هتل سنتی والی یزد

یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
3.1
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی والی یزد

هتل سنتی والی در شهر یزد خیابان امام واقع شده است. هتل والی در دوره صفویه و حدود ۴۰۰ سال پیش بنا شده و سال ۱۳۸۵ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل والی دارای لابی ، سرداب ۴۰۰ ساله و دو حیات بیرونی و اندرونی می باشد که بیشتر اتاق های هتل در حیات اندرونی واقع شده است. هتل در سه طبقه ساخته شده و دارای پله های قدیمی و فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی والی یزد

سنتی والی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
184,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
184,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
184,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
184,000
تومان
27 تیر
جمعه
184,000
تومان
28 تیر
شنبه
184,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
184,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
184,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
184,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
هتل یار
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
184,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
184,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
184,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
184,000
تومان
27 تیر
جمعه
184,000
تومان
28 تیر
شنبه
184,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
184,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
184,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
184,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
ایران مارکوپولو
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
189,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
189,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
189,000
تومان
27 تیر
جمعه
189,000
تومان
28 تیر
شنبه
189,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
189,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
242,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
242,000
تومان
27 تیر
جمعه
242,000
تومان
28 تیر
شنبه
242,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
242,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
242,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
242,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
242,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
242,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
287,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
287,000
تومان
27 تیر
جمعه
287,000
تومان
28 تیر
شنبه
287,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
287,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
هتل یار
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
287,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
287,000
تومان
27 تیر
جمعه
287,000
تومان
28 تیر
شنبه
287,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
287,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
ای‌گردش
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
379,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
379,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
379,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
379,000
تومان
27 تیر
جمعه
379,000
تومان
28 تیر
شنبه
379,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
379,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
379,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
379,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
سنتی والی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
204,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
204,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
204,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
204,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
204,000
تومان
27 تیر
جمعه
204,000
تومان
28 تیر
شنبه
204,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
204,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
204,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
204,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
287,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
287,000
تومان
27 تیر
جمعه
287,000
تومان
28 تیر
شنبه
287,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
287,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
هتل یار
287,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
287,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
287,000
تومان
27 تیر
جمعه
287,000
تومان
28 تیر
شنبه
287,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
287,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
287,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
287,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
ایران مارکوپولو
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
295,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
295,000
تومان
27 تیر
جمعه
295,000
تومان
28 تیر
شنبه
295,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
295,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
379,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
379,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
379,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
379,000
تومان
27 تیر
جمعه
379,000
تومان
28 تیر
شنبه
379,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
379,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
379,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
379,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
علاءالدین
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
254,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
254,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
254,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
254,000
تومان
27 تیر
جمعه
254,000
تومان
28 تیر
شنبه
254,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
254,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
254,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
254,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
27 تیر
جمعه
362,000
تومان
28 تیر
شنبه
362,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
هتل یار
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
27 تیر
جمعه
362,000
تومان
28 تیر
شنبه
362,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
ایران مارکوپولو
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
369,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
369,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
369,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
369,000
تومان
27 تیر
جمعه
369,000
تومان
28 تیر
شنبه
369,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
369,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
369,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
369,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
479,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
479,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
479,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
479,000
تومان
27 تیر
جمعه
479,000
تومان
28 تیر
شنبه
479,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
479,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
479,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
479,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
479,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
479,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
27 تیر
جمعه
362,000
تومان
28 تیر
شنبه
362,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
سنتی والی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
304,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
304,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
304,000
تومان
27 تیر
جمعه
304,000
تومان
28 تیر
شنبه
304,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
437,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
437,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
437,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
437,000
تومان
27 تیر
جمعه
437,000
تومان
28 تیر
شنبه
437,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
437,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
437,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
437,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
ایران مارکوپولو
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
27 تیر
جمعه
445,000
تومان
28 تیر
شنبه
445,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
579,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
579,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
579,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
579,000
تومان
27 تیر
جمعه
579,000
تومان
28 تیر
شنبه
579,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
579,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
579,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
579,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی والی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
354,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
354,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
354,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
354,000
تومان
27 تیر
جمعه
354,000
تومان
28 تیر
شنبه
354,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
354,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
354,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
354,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
512,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
512,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
512,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
512,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
512,000
تومان
27 تیر
جمعه
512,000
تومان
28 تیر
شنبه
512,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
512,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
512,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
512,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
512,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
512,000
تومان
هتل یار
512,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
512,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
512,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
512,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
512,000
تومان
27 تیر
جمعه
512,000
تومان
28 تیر
شنبه
512,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
512,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
512,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
512,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
512,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
512,000
تومان
ایران مارکوپولو
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
522,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
522,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
522,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
522,000
تومان
27 تیر
جمعه
522,000
تومان
28 تیر
شنبه
522,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
522,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
522,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
522,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
679,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
679,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
679,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
679,000
تومان
27 تیر
جمعه
679,000
تومان
28 تیر
شنبه
679,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
679,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
679,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
679,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
679,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
29 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی والی یزد

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
حوله
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
خدمات پزشکی
اتاق بازی
اطفای حریق
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
پارک بازی كودكان
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
لاندري
دستگاه واکس کفش
كافی شاپ
خدمات تور
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
رخت آویز
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
مینیبار
چای خانه سنتی

آدرس هتل سنتی والی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی والی یزد

(17 نظر)
تنها نقطه ضعف هتل ساعت دیر شروع صبحانه است. کیفیت غذای رستوران هم چندان خوب نیست. در سایر زمینه ها عالیه
موقعیت هتل مناسب.بعضی افراد هتل با معرفت و خوش اخلاق. اعلام شده بود که صبحانه تا ساعت ١٠ سرو میشود اما ٩:٤٠ دقیقه چیزی برای خوردن نبود و باید بعد از مذاکراتی سخت تر از پنج + یک به صبحانه دسترسی پیدا میشد. آب برای خوردن پیدا نمیشد، اما استخر بزرگی داشت که در صورت نیاز میشد از ان اب نوشید. فکر میکنم مدیریت مجموعه نیاز به سفر و بررسی چند هتل دیگر دارن تا کمی از هتل داری بیشتر بدانند.
موقعیت عالی و شکل سنتی هتل زیباستسرو صدای زیاد - صبحانه بسیار سرد و ضعیف - کارخوب هتل گرفتن یه عکس رایگان با لباس سنتی هست ولی متاسفانه عکاس در اونجا به ما گفت اگر از من عکس بخرید تمام عکسهارو براتون تلگرام میکنم . بعد از خریدعکس گفت بعدا براتون تلگرام میکنم . بعد در تلگرام گفت باید برای عکسها پول بدید که این خودش یه کلاهبرداری در هتل بود
ما از ۲۷ ام تا ۳۰ شهریور در این هتل اقامت داشتیم. ابتدا بر خلاف اینکه ما اتاق دابل رزرو کرده بودیم به ما اتاق تویین داده شد که بعد از اعتراض ما بهمون جواب دادن بقیه اتاق ها پر هست کاری که میتونیم بکنیم اینه که تختتون رو با تخت دابل عوض کنیم در صورتی که وقتی رزرو کردیم اتاق دابل جا داشته و نمیدونیم چرا به ما اتاق تویین اختصاص دادن. اتاقی که به ما داده شد جای بسیار پرت تو زیرزمین بود که هیچگونه نور و تهویه ای نداشت بطوریکه موقع ظهر چراغ ها رو خاموش میکردیم اتاق تو تاریکی مطلق میرفت. به دلیل نزدیک بودن اتاق به دستشویی هتل بوی دستشویی تو اتاق میومد.وای فای رایگان هتل تو اتاق ما آنتن نمیداد. به دلیل نزدیک بودن این اتاق به محل عکاسی هتل بعد از ظهر ها سروصدای بسیاری تو اتاق میپیچید که استراحت تو اتاق رو غیر ممکن میکرد. ما دو روز ار صبحانه هتل استفاده نکردیم و روز سوم که درخواست داشتیم دو عدد تخم مرغ رو برامون پک کنند تا برای مسیر داشته باشیم برخورد نامناسبی کردند و گفتن این کار ممنوعه. نقاط مثبت این هتل میشه به برخورد خوب رسپشن اشاره کرد. کیفیت صبحانه هم قابل قبول بود. ولی هتل های بسیار خوبی در شهر یزد هست و رفتن به این هتل توصیه نمیشود
