هتل ساحل ارومیه

اروميه، بلوار والفجر 2
2.9
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل ساحل ارومیه
هتل ۴ ستاره ساحل ارومیه در سال ۱۳۷۶ در ۶ طبقه تاسیس شده است. این هتل با موقعیت مناسب و خارج از محدوده ترافیکی به بازار نزدیک بوده و فاصله آن تا فرودگاه ۲۵ کیلومتر می‌باشد. هتل ساحل در سال ۱۳۸۷ مورد بازسازی قرار گرفته و با امكانات مدرن آماده پذيرايي از ميهمانان گرامي مي باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ساحل
ساحل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
209,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
209,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
209,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
209,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
3 خرداد
جمعه
209,000
تومان
4 خرداد
شنبه
209,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
209,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
209,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
209,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
ایران مارکوپولو
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
3 خرداد
جمعه
219,000
تومان
4 خرداد
شنبه
219,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
219,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
219,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
219,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
اسنپ تریپ
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
ساحل-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
3 خرداد
جمعه
275,000
تومان
4 خرداد
شنبه
275,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
3 خرداد
جمعه
276,000
تومان
4 خرداد
شنبه
276,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
ایران مارکوپولو
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
287,000
تومان
3 خرداد
جمعه
287,000
تومان
4 خرداد
شنبه
287,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
287,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
287,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
287,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
287,000
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
3 خرداد
جمعه
276,000
تومان
4 خرداد
شنبه
276,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
ساحل-دو تخته دبل
دو تخته دبل
اسنپ تریپ
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
3 خرداد
جمعه
276,000
تومان
4 خرداد
شنبه
276,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
ساحل-دو تخته - توئین
دو تخته - توئین
اسنپ تریپ
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
276,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
276,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
276,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
3 خرداد
جمعه
276,000
تومان
4 خرداد
شنبه
276,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
276,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
276,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
276,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
ساحل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
3 خرداد
جمعه
325,000
تومان
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
3 خرداد
جمعه
325,000
تومان
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
اسنپ تریپ
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
3 خرداد
جمعه
325,000
تومان
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
ساحل-دوتخته + سرويس اضافه
دوتخته + سرويس اضافه
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
3 خرداد
جمعه
335,000
تومان
4 خرداد
شنبه
335,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
علاءالدین
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
325,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
325,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
325,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
3 خرداد
جمعه
325,000
تومان
4 خرداد
شنبه
325,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
ساحل-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ایران مارکوپولو
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
554,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
554,000
تومان
3 خرداد
جمعه
554,000
تومان
4 خرداد
شنبه
554,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
554,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
554,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
554,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
554,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
جمعه
545,000
تومان
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
اسنپ تریپ
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
جمعه
545,000
تومان
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
علاءالدین
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
جمعه
545,000
تومان
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
جمعه
550,000
تومان
4 خرداد
شنبه
550,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
ایران هتل آنلاین
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
635,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
635,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
635,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
3 خرداد
جمعه
635,000
تومان
4 خرداد
شنبه
635,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
اقامت 24
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
635,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
635,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
635,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
3 خرداد
جمعه
635,000
تومان
4 خرداد
شنبه
635,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
635,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
635,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
635,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
3 خرداد
جمعه
635,000
تومان
4 خرداد
شنبه
635,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
اسنپ تریپ
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
635,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
635,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
635,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
3 خرداد
جمعه
635,000
تومان
4 خرداد
شنبه
635,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
ساحل-سوئیت دوخوابه چهار نفره
سوئیت دوخوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
658,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
658,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
658,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
3 خرداد
جمعه
658,000
تومان
4 خرداد
شنبه
658,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
658,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
658,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
658,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
ایران مارکوپولو
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
658,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
658,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
658,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
3 خرداد
جمعه
669,000
تومان
4 خرداد
شنبه
669,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
669,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
669,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
اقامت 24
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
658,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
658,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
658,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
3 خرداد
جمعه
658,000
تومان
4 خرداد
شنبه
658,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
658,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
658,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
658,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
ایران هتل آنلاین
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
658,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
658,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
658,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
3 خرداد
جمعه
658,000
تومان
4 خرداد
شنبه
658,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
658,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
658,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
658,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
658,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساحل ارومیه

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل آنا ارومیه
4.2
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
اقامت 24
از 636,000 تومان
اسنپ تریپ
از 636,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 636,500 تومان
هتل یار
از 636,500 تومان
علاءالدین
از 655,000 تومان
جاباما
از 656,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 715,000 تومان
property-card-image
هتل آریا ارومیه
3.1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
علاءالدین
از 190,000 تومان
هتل یار
از 305,000 تومان
جاباما
از 361,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
property-card-image
هتل پارک ارومیه
3.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اقامت 24
از 310,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 318,000 تومان
علاءالدین
از 325,000 تومان
جاباما
از 327,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 327,000 تومان
property-card-image
هتل مروارید ارومیه
2.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 196,000 تومان
اقامت 24
از 196,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ماه کیمیا ارومیه
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
اقامت 24
از 118,000 تومان
اسنپ تریپ
از 118,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 118,000 تومان
جاباما
از 137,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان بهار ارومیه
3.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 222,000 تومان
اسنپ تریپ
از 222,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 316,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ایران پارک ارومیه
2.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 83,000 تومان
جاباما
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل ساحل ارومیه

(14 نظر)
به نسبت هزینه امکانات و خدمات در حد انتظارم بود. هتل مشکل چشمگیری نداشت...
با توجه به قیمت مناسب نمی باشد....
از نظر من متوسط بود....
هتل خوبی بود....
عدم احترام به مهمان اتاق های بد بو روتختی های بد رنگ کمد و تخت و فرنیچر بی کیفیت و کهنه بوفه صبحانه بسیار ضعیف از شام هم راضی نبودم پنجره های قدیمی و سر و صدای خیابان به میزان کافی...
همه چیز تکمیل و از هتل راضی بودم. ...
می تواند قوی تر شود از نظر ظاهری کیفیت همه چیز خیلی خوب بود فقط سلیقه خوبی در استفاده پارچه ها نداشتند که در کل هتل های این شهر قابل مشاهده می باشد ...
هتل به نظر قدیمی بود و اصلا در طراحی داخلی سلیقه به خرج نداده بودن و واقعا حس کهنگی میداد مخصوصا پرده ها و روکش تخت و مبلها که همه یک رنگ بودن. ولی تمیز بود.و پارکینگ خوبی داست. تخت دابل هم از حالت عادی کوچیکتر بود. غذاش خیلی چرب بود و صبحونه معمولی ای داشت. در کل هتل در حد 4 ستاره نبود. بیشتر میشد گفت 3 ستاره خوبه
هتل ساحل زمانی نه چندان دور بهترین هتل ارومیه بود. الان هم با وجود قدیمی شدن شرایط بدی ندارد اما دیگر 4 ستاره نیست و میتونم گفت یک 3 ستاره خوب است. مشکلات عدیده ای هم در کل هتل های ارومیه وجود دارد مثل صبحانه ضعیف و... اما من این هتل رو به افرادی که ماشین شخصی دارن پیشنهاد میکنم چون هتل در بزرگراه واقع شده. امیدوارم در برخی موارد مدیریت تجدید نظر کند....
رفتار کارکنان مودبانه بود...
سلام و عرض ادب . سکوت و آرامش محیط و ادب کارکنان از مهمترین خصیصه هتل بود ...
این هتل ، در حد یک مهمانخانه می باشد، اصلأ ۴ ستاره نمی باشد. مبلمان، پرده ها کثیف و مندرس می باشند، حوله ها پس از استفاده شستشو و استریل و وکیوم نمی‌شوند و در جا یک نوار در اطراف آنها پیچیده می‌شود که نشان دهند شستشو و استریل شده اند. سطلها زبانه شکسته و فاقد درب می‌باشند که باعث آلودگی محیط اتاق میشوند. در داخل حمام و دستشویی مایع دستشویی قرار نمیدهند و فقط یک صابون قرار می‌دهند که هم باید برای حمام و هم برای توالت رفتن استفاده شود.وقتی به این مورد اخیر اشاره کردم ،به دروغ گفتن بهداشت اجازه استفاده از مایع دستشویی را نمی‌دهد.با سامانه بهداشت ۱۹۰ تماس گرفتم و بهداشت ضمن تکذیب ، شکایت را ثبت و با مراجعه به هتل ، تاکید کرد باید ،هتل نکات را رعایت کند، ضمنأ این هتل برخلاف کلیه هتل های کشور ، پول آب معدنی که در یخچال قرار می‌دهند از مسافر اخذ میکند. من توصیه این است ،اگر هم مجبور شدی اید ،از این هتل استفاده نکنید ،زیرا خطر مبتلا به بیماریهای واگیر بسیار زیاد است.
نقاط قوت:
با سلام مطمنا اگر سفری به شهر زیبای ارومیه داشته باشم از همین هتل استفاده خواهم کرد
نقاط ضعف:
عالی بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
همه چيزش
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.