هتل تهرانی یزد

یزد، میدان ابوالفضل (ع)، ابتدای جاده تفت
2.1
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
معرفی هتل تهرانی یزد
هتل چهار ستاره تهرانی در شهر کویری و تاریخی یزد واقع شده است. شایان ذکر است این هتل به دعوت کشور اسپانیا، در همايش برگزيدگان صنعت هتل‌داري و كيفيت غذا شرکت کرده و به عنوان برنده بيست و هشتمين جايزه بين المللي هتل‌داري و كيفيت غذا با نام انحصاري فيتور معرفي گردید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل تهرانی
تهرانی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
142,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
142,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
142,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
142,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
142,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
142,000
تومان
31 خرداد
جمعه
142,000
تومان
1 تیر
شنبه
190,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
اقامت 24
142,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
142,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
142,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
142,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
142,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
142,000
تومان
31 خرداد
جمعه
142,000
تومان
1 تیر
شنبه
172,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
172,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
172,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
172,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
172,000
تومان
اسنپ تریپ
142,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
142,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
142,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
142,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
142,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
142,000
تومان
31 خرداد
جمعه
142,000
تومان
1 تیر
شنبه
172,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
172,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
172,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
172,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
172,000
تومان
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
31 خرداد
جمعه
150,000
تومان
1 تیر
شنبه
284,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
284,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
284,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
284,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
284,000
تومان
ایران مارکوپولو
152,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
152,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
152,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
152,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
152,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
152,000
تومان
31 خرداد
جمعه
152,000
تومان
1 تیر
شنبه
185,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
185,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
185,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
185,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
185,000
تومان
جاباما
157,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
157,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
157,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
157,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
157,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
157,000
تومان
31 خرداد
جمعه
157,000
تومان
1 تیر
شنبه
172,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
172,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
172,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
172,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
172,000
تومان
تهرانی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
222,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
31 خرداد
جمعه
222,000
تومان
1 تیر
شنبه
268,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
اقامت 24
222,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
31 خرداد
جمعه
222,000
تومان
1 تیر
شنبه
268,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
31 خرداد
جمعه
230,000
تومان
1 تیر
شنبه
444,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
444,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
444,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
444,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
444,400
تومان
تهرانی-اتاق  دو  تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
222,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
31 خرداد
جمعه
222,000
تومان
1 تیر
شنبه
268,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
اسنپ تریپ
222,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
31 خرداد
جمعه
222,000
تومان
1 تیر
شنبه
268,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
ایران هتل آنلاین
222,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
31 خرداد
جمعه
222,000
تومان
1 تیر
شنبه
286,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
286,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
286,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
286,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
286,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
31 خرداد
جمعه
230,000
تومان
1 تیر
شنبه
444,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
444,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
444,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
444,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
444,400
تومان
ایران مارکوپولو
230,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
31 خرداد
جمعه
230,000
تومان
1 تیر
شنبه
285,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
285,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
285,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
285,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
285,000
تومان
جاباما
237,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
31 خرداد
جمعه
237,000
تومان
1 تیر
شنبه
268,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
268,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
268,000
تومان
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 خرداد
جمعه
245,000
تومان
1 تیر
شنبه
289,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
289,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
289,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
289,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
289,000
تومان
تهرانی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
276,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
31 خرداد
جمعه
276,000
تومان
1 تیر
شنبه
350,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
350,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
31 خرداد
جمعه
276,000
تومان
1 تیر
شنبه
333,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
333,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
333,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
333,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
333,000
تومان
اسنپ تریپ
276,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
31 خرداد
جمعه
276,000
تومان
1 تیر
شنبه
333,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
333,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
333,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
333,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
333,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
31 خرداد
جمعه
280,000
تومان
1 تیر
شنبه
552,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
552,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
552,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
552,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
552,000
تومان
ایران مارکوپولو
286,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
286,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
286,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
286,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
286,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
286,000
تومان
31 خرداد
جمعه
286,000
تومان
1 تیر
شنبه
345,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
جاباما
291,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
291,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
291,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
291,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
291,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
291,000
تومان
