هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
65
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله یزد
هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
170,000
تومان
30 شهریور
شنبه
225,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
225,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
234,000
تومان
30 شهریور
شنبه
234,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
234,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
234,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
234,000
تومان
5 مهر
جمعه
234,000
تومان
6 مهر
شنبه
234,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
ایران مارکوپولو
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
235,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
235,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
235,000
تومان
5 مهر
جمعه
235,000
تومان
6 مهر
شنبه
235,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
235,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
5 مهر
جمعه
225,000
تومان
6 مهر
شنبه
225,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
250,000
تومان
30 شهریور
شنبه
330,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
339,000
تومان
30 شهریور
شنبه
339,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
339,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
339,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
339,000
تومان
5 مهر
جمعه
339,000
تومان
6 مهر
شنبه
339,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
340,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
5 مهر
جمعه
340,000
تومان
6 مهر
شنبه
340,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
250,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
339,000
تومان
30 شهریور
شنبه
339,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
339,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
339,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
339,000
تومان
5 مهر
جمعه
339,000
تومان
6 مهر
شنبه
339,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
340,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
5 مهر
جمعه
340,000
تومان
6 مهر
شنبه
340,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
ایران مارکوپولو
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
340,000
تومان
30 شهریور
شنبه
340,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
5 مهر
جمعه
340,000
تومان
6 مهر
شنبه
340,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
5 مهر
جمعه
330,000
تومان
6 مهر
شنبه
330,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
310,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
419,000
تومان
30 شهریور
شنبه
419,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
419,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
419,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
419,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
419,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
419,000
تومان
5 مهر
جمعه
419,000
تومان
6 مهر
شنبه
419,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
419,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
419,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
420,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
5 مهر
جمعه
420,000
تومان
6 مهر
شنبه
420,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
425,000
تومان
30 شهریور
شنبه
425,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
425,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
5 مهر
جمعه
410,000
تومان
6 مهر
شنبه
410,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
لاله-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
499,000
تومان
30 شهریور
شنبه
499,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
499,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
5 مهر
جمعه
499,000
تومان
6 مهر
شنبه
499,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
500,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
500,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
5 مهر
جمعه
500,000
تومان
6 مهر
شنبه
500,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
ایران مارکوپولو
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
500,000
تومان
30 شهریور
شنبه
500,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
500,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
5 مهر
جمعه
490,000
تومان
6 مهر
شنبه
490,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
490,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
هتل یار
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
710,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
710,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
5 مهر
جمعه
710,000
تومان
6 مهر
شنبه
710,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
لاله-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اسنپ تریپ
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
525,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
697,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
697,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
709,000
تومان
30 شهریور
شنبه
