هتل لاله یزد

یزد، بلوار بسیج، جنب آب انبار تاریخی گلشن
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل لاله یزد
هتل سه ستاره ممتاز لاله یزد (خانه تاريخي گلشن) متعلق به دوره قاجار مي باشد. اين بنا که به صورت منزل مسکونی تاریخی می‌‍باشد در سال ۱۳۸۲ مرمت و به بهره برداری رسید. هتل با واقع شدن در قلب شهر يزد جنب آب انبار تاریخی گلشن و در نزديکي مراکز خريد و بافت تاريخي دسترسی به این اماکن را آسان نموده است. تجهیزات مدرن اتاق ها به همراه سبک سنتی تلفیقی زیبا از سنت و مدرنیته را به وجود آورده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل لاله
لاله-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
185,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
10 خرداد
جمعه
185,000
تومان
11 خرداد
شنبه
185,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
اقامت 24
212,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
212,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
جاباما
212,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
212,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
212,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
212,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
212,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
212,000
تومان
10 خرداد
جمعه
212,000
تومان
11 خرداد
شنبه
212,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
212,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
212,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
اسنپ تریپ
212,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
212,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
171,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
171,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
288,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
288,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
288,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
288,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
10 خرداد
جمعه
288,000
تومان
11 خرداد
شنبه
288,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
288,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
288,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
لاله-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
353,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
353,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
353,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
10 خرداد
جمعه
353,000
تومان
11 خرداد
شنبه
353,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
353,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
353,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
328,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
328,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
328,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
328,000
تومان
10 خرداد
جمعه
328,000
تومان
11 خرداد
شنبه
328,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
328,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
328,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
اسنپ تریپ
365,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
328,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
328,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
328,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
328,000
تومان
10 خرداد
جمعه
328,000
تومان
11 خرداد
شنبه
328,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
427,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
427,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
10 خرداد
جمعه
415,000
تومان
11 خرداد
شنبه
415,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
اقامت 24
429,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
10 خرداد
جمعه
390,000
تومان
11 خرداد
شنبه
390,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
429,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
10 خرداد
جمعه
390,000
تومان
11 خرداد
شنبه
390,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
351,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
351,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
600,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
560,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
560,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
10 خرداد
جمعه
560,000
تومان
11 خرداد
شنبه
790,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
790,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
790,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
859,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
817,000
تومان
اسنپ تریپ
600,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
600,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
560,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
560,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
10 خرداد
جمعه
560,000
تومان
11 خرداد
شنبه
560,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
504,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
504,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
585,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
585,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
585,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
585,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
585,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
585,000
تومان
10 خرداد
جمعه
585,000
تومان
11 خرداد
شنبه
585,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
585,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
585,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
675,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لاله یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
تلفن
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل صفائیه یزد
3.6
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران
هتل یار
از 234,000 تومان
جاباما
از 234,000 تومان
اسنپ تریپ
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 234,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 234,000 تومان
اقامت 24
از 234,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
property-card-image
هتل داد یزد
4
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران
علاءالدین
از 299,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
هتل یار
از 311,000 تومان
جاباما
از 315,000 تومان
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آنتیک ملک التجار یزد
2.9
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 207,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 207,000 تومان
جاباما
از 216,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
اقامت 24
از 295,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ جدید یزد
4.1
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
هتل یار
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
جاباما
از 342,000 تومان
اسنپ تریپ
از 372,000 تومان
property-card-image
هتل تهرانی یزد
2.1
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 172,000 تومان
اسنپ تریپ
از 172,000 تومان
هتل یار
از 172,000 تومان
اقامت 24
از 185,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 195,000 تومان
علاءالدین
از 345,000 تومان
property-card-image
هتل موزه فهادان یزد
3.3
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 188,000 تومان
اسنپ تریپ
از 188,000 تومان
جاباما
از 197,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اقامت 24
از 269,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل راه و ما یزد
3.4
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
علاءالدین
از 235,000 تومان
جاباما
از 237,000 تومان
هتل یار
از 237,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل زنبق یزد
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 195,000 تومان
هتل یار
از 195,000 تومان
علاءالدین
از 199,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مشیرالممالک یزد
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 310,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 325,000 تومان
علاءالدین
از 329,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 450,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی رویای قدیم یزد
2.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 269,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مرشد یزد
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 225,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 267,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خاتم یزد
2.8
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اقامت 24
از 179,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فیروزه یزد
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 102,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 103,000 تومان
جاباما
از 114,000 تومان
علاءالدین
از 115,000 تومان
اقامت 24
از 167,000 تومان
هتل یار
از 178,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل سنتی والی یزد
3.1
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 207,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فاضلی یزد
1.5
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 167,000 تومان
علاءالدین
از 167,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان یزد
3.8
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
جاباما
از 148,000 تومان
اسنپ تریپ
از 148,000 تومان
هتل یار
از 150,000 تومان
اقامت 24
از 150,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مهر یزد
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 188,000 تومان
جاباما
از 197,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
اقامت 24
از 269,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی خوان دوحد یزد
3.6
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
علاءالدین
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تاریخی لب خندق یزد
3.7
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 174,000 تومان
اسنپ تریپ
از 174,000 تومان
جاباما
از 183,000 تومان
علاءالدین
از 199,000 تومان
اقامت 24
از 250,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی کوروش یزد
2.8
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 158,000 تومان
اسنپ تریپ
از 158,000 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس یزد
2.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 133,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 133,000 تومان
اسنپ تریپ
از 144,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل لاله یزد

(31 نظر)
نقاط قوت:
مهمان نوازی برخورد صمیمی پرسنل فضای بسیار نوستالژی و زیبا و تمیزی محیط هتل و قیمت مناسب و معقول آن نسبت به هتل های ديگر
نقاط ضعف:
نکته منفی وجود نداشت ولی فکر ميکنم بهتر است در هتل وجود جای يک تور ليدر الزاميست که در خصوص راهنمايي و یا همراهي مسافرین و یا پیشنهاد اماکني که مسافرین اطلاعات کافي ندارند توضیح داده شود و یا در هتل بروشورهايي تهیه گردد همراه با هزينه آن برای مسافرین از این نظر هم مسافرین و هم هتل منتفع می گردند و ساماندهی ميشوند و هم تمام جاهای دیدنی توسط هتل و تور لیدر نشان داده ميشود
بد نبود خوب بود در کل همه چیز. به هر حال فقط یه دونه اونجا هتل هست دیگه نمیشه مقایسش کرد در حد خودش خوب بود
خوب بود همه چیز واقعا مورد خاصی نبود که بخوام ذکر کنم
برخورد عالی سرویس دهی منظم کیفیت خوب رستوران ...
هتل خوب و پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و مهربان بودند. ...
در مجموع با توجه به بافت قدیمی ولی بسیار تمیز هتل و همچنین بافت سنتی بسیار عالی، این حس خوب را برای استفاده کننده القا میکند مهم این است که پس از روزی پر هیاهو و پر مشغله در یزد، این حس خوب و آرامشی خاص برای استفاده کننده ایجاد میکند. تنها ایراد این هتل بسیاز زیبا و آرامش بخش، ضعیف بودن اینترنت در اتاقها میباشد. ...
از نظر برخورد کارکنان بسیار منظم و خوش برخورد هستند و مهمان احساس راحتی بدون تکلف های رفتاری خواهد داشت و اینکه بی شک احساس بازگشت مجدد به هتل در سفرهای آتی را خواهید داشت....
پرسنل مودب و خوش برخورد و اماده همکاری. اتاق های تمیز و مرتب. اتاق محل سکونت ما بسیار دلباز و خوب بود و دارای پنج پنجره به حیاط اصلی که ان را بسیار دلباز می کرد. البته اتاق های کوچک و بدون پنجره هم بود که اصلا پیشنهاد نمی کنم. نوشیدنی رایگان در نارنجستان و صبحانه نسبتا خوبی هم داشت، در مجموع اقامت خوبی داشتیم. ...
هتل بیش از 3 ستاره ارزش داشت قیمت بسیار بسیار مناسبی داشت و فضای اتاقها بسیار مناسب بود...
کارکنان با احترام زیاد برخورد میکردن، فضای هتل بسیار دلنشین بود. کیفیت و تنوع غذا و صبحانه قابل قبول بود. اتاق تمیز بود که میتوانست امکاناتش بهتر باشد. ...
جا دارد ازرسیدگی واخلاق خوب پرسنل تشکرکنم درکل نسبت به هتل سه ستاره هتل خوبی بود...
یک اقامت بسیار عالی و بیاد موندنی برای من بود در این هتل- فضای زیبا...بسیار تمیز...دسترسی خیلی خوب به تمام اماکن دیدنی به طوری که ما اکثر جاها پیاده می رفتیم....توی حیاط نارنجستان هتل هم همیشه چای و نسکافه رایگان بود و منظره بسیار قشنگی داشت...
اقامت در این هتل به نسبت سه ستاره بودن، خیلی دلپذیر بود. از نکات برتر این هتل برخورد کارکنان و همکاری با مسافرین را می‌توان نام برد.
هتلی که در آن احساس می‌کنید در خانه خودتان هستید...
بسیار هتل خوبی بود . فضای گرم و دلنشین و پرسنل بسیار خوب و مودب و حرفه ای . بسیار راضی بودم
از نظر موقعيت مكاني خوب و نزديك به أماكن ديدني بود اتاق تميز و پاكيزه بود رفتار كاركنان بسيار خوب است غذاي هتل متوسط و خوب بود پاركينگ خصوصي ندارند
اطلاعات خانم صبا لطیفی در مورد یزد بسیار جامع بود و بازدید ما از یزد بمراتب آسان‌تر شد.
واقعا تصور چنین جایی تو دل کویر ایران برام سخت بود فوق العاده زیبا و ایرانی . مخصوصاً سالن نارنجستان دنج و آرام با صدای شر شر آب حوض . همه چیز عالی ،تمیز و آرام با کادری مودب و خوش برخورد.
هتل خوشگلیه، صبحانه بنظرم که خیلی عالی بود. کیفیت غذاشون هم خوب بود. پرسنل تو رستوران خیلی توجه داشتند و سریع ظرفهای استفاده شده رو جمع میکردند و مدام چک میکردند که چیزی نیاز نداشته باشیم. در کل قسمت رستوران و کافی شاب از نظر من عالی مدیریت میشد. نظافت اتاق ها متوسط بود. ازشون خواستم که ملحفه ها رو عوض کنند ولی وقتی برگشتم هتل دیدم فقط روی تخت و مرتب کردند. پرسنل خانه داری کمی بی توجه و بی دقت بودند. من هتل رو حتما توصیه میکنم. مدیرشون هم خیلی با ملاحظه بودند. تنها خاطره ی بد برای من خانم رزروشن اصلی اونجا بود که به شدت بی ادبی کردند و حتی دروغ گفتند تا اشتباهی که تو ثبت اتاق کردند رو مخفی کنند.
هتل زيبايي در مركز بافت تاريخي يزد است. امكانات هتل به نسبت قيمت آن متوسط است و نظافت آن خوب است. رستوران خوب و غذاهاي خوبي دارد و رفتار كاركنان نيز با ما خيلي خوب بود. در كل به عنوان يه هتل متوسط رو به بالا توصيه مي شود. دسترسي بسيار مناسبي به نقاط و بافت تاريخي شهر دارد و به چند دقيقه پياده روي مي توان همه جا رفت.
درشهريور ماه 97ابا اقامت در هتل از مجموع هتل و كاركنان رضايت خوبي داشتيم
من تنها به یزد سفر کردم.به نظرم هتل خیلی خیلی خوبی بود هم خوشگل و ترو تمیز هم کارکنای خوبی داشت...اتاق من هم فوق العاده بوود...خلاصه همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مؤدب و خوب فضای زیبا
نقاط ضعف:
اتاق هایی که در طبقه زیر زمین هست ، مناسب نیست
ما دو شب تو این هتل بودیم، محیط خیلی قشنگی داره و پرسنل خوش برخوردی داره، هتل تمیزه منتها نزدیکی حیاط درونی به مدرسه دخترونه باعث میشه که صبحها زود بیدار بشی، از قرار معلوم یا مدیر مدرسه اصلا اعصاب نداره یا دخترا خیلی شیطونن
نقاط قوت:
خانه ای سنتی ، فضایی آرام ودلنشین همراه با برخورد خوب کارکنان هتل وغذاهای خوب وباکیفیت
نقاط ضعف:
فقط ۴شبکه تلویزیون رو دارید داخل اتاق فقط توالت فرنگی هست(البته نکته منفی نیست )برای اطلاع سفارش غذا یه مقدار زیاد زمان میبره آماده بشه
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل-صبحانه خوب - کیفیت غذا رستوران خوب - حیاط نارنجستان بسیار عالی - محیط بسیار آرام بخش
نقاط ضعف:
پرسنل خانه داری اتاق را جارو نمیکنند - بهتر است جای دستگاه تمیز کننده کفش عوض شود یا از ساعت ۱۰ شب خاموش شود - یخدان یخچال برفک زیادی دارد
هتل بسیار تمیز با خدمات بسیار خوب، کارکنان مودب، فضای داخلی هتل سنتی و بسیار زیبا بود. دارای امکانات سرمایشی و گرمایشی خوب.
نقاط قوت:
در کل هتل بسیار خوبیست
نقاط ضعف:
نکته منفی که به چشم بیاد وجود نداشت
نقاط قوت:
فضای بسیار زیبایی داشت. البته هتل های سنتی کاملا سلیقه ای هست اما بدلیل اینکه اتاق ما رو به حیاط بود واقعا فرح بخش بود.کارکنان محترمی داشت با روحیات مثبت. ما به دلیل فرصت کمی که داشتیم خیلی محدود در هتل بودیم اما همین مدت کوتاه ارامش بخش بود. صبحانه هم از نظر ما مکفی بود. دنبال صبحانه هتلهای ۵ ستاره نباشید شما را راضی خواهد کرد.
نقاط ضعف:
فشار اب فقط هنگام استحمام کم بود اما برای بقیه سرویسهاok بود.
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و خوش برخورد. بسیار تمییز و با انظباط. محیطی آرام و دلپذیر.واقع در بافت تاریخی.
نقاط ضعف:
ندیدیم.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت عالی غذا رستوران فضا دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ اختصاصی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.