31 خرداد
جمعه
291,000
تومان
1 تیر
شنبه
333,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
333,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
333,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
333,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
333,000
تومان
علاءالدین
299,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
31 خرداد
جمعه
299,000
تومان
1 تیر
شنبه
355,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
355,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
355,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
355,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
355,000
تومان
تهرانی-اتاق  چهار  تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
31 خرداد
جمعه
330,000
تومان
1 تیر
شنبه
398,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
398,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
398,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
398,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
398,000
تومان
اسنپ تریپ
330,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
31 خرداد
جمعه
330,000
تومان
1 تیر
شنبه
398,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
398,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
398,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
398,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
398,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
31 خرداد
جمعه
330,000
تومان
1 تیر
شنبه
416,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
416,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
416,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
416,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
416,000
تومان
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
31 خرداد
جمعه
335,000
تومان
1 تیر
شنبه
660,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
ایران مارکوپولو
340,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
31 خرداد
جمعه
340,000
تومان
1 تیر
شنبه
410,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
جاباما
345,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
31 خرداد
جمعه
345,000
تومان
1 تیر
شنبه
398,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
398,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
398,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
398,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
398,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
تهرانی-سوییت هانی مون
سوییت هانی مون
اسنپ تریپ
363,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
363,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
363,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
363,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
363,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
363,000
تومان
31 خرداد
جمعه
363,000
تومان
1 تیر
شنبه
438,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
438,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
438,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
438,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
438,000
تومان
اقامت 24
363,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
363,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
363,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
363,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
363,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
363,000
تومان
31 خرداد
جمعه
363,000
تومان
1 تیر
شنبه
438,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
438,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
438,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
438,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
438,000
تومان
ایران هتل آنلاین
363,500 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
363,500
تومان
27 خرداد
دوشنبه
363,500
تومان
28 خرداد
سه شنبه
363,500
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
363,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
363,500
تومان
31 خرداد
جمعه
363,500
تومان
1 تیر
شنبه
456,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
456,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
456,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
456,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
456,000
تومان
هتل یار
369,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
31 خرداد
جمعه
369,000
تومان
1 تیر
شنبه
727,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
727,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
727,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
727,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
727,000
تومان
جاباما
378,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
378,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
378,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
378,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
378,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
378,000
تومان
31 خرداد
جمعه
378,000
تومان
1 تیر
شنبه
438,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
438,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
438,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
438,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
438,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
تهرانی-چهارتخته رویال
چهارتخته رویال
اقامت 24
467,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
467,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
467,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
467,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
467,000
تومان
31 خرداد
جمعه
467,000
تومان
1 تیر
شنبه
562,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
562,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
562,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
562,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
562,000
تومان
تهرانی-سوئیت رویال چهارنفره
سوئیت رویال چهارنفره
اسنپ تریپ
467,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
467,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
467,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
467,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
467,000
تومان
31 خرداد
جمعه
467,000
تومان
1 تیر
شنبه
562,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
562,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
562,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
562,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
562,000
تومان
ایران هتل آنلاین
467,500 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
467,500
تومان
27 خرداد
دوشنبه
467,500
تومان
28 خرداد
سه شنبه
467,500
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
467,500
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
467,500
تومان
31 خرداد
جمعه
467,500
تومان
1 تیر
شنبه
581,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
581,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
581,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
581,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
581,000
تومان
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
470,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
470,000
تومان
31 خرداد
جمعه
470,000
تومان
1 تیر
شنبه
935,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
935,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
935,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
935,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
935,000
تومان
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
31 خرداد
جمعه
482,000
تومان
1 تیر
شنبه
563,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
563,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
563,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
563,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
563,000
تومان
اقامت 24
563,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
563,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
563,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
563,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
563,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
563,000
تومان
31 خرداد
جمعه
563,000
تومان
1 تیر
شنبه
563,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
563,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
563,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
563,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
563,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل