هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی والی یزد
هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی والی یزد
سنتی والی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
220,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
234,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
234,000
تومان
22 آذر
جمعه
234,000
تومان
23 آذر
شنبه
234,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
234,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
234,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
234,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
234,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
234,000
تومان
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
ایران هتل آنلاین
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
237,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
237,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
ای‌گردش
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
289,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
289,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
289,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
22 آذر
جمعه
289,000
تومان
23 آذر
شنبه
289,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
289,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
289,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
234,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
234,000
تومان
22 آذر
جمعه
234,000
تومان
23 آذر
شنبه
234,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
234,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
234,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
234,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
234,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
234,000
تومان
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
ایران هتل آنلاین
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
237,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
237,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
ای‌گردش
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
311,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
311,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
311,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
311,000
تومان
22 آذر
جمعه
311,000
تومان
23 آذر
شنبه
311,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
311,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
234,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
234,000
تومان
22 آذر
جمعه
234,000
تومان
23 آذر
شنبه
234,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
234,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
جاباما
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
234,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
234,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
234,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
234,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
234,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
234,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
234,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
234,000
تومان
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
234,000
تومان
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
237,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
ایران هتل آنلاین
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
237,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
22 آذر
جمعه
237,000
تومان
23 آذر
شنبه
237,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
ایران مارکوپولو
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
280,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
ای‌گردش
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
311,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
311,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
311,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
311,000
تومان
22 آذر
جمعه
311,000
تومان
23 آذر
شنبه
311,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
311,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
311,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
311,000
تومان
سنتی والی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
280,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
22 آذر
جمعه
280,000
تومان
23 آذر
شنبه
280,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
280,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
اسنپ تریپ
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
280,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
280,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
280,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
280,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
280,000
تومان
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
280,000
تومان
هتل یار
283,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
283,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
283,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
283,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
283,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
283,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
283,000
تومان
22 آذر
جمعه
283,000
تومان
23 آذر
شنبه
283,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
283,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
283,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
283,000
تومان
ایران هتل آنلاین
283,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
283,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
283,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
283,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
283,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
283,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
283,000
تومان
22 آذر
جمعه
283,000
تومان
23 آذر
شنبه
283,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
283,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
283,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
283,000
تومان
ایران مارکوپولو
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
339,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
339,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
339,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
339,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
339,000
تومان
ای‌گردش
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
373,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
373,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
373,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
373,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
373,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
373,000
تومان
22 آذر
جمعه
373,000
تومان
23 آذر
شنبه
373,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
373,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
373,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
373,000
تومان
سنتی والی-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
283,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
283,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
283,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
283,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
283,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
283,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
283,000
تومان
22 آذر
جمعه
283,000
تومان
23 آذر
شنبه
283,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
283,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
283,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
283,000
تومان
سنتی والی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اسنپ تریپ
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
326,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
326,000
تومان
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
جاباما
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
326,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
ایران هتل آنلاین
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
329,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
22 آذر
جمعه
329,000
تومان
23 آذر
شنبه
329,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
هتل یار
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
329,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
22 آذر
جمعه
329,000
تومان
23 آذر
شنبه
329,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
ای‌گردش
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
455,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
455,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
455,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
455,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
455,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
455,000
تومان
22 آذر
جمعه
455,000
تومان
23 آذر
شنبه
455,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
455,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
455,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
455,000
تومان
سنتی والی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
372,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
22 آذر
جمعه
372,000
تومان
23 آذر
شنبه
372,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
372,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
اسنپ تریپ
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
372,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
372,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
جاباما
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
372,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
372,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
372,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
372,000
تومان
ایران هتل آنلاین
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
375,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
375,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
ایران مارکوپولو
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
450,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
499,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
499,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
499,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
499,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
499,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
499,000
تومان
22 آذر
جمعه
499,000
تومان
23 آذر
شنبه
499,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
499,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
499,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
499,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی والی یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
خدمات پزشکی
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
آژانس مسافرتی

آدرس هتل سنتی والی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی والی یزد

(18 نظر)
هتل موزه والی دلبر و زیبا... خوبی این هتل اینه که حتی بدون این که نیاز باشه اقامت داشته باشید یا چیزی بخورید می تونید ازش بازدید کنید. یک آب انبار خوشگل داره که اغلب خیلی خلوته و میتونید ساعت ها اون پایین دور حوض اصلیش بنشینید. حتی فکر کنم اگه هماهنگ کنید، می تونید غذایی که از رستوران هتل سفارش دادید، هم ببرید پایین بخورید. البته کیفیت غذا تو هتل والی خیلی معمولیه و حجم خورشت هاش به نسبت قیمتش کمه اما برای وقت گذروندن و چند ساعت اونجا بودن می ارزه که یه غذای معمولی رو تو یه فضای فوق العاده تجربه کنید. اتاق هاش هم سنتی و بی نهایت زیباست. که برای عاشقان اقامت در فضای سنتی واقعا یکی از هتل هاییه که بسایر میشه توصیه اش کرد!
تنها نقطه ضعف هتل ساعت دیر شروع صبحانه است. کیفیت غذای رستوران هم چندان خوب نیست. در سایر زمینه ها عالیه
موقعیت هتل مناسب.بعضی افراد هتل با معرفت و خوش اخلاق. اعلام شده بود که صبحانه تا ساعت ١٠ سرو میشود اما ٩:٤٠ دقیقه چیزی برای خوردن نبود و باید بعد از مذاکراتی سخت تر از پنج + یک به صبحانه دسترسی پیدا میشد. آب برای خوردن پیدا نمیشد، اما استخر بزرگی داشت که در صورت نیاز میشد از ان اب نوشید. فکر میکنم مدیریت مجموعه نیاز به سفر و بررسی چند هتل دیگر دارن تا کمی از هتل داری بیشتر بدانند.
موقعیت عالی و شکل سنتی هتل زیباستسرو صدای زیاد - صبحانه بسیار سرد و ضعیف - کارخوب هتل گرفتن یه عکس رایگان با لباس سنتی هست ولی متاسفانه عکاس در اونجا به ما گفت اگر از من عکس بخرید تمام عکسهارو براتون تلگرام میکنم . بعد از خریدعکس گفت بعدا براتون تلگرام میکنم . بعد در تلگرام گفت باید برای عکسها پول بدید که این خودش یه کلاهبرداری در هتل بود
ما از ۲۷ ام تا ۳۰ شهریور در این هتل اقامت داشتیم. ابتدا بر خلاف اینکه ما اتاق دابل رزرو کرده بودیم به ما اتاق تویین داده شد که بعد از اعتراض ما بهمون جواب دادن بقیه اتاق ها پر هست کاری که میتونیم بکنیم اینه که تختتون رو با تخت دابل عوض کنیم در صورتی که وقتی رزرو کردیم اتاق دابل جا داشته و نمیدونیم چرا به ما اتاق تویین اختصاص دادن. اتاقی که به ما داده شد جای بسیار پرت تو زیرزمین بود که هیچگونه نور و تهویه ای نداشت بطوریکه موقع ظهر چراغ ها رو خاموش میکردیم اتاق تو تاریکی مطلق میرفت. به دلیل نزدیک بودن اتاق به دستشویی هتل بوی دستشویی تو اتاق میومد.وای فای رایگان هتل تو اتاق ما آنتن نمیداد. به دلیل نزدیک بودن این اتاق به محل عکاسی هتل بعد از ظهر ها سروصدای بسیاری تو اتاق میپیچید که استراحت تو اتاق رو غیر ممکن میکرد. ما دو روز ار صبحانه هتل استفاده نکردیم و روز سوم که درخواست داشتیم دو عدد تخم مرغ رو برامون پک کنند تا برای مسیر داشته باشیم برخورد نامناسبی کردند و گفتن این کار ممنوعه. نقاط مثبت این هتل میشه به برخورد خوب رسپشن اشاره کرد. کیفیت صبحانه هم قابل قبول بود. ولی هتل های بسیار خوبی در شهر یزد هست و رفتن به این هتل توصیه نمیشود
به نظر بنده هتل به لحاظ بافت سنتی اش نمادی از گذشته ی فرهنگ و هنر ایرانی رو به نمایش می‌ گذارند و شما خودتون رو تو اون فضا حس می کنید ، کادرخوش برخوردی داره که اگه کاستی های هرچند کم اون رو حل کنند به نظرم عالی میشه . درکل راضی بودیم ولی جای بهترشدن داشت .
هتل نسبتا خوبی هست.از نظر اشیا قدیمی و بافت سنتی بنا خوصبه .فقط دو تا حیاطش مسقف شده و هوا رد و بدل نمیشه .آبگرم مشکل داشت.از عکاس بخواید تا عکس خوب براتون بگیره
همه چی عالی ، هر کی یزد بره و این هتل نره ،،،، دچار اشتباه شده
در این هتل اقامت خوبی به همراه خانواده ام داشتم. فقط به دلیل همجواری اتاق با رستوران، صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد.
موقعیت مکانی عالیضعف در خدمات
از نقاط قوت شروع میکنم . پرسنل خوش برخورد و مودب بودند و سرویس چای ساز در اتاق موجود بود . بهداشت سرویس بهداشتی خوب بود . اما خمیر دندان نداشت. و شامپو استفاده شده نفر قبل رو متاسفانه برای من گذاشته بودند. کیفیت صبحانه به نظرم خوب بود و سلیقه های مختلف رو پوشش میداد . نوع معماری با توجه به تاریخی بودن بنا، هم برای من جالب بود و هم ، با توجه به درب کوتاه و نیاز به بالارفتن از پله های بلند برای من سخت بود اما بامزه بود و در یک یا دو روز اقامت قابل تحمل بود. وای فای در حیاط موجود بود و در اتاق قطع و وصل میشد. کلا تجربه خوبی بود و این هتل رو با توجه به این قیمت پیشنهاد میکنم.