هتل سنتی کوروش یزد

يزد، خیابان امام خمینی، محله فهادان، نرسیده به زندان اسکندر، مقابل سازمان صنایع دستی و گردشگری
2.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی کوروش یزد
هتل دو ستاره سنتی کوروش یزد در محل خانه تاریخی نجفی یزدی در مرکز بافت سنتی شهر بنا گردیده است. هتل با قدمت ۴۰۰ ساله و معماری اصيل همجوار با زندان اسکندر و مسجد جامع یزد می باشد. هتل کوروش با معماری و تجهیزات کاملا سنتی و در عین حال مجهز به کلیه امکانات مدرن و همچنین با انواع اتاق و سوئیت و امکانات رفاهی، فضای ایام کهن را با فن‌آوری امروز پیوند زده است و در فضای زیبا و با صفا و امکاناتی متنوع آماده ارائه سرویس به میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی کوروش یزد
سنتی کوروش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
112,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
112,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
112,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
112,000
تومان
22 آذر
جمعه
112,000
تومان
23 آذر
شنبه
112,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
112,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
112,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
112,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
112,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
112,000
تومان
29 آذر
جمعه
112,000
تومان
هتل یار
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
115,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
115,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
115,000
تومان
22 آذر
جمعه
115,000
تومان
23 آذر
شنبه
115,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
115,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
115,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
115,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
115,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
115,000
تومان
29 آذر
جمعه
115,000
تومان
ای‌گردش
116,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
116,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
116,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
116,000
تومان
22 آذر
جمعه
116,000
تومان
23 آذر
شنبه
116,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
116,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
116,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
116,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
116,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
116,000
تومان
29 آذر
جمعه
116,000
تومان
سنتی کوروش-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
22 آذر
جمعه
160,000
تومان
23 آذر
شنبه
160,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
29 آذر
جمعه
160,000
تومان
اسنپ تریپ
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
22 آذر
جمعه
160,000
تومان
23 آذر
شنبه
160,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
29 آذر
جمعه
160,000
تومان
هتل یار
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
163,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
163,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
163,000
تومان
22 آذر
جمعه
163,000
تومان
23 آذر
شنبه
163,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
163,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
163,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
163,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
163,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
163,000
تومان
29 آذر
جمعه
163,000
تومان
ای‌گردش
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
185,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
185,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
185,000
تومان
22 آذر
جمعه
185,000
تومان
23 آذر
شنبه
185,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
185,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
185,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
185,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
185,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
185,000
تومان
29 آذر
جمعه
185,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
185,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
185,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
185,000
تومان
22 آذر
جمعه
185,000
تومان
23 آذر
شنبه
185,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
185,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
185,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
185,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
185,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
185,000
تومان
29 آذر
جمعه
185,000
تومان
سنتی کوروش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
29 آذر
جمعه
205,000
تومان
اسنپ تریپ
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
29 آذر
جمعه
205,000
تومان
هتل یار
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
208,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
22 آذر
جمعه
208,000
تومان
23 آذر
شنبه
208,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
208,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
208,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
208,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
29 آذر
جمعه
208,000
تومان
ای‌گردش
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
29 آذر
جمعه
240,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
249,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
249,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
249,000
تومان
22 آذر
جمعه
249,000
تومان
23 آذر
شنبه
249,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
249,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
249,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
249,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
249,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
249,000
تومان
29 آذر
جمعه
249,000
تومان
اسنپ تریپ
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
249,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
249,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
249,000
تومان
22 آذر
جمعه
249,000
تومان
23 آذر
شنبه
249,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
249,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
249,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
249,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
249,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
249,000
تومان
29 آذر
جمعه
249,000
تومان
هتل یار
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
251,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
251,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
251,000
تومان
22 آذر
جمعه
251,000
تومان
23 آذر
شنبه
251,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
251,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
251,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
251,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
251,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
251,000
تومان
29 آذر
جمعه
251,000
تومان
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
22 آذر
جمعه
290,000
تومان
23 آذر
شنبه
290,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
29 آذر
جمعه
290,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
299,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
299,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
299,000
تومان
22 آذر
جمعه
299,000
تومان
23 آذر
شنبه
299,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
299,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
299,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
299,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
299,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
299,000
تومان
29 آذر
جمعه
299,000
تومان
هتل یار
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
299,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
299,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
299,000
تومان
22 آذر
جمعه
299,000
تومان
23 آذر
شنبه
299,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
299,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
299,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
299,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
299,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
299,000
تومان
29 آذر
جمعه
299,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
350,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
350,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
350,000
تومان
22 آذر
جمعه
350,000
تومان
23 آذر
شنبه
350,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
350,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
350,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
350,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
350,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
350,000
تومان
29 آذر
جمعه
350,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سنتی کوروش-اتاق هفت تخته
اتاق هفت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
390,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
390,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی کوروش یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل سنتی کوروش یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی کوروش یزد

(10 نظر)
فضای سنتی و خاطره انگیز - امکانات مناسب - برخورد پرسنل مناسب - بافت تاریخی شهر یزد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و محترم. هتل نقلی و باصفا. موقعیت مکانی عالی.
