هتل الزهرا یزد

یزد، چهار راه فرهنگیان، جنب بانک توسعه تعاون
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل الزهرا یزد
هتل سه ستاره الزهرا یزد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است. از برترین ویژگی های این هتل فاصله ده دقیقه ای با اماکن تاریخی معروف یزد از جمله : باغ دولت آباد، میدان امیرچخماق، آتشکده زرتشتیان و مسجد جامع یزد می‌باشد. هتل الزهرا یزد در ۳ طبقه و ۲۲ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الزهرا
الزهرا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
147,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
147,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
147,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
147,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
147,000
تومان
8 شهریور
جمعه
147,000
تومان
9 شهریور
شنبه
147,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
147,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
147,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
147,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
147,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
147,000
تومان
اقامت 24
149,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
149,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
149,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
149,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
149,000
تومان
8 شهریور
جمعه
149,000
تومان
9 شهریور
شنبه
149,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
149,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
149,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
149,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
149,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
149,000
تومان
تورگردان
188,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
188,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
188,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
188,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
188,200
تومان
8 شهریور
جمعه
188,200
تومان
9 شهریور
شنبه
188,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
188,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
188,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
188,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
188,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
188,200
تومان
الزهرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
225,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
225,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
225,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
225,000
تومان
8 شهریور
جمعه
225,000
تومان
9 شهریور
شنبه
225,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
225,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
225,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
225,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
225,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
225,000
تومان
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
233,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
233,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
233,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
233,000
تومان
8 شهریور
جمعه
233,000
تومان
9 شهریور
شنبه
233,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
233,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
233,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
233,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
233,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
233,000
تومان
تورگردان
302,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
302,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
302,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
302,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
302,100
تومان
8 شهریور
جمعه
302,100
تومان
9 شهریور
شنبه
302,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
302,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
302,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
302,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
302,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
302,100
تومان
الزهرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
233,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
233,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
233,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
233,000
تومان
8 شهریور
جمعه
233,000
تومان
9 شهریور
شنبه
233,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
233,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
233,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
233,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
233,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
233,000
تومان
تورگردان
302,100 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
302,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
302,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
302,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
302,100
تومان
8 شهریور
جمعه
302,100
تومان
9 شهریور
شنبه
302,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
302,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
302,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
302,100
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
302,100
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
302,100
تومان
الزهرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
274,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
274,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
274,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
274,000
تومان
8 شهریور
جمعه
274,000
تومان
9 شهریور
شنبه
274,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
274,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
274,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
274,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
274,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
274,000
تومان
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
281,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
281,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
281,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
281,000
تومان
8 شهریور
جمعه
281,000
تومان
9 شهریور
شنبه
281,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
281,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
281,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
281,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
281,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
281,000
تومان
تورگردان
364,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
364,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
364,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
364,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
364,700
تومان
8 شهریور
جمعه
364,700
تومان
9 شهریور
شنبه
364,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
364,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
364,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
364,700
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
364,700
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
364,700
تومان
الزهرا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
346,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
346,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
346,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
346,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
346,000
تومان
8 شهریور
جمعه
346,000
تومان
9 شهریور
شنبه
346,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
346,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
346,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
346,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
346,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
346,000
تومان
اقامت 24
361,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
361,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
361,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
361,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
361,000
تومان
8 شهریور
جمعه
361,000
تومان
9 شهریور
شنبه
361,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
361,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
361,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
361,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
361,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
361,000
تومان
تورگردان
469,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
469,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
469,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
469,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
469,200
تومان
8 شهریور
جمعه
469,200
تومان
9 شهریور
شنبه
469,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
469,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
469,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
469,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
469,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
469,200
تومان
الزهرا-اتاق پنج نفره
اتاق پنج نفره
ایران مارکوپولو
395,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
395,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
395,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
395,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
395,000
تومان
8 شهریور
جمعه
395,000
تومان
9 شهریور
شنبه
395,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
395,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
395,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
395,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
395,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
395,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الزهرا یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
خودپرداز

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل صفائیه یزد
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
property-card-image
هتل داد یزد
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
property-card-image
هتل آنتیک ملک التجار یزد
2.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 216,000 تومان
جاباما
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
از 360,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ جدید یزد
4.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
property-card-image
هتل تهرانی یزد
2.1
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 166,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 170,000 تومان
property-card-image
هتل موزه فهادان یزد
3.3
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
از 211,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل راه و ما یزد
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 197,000 تومان
اقامت 24
از 198,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل زنبق یزد
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 190,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مشیرالممالک یزد
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی رویای قدیم یزد
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 287,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مرشد یزد
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فاضلی یزد
1.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 142,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی والی یزد
3.1
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 132,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 185,000 تومان
جاباما
از 342,000 تومان
property-card-image
هتل فیروزه یزد
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 114,000 تومان
جاباما
از 114,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان یزد
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 156,000 تومان
اقامت 24
از 156,000 تومان
جاباما
از 156,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مظفر یزد
3.8
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
جاباما
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل لاله یزد
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
جاباما
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مهر یزد
3.3
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 197,000 تومان
جاباما
از 197,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی کوروش یزد
2.8
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 163,000 تومان
اقامت 24
از 163,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس یزد
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل الزهرا یزد

(42 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه خوبی داشت ، تمیز و مرتب بود ، راضی کننده بود.
