هتل جهانگردی یاسوج

یاسوج، خیابان پاسداران، تپه جهانگردی
3.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی یاسوج
مجتمع جهانگردی یاسوج واقع در تپه‌ای به ارتفاع ۲۰۰ متر در وسط شهر قرار گرفته که در پشت تپه، رودخانه بشار و در شمال تپه، آبشار یاسوج و پارک جنگلی قرار گرفته است. این تپه مشرف به شهر می‌باشد و چون در در مرکز شهر است دسترسی به تمام نقاط شهر آسان است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی
جهانگردی-اتاق دو تخته دبل لوکس
اتاق دو تخته دبل لوکس
ایران هتل آنلاین
182,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
182,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
182,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
182,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
182,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
182,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
182,500
تومان
10 خرداد
جمعه
182,500
تومان
11 خرداد
شنبه
182,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
182,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
182,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
182,500
تومان
اقامت 24
197,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
197,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
197,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
197,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
197,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
10 خرداد
جمعه
197,000
تومان
11 خرداد
شنبه
197,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
197,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
197,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
209,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
209,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
209,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
209,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
10 خرداد
جمعه
209,000
تومان
11 خرداد
شنبه
209,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
209,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
209,000
تومان
اسنپ تریپ
273,219 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
273,219
تومان
5 خرداد
یکشنبه
273,219
تومان
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
ایران هتل آنلاین
219,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
219,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
219,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
219,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
219,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
10 خرداد
جمعه
219,000
تومان
11 خرداد
شنبه
219,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
219,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
219,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
219,000
تومان
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
علاءالدین
255,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
255,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
اسنپ تریپ
327,804 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
327,804
تومان
5 خرداد
یکشنبه
327,804
تومان
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی یاسوج

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی یاسوج

(13 نظر)
نقاط قوت:
ویو
نقاط ضعف:
نداشتن دست شویی ایرانی
عالی بود.با توجه به قیمت پایینش قوق العاده بود.من در شیراز و اصفهان هم از طریق اسنپ هتل گرفتم با قیمت دوبرابر ولی هیچکدام امکان این هتل را نداشتن.به خصوص صبحانه خیلی خوبی هم داشت.
با سلام محیط هتل بسیار خوب در نظر گرفته شده است ولی، کارکنان آموزش ندیده و غیر پاسخگو نه رسیدگی به سوئیت ها صورت گرفته و نه ارباب رجوع برای شان محلی از اعراب دارد. اطلال رسانی و سرویس دهی و روابط عمومی شان با مشتریان در حد بسیار ضعیف است....
هتل خیلی خوبی بود کیفیت غذا عالی بود و بقیه موارد هم خوب بود مشکلی نبود...
خوب بود...
محیط هتل و فضای آن خوب بود. ولی عدم رسیدگی به فضای سبز جالب توجه نبود. خدمات نظافت و خانه داری واحد ها اصلا انجام نمیشد. صبحانه رستوران در حد یک مسافرخانه معمولی بود. بنده مشتری پر و پا قرص هتلهای جهانگردی کشور بودم ولی هتل جهانگردی یاسوج باعث شد در انتخابم تجدید نظر کنم.به خاطر احترامی که برای مشتریان ایران هتل آنلاین قائلم اصلا این هتل را پیشنهاد نمیکنم....
فضای زیبایی داشت طراحی و فضای داخلی اتاقها نیز مناسب بود اما سرویس دهی رستوران زیاد جالب نبود...
متوسط...
از نظر نظافت و تمیزی قابل قبول بود. محیط هتل و فضای بازش عالی بود. ولی چند نکته ی منفی داشت: اول اینکه صبحانه ش افتضاح بود. اصلا نمیصرفه تا رستورانش بری برای صبحانه. فقط نون پنیر و کره و چایی بود. همین و همین. یه روزش نفری یک نیمرو هم اوردن. سرویس اتاقاش خیلی ناقص بود. خمیر دندان و مسواک جزو سرویس اتاقشون نبود. چایی ساز اتاقش سوخته بود. در کل با توجه به قیمت مناسبش و تمیزی قابل قبولش انتخاب خوبیه ولی نسبت به هتل جهانگردی های شهر های دیگه یکی دو درجه پایین تره.
با توجه به نبود هتل خوب در یاسوج و موقعیت مکانی و قیمت توصیه می کنم...
صبحانه بسیار ضعیف در مقابل مبلغ پرداخت شده بایستی سلف سرویس متنوع داشته باشه از در ورودی ناقص تا محوطه سازی بسیار سطح پایین فشار آب کم نور محوطه کم فضای سبز خشکیده نور داخل ویلاها اکثرا ناقص و لامپهای سوخته انشالله رسیدگی بشه...
رضایت نداشتم. هیچ سرگرمی خاصی هتل نداشت. برخورد ضعیف بود. به نظرم کارکنان باید آموزش بیشتری ببینن. چون اسم اینجا هتل هست نه مسافرخونه....
شب اول اتاق مون آب گرم نداشت. روز دوم که اتاق رو عوض کردن، اتاق جدید به تمیزی اتاق اول نبود. اما در کل نسبت به قیمتی که پرداخت کردیم بد نبود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.