709,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
709,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
709,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
709,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
709,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
709,000
تومان
5 مهر
جمعه
709,000
تومان
6 مهر
شنبه
709,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
709,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
709,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
697,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
697,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
697,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
697,000
تومان
5 مهر
جمعه
697,000
تومان
6 مهر
شنبه
697,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
697,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
697,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تور
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
رستوران هندی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
سالن همايش
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل صفائیه یزد
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 335,000 تومان
علاءالدین
از 335,000 تومان
اسنپ تریپ
از 343,000 تومان
اقامت 24
از 343,000 تومان
هتل یار
از 343,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 343,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل داد یزد
4
امتیاز کاربران
98
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 333,000 تومان
اقامت 24
از 333,000 تومان
جاباما
از 333,000 تومان
علاءالدین
از 333,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 333,000 تومان
هتل یار
از 1,203,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل زنبق یزد
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
اقامت 24
از 195,000 تومان
هتل یار
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 195,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 195,000 تومان
property-card-image
هتل باغ مشیرالممالک یزد
3.6
امتیاز کاربران
77
نظرات کاربران
اقامت 24
از 329,000 تومان
هتل یار
از 329,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 329,000 تومان
علاءالدین
از 329,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 329,000 تومان
جاباما
از 333,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل راه و ما یزد
3.4
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اقامت 24
از 237,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 237,000 تومان
جاباما
از 237,000 تومان
علاءالدین
از 237,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل موزه فهادان یزد
3.3
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 269,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 269,000 تومان
جاباما
از 269,000 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 288,000 تومان
اسنپ تریپ
از 430,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل تهرانی یزد
2.1
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 155,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 157,000 تومان
هتل یار
از 166,000 تومان
جاباما
از 166,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 247,000 تومان
property-card-image
هتل آنتیک ملک التجار یزد
2.9
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 247,000 تومان
اقامت 24
از 247,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 257,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
علاءالدین
از 315,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ جدید یزد
4.1
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 315,000 تومان
اقامت 24
از 315,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 315,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
هتل یار
از 342,000 تومان
جاباما
از 342,000 تومان
property-card-image
هتل سنتی رویای قدیم یزد
2.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 245,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 245,000 تومان
اقامت 24
از 308,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خاتم یزد
2.8
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 127,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مرشد یزد
-
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 183,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 193,000 تومان
علاءالدین
از 193,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل تاریخی لب خندق یزد
3.7
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 260,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 260,000 تومان
علاءالدین
از 265,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فاضلی یزد
1.5
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
علاءالدین
از 133,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی خوان دوحد یزد
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
علاءالدین
از 219,000 تومان
اقامت 24
از 223,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 326,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی والی یزد
3.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 273,000 تومان
اقامت 24
از 289,000 تومان
هتل یار
از 289,000 تومان
اسنپ تریپ
از 290,000 تومان
جاباما