نقاط ضعف:
فقط توالت ایرانی در حیاط
نقاط قوت:
بافت سنتی هتل ، نزدیکی به بافت تاریخی
نقاط ضعف:
امکانات اتاق خیلی معمولی بود
ما چهار شب این هتل رو رزرو کرده بودیم ولی وقتی رسیدیم بیشتر از یک شب نتونستیم بمونیم. متاسفانه کیفیت و نظافت هتل اصلا مناسب نیست. اینکه یک هتل دو ستاره باشه به نسبت هتل های دیگه فرقش باید در امکانات و آپشن ها باشه و نباید اصولی مثل کیفیت و نظافت نادیده گرفته بشه. چون مسافر به نوعی مهمان هتل هست و حداقل در فرهنگ ما به مهمان بها داده میشه و در حد امکانات سرویس ولی با کیفیت مناسب باید ارائه بشه. امیدوارم نقطه نظرات من تلنگری باشه برای مدیر و کارکنان هتل که در نحوه ارائه خدماتشون بازنگری و بهینه سازی بکنند.
فوق العاده. یک فضای سنتی عالی با امکانات عالی
واقعا عالی بود. یک فضای سنتی فوق العاده
هتل در محله فهادان است که بافت قدیمی شهر یزد هست و برای دیدن اماکن قدیمی و باستانی خیلی موقعیت خوبی داره.۲ دقیقه ای به اولین مکان باستانی میرسید.چون محله توریست و مسافر زیاد داره حتی ساعت ۱۱ شب هم مغازه ها بازه و میتونید لذت ببرید از محیط.از نظر تمیزی چون هتل بازسازی شده است ممکنه زیاد جالب به نظر نرسه.و همچنین هزینه چایی که ما شب میگرفتیم برای خوردن در فضای هتل بعدا وقت خروج حساب شد که بهتر بود اول قیمتشو بهمون اعلام میکردند.
وضعیت نظافت اصلا خوب نبود تلویزیون 14 اینچ داغون با گیرنده دیجیتال خراب و باتری کنترل هم تموم شده بود امکان کنسلی هم نداشت کلا به هیچ وجه توصیه نمی کنم
نقاط قوت:
با توجه به قیمت مناسب هتل و مکان قرار گیری آن این هتل را انتخاب کردیم، هتلی کوچک و با امکانات در حد خودش بود، رفتار پرسنل بسیار عالی بود، ما که راضی بودیم چون در مسافرت ها خیلی کم در هتل هستیم و بیشتر شبها برای خواب به هتل میایم، صبحانه هم مختصر و در حد رفع نیاز بود، ولی در کل از هتل راضی بودیم.
نقاط ضعف:
اگر ستاره های هتل و قیمت آن را در نظر بگیریم نکته منفی ای نداشت. برای کسانی که هتل برایشان صرفا محلی برای خواب است کاملا پیشنهاد میکنم ولی برای افرادی که دنبال هتلی شیک و لوکس هستند پیشنهاد نمیشود.
نقاط قوت:
فضا سازی زیبا و سنتی داره. کارکنان مودب. دور از شلوغی و هیاهو شهر است.
نقاط ضعف:
به دلیل وجود کافی شاپ ویا همان قلیانخانه عمومی تا ۱۲ شب جلوی پنجره اتاق صدای خنده و قهقهه مشتریان به علاوه دود قلیان و صدای موزیک آسایش نداره. این هتل رو برای کسانی که خواب راحت و زود میخواهند توصیه نمیکنم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.