به نظر بنده هتل به لحاظ بافت سنتی اش نمادی از گذشته ی فرهنگ و هنر ایرانی رو به نمایش می‌ گذارند و شما خودتون رو تو اون فضا حس می کنید ، کادرخوش برخوردی داره که اگه کاستی های هرچند کم اون رو حل کنند به نظرم عالی میشه . درکل راضی بودیم ولی جای بهترشدن داشت .
هتل نسبتا خوبی هست.از نظر اشیا قدیمی و بافت سنتی بنا خوصبه .فقط دو تا حیاطش مسقف شده و هوا رد و بدل نمیشه .آبگرم مشکل داشت.از عکاس بخواید تا عکس خوب براتون بگیره
همه چی عالی ، هر کی یزد بره و این هتل نره ،،،، دچار اشتباه شده
در این هتل اقامت خوبی به همراه خانواده ام داشتم. فقط به دلیل همجواری اتاق با رستوران، صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد.
موقعیت مکانی عالیضعف در خدمات
از نقاط قوت شروع میکنم . پرسنل خوش برخورد و مودب بودند و سرویس چای ساز در اتاق موجود بود . بهداشت سرویس بهداشتی خوب بود . اما خمیر دندان نداشت. و شامپو استفاده شده نفر قبل رو متاسفانه برای من گذاشته بودند. کیفیت صبحانه به نظرم خوب بود و سلیقه های مختلف رو پوشش میداد . نوع معماری با توجه به تاریخی بودن بنا، هم برای من جالب بود و هم ، با توجه به درب کوتاه و نیاز به بالارفتن از پله های بلند برای من سخت بود اما بامزه بود و در یک یا دو روز اقامت قابل تحمل بود. وای فای در حیاط موجود بود و در اتاق قطع و وصل میشد. کلا تجربه خوبی بود و این هتل رو با توجه به این قیمت پیشنهاد میکنم.
بااحترام برخورد خوب ومودبانه پرسنل پذیریش در بدو ورود بسیار تحسین برانگیز وعالی وپذیرایی خیلی عال سرویس دهی منظم وتنها کاسه دستشویی اطاق ۱۱۱ فوقالعاده کوچک واستفاده از آن مشکل وباعث زحمت بود
هتلی معمولیه در حد ستاره هایی که داره. امکانات خاصی نداره و تخت و تشک اتاق هاش عالی نبست.
اوکی بود راضی بودم... تمیزی اتاقها و تنوع و کیفیت غذاهاش خوب بود.
با شناخت قبلی این هتل رو رزرو کردم چون قبلا در این هتل اقامت داشتم. همه چی خوب و رضایت بخش بود. در زمان اقمت من اینترنت قطع بود.
ما که راضی بودیم شما هم راضی باشید. کیفیت غذاهاش عااااالی. موقعیت مکانیش خیلیییی خووووب. قیمتش هم نسبت به بقیه جاهاا خووب. دیگه چی میخواین؟
راضی بودم. نسبت به قیمتش خوب بود فقط غذا و تختخواب اتاقهاش جای بهتر شدن داره که امیدوارم رسیدگی بشه.
فضای هتل خوبه ولی پارکینگش رو باید درست کنن. هم شیب داشت و هم کوچیک بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی والی یزد

مهمانان هتل سنتی والی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی والی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی والی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی والی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی والی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.