از 518,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان یزد
3.8
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اقامت 24
از 176,000 تومان
جاباما
از 176,000 تومان
علاءالدین
از 179,000 تومان
هتل یار
از 250,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 279,000 تومان
اسنپ تریپ
از 287,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 287,000 تومان
property-card-image
هتل سنتی مهر یزد
3.3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 260,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 260,000 تومان
جاباما
از 269,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مظفر یزد
3.8
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 148,000 تومان
اقامت 24
از 148,000 تومان
علاءالدین
از 175,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الزهرا یزد
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
اقامت 24
از 128,000 تومان
هتل یار
از 128,000 تومان
علاءالدین
از 128,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 147,000 تومان
جاباما
از 149,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل سنتی رز یزد
4.5
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
علاءالدین
از 289,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس یزد
2.7
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 135,000 تومان
اقامت 24
از 135,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 135,000 تومان
علاءالدین
از 135,000 تومان
هتل یار
از 167,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کاروانسرای مشیر یزد
3.7
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 163,000 تومان
جاباما
از 163,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 203,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل لاله یزد

(65 نظر)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل کیفیت غذا صبحانه خوب نظافت مناسب حیاط و حوضچه ها
نقاط ضعف:
قیمت غذا آنتن تلویزیون خراب بود
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نکردم
سلام من و همسرم سه شب از خرداد ماه 98 رو در این هتل اقامت داشتیم و رزرو هتل از طریق اسنپ تریپ انجام دادم. من در توضیحات نوشته بودم که تازه ازدواج کردیم و اگر ممکنه اتاق با ویو مناسبی به ما بدن. روزی که وارد هتل شدیم یکی از کارمندان هتل با شربت خاکشیر و تخم شربتی ازمون پذیرایی کردن که برای من و به خصوص همسرم بسیار لذت بخش بود. و واقعا یه اتاق با ویو عالی رو به ما دادن که تمامی در های اتاق رو به حیاط و حوضه بسیار زیبای باز میشد . فضا و معماری هتل بسیار ارامبخش و زیبا بود . اتاق دو نفره ما بزرگ و مناسب بود. صبحانه هتل کاملا مناسب و قابل قبول و خوب بود. این هتل سرویس چای رایگان داشتند که به صورت گذاشتن سماره برنجی قدیمی در وسط حیاط هتل و دیگری در کافی شاپ بام هتل به همراه فنجان و قوری و دمنوش ها و تی بگ و چای خشک هر مسافر می توانست در هر زمان از روز برای خود سرو کند که برای من و همسرم خیلی جالب و باارزش بود. یک شب شام در هتل خوردیم که خوشمزه و مناسب بود . نیمه شب از آشپزخانه در خواست آبجوش کردیم که بهمون دادن. می تونم بگم برخورد پرسنل عالی بود . من و همسرم اقامتی بسیار خوش در این هتل داشتیم .. ممنونم از اسنپ تریپ و مدیریت هتل لاله
عید 98، در این هتل اقامت داشتیم. با اینکه ساختمان هتل یکی از خانه های تاریخی شهر است، ول خیلی خوب بازسازی شده. سرویس های بهداشتی تمیز بودند. رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود. یه خورده فقط دوستان پذیرش کمی برخورد خشکی داشتن. صبحونه و ناهار و شام هتل سالم بود، هر چند در طول اقامت ترکیب غذاها و بوفه ثابت بود. مدیریت هتل فردی با تجربه بودند. هر روز به هتل سر می زدند تا مشکلات احتمالی را مرتفع کنن. موقعیت مکانی هتل هم خوب بود، تو محله قدیمی شهر بود و تا امیرچخماق پیاده حدود 10 دقیقه بود. حیاط نارنجستانشون (چایخانه) خیلی باصفا بود. گشتن تو حیط داخل هتل آرامش خاصی میاره. هزینه ای که پرداخت می کند ارزشش رو داره.
هتل بسیار خوبیه. محیط هتل بسیار زیباست و اتاق ها تمیز هستند. رفتار کارکنان بسیار عالی بود و در مورد صبحانه هم باید بگویم به نسبت اینکه هتل 3 ستاره هست ولی صبحانه بسیار خوب بود.
من عید این هتل بودم٬ فضای اتاق نمور و وضعیت نظافت اتاق ها خیلی پایین بود و با توجه به قیمت اصلن توصیه اقامت در این هتل رو نمیکنم اما فضای هتل حس آرامش بخشی میداد و توصیه میکنم برای بازدید و عکس برید.
یکی از زیباترین هتل هایی که من تو یزد دیدم هتل لاله است. هتل لاله یک اتاق وی آی پی داره که توی اتاق حوض داره و صدای جریان آب! که واقعا شاید خیلی گرون باشه اون اتاق اما به نظرم معادل 10 جلسه روانکاوی و روان درمانی عمل می کنه برای آدم! فضای هتل لاله واقعا بی نظیره و شربت خونه هم تو فضای خود هتل داره که میشه ساعت ها در اون از فضای سنتی و جذاب هتل لذت برد. یکی از هتل هاییه که واقعا من قلبمو توش جا گذاشتم... ‌
هتل واقعا عالی بود، برخورد پرسنل واقعا عالی بود و کاملا تمیز بود تا میدون امیر چخماق 10 دقیقه پیاده راه بود صبحانه هم عالی بود
واقعا هتل تمیز و خوبی بود با محیط دلنشین و آروم .کیفیت صبحانه و غذا هم واقعا خوب بود ...برای ما خاطره‌خوب به جا گذاشت .
نقاط قوت:
فضای بسیار عالی که از دیدنش سیر نمیشید.اولین بار بود که دلمون نمیومد از هتل بریم بیرون. آرامش فوق العاده برای استراحت و لذت بردن از فضای سنتی چشم واز و روحنواز برخورد عالی پرسنل هتل صبحانه متنوع و جذاب تمیزی اتاق ها و فضای هتل تجربه زندگی در یک اقامتگاه سنتی که قبلا فقط تو فیلمها دیده اید ولی بسیار به روز و شیک قیت مناسب نسبت به کیفیت حتما هرجا صحبت از یزد بشه این هتل رو پیشنهاد می کنم.