نقاط ضعف:
اتاق سه تخته کمی کوچک بود ، آسانسور کوچکی داشت.
نقاط قوت:
صبحانه و نظافت اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
در کل راضیم از هتل تمیز و مرتب هست
نقاط ضعف:
پارکینگ رو بازه
کارکنان محترم و مهربون و کار راه انداز...
واقعا هتلی مناسب با قیمتی مناسب. صبحانه ای کامل . پیشنهاد میدم حتما امتحان کنید هتل رو کارکنان نیز مودب و زحمتکش...
در کل من از هتل راضی بودم تنها چیزی که باعث اذیت شد نبود رخت اویز بود که برای خشک کردن لباس باید به پشت بوم می رفتیم صبحونه تقریبا متنوع بود ولی بعضیاش کهنه به نظر میرسید مثلا خوراک سوسیس. فضای پارکینگ زیاد خوب نبود و رو باز بود ...
هتل بسیار تمیز و موقعیتش هم عالی صبحانه هم کیغیتش خوب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی اتاق ها و راهرو ها صبحانه خیلی خوب نزدیکی به مراکز تاریخی
نقاط ضعف:
آسانسور کوچک فشردگی فضای اتاق پله گرد باریک
برخوردکارکنان مودبانه بود، صبحانه بسیار عالی ولی نهار وشامش رو از بیرون سفارش میدادن که کیفیت غذاهاش خوب نبود ، پارکینگش توی فضای روباز بود ،از نظر دسترسی به اماکن دیدنی هم خوب بود....
اتاقهای کوچیک ولی بسیار تمیز داشت..رفتار پرسنل عالی بود..نبود پارکینگ مناسب و صدای اتاقهای مجاور وجود داشت....
نقاط قوت:
محیط دنج،تمیزی ونظافت،،پرسنل محترم وصمیمی
نقاط ضعف:
ندارد
اتاقها تمیز ولی حمام و دستشویی کوچک بودند در کل هتل خوبی بود با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل الزهرا...
کلا عالی بود و خاطره سفر به یزد رو ماندگار کرد. فقط پارکینگ مستقل رو کم داشت ....
همه هتلها خوبن، مسافران گاهی آسایش همدیگرو به هم میریزند....
تنها مورد اين است كه پاركينگ روباز بيرون هتل بود....
نقاط قوت:
خوش مسیر بودن هتل دارا بودن پارکینگ جهت خوردرو برخود خوب پرسنل اتاقها و رستوران بسیار تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
کمیت و تنوع صبحانه در حد هتل سه ستاره نبود
نقاط قوت:
سکوت وتمیزی
نقاط ضعف:
ندیدم
4 شب اقامت داشتم و بسیار راضی بودم .محیط آرام و تمیز ،برخورد پرسنل هم بسیار خوبتر از هتل های معروف یزد بود.
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل و تمیزی و امکانات هتل
نقاط ضعف:
تلویزیون خیلی بالا نصب شده پایین تر بود بهتر بود فقط درازکش میشود دید
سلام به نسبت قیمتش اتاقهای تمیزی داشت موقعیت مکانیش هم خوب بود بیشتر از این چیزی یادم نمیاد چون یکسال پیش بود
در کل راضی هستم.
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل صبحانه خوشمزه
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران
1- محیط هتل و اتاقها بسیار تمیز و وسائل داخلی اتاق نو و تمیز بود. سرویس بهداشتی بسیار تمیزی داشت. 2- برخورد کارکنان بسیار مودبانه و صمیمی بود 3- صبحانه خوبی داشت 4- قیمت مناسبی داشت مخصوصا با رزرو توسط جاباما 5- حتما به مسافران یزد توصیه می کنم که با اقامت در این هتل سفر به یادماندنی داشته باشند.
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
اتاقهای طبقه همکف چسبیده به لابی و محل رفت‌وآمد و میز پذیرش بود و صدای زیاد موجب سلب آرامش میشد
بسیار عالی ، پرسنل بسیار خوب ، امکانات مناسب و اتاق ها جادار و تمیز بود ، دسترسی به مراکز دیدنی شهر هم نسبتا راحت بود در کل بسیار راضی هستم
از همه نظر عالی بود فقط یکم مشکل پارکینگ ولی برخورد خوب پرسنل خیلی خوب بود و همچنین تمیزی اتاق ها از اقای غلامی پذیرش هتلم خیلی تشکر میکنم بابت راهنماییشون
کارمندای بسیار مودبی و مسلط به تاریخ شهر مخصوصا پذیرشگر هتل آقای غلامی...نکته منفی هم نداشتن رستوران بود...
هتل از نظر تمیزی و راحتی بسیار مناسب هستش..اتاقها جادار و بزرگ بودند.هتل تقریبا در مرکز شهر واقع شده...مهترین نقطه قوت هتل صبحانه فوق العاده هتل هستش تقریبا در حد یک هتل ۴ ستاره
نقاط قوت:
هتل تمیز ومکان مناسب ونزدیک به امکان دیدنی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب و روبسته
بسیار عالی و تمیز بود، کارمندای بسیار مودب و خوبی داشت.
همه چیز خوب بود فقط اتاقمون پنجره نداشت و کیفیت صبحانش میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
تمیز بودن و نوساز بودن هتل. برخورد خوب پرسنل. اسپلیت خوب در اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ برخلاف ذکر آن در سایت. مجاورت درب ورود خروج هتل با یک آرایشکاه مردانه و حضور افراد علاف در آنجا!
آرام ، نزديكي به مكانهاي مركز شهر و بافت تاريخي ، برخورد خوب پرسنل
موقعیت هتل خوبه.تمیز. صبحانه خوبی رو داشتن. برخورد مناسب پرسنل
با رضایت کامل از محیط و پرسنل خوشرو و مهربان یزد رو ترک میکنم
هتلی بسیار عالی. پرسنل عالی. بسیار شیک و بسیار بسیار تمیز و آرام.از همه لحاظ عالی. با تشکر
از نظر موقعیت و خوشرویی و صبحانه کارکنان خوب بود.... اما از نظر اتاق، تختتها و به خصوص نظافت پتو، بالشت و.... جای کار داره.....
فوق العاااادست جای خووب از نظر موقعیت شهری مکان ارااام تمیزرزز پرسنل بشدت عااالی جای خیلی خیلی خوووبیه سرویس ایرانی دراتاق هم ک عالیه بودنش بشدت اتاق تمیز و دنج و خوووب واقعا ازاقامت راضی بودم
از هر لحاظ دارای رتبه عالی می باشد.
هتل نوسازوبسیارتمیزی است پرسنل بسیارمودبی داردصبحانه متنوع وخوبی داردلیکن رستوران برای نهاروشام ندارد. هتل کوچک وبسیارخوبی است
هتل خوب،محیط ارام
هتل کوچیک و تمیزی هست. کاملا شبیه عکسهاش (البته در حال تغییر دکوراسیون هستند). در محل مناسبی قرار گرفته. پرسنل مؤدب و خوبی داره. به‌طور کلی از اقامتم کاملا راضی بودم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.