هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی والی یزد
هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی والی
سنتی والی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
132,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
132,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
132,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
132,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
132,000
تومان
8 شهریور
جمعه
132,000
تومان
9 شهریور
شنبه
132,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
132,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
132,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
132,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
132,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
132,000
تومان
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
185,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
185,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
185,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
185,000
تومان
8 شهریور
جمعه
185,000
تومان
9 شهریور
شنبه
185,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
185,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
185,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
185,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
185,000
تومان
تورگردان
341,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
341,000
تومان
8 شهریور
جمعه
341,000
تومان
9 شهریور
شنبه
341,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
341,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
173,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
173,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
173,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
173,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
173,000
تومان
8 شهریور
جمعه
173,000
تومان
9 شهریور
شنبه
173,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
173,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
173,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
173,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
173,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
173,000
تومان
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
8 شهریور
جمعه
227,000
تومان
9 شهریور
شنبه
227,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
تورگردان
353,400 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
353,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
353,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
353,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
353,400
تومان
8 شهریور
جمعه
353,400
تومان
9 شهریور
شنبه
353,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
353,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
353,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
353,400
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
353,400
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
353,400
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
173,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
173,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
173,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
173,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
173,000
تومان
8 شهریور
جمعه
173,000
تومان
9 شهریور
شنبه
173,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
173,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
173,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
173,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
173,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
173,000
تومان
ایران مارکوپولو
180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
180,000
تومان
8 شهریور
جمعه
180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
227,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
8 شهریور
جمعه
227,000
تومان
9 شهریور
شنبه
227,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
227,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
227,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
227,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
227,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
227,000
تومان
تورگردان
353,400 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
353,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
353,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
353,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
353,400
تومان
8 شهریور
جمعه
353,400
تومان
9 شهریور
شنبه
353,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
353,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
353,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
353,400
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
353,400
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
353,400
تومان
سنتی والی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اسنپ تریپ
206,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
206,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
206,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
206,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
206,000
تومان
8 شهریور
جمعه
206,000
تومان
9 شهریور
شنبه
206,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
206,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
206,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
206,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
206,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
206,000
تومان
ایران مارکوپولو
209,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
209,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
209,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
209,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
209,000
تومان
8 شهریور
جمعه
209,000
تومان
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
268,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
268,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
268,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
268,000
تومان
8 شهریور
جمعه
268,000
تومان
9 شهریور
شنبه
268,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
268,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
268,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
268,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
268,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
268,000
تومان
تورگردان
424,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
424,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
424,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
424,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
424,000
تومان
8 شهریور
جمعه
424,000
تومان
9 شهریور
شنبه
424,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
424,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
424,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
424,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
424,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
424,000
تومان
سنتی والی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اسنپ تریپ
259,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
259,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
259,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
259,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
259,000
تومان
8 شهریور
جمعه
259,000
تومان
9 شهریور
شنبه
259,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
259,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
259,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
259,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
259,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
259,000
تومان
سنتی والی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
272,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
8 شهریور
جمعه
272,000
تومان
9 شهریور
شنبه
272,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
272,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
272,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
272,000
تومان
ایران مارکوپولو
279,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
279,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
279,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
279,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
279,000
تومان
8 شهریور
جمعه
279,000
تومان
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
342,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
8 شهریور
جمعه
342,000
تومان
9 شهریور
شنبه
342,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
342,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
342,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
342,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
342,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
342,000
تومان
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
352,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
352,000
تومان
8 شهریور
جمعه
352,000
تومان
9 شهریور
شنبه
352,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
352,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
352,000
تومان
تورگردان
566,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
566,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
566,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
566,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
566,800
تومان
8 شهریور
جمعه
566,800
تومان
9 شهریور
شنبه
566,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
566,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
566,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
566,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
566,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
566,800
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی والی یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
فضای سبز
خدمات پزشکی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
لاندري
خدمات پزشكي
آژانس مسافرتی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل صفائیه یزد
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
property-card-image
هتل داد یزد
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
property-card-image
هتل آنتیک ملک التجار یزد
2.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 216,000 تومان
جاباما
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
از 360,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ جدید یزد
4.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
property-card-image
هتل تهرانی یزد
2.1
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 166,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 170,000 تومان
property-card-image
هتل موزه فهادان یزد
3.3
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
از 211,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل راه و ما یزد
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 197,000 تومان
اقامت 24
از 198,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل زنبق یزد
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 190,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مشیرالممالک یزد
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی رویای قدیم یزد
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 287,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مرشد یزد
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فاضلی یزد
1.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 142,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فیروزه یزد
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 114,000 تومان
جاباما
از 114,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان یزد
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 156,000 تومان
اقامت 24
از 156,000 تومان
جاباما
از 156,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مظفر یزد
3.8
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
جاباما
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الزهرا یزد
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 147,000 تومان
اقامت 24
از 149,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل لاله یزد
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
جاباما
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مهر یزد
3.3
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 197,000 تومان
جاباما
از 197,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی کوروش یزد
2.8
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 163,000 تومان
اقامت 24
از 163,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس یزد
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل سنتی والی یزد

(18 نظر)
هتل موزه والی دلبر و زیبا... خوبی این هتل اینه که حتی بدون این که نیاز باشه اقامت داشته باشید یا چیزی بخورید می تونید ازش بازدید کنید. یک آب انبار خوشگل داره که اغلب خیلی خلوته و میتونید ساعت ها اون پایین دور حوض اصلیش بنشینید. حتی فکر کنم اگه هماهنگ کنید، می تونید غذایی که از رستوران هتل سفارش دادید، هم ببرید پایین بخورید. البته کیفیت غذا تو هتل والی خیلی معمولیه و حجم خورشت هاش به نسبت قیمتش کمه اما برای وقت گذروندن و چند ساعت اونجا بودن می ارزه که یه غذای معمولی رو تو یه فضای فوق العاده تجربه کنید. اتاق هاش هم سنتی و بی نهایت زیباست. که برای عاشقان اقامت در فضای سنتی واقعا یکی از هتل هاییه که بسایر میشه توصیه اش کرد!
تنها نقطه ضعف هتل ساعت دیر شروع صبحانه است. کیفیت غذای رستوران هم چندان خوب نیست. در سایر زمینه ها عالیه...
موقعیت هتل مناسب.بعضی افراد هتل با معرفت و خوش اخلاق. اعلام شده بود که صبحانه تا ساعت ١٠ سرو میشود اما ٩:٤٠ دقیقه چیزی برای خوردن نبود و باید بعد از مذاکراتی سخت تر از پنج + یک به صبحانه دسترسی پیدا میشد. آب برای خوردن پیدا نمیشد، اما استخر بزرگی داشت که در صورت نیاز میشد از ان اب نوشید. فکر میکنم مدیریت مجموعه نیاز به سفر و بررسی چند هتل دیگر دارن تا کمی از هتل داری بیشتر بدانند.
موقعیت عالی و شکل سنتی هتل زیباستسرو صدای زیاد - صبحانه بسیار سرد و ضعیف - کارخوب هتل گرفتن یه عکس رایگان با لباس سنتی هست ولی متاسفانه عکاس در اونجا به ما گفت اگر از من عکس بخرید تمام عکسهارو براتون تلگرام میکنم . بعد از خریدعکس گفت بعدا براتون تلگرام میکنم . بعد در تلگرام گفت باید برای عکسها پول بدید که این خودش یه کلاهبرداری در هتل بود
ما از ۲۷ ام تا ۳۰ شهریور در این هتل اقامت داشتیم. ابتدا بر خلاف اینکه ما اتاق دابل رزرو کرده بودیم به ما اتاق تویین داده شد که بعد از اعتراض ما بهمون جواب دادن بقیه اتاق ها پر هست کاری که میتونیم بکنیم اینه که تختتون رو با تخت دابل عوض کنیم در صورتی که وقتی رزرو کردیم اتاق دابل جا داشته و نمیدونیم چرا به ما اتاق تویین اختصاص دادن. اتاقی که به ما داده شد جای بسیار پرت تو زیرزمین بود که هیچگونه نور و تهویه ای نداشت بطوریکه موقع ظهر چراغ ها رو خاموش میکردیم اتاق تو تاریکی مطلق میرفت. به دلیل نزدیک بودن اتاق به دستشویی هتل بوی دستشویی تو اتاق میومد.وای فای رایگان هتل تو اتاق ما آنتن نمیداد. به دلیل نزدیک بودن این اتاق به محل عکاسی هتل بعد از ظهر ها سروصدای بسیاری تو اتاق میپیچید که استراحت تو اتاق رو غیر ممکن میکرد. ما دو روز ار صبحانه هتل استفاده نکردیم و روز سوم که درخواست داشتیم دو عدد تخم مرغ رو برامون پک کنند تا برای مسیر داشته باشیم برخورد نامناسبی کردند و گفتن این کار ممنوعه. نقاط مثبت این هتل میشه به برخورد خوب رسپشن اشاره کرد. کیفیت صبحانه هم قابل قبول بود. ولی هتل های بسیار خوبی در شهر یزد هست و رفتن به این هتل توصیه نمیشود
هتل نسبتا خوبی هست.از نظر اشیا قدیمی و بافت سنتی بنا خوصبه .فقط دو تا حیاطش مسقف شده و هوا رد و بدل نمیشه .آبگرم مشکل داشت.از عکاس بخواید تا عکس خوب براتون بگیره
به نظر بنده هتل به لحاظ بافت سنتی اش نمادی از گذشته ی فرهنگ و هنر ایرانی رو به نمایش می‌ گذارند و شما خودتون رو تو اون فضا حس می کنید ، کادرخوش برخوردی داره که اگه کاستی های هرچند کم اون رو حل کنند به نظرم عالی میشه . درکل راضی بودیم ولی جای بهترشدن داشت ....
همه چی عالی ، هر کی یزد بره و این هتل نره ،،،، دچار اشتباه شده
موقعیت مکانی عالیضعف در خدمات
در این هتل اقامت خوبی به همراه خانواده ام داشتم. فقط به دلیل همجواری اتاق با رستوران، صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد. ...
از نقاط قوت شروع میکنم . پرسنل خوش برخورد و مودب بودند و سرویس چای ساز در اتاق موجود بود . بهداشت سرویس بهداشتی خوب بود . اما خمیر دندان نداشت. و شامپو استفاده شده نفر قبل رو متاسفانه برای من گذاشته بودند. کیفیت صبحانه به نظرم خوب بود و سلیقه های مختلف رو پوشش میداد . نوع معماری با توجه به تاریخی بودن بنا، هم برای من جالب بود و هم ، با توجه به درب کوتاه و نیاز به بالارفتن از پله های بلند برای من سخت بود اما بامزه بود و در یک یا دو روز اقامت قابل تحمل بود. وای فای در حیاط موجود بود و در اتاق قطع و وصل میشد. کلا تجربه خوبی بود و این هتل رو با توجه به این قیمت پیشنهاد میکنم. ...
بااحترام برخورد خوب ومودبانه پرسنل پذیریش در بدو ورود بسیار تحسین برانگیز وعالی وپذیرایی خیلی عال سرویس دهی منظم وتنها کاسه دستشویی اطاق ۱۱۱ فوقالعاده کوچک واستفاده از آن مشکل وباعث زحمت بود...
هتلی معمولیه در حد ستاره هایی که داره. امکانات خاصی نداره و تخت و تشک اتاق هاش عالی نبست.
اوکی بود راضی بودم... تمیزی اتاقها و تنوع و کیفیت غذاهاش خوب بود.
با شناخت قبلی این هتل رو رزرو کردم چون قبلا در این هتل اقامت داشتم. همه چی خوب و رضایت بخش بود. در زمان اقمت من اینترنت قطع بود....
ما که راضی بودیم شما هم راضی باشید. کیفیت غذاهاش عااااالی. موقعیت مکانیش خیلیییی خووووب. قیمتش هم نسبت به بقیه جاهاا خووب. دیگه چی میخواین؟
راضی بودم. نسبت به قیمتش خوب بود فقط غذا و تختخواب اتاقهاش جای بهتر شدن داره که امیدوارم رسیدگی بشه.
فضای هتل خوبه ولی پارکینگش رو باید درست کنن. هم شیب داشت و هم کوچیک بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.