نقاط ضعف:
دوش اتاق ما برای قد بالای ۱۸۰ کوتاه بود و کمی اذیت می کرد ولی در مقابل بقیه نکات مثبت هتل ناراحت کننده نبود.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت عالی غذا رستوران فضا دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت عالی غذا رستوران فضا دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و خوش برخورد. بسیار تمییز و با انظباط. محیطی آرام و دلپذیر.واقع در بافت تاریخی.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و خوش برخورد. بسیار تمییز و با انظباط. محیطی آرام و دلپذیر.واقع در بافت تاریخی.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبایی داشت. البته هتل های سنتی کاملا سلیقه ای هست اما بدلیل اینکه اتاق ما رو به حیاط بود واقعا فرح بخش بود.کارکنان محترمی داشت با روحیات مثبت. ما به دلیل فرصت کمی که داشتیم خیلی محدود در هتل بودیم اما همین مدت کوتاه ارامش بخش بود. صبحانه هم از نظر ما مکفی بود. دنبال صبحانه هتلهای ۵ ستاره نباشید شما را راضی خواهد کرد.
نقاط ضعف:
فشار اب فقط هنگام استحمام کم بود اما برای بقیه سرویسهاok بود.
نقاط قوت:
در کل هتل بسیار خوبیست
نقاط ضعف:
نکته منفی که به چشم بیاد وجود نداشت
نقاط قوت:
در کل هتل بسیار خوبیست
نقاط ضعف:
نکته منفی که به چشم بیاد وجود نداشت
نقاط قوت:
برخورد بسیارخوب و دوستانه و مودبانه کارکنان سرویس به موقع تمیزی اتاقها کیفیت بسیارخوب غذا و تنوع عالی صبحانه دسترسی سریع و عالی به بافت قدیم و تاریخی شهر چای تا ساعت ۱۱شب آزاد سرو میشد در فضای بسیار روح بخش در کل ما تمام وقت آزادمون و دوست داشتیم در فضای آرامبخش و صمیمانه هتل باشیم
نقاط ضعف:
کیفیت نامطلوب در حمام..اب به صورت یکنواخت نبود و دائم سرد و گرم میشد ،ولی دلیل براین نیست که من برای دفعه بعد سفر به شهر یزد این هتل و انتخاب نکنم
نقاط قوت:
با سلام هتل بسیار زیبا و دل نشین رفتار کارکنان با مسافر عالی بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی و مسقف
هتل خوبیست . دسترسی به محله های قدیمی خوب است به شرطی که پیاده برید. به خاطر واقع شدن در بافت قدیم راندن ماشین کمی مشکل است اگر ماشین از روبرو بیاد که دیگه نگو. برخورد پرسنل خوب است ولی اطلاعات کافی در اختیار مسافران قرار نمیدهند. حتما از چایخانه (حیاط نارنجستان ) استفاده کنید. محیط دلچسبی داره.
هتل خوبی بود ، هم تمیز بود هم جای قشنگی داشت نسبت به هزینه ای که کردیم کاملا راضی بودیم
من خیلی راضی بودم، هتل خوبی بود برخورد کارکنان عالی بود. فقط اطلاع رسانی تو بعضی موارد خیلی ضعیف بود ما تو ساعتای آخر فهمیدیم که یه کافه رو پشت بامشون دارن که خیلی هم خوب بود تازه رسپشن وقتی سوال کردم گفتن که دارن بازسازی میکنن در صدرتی که سرویس میدادن و خبری از بازسازی نبود. من در کل خیلی از هتل راضی بودم
هتل در منطقه سنتي شهر بود و در بافت قديمي منظره زيبايي داشت و پرسنل گرم و مهربانب داشت.
با توجه به تخفیفی که در هزینه اقامت داشتم و مبلغ پرداخت شده، به نظرم هتل مناسب و تمیز و خوبی بود. کیفیت صبحانه خیلی خوب بود و محوطه زیبا و سنتی و برخورد ها گرم و مناسب.در کل توصیه میکنم اکی هست.
هتل خوبی بود. نظافت عالی بود. صبحانه خوب بود و درکل رستوران خوبی داره. پارکینگ اختصاصی نداره و اسپلیت های اتاق ما درست کار نمیکردن.
