 شهریور
جمعه
804,500
تومان
9 شهریور
شنبه
804,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
804,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
804,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
804,500
تومان

امکانات اتاق های هتل تهرانی یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
پرینت
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن بدنسازی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کتابخانه
سالن بیلیارد رایگان
فوتبال دستی
پاركينگ
اينترنت در لابی
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سالن همايش
خدمات باربري
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل صفائیه یزد
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
property-card-image
هتل داد یزد
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
property-card-image
هتل آنتیک ملک التجار یزد
2.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 216,000 تومان
جاباما
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
از 360,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ جدید یزد
4.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
property-card-image
هتل موزه فهادان یزد
3.3
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
از 211,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل راه و ما یزد
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 198,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
جاباما
از 293,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل زنبق یزد
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 190,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مشیرالممالک یزد
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی رویای قدیم یزد
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 287,000 تومان
اقامت 24
از 287,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مرشد یزد
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی والی یزد
3.1
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 206,000 تومان
جاباما
از 342,000 تومان
property-card-image
هتل فیروزه یزد
3.9
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 114,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان یزد
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 156,000 تومان
اقامت 24
از 156,000 تومان
جاباما
از 156,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مظفر یزد
3.8
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 120,000 تومان
اقامت 24
از 120,000 تومان
جاباما
از 120,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الزهرا یزد
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 147,000 تومان
اقامت 24
از 149,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل لاله یزد
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
جاباما
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مهر یزد
3.3
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
جاباما
از 197,000 تومان
اقامت 24
از 202,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی کوروش یزد
2.8
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 163,000 تومان
اقامت 24
از 163,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس یزد
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل تهرانی یزد

(16 نظر)
نقاط قوت:
بسیار پرسنل خوش اخلاق و زحمت کش و مخصوصا قیمت ناهار رستوران خیلی خوب بود پارکینگ هتل برای خودرو مناسب بود و انشاالله بهتر هم بشود
نقاط ضعف:
صبحانه برای سه شب که اونجا بودم یکنواخت بود و هتل حتما نیاز به سم پاشی دارد
خوب بود ...
نحوه برخورد کارکنان بسیار گرم و صمیمی است. از نظر پذیرایی خصوصاً صبحانه علاوه بر طعم خوب تنوع خوبی داره و می‌تواند افراد با سلایق مختلف را راضی کنه تنها مشکل هتل تبادل صدا بین اتاقهای مجاوره که میتونه برای افراد حساس ناراحت کننده باشه در کل بین هتل‌هایی که من رفتم خوب بوده ...
هتل در حد دو ستاره **
حتی برای یک شب موندن با ۷۰ در صد تخفیف هم نمیرزه بیشتر شبیه مسافرخونه هست تا هتل
به هتل ۴ ستاره شبیه نبود . انگار کل کارهای هتل و نگهبان دم در انجام می داد. رزرواسیون اصلا خوب نبود و کاملا بی نظم . طوری که من چند روز قبل رزرو کرده بودم باز چند ساعتی معطل شدم چون . درکل راضی نبودم...
رضایت نداشتم، پرسنل رفتار مناسب نداشتن -رفت و آمدها زیاد و سلب آسایش...
من هتل خوب و بد زیاد رفتم اما بد تر از این هتل ندیدمحتی اگر ۷۰% هم تخفیف داشت پیشنهاد میکنم سمتش نرید اگر مقایسه بخوام داشته باشم با سایر هتل ها، میتونم صادقانه بگم دو ستاره هست.
در حد متوسط...
افتضاح ترین هتل یزد پذیرایی و تمیزی و غذا و امکانات و پرسنل و مدیریت همه چیز بی کیفیت و افتضاح
رفتار خوب پرسنلاطاقهای در حد هتل اپارتمان با بی کیفیت ترین جنس موکت ،پرده و روتختی،تلویزیون بی کیفیت،صبحانه بسیار معمولی و ساده
هتل بی ستاره...
بیشتر شبیه مسافرخونه هستش تا یه هتل ...
اصلا خوب نبود،وقتی وارد اتاق شدم شوکه شدم فکر میکردم وارد یه مهمانسرای درجه پائین شدم فقط برام جالبه که چطور و روی چه اساسی این درجه رو به هتل دادن ،هتلی کثیف و فاقد امکانات و کلنگی...
هتل در سطح پایینی است...
در حد یک هتل ۴ ستاره نبود...و کارکنان هم برخورد گرمی نداشتند....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.