هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه شهید کاردی، پارکینگ2، هتل رویای قدیم
2.2
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد متعلق به دوره‌ی قاجار است که قدمت آن به بیش از ۲۰۰ سال می رسد و فضای اندرونی و بیرونی با گچکاری و کاربندی های فوق العاده زیبا انسان را به گذشته های دور پیوند میدهد. انعکاس پنج دری و سه دری های قرینه تالار مرتفع و حوض حیاط بسیار چشم نواز و دل انگیز است. هتل رویای قدیم با جای گیری در مرکز شهر یزد دسترسی مسافران را به بافت قدیمی یزد آسان نموده و همچنین باد گیر بلند این مجموعه نمای زیبای بافت قدیم یزد را به تصویر کشیده است. هتل رویای قدیم یزد تور یک روزه داخل شهر و تور کویر نوردی، شن درمانی همراه با شتر سواری به مهمانان گرامی ارائه می دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی رویای قدیم یزد

سنتی رویای قدیم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
152,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
152,000
تومان
27 تیر
جمعه
152,000
تومان
28 تیر
شنبه
152,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
152,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
152,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
152,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
152,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
152,000
تومان
3 مرداد
جمعه
152,000
تومان
4 مرداد
شنبه
152,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
152,000
تومان
علاءالدین
236,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
236,000
تومان
27 تیر
جمعه
236,000
تومان
28 تیر
شنبه
236,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
236,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی رویای قدیم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
225,000
تومان
27 تیر
جمعه
225,000
تومان
28 تیر
شنبه
225,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
225,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
225,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
225,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 مرداد
جمعه
225,000
تومان
4 مرداد
شنبه
225,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
225,000
تومان
علاءالدین
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
339,000
تومان
27 تیر
جمعه
339,000
تومان
28 تیر
شنبه
339,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
339,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
339,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
339,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
174,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
174,000
تومان
3 مرداد
جمعه
174,000
تومان
4 مرداد
شنبه
174,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
174,000
تومان
سنتی رویای قدیم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
225,000
تومان
27 تیر
جمعه
225,000
تومان
28 تیر
شنبه
225,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
225,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
225,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
225,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 مرداد
جمعه
225,000
تومان
4 مرداد
شنبه
225,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
225,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
174,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
174,000
تومان
3 مرداد
جمعه
174,000
تومان
4 مرداد
شنبه
174,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
174,000
تومان
سنتی رویای قدیم-سوئیت یکخوابه پنج نفره (دوتخته+سه سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه پنج نفره (دوتخته+سه سرویس اضافه)
علاءالدین
538,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
538,000
تومان
27 تیر
جمعه
538,000
تومان
28 تیر
شنبه
538,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
538,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
538,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
538,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
3 مرداد
جمعه
274,000
تومان
4 مرداد
شنبه
274,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
274,000
تومان
سنتی رویای قدیم-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
علاءالدین
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
389,000
تومان
27 تیر
جمعه
389,000
تومان
28 تیر
شنبه
389,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
389,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
389,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
389,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
جمعه
199,000
تومان
4 مرداد
شنبه
199,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
سنتی رویای قدیم-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
27 تیر
جمعه
256,000
تومان
28 تیر
شنبه
256,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
256,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
جمعه
256,000
تومان
4 مرداد
شنبه
256,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
جمعه
199,000
تومان
4 مرداد
شنبه
199,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
سنتی رویای قدیم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
27 تیر
جمعه
315,000
تومان
28 تیر
شنبه
315,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
3 مرداد
جمعه
315,000
تومان
4 مرداد
شنبه
315,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
علاءالدین
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
26 تیر
پنجشنبه
485,000
تومان
27 تیر
جمعه
485,000
تومان
28 تیر
شنبه
485,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
485,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
485,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
485,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
247,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
247,000
تومان
3 مرداد
جمعه
247,000
تومان
4 مرداد
شنبه
247,000
تومان
5 مرداد
یکشنبه
247,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی رویای قدیم یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسب‌سواری
Business Center
رستوران
خشکشویی
فتوكپي
اتاق چمدان
رخت آویز
سرویسبهداشتیفرنگی

آدرس هتل سنتی رویای قدیم یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی رویای قدیم یزد

(13 نظر)
من این هتل رو واقعا پیشنهاد میکنم چون فضای خوبی که شد و اینکه نزدیک بافت تاریخی بود خیلی کمک کرد به من و البته پارکینگ خصوصی بزرگش و اینکه نظافت اتاق ها خیلی عالی بود و صبحونه خیلی کاملی داشت . پرسنل خوب بودن و در کل نکته منفی ای من ندیدم.
نقاط قوت:
اینجانب به مدت یک شب در این هتل اقامت داشتم هتل بسیار زیبا و صبحانه عالی کارمندان بسیار خوش برخورد و از نظر مکانی هتل در مرکز شهر قرار دارد و با فاصله کمی پیاده روی میتوانید تمامی بافت تاریخی را ببینید و پارکینگ بزرگ اختصاصی نیز وجود دارد.
نقاط ضعف:
نکته بدی وجود نداشت.
نقاط قوت:
خوب و کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود
ادب و احترام: خوب ، نظافت : قابل قبول ، صبحانه : مناسب ، اينترنت : معقول فقط راه پله اتاقهاي پاييني اندكي غير استاندارد است
سنتى و زيبا. ولى اتاقها و حمام تهويه ندارد. ورودی هتل بوى نامطبوعى داشت
نقاط قوت:
هتل تمیز و دنجی بود برخورد پرسنل خوب بود به میدان امیرچقماق پیاده راحت دسترسی داشت پارکینگ داشت
نقاط ضعف:
اتاق ما زیرزمین بود که تعدادی پله داشت پله ها برای افراد مسن مشکل اند تهویه اتاق های بخش زیرزمین خوب نیست چای دم شده ندارند و فقط تی بگ در دسترس است
نظافت اتاق ها خوب بود صبحانه میشه گفت که نداشت چون خیلی ضعیف بود کلا هتل به خاطر بازسازی تمیز بود اتاق سه تخته ما داخل زیر زمین بود که قبل از رزرو صحبتی ازش نشده بود
دوستان سلاممن اواخر مرداد یک شب مهمون این هتل بودم. به قیمت تخفیف خورده ۷۷۰۰۰ تومان . ورودی و کوچه های کثیف اطراف توی ذوق میزنه ولی وارد که بشین حس خوبی بهتون میده . زیاد بزرگ نیست و کلا ۱۱ تا اتاق داره . اتاق من ۳ تخته توی زیرزمین بود که انصافا تمییز و بزرگ بود. نکات مثبتش بزرگی و تمیزی اتاق و دسترسی خوبش به بافت تاریخی و میدون امیرچخماخ و برخورد خوب پرسنل هست .نکته منفیش هم نداشتن اینترنت و پارکینگه . شما مجبور هستید ماشین را توی کوچه های اطراف پارک کنید. نکته افتضاحش هم صبحانه بود. نان و پنیر و گوجه و خیار و کره مربا و یه فلاکس چای کیسه ای !!! همین ... واقعا همینا !!! وقتی هم بهشون انتقاد کردم گفتن چون قیمتهای اتاقها تخفیف زیاد خورده ، صبحانه را مختصر کردیم !! من چون یک شب بیشتر اقامت نداشتم بالطبع زیاد هم حساس نشدم . به نظرم اگه قیمت تو همین رنج ۷۰-۸۰ تومن باشه به یک شب اقامتش می ارزه . امیدوارم نظراتم برای دوستان مفید باشه . سفرتون بی خطر نداشتن پارکینگ صبحانه ضعیف
هتل از لحاظ نظافت و تمیزی عالی بود همچنین پرسنل بسیار خوش برخورد بودند. تنها نقاط ضعف نبود اینترنت داخل اتاق و نداشتن پارکینگ است. اگر برای پارکینگ عمومی دوربین نصب شود که پرسنل نظارت داشته باشن به ماشین ها بسیار عالی خواهد شد.
اصلا راضی نبودم اتاق ها بدترین جای هتل بود نمی ارزید که
خوب بود و امکانات هتل کم بود.
همه چیز خوب بود.
من در تعطیلات نوروز به این هتل رفتم و با این که شب اول بر خلاف خواست بنده در هنگام رزرو تخت دبل نداشتند ولی برخورد دوستانه و همکاری کامل کارکنان هتل جربه خوبی رو برام به یادگار گذاشتند تنها ایرادی که میتونم بگیرم نبود جای پارک کافی و مناسب عنوان کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی رویای قدیم یزد

مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی رویای قدیم یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.