نقاط قوت:
آرامش و سبک معماری جذاب
نقاط ضعف:
قیمت غذا خیلی گران بود برنامه شب یلدا اصلا خوب نبود بهتر بود از تنوع غذاها کاسته میشد به تنوع موسیقی و اجراهای ظنز پرداخته میشد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بود روی هم رفته رضایت دارم و پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
هزینه ناهار کمی بالا بود و کیفیت کمی پایین بودسر و صدای مراسم یک شب در نارنجستان بسیار زیاد بود
هتل سنتی خوب و شیکی بود. اتاق ها تمیز و مرتب ، محیط حیاط قشنگ و پرسنل خوش برخوردی داشت. صبحانه هم متنوع و با کیفیت بود. ما قبلا در هتل سنتی داد یزد هم اقامت داشتیم که تقریبا شبیه به این هتل ولی با امکانات بیشتر بود و بنظر من هتل لاله نسبت به مبلغ کاملا خوب و مناسب بود.
ما سوییت بودیم و یه حوض هم وسط سوییت داشت و حس خوبی میداد اقامت اونجا. سوییت تمیز بود فقط تلویزیونش ۳ شبکه اول و شبکه خبرو فقط میگرفت.کتری برقی نداره و باید ابجوشو از رستوران بگیرید. موقعیت هتل در بافت قدیمی بود و نزدیک به جاذبه های تاریخی و ۱۳ دقیقه پیاده تا میرچخماق. اگه با ماشین میرید و از گوگل مپ استفاده میکنید گوگل مپ چون کوتاهترین مسیرو نشون میده از کوچه های تنگ و صعب العبور با خطر شاخ به شاخ شدن با خودرو های دیگه شما رو راهنمایی میکنه .شما از ضلع شمالی هتل از بسیج بلوار وارد یه خیابون بشید که پهن و راحت هست . صبحانه معمولی و قابل قبول. پرسنل متشخص و خوش برخورد. سوییت و ملحفه ها و سرویس بهداشتی تمیز بود. محیط هتل به سبک سنتی و جذاب بود.
ما از تاریخ 97/09/20 به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم. مزایا: رفتار کارکنان بسیار عالی و صمیمانه بود. اتاق ها بسیار تمیز بودند. کیفیت غذا نسبتا خوب بود. فضای سنتی و بسیار زیبا. معایب: فشار آب کمی برای حمام رفتن کم بود. به دلیل اینکه ارتفاع سقف خیلی زیاد است مدت زیادی می برد تا پس از اولین ورود اتاق گرم شود. به طور کلی پیشنهاد میشود برای اقامت در یزد این هتل را حتما انتخاب کنید.
در یک‌ کلمه بی نظیر بوود
نقاط قوت:
فضای هتل کاملا سنتی و دلنشین بود مخصوصا کافی شاپ پشت بام و حیاط هتل داخل اتاق ها تمیز و مرتب بود رفتار بسیار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
سردوشی حمام اتاق دومی که ما رفتیم خوب نبود (اتاقی که شب اول داشتیم خوب بود) تلویزیون فقط سه تا کانال اصلی رو میگیره صبحونه روز آخر به خاطر تعداد کم مسافر به صورت بوفه نبود و خودشون سرو میکردن که وجهه خوبی نداشت این کار میشد واسه همون تعداد کم هم به صورت جمع و جورتر بوفه باشه
بسیار هتل زیبا ، با فضای داخلی بسیار دوست داشتنی بهمراه برخورد پرسنل خوب هتل ، دوشبه خاطره انگیز رو برای من و خانواده ام رقم زد.
با سلام از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ آبان ماه به مدت ۴ شب در این هتل اقامت داشتم. از ایرادات هتل نداشتن آب جوش از ساعت ۱۱ شب به بعد بود که حتی وقتی از ساعت ۱۰ شب سپردم که برای من کنار بگذارند ساعت ۱ نصفه شب به دستم رسید. در اتاق ما موش پیدا شد که معمولا به خاطر مسایل بهداشتی هم که شده باید اتاق را عوض می کردند که نکردند. پرسنل مودب و صبحانه خوب و زیبایی بنا نیز از نقاط مثبت این هتل است
نقاط قوت:
به شدت پیشنهاد میشه.واقعا تمیز بود و محیط خیلی قشنگی داشت از بعضی هتل های ۵ ستاره بهتر بود.من اولش واقعا نگران بود و واقعا برام ریسک بود ولی الان خوشحالم که ریسک کردم.
نقاط ضعف:
کشور ما تولید کننده چای هست و واقعا زشته که از چای کیسه ای و عطر دار و خارجی استفاده کنیم.
نقاط قوت:
از بدو ورود ، فضای بسیار آرام و زیبای هتل حال آدم رو خوب می کنه، نکته خیلی مهم این هتل راحت بودن توی فضای هتله، رفتار بسیار بسیار خوب و گرم پرسنل این هتل رو من توی هتل های دیگه ندیدم! در کل کیفیت و خدمات و فضای این هتل به نسبت قیمت فوق العاده است و من اگر باز هم به یزد سفر کنم قطعا همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
اینقدر خوبه که آدم زمان رفتن دلش میگیره
هتل تمیز و بسیار زیباو کارکنان خوش برخورد به همه توصیه می کنم.
نقاط قوت:
معماری زیبا و محیطی آرام برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی مناسب صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
قیمت گران منوی غذا
با سلام ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم. همه چیز خوب بود. هتل بسیار زیبایی بود. اما متاسفانه در پایان سفر بدون اینکه ما بخواهیم وارد اتاق شده بودند و اتاق و برای مسافر بعدی تمیز کرده بودن در صورتی که هنوز لوازم ما در اتاق بود که باعث شد ما واقعا ناراحت بشیم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب محیط خود هتل زیبا بود پرسنل باادب و ماهر از نظر نظافت تمیز و دلنشین بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا ها رو یکم بالا ببرن خوبه
نقاط قوت:
فضای بسیار دلنشین ،پرسنل خیلی خوب ،آرامش خیلی زیادی داره این هتل.خصوصا حیاط نارنجستان
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی فضای هتل عالی نزدیکی و دسترسی به اماکن تاریخی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
آرامش هتل رفتارمحترمانه پرسنل احساس انرژی مثبت قیمت بسیار مناسب و خدمات متنوع محیط آرام‌ و فضایی دلنشین و لذت بخش غذاهای خوشمزه .........
نقاط ضعف:
فقط کاش هتل تور داخلی بر گذار میکردو هتل گشت درون‌شهری داشت
هتل بسیار تمیز با خدمات بسیار خوب، کارکنان مودب، فضای داخلی هتل سنتی و بسیار زیبا بود. دارای امکانات سرمایشی و گرمایشی خوب.
ما دو شب تو این هتل بودیم، محیط خیلی قشنگی داره و پرسنل خوش برخوردی داره، هتل تمیزه منتها نزدیکی حیاط درونی به مدرسه دخترونه باعث میشه که صبحها زود بیدار بشی، از قرار معلوم یا مدیر مدرسه اصلا اعصاب نداره یا دخترا خیلی شیطونن
من تنها به یزد سفر کردم.به نظرم هتل خیلی خیلی خوبی بود هم خوشگل و ترو تمیز هم کارکنای خوبی داشت...اتاق من هم فوق العاده بوود...خلاصه همه چیز خوب بود
درشهريور ماه 97ابا اقامت در هتل از مجموع هتل و كاركنان رضايت خوبي داشتيم
هتل زيبايي در مركز بافت تاريخي يزد است. امكانات هتل به نسبت قيمت آن متوسط است و نظافت آن خوب است. رستوران خوب و غذاهاي خوبي دارد و رفتار كاركنان نيز با ما خيلي خوب بود. در كل به عنوان يه هتل متوسط رو به بالا توصيه مي شود. دسترسي بسيار مناسبي به نقاط و بافت تاريخي شهر دارد و به چند دقيقه پياده روي مي توان همه جا رفت.
هتل خوشگلیه، صبحانه بنظرم که خیلی عالی بود. کیفیت غذاشون هم خوب بود. پرسنل تو رستوران خیلی توجه داشتند و سریع ظرفهای استفاده شده رو جمع میکردند و مدام چک میکردند که چیزی نیاز نداشته باشیم. در کل قسمت رستوران و کافی شاب از نظر من عالی مدیریت میشد. نظافت اتاق ها متوسط بود. ازشون خواستم که ملحفه ها رو عوض کنند ولی وقتی برگشتم هتل دیدم فقط روی تخت و مرتب کردند. پرسنل خانه داری کمی بی توجه و بی دقت بودند. من هتل رو حتما توصیه میکنم. مدیرشون هم خیلی با ملاحظه بودند. تنها خاطره ی بد برای من خانم رزروشن اصلی اونجا بود که به شدت بی ادبی کردند و حتی دروغ گفتند تا اشتباهی که تو ثبت اتاق کردند رو مخفی کنند.
واقعا تصور چنین جایی تو دل کویر ایران برام سخت بود فوق العاده زیبا و ایرانی . مخصوصاً سالن نارنجستان دنج و آرام با صدای شر شر آب حوض . همه چیز عالی ،تمیز و آرام با کادری مودب و خوش برخورد.
اطلاعات خانم صبا لطیفی در مورد یزد بسیار جامع بود و بازدید ما از یزد بمراتب آسان‌تر شد.
از نظر موقعيت مكاني خوب و نزديك به أماكن ديدني بود اتاق تميز و پاكيزه بود رفتار كاركنان بسيار خوب است غذاي هتل متوسط و خوب بود پاركينگ خصوصي ندارند
هتلی که در آن احساس می‌کنید در خانه خودتان هستید...
یک اقامت بسیار عالی و بیاد موندنی برای من بود در این هتل- فضای زیبا...بسیار تمیز...دسترسی خیلی خوب به تمام اماکن دیدنی به طوری که ما اکثر جاها پیاده می رفتیم....توی حیاط نارنجستان هتل هم همیشه چای و نسکافه رایگان بود و منظره بسیار قشنگی داشت...
جا دارد ازرسیدگی واخلاق خوب پرسنل تشکرکنم درکل نسبت به هتل سه ستاره هتل خوبی بود...
کارکنان با احترام زیاد برخورد میکردن، فضای هتل بسیار دلنشین بود. کیفیت و تنوع غذا و صبحانه قابل قبول بود. اتاق تمیز بود که میتوانست امکاناتش بهتر باشد. ...
هتل بیش از 3 ستاره ارزش داشت قیمت بسیار بسیار مناسبی داشت و فضای اتاقها بسیار مناسب بود...
پرسنل مودب و خوش برخورد و اماده همکاری. اتاق های تمیز و مرتب. اتاق محل سکونت ما بسیار دلباز و خوب بود و دارای پنج پنجره به حیاط اصلی که ان را بسیار دلباز می کرد. البته اتاق های کوچک و بدون پنجره هم بود که اصلا پیشنهاد نمی کنم. نوشیدنی رایگان در نارنجستان و صبحانه نسبتا خوبی هم داشت، در مجموع اقامت خوبی داشتیم. ...
از نظر برخورد کارکنان بسیار منظم و خوش برخورد هستند و مهمان احساس راحتی بدون تکلف های رفتاری خواهد داشت و اینکه بی شک احساس بازگشت مجدد به هتل در سفرهای آتی را خواهید داشت....
در مجموع با توجه به بافت قدیمی ولی بسیار تمیز هتل و همچنین بافت سنتی بسیار عالی، این حس خوب را برای استفاده کننده القا میکند مهم این است که پس از روزی پر هیاهو و پر مشغله در یزد، این حس خوب و آرامشی خاص برای استفاده کننده ایجاد میکند. تنها ایراد این هتل بسیاز زیبا و آرامش بخش، ضعیف بودن اینترنت در اتاقها میباشد. ...
هتل خوب و پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و مهربان بودند. ...
برخورد عالی سرویس دهی منظم کیفیت خوب رستوران ...
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان هتل با مسافرین
نقاط ضعف:
قیمت بالای غذای رستوران