هتل ساحل ارومیه

اروميه، بلوار والفجر 2
2.9
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل ساحل ارومیه
هتل ۴ ستاره ساحل ارومیه در سال ۱۳۷۶ در ۶ طبقه تاسیس شده است. این هتل با موقعیت مناسب و خارج از محدوده ترافیکی به بازار نزدیک بوده و فاصله آن تا فرودگاه ۲۵ کیلومتر می‌باشد. هتل ساحل در سال ۱۳۸۷ مورد بازسازی قرار گرفته و با امكانات مدرن آماده پذيرايي از ميهمانان گرامي مي باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ساحل
ساحل-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
201,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
201,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
تورگردان
208,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
208,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
208,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
208,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
208,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
208,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
208,200
تومان
4 مرداد
جمعه
208,200
تومان
5 مرداد
شنبه
208,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,200
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
210,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
210,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
210,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
210,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
ایران مارکوپولو
219,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
219,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
219,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
219,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
219,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
4 مرداد
جمعه
219,000
تومان
5 مرداد
شنبه
219,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
219,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
219,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
219,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحل-دوتخته توئین
دوتخته توئین
اسنپ تریپ
264,960 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
264,960
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
ساحل-دوتخته دبل
دوتخته دبل
اسنپ تریپ
264,960 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
264,960
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
ساحل-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
312,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
312,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
تورگردان
323,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
323,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
323,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
323,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
323,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
323,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
323,600
تومان
4 مرداد
جمعه
323,600
تومان
5 مرداد
شنبه
323,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
323,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
323,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
323,600
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
ساحل-دوتخته + سرويس اضافه
دوتخته + سرويس اضافه
جاباما
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
ایران مارکوپولو
335,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
335,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
335,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
335,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
4 مرداد
جمعه
335,000
تومان
5 مرداد
شنبه
335,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
335,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
335,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
335,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحل-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
اسنپ تریپ
523,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
523,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
تورگردان
543,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
543,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
543,400
تومان
31 تیر
دوشنبه
543,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
543,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
543,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
543,400
تومان
4 مرداد
جمعه
543,400
تومان
5 مرداد
شنبه
543,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
543,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
543,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
543,400
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
545,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
ایران هتل آنلاین
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
545,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
545,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
جاباما
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
545,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
545,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
545,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
4 مرداد
جمعه
545,000
تومان
5 مرداد
شنبه
545,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
545,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
545,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
545,000
تومان
ایران مارکوپولو
554,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
554,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
554,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
554,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
554,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
554,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
554,000
تومان
4 مرداد
جمعه
554,000
تومان
5 مرداد
شنبه
554,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
554,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
554,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
554,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ساحل-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
اسنپ تریپ
609,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
609,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
635,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
4 مرداد
جمعه
635,000
تومان
5 مرداد
شنبه
635,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
هتل یار
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
635,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
635,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
4 مرداد
جمعه
635,000
تومان
5 مرداد
شنبه
635,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
جاباما
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
635,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
635,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
4 مرداد
جمعه
635,000
تومان
5 مرداد
شنبه
635,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
اقامت 24
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
635,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
635,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
4 مرداد
جمعه
635,000
تومان
5 مرداد
شنبه
635,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
ساحل-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اسنپ تریپ
631,680 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
631,680
تومان
30 تیر
یکشنبه
658,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
658,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
4 مرداد
جمعه
658,000
تومان
5 مرداد
شنبه
658,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
658,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
658,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
تورگردان
656,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
656,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
656,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
656,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
656,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
656,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
656,600
تومان
4 مرداد
جمعه
656,600
تومان
5 مرداد
شنبه
656,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
656,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
656,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
656,600
تومان
ایران هتل آنلاین
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
658,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
658,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
658,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
4 مرداد
جمعه
658,000
تومان
5 مرداد
شنبه
658,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
658,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
658,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
جاباما
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
658,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
658,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
658,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
4 مرداد
جمعه
658,000
تومان
5 مرداد
شنبه
658,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
658,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
658,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
اقامت 24
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
658,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
658,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
658,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
4 مرداد
جمعه
658,000
تومان
5 مرداد
شنبه
658,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
658,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
658,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
هتل یار
658,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
658,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
658,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
658,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
658,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
658,000
تومان
4 مرداد
جمعه
658,000
تومان
5 مرداد
شنبه
658,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
658,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
658,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
658,000
تومان
ایران مارکوپولو
669,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
669,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
669,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
669,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
4 مرداد
جمعه
669,000
تومان
5 مرداد
شنبه
669,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
تورگردان
633,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
633,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
633,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
633,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
633,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
633,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
633,300
تومان
4 مرداد
جمعه
633,300
تومان
5 مرداد
شنبه
633,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
633,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
633,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
633,300
تومان
اقامت 24
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
635,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
635,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
4 مرداد
جمعه
635,000
تومان
5 مرداد
شنبه
635,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
ایران هتل آنلاین
635,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
635,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
635,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
635,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
4 مرداد
جمعه
635,000
تومان
5 مرداد
شنبه
635,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
635,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
635,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
635,000
تومان
ساحل-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
تورگردان
633,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
633,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
633,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
633,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
633,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
633,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
633,300
تومان
4 مرداد
جمعه
633,300
تومان
5 مرداد
شنبه
633,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
633,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
633,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
633,300
تومان

امکانات اتاق های هتل ساحل ارومیه

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی