مسافرخانه جهانگردی یزد

یزد، بلوار دانشجو، جنب اداره ارشاد
3.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی یزد

مهمانسرای جهانگردی یزد هتلی سه ستاره واقع در بلوار دانشجو می باشد و فاصله آن تا مرکز شهر یزد و اماکن دیدنی و تاریخی یزد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می باشد. یکی از زیباترین و با کیفیت‌ترین هتل‌های جهانگردی بوده و مقصدی امن و جذاب برای گردشگری محسوب می شود. لازم به ذکر است اتاق ها نفر اضافه دارند، ولی هزینه آن در هتل دریافت می‌گردد و نرخ ها علی الحساب می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی یزد

جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
13 تیر
جمعه
440,000
تومان
14 تیر
شنبه
440,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
440,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
440,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
440,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
20 تیر
جمعه
440,000
تومان
21 تیر
شنبه
440,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
اقامت 24
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
466,000
تومان
13 تیر
جمعه
466,000
تومان
14 تیر
شنبه
466,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
466,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
466,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
466,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
466,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
466,000
تومان
20 تیر
جمعه
466,000
تومان
21 تیر
شنبه
466,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
466,000
تومان
علاءالدین
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
475,000
تومان
13 تیر
جمعه
475,000
تومان
14 تیر
شنبه
475,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
475,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
475,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
475,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
475,000
تومان
20 تیر
جمعه
475,000
تومان
21 تیر
شنبه
475,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
475,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
ایران مارکوپولو
619,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
619,000
تومان
13 تیر
جمعه
619,000
تومان
14 تیر
شنبه
619,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
619,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
619,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
619,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
619,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
619,000
تومان
20 تیر
جمعه
619,000
تومان
21 تیر
شنبه
619,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
619,000
تومان
ای‌گردش
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
920,000
تومان
13 تیر
جمعه
920,000
تومان
14 تیر
شنبه
920,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
920,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
920,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
920,000
تومان
20 تیر
جمعه
920,000
تومان
21 تیر
شنبه
920,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
835,000
تومان
13 تیر
جمعه
835,000
تومان
14 تیر
شنبه
835,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
835,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
835,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
835,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
835,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
835,000
تومان
20 تیر
جمعه
835,000
تومان
21 تیر
شنبه
835,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
835,000
تومان
ای‌گردش
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
13 تیر
جمعه
960,000
تومان
14 تیر
شنبه
960,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
20 تیر
جمعه
960,000
تومان
21 تیر
شنبه
960,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
رستوران بین المللی
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
چای‌ساز
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کتابخانه
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
پاركينگ
رستوران
اينترنت در لابی
خشکشویی
فكس
تاکسی سرویس
كافی شاپ
سالن همايش
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
مینیبار

آدرس مسافرخانه جهانگردی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی یزد

(28 نظر)
عالی. وتشکرویژه کرد از تک تک کارکنان این هتل
کارکنان خوش برخورد و کارراانداز هتل در حال حاضر در طبقات بالا در حال تعمیرات هست و سر و صدای زیادی از این تعمیرات به به اتاق ها می‌رسه
کلا هتلهای جهانگردی کشور معمولا در یک سطح کیفیت متوسط به بالا هستند . به نظر من هتل جهانگردی یزد هم از این قاعده مستثنی نبود . رفتار پرسنل فوق العاده مودبانه و عالی بود . امکانات اتاق هم خوب و در حد مطلوب بود . من از اقامتم راضی بودم
خیلی خوب بود. ممنونم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
تعداد کارکنان کم است که سرویس دهی را تحت تاتیر قرار می‌دهد .
نقاط قوت:
فئق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
حوله ها چرک مورد ، اتاقها بازسازی نشده بود ودر حد پایین
نقاط قوت:
رفتار مودبانه و خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل امکانات قابل قبول مرتب و تمیز کیفیت خوب غذا قیمت بسیار عالی البته با تخفیف اقامت ۲۴
نقاط ضعف:
قیمت بالای رستوران نسبت به رستوران های سطح شهر صبحانه متوسط
برخورد پرسنل پذيرش و خانه داري بسيار خوب بود. تعدادپرسنل در بخش رستوران كم بود. در ضمن چنانچه كيفيت و تنوع صبحانه بيشتر شود قطعاً رضايتمندي مهمان بيشتر خواهد شد.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت هتل قدیمی بودن ساختمان
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. تميز بودن اتاق ها و رستوران. صبحانه عالي. موقعيت مكاني خوب. كافي شاپ با موقعيت خوب
نقاط ضعف:
غذاي رستوران هتل كيفيت لازم رو نداشت.
بسیار عالی بود رفتار وعملکرد پرسنل وکمال تشکر را دارم انشااله در کارهایشان موفق وسلامت باشند.
خوب بود
در کل هتل خوبی بود با پرسنلی خوب و با ادب . صبحانه هتل در حد هتل ۳ ستاره هست ولی جای بهتر شدن دارد .
هتل خوبی بود فقط از کیفیت غذا زیاد راضی نبودم
خوب بود
هتل خوب با دسترسى آسان
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
تمیزی هتل رفتار مودبانه کارکنان
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل خوب نبود (مانده بود)
هتلی بسیار خوب و برخورد پرسنل عالی
با درنظر گرفتن قیمتش از خیلی چهارستاره ها بهتر بود
بسیار مناسب
کارکنان عالی بودند.
پس از ۳ شب اقامت در هتل باغ صفاییه و ۳ شب هتل پارسیان و ۲ شب سرای کهن ۵ شب در این هتل اقامت داشتم، جهانگردی همواره استانداردهای لازم رو رعایت میکنه و به نظر من از نظر هتلداری نقصی نداره، اگه اتاق های بیشتری داشت و امکانات ورزشی هم داشت و از لوازم اتاق لوکس استفاده میکرد کم از ۵ ستاره های خوب نداشت
هتل خوبی بود
این هتل از همه نظر در حد یک هتل چهار ستاره بود. بسیار عالی. من به همه توصیه میکنم در همه ی استان های ایران از خدمات هتل های جهانگردی استفاده کنند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی یزد

مهمانان مسافرخانه جهانگردی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.