هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله یزد
هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
181,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
181,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
186,800
تومان
4 مرداد
جمعه
186,800
تومان
5 مرداد
شنبه
186,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
186,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
186,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
186,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
186,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
186,800
تومان
11 مرداد
جمعه
186,800
تومان
12 مرداد
شنبه
186,800
تومان
اقامت 24
183,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
183,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مرداد
جمعه
189,000
تومان
12 مرداد
شنبه
189,000
تومان
اسنپ تریپ
183,330 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
183,330
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مرداد
جمعه
189,000
تومان
12 مرداد
شنبه
189,000
تومان
علاءالدین
189,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مرداد
جمعه
189,000
تومان
12 مرداد
شنبه
189,000
تومان
جاباما
189,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مرداد
جمعه
189,000
تومان
12 مرداد
شنبه
189,000
تومان
ایران مارکوپولو
189,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مرداد
جمعه
189,000
تومان
12 مرداد
شنبه
189,000
تومان
هتل یار
189,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
11 مرداد
جمعه
189,000
تومان
12 مرداد
شنبه
189,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
اسنپ تریپ
260,930 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
260,930
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
تورگردان
266,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
266,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
266,800
تومان
4 مرداد
جمعه
266,800
تومان
5 مرداد
شنبه
266,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
266,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
266,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
266,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
266,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
266,800
تومان
11 مرداد
جمعه
266,800
تومان
12 مرداد
شنبه
266,800
تومان
هتل یار
269,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
اسنپ تریپ
260,930 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
260,930
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
تورگردان
266,800 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
266,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
266,800
تومان
4 مرداد
جمعه
266,800
تومان
5 مرداد
شنبه
266,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
266,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
266,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
266,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
266,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
266,800
تومان
11 مرداد
جمعه
266,800
تومان
12 مرداد
شنبه
266,800
تومان
جاباما
269,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
هتل یار
269,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
ایران مارکوپولو
269,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
4 مرداد
جمعه
269,000
تومان
5 مرداد
شنبه
269,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
269,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
269,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
269,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مرداد
جمعه
269,000
تومان
12 مرداد
شنبه
269,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
317,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
317,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
326,800
تومان
4 مرداد
جمعه
326,800
تومان
5 مرداد
شنبه
326,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
326,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
326,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
326,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
326,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
326,800
تومان
11 مرداد
جمعه
326,800
تومان
12 مرداد
شنبه
326,800
تومان
اقامت 24
319,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان
12 مرداد
شنبه
329,000
تومان
اسنپ تریپ
319,130 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
319,130
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان
12 مرداد
شنبه
329,000
تومان
هتل یار
329,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان
12 مرداد
شنبه
329,000
تومان
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان
12 مرداد
شنبه
329,000
تومان
جاباما
329,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان
12 مرداد
شنبه
329,000
تومان
ایران مارکوپولو
329,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان
12 مرداد
شنبه
329,000
تومان
لاله-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
393,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
393,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
405,300
تومان
4 مرداد
جمعه
405,300
تومان
5 مرداد
شنبه
405,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
405,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
405,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
405,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
405,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
405,300
تومان
11 مرداد
جمعه
405,300
تومان
12 مرداد
شنبه
405,300
تومان
اقامت 24
396,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
12 مرداد
شنبه
409,000
تومان
اسنپ تریپ
396,730 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
396,730
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
12 مرداد
شنبه
409,000
تومان
ایران مارکوپولو
409,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
12 مرداد
شنبه
409,000
تومان
هتل یار
409,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
12 مرداد
شنبه
409,000
تومان
علاءالدین
409,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
12 مرداد
شنبه
409,000
تومان
جاباما
409,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
12 مرداد
شنبه
409,000
تومان
لاله-سوئیت سه نفره VIP
سوئیت سه نفره VIP
تورگردان
595,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
595,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
595,500
تومان
4 مرداد
جمعه
595,500
تومان
5 مرداد
شنبه
595,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
595,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
595,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
595,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
595,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
595,500
تومان
11 مرداد
جمعه
595,500
تومان
12 مرداد
شنبه
595,500
تومان
اقامت 24
602,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
602,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
تورگردان
638,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
638,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
657,400
تومان
4 مرداد
جمعه
657,400
تومان
5 مرداد
شنبه
657,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
657,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
657,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
657,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
657,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
657,400
تومان
11 مرداد
جمعه
657,400
تومان
12 مرداد
شنبه
657,400
تومان
اقامت 24
648,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
4 مرداد
جمعه
669,000
تومان
5 مرداد
شنبه
669,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
11 مرداد
جمعه
669,000
تومان
12 مرداد
شنبه
669,000
تومان
اسنپ تریپ
648,930 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
648,930
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
4 مرداد
جمعه
669,000
تومان
5 مرداد
شنبه
669,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
11 مرداد
جمعه
669,000
تومان
12 مرداد
شنبه
669,000
تومان
جاباما
669,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
4 مرداد
جمعه
669,000
تومان
5 مرداد
شنبه
669,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
11 مرداد
جمعه
669,000
تومان
12 مرداد
شنبه
669,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
هتل یار
669,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
4 مرداد
جمعه
669,000
تومان
5 مرداد
شنبه
669,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
11 مرداد
جمعه
669,000
تومان
12 مرداد
شنبه
669,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق