هتل اطلس یزد

يزد، بلوار شهید صدوقی
2.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
معرفی هتل اطلس یزد
هتل ۲ ستاره اطلس سال ۱۳۸۲ در ۳ طبقه در بلوار شهید صدوقی یزد بنا گردیده است. این هتل در ورودی شهر به سمت شیراز قرار گرفته و به مرکز شهر نزدیک می باشد و فاصله آن تا فرودگاه ۵ دقیقه با ماشین می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اطلس یزد
اطلس-سوییت رویال یکخوابه هشت نفره
سوییت رویال یکخوابه هشت نفره
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
22 آذر
جمعه
478,000
تومان
23 آذر
شنبه
478,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
478,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
478,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
29 آذر
جمعه
478,000
تومان
اسنپ تریپ
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
22 آذر
جمعه
478,000
تومان
23 آذر
شنبه
478,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
478,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
478,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
29 آذر
جمعه
478,000
تومان
ایران هتل آنلاین
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
22 آذر
جمعه
478,000
تومان
23 آذر
شنبه
478,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
478,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
478,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
29 آذر
جمعه
478,000
تومان
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
22 آذر
جمعه
485,000
تومان
23 آذر
شنبه
485,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
485,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
485,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
29 آذر
جمعه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
22 آذر
جمعه
485,000
تومان
23 آذر
شنبه
485,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
485,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
485,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
485,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
485,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
485,000
تومان
29 آذر
جمعه
485,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
162,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
162,000
تومان
22 آذر
جمعه
162,000
تومان
23 آذر
شنبه
162,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
162,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
162,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
162,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
162,000
تومان
29 آذر
جمعه
162,000
تومان
اسنپ تریپ
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
162,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
162,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
162,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
162,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
162,000
تومان
29 آذر
جمعه
162,000
تومان
ایران هتل آنلاین
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
162,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
162,000
تومان
22 آذر
جمعه
162,000
تومان
23 آذر
شنبه
162,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
162,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
162,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
162,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
162,000
تومان
29 آذر
جمعه
162,000
تومان
ای‌گردش
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
22 آذر
جمعه
165,000
تومان
23 آذر
شنبه
165,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
29 آذر
جمعه
165,000
تومان
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
22 آذر
جمعه
165,000
تومان
23 آذر
شنبه
165,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
29 آذر
جمعه
165,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
162,000
تومان
23 آذر
شنبه
162,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
162,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
162,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
162,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
162,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
162,000
تومان
29 آذر
جمعه
162,000
تومان
ای‌گردش
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
22 آذر
جمعه
165,000
تومان
23 آذر
شنبه
165,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
29 آذر
جمعه
165,000
تومان
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
22 آذر
جمعه
165,000
تومان
23 آذر
شنبه
165,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
165,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
165,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
165,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
165,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
165,000
تومان
29 آذر
جمعه
165,000
تومان
اطلس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
193,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
22 آذر
جمعه
193,000
تومان
23 آذر
شنبه
193,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
193,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
193,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
29 آذر
جمعه
193,000
تومان
اسنپ تریپ
193,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
193,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
193,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
193,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
29 آذر
جمعه
193,000
تومان
ایران هتل آنلاین
193,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
22 آذر
جمعه
193,000
تومان
23 آذر
شنبه
193,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
193,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
193,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
29 آذر
جمعه
193,000
تومان
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
29 آذر
جمعه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
29 آذر
جمعه
205,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اطلس-سوییت پنج نفره
سوییت پنج نفره
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
22 آذر
جمعه
353,000
تومان
23 آذر
شنبه
353,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
29 آذر
جمعه
353,000
تومان
ایران هتل آنلاین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
22 آذر
جمعه
353,000
تومان
23 آذر
شنبه
353,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
29 آذر
جمعه
353,000
تومان
اسنپ تریپ
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
353,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
29 آذر
جمعه
353,000
تومان
ای‌گردش
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
29 آذر
جمعه
358,000
تومان
هتل یار
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
22 آذر
جمعه
358,000
تومان
23 آذر
شنبه
358,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
358,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
358,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
358,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
358,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
358,000
تومان
29 آذر
جمعه
358,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اطلس یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل اطلس یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس یزد

(24 نظر)
هماهنگی برای شارژ به موقع صبحانه کافی نبود.
عالی
برخورد پرسنل بسیار خوب بود..اتاق نسبتا تمییز بود..به نسبت قیمت بد نبود..
صبحانه تنوع نداشت،تهویه اتاق افتضاح،زمان رزرو گفتند پنجره اتاق رو به لابی هست ولی در واقع رو به موتورخانه بود،در اتاق احساس خفگی میکردیم ولی سرویس بهداشتی خوبی داشت،برخورد کارکنان معمولی بود،در مجموع ناراضی هستیم و نسبت به قیمت ارزش نداشت
وسایل اتاق ها نیاز به نوسازی دارد
محیط آرامی داشت.برخورد کارکنان خوب بود.صبحانه خوب و حتی در مواردی کافی نبود.حمام بسیار قدیمی بود
هتل تمیز بود چند بار جهت دریافت پسورد اینترنت وایرلس مراجعه کردم ولی هیچوقت پسورد به اینجانب داده نشد در صورتیکه در امکانات هتل قید شده بود
کارکنان بسیار مودب ولی با تعداد بسیار کم. خیلی کوچک و با کمترین امکانات است. نسبت به دو ستاره بودن هتل خوب بود. صبحانه خیلی بد. سر و صدای زیاد در شب.
کارکنان هتل مودب بودند. تایید نظرات صورت گرفته در سایت.
برای یک هتل دو ستاره خوب بود
محل صرف صبحانه کوچک بود
رفتار پذیرش بسیار خوب و دوستانه بود. هتل و اتاق از نظر تمیزی و ترتیب قابل قبول بودند. اما صبحانه از لحاظ تنوع و کیفیت ضعیف بود و هنگام سرو پرسنل حضور نداشتند. همچنین هنگام استراحت مهمان در شب سر و صدا از طبقه ی پایین اذیت می کرد.
به نسبت ۲ستاره بودن هتل خوبیه و ارزش پولی رو که میدید داره،برخورد پرسنل امکانات هتل و محل هتل کاملا قابل قبول. اگه رفتید یزد و دنبال یک جای خوب با قیمت مناسب داشتید حتما امتحانش کنید
رسیدگی در حدی که نیازهای اولیه پاسخ داده بشه خوب بود. رفتار پرسنل خوب و دوستانه بود.جزییاتی مثل تعویض مایع دستشویی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رفتار پرسنل بسيار عالي/نسبتا تميز و مناسب/در كل اقامت خوبي بود
پرسنل بسیار خوش رفتار و خوش برخورد بودند صبحانه بسیار بد...و در زمان سرو صبحانه پرسنلی در سلف نبودند... مبل های در لابی طبقات زیبایی هتل میگرفتند...
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل به نسبت قیمت امکانات عالی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن ساختمان
رفتار کارکنان پذیرش خیلی خوب بود اما در موقع صبحانهضعیف عمل میشد اصلا کسی نبود به مسافر رسیدگی کنه ،تمیزی هم بد نبود
پرسنل مهربان و محیطی تمیز داشت فقط کمی صدای مسافران شلوغ به اتاق می رسید
رفتار پرسنل هتل خوب بود ولي امكانات بسيار ضعيف بود وضعيت اتاقها و پاركينگ مناسب نبود سوئيت نور بسيار كم داشت صبحانه سطح پايين بود. حتي درب دستشويي بسته نميشد و ظروف داخل كابينتها كثيف بود
رفتار پرسنل بسیار خوب و مودبانه ولی متاسفانه اتاقهابسیار سرد و رنگ و رو رفته بود..صبحانه هم بسیار سطح پایین بود...
از هزینه و عملکرد کارکنان هتل اصلا راضی نیستم، خیلی کند و بیخیال هستند.
با سلام.با تشکر از ایران هتل بابت زحمات و خدمات عالی که ارائه میکنید .
هتل اطلس